1. Hâ, Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O ayan beyan konuşan Kitap’a yemin olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur’an yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve o, bizim katımızdaki ana Kitap’ta çok yüce, çok hikmetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Siz, haddi aşanlardan/zulme sapanlardan oluşan bir toplumsunuz diye, o zikri/Kur’an’ı sizden uzak mı tutalım? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Biz, öncekiler için de nice peygamberler gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlara bir peygamber geldiğinde mutlaka onunla alay ediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz, gücü kuvveti onlardan daha üstün olanları da helâk etmişizdir. Öncekilerin örneği geçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yemin olsun, eğer onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, kesinlikle şöyle diyeceklerdir: "Onları, Azîz ve Alîm olan yarattı!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O, yerküreyi size bir beşik yaptı. Ve onda sizler için yollar oluşturdu ki, varacağınız yere varabilesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gökten bir ölçüye bağlı olarak/bir kaderle su indirmiştir O. O suyla biz ölü bir beldeyi hayata kavuşturduk. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Tüm çiftleri de yaratan O’dur. Ve O, sizin için gemilerden ve hayvanlardan binmekte olduğunuz şeylere de vücut verdi; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ki onların sırtlarına kurulasınız, sonra oraya kurulduğunuzda, Rabbinizin nimetini hatırlayıp da şöyle diyesiniz: "Adı ve kudreti yücedir bunu bizim emrimize verenin! Yoksa biz bunu kendimize yanaştıramazdık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Ve gerçekten biz, halden hale geçerek Rabbimize mutlaka döneceğiz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kullarından O’na bir pay çıkardılar/bir parça isnat ettiler. Hiç kuşkusuz, insan apaçık bir nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yoksa Allah, yarattıklarından kızları kendine ayırdı da oğullarla seçkinleşmeyi size mi bıraktı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlardan biri, Rahman’a benzer gösterdiği/Rahman’a isnat ettiği kız evlatla müjdelendiğinde, yüzü simsiyah kesilir de öfkeden yutkunur durur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Süs içinde yetiştirilen, fakat çekişme ve savaşta yetersiz kalanı, öyle mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Rahman’ın kulları olan melekleri, dişiler saydılar. Onların yaratılışına tanık mıydılar? Tanıklıkları yazılacak ve sorguya çekilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bir de dediler ki: "Rahman dileseydi, onlara tapınmazdık." Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Sadece saçmalıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa onlara bundan önce bir kitap verdik de ona mı yapışmaktadırlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Hayır, sadece şunu söylemişlerdir: "Biz atalarımızı bir ümmet/bir din üzerinde bulduk; onların eserlerini izleyerek biz de doğruya ve güzele varacağız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İşte böyle! Senden önce de hangi kente bir uyarıcı göndermişsek oranın servetle şımarmış kodamanları mutlaka şöyle demişlerdir: "Biz atalarımızı bir ümmet/bir din üzerinde bulduk; onların eserlerine uyarak yol alacağız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Uyarıcı dedi: "Peki, ben size, atalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden daha iyi yol göstereni getirmiş olsam da mı?" Dediler: "Doğrusu, biz seninle gönderilen şeyi tanımıyoruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bunun üzerine onlardan öç aldık. Bir bak, nice olmuştur o yalanlayanların sonu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bir zaman İbrahim, babasına ve toplumuna şöyle demişti: "Ben, sizin taptıklarınızdan uzağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Yalnız beni yaratana kulluk ederim. Bana, O kılavuzluk edecektir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O, sözünü, kendinden sonra yaşayacak bir mesaj yaptı ki, insanlar hakka dönebilsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ben, şunlar ve atalarını, kendilerine hak ve açık kanıtlı resul gelinceye kadar nimetlendirdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ne var ki, hak kendilerine geldiğinde şöyle dediler: "Bu bir büyü, biz bunu inkâr ediyoruz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ve dediler: "Şu Kur’an, iki kent içinden büyük bir adama indirilmeli değil miydi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Ve onların kimini kimine derecelerle üstün kıldık ki, bazısı bazısını tutup çalıştırsın. Rabbinin rahmeti, onların derleyip topladıklarından daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İnsanlar bir tek ümmet haline gelmeyecek olsalardı, o Rahman’a nankörlük edenlerin evlerine gümüşten tavanlar çatar, sırtlarına binip yükselecekleri merdivenler/asansörler yapardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Evlerine kapılar, üzerlerinde yan yatacakları koltuklar yapardık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Her yanda süsler oluştururduk. İşte bütün bunlar, şu iğreti dünya hayatının nimetidir. Rabbinin katındaki âhiret ise takva sahipleri içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Kim Rahman’ın Zikri’ni görmezlikten gelip ondan uzaklaşırsa biz ona bir şeytanı musallat ederiz de o ona can yoldaşı olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Bu şeytanlar onları yoldan saptırırlar. Onlarsa kendilerinin hâlâ hidayet üzere olduklarını sanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Sonunda bize geldiğinde, şeytan yoldaşına şöyle der: "Keşke aramızda iki doğu arası kadar uzaklık olsaydı. Ne kötü yoldaşmışsın sen!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bugün hiçbir şey işinize yaramayacaktır. Çünkü zulme sapmışsınız. Azapta ortaklık kuracaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Sen şimdi sağırlara söz mü duyuracaksın; yoksa körlere, apaçık sapıklığa dalmışlara kılavuzluk mu edeceksin?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ya biz, seni alıp götürdükten sonra onlardan öç alırız; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yahut da onlara yönelttiğimiz tehdidi sana gösteririz. Biz onlarla başa çıkacak güçteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl! Hiç kuşkusuz, sen, dosdoğru bir yol üzerindesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Gerçek şu: Bu Kur’an sana ve toplumuna elbetteki bir hatırlatıcı/bir düşündürücü/bir şeref/bir öğüttür. Bundan sorumlu tutulacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Senden önce gönderdiğimiz resullerimize sor: Rahman’dan başka kulluk/ibadet edilecek tanrılar yapmış mıyız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Yemin olsun, Mûsa’yı ayetlerimizle Firavun’a ve onun üst düzey adamlarına gönderdik de onlara dedi ki: "Ben âlemlerin Rabbi’nin resulüyüm." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Mûsa onlara ayetlerimizi getirdiğinde onlar bu ayetlere gülüyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onlara gösterir olduğumuz her ayet/alâmet, kızkardeşi ayet/alâmetten mutlaka daha büyüktür. Belki dönerler diye onları azapla da yakalamışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Dediler ki: "Ey büyücü! Sana verdiği söz aşkına, Rabbine bizim için bir yakarıver; biz artık doğru yola gireceğiz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Fakat kendilerinden azabı kaldırdığımızda hemen yan çizmeye başladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Firavun, toplumu içinde haykırıp şöyle dedi: "Ey toplumum! Mısır’ın mülk ve yönetimi benim değil mi? İşte şu nehirler benim altımdan akıyor. Görmüyor musunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. "Yoksa ben şu zavallı, şu meramını anlatamayacak adamdan hayırlı değil miyim?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. "Ona altın bilezikler atılmalı, yanında/hizmetinde melekler bulunmalı değil miydi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İşte toplumunu böyle küçümsedi, onlar da ona itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan sapmış bir toplum idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Onlar bizi bu şekilde öfkelendirince, biz de onlardan öç aldık; hepsini suya gömüverdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Onları, sonra gelecekler için eski bir örnek yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Meryem’in oğlu, bir örnek olarak ortaya konunca, senin toplumun buna karşı hemen bağırıp çağırmaya başladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Dediler ki: "Bizim tanrılarımız mı hayırlı, o mu?" Bunu sana sadece çekişme olsun diye örnek verdiler. Çekişmeyi seven bir toplumdur onlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Meryem’in oğlu, kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek yaptığımız bir kuldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Eğer dileseydik, içinizden, yeryüzünde size halef olacak melekler vücuda getirirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Hiç kuşkusuz o, kıyamet saati için bir bilgidir. O halde sakın o saat hakkında şüpheye düşmeyin; bana uyun. Dosdoğru yol budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Sakın şeytan sizi geri çevirmesin. O, sizin için açık bir düşmandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İsa, açık seçik kanıtlarla geldiğinde şöyle demişti: "Ben size hikmet getirdim ve tartışıp durduğunuz şeylerin bir kısmını size açıklayayım diye geldim. O halde, Allah’tan korkun ve bana itaat edin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. "Kuşkusuz, Allah hem benim Rabbimdir hem sizin Rabbiniz. O halde O’na kulluk/ibadet edin! İşte bu, dosdoğru bir yoldur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Böyle iken, aralarından çıkan hizipler ihtilafa düştüler. Korkunç bir günün azabından vay haline o zulmedenlerin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Hiç farkında olmadıkları bir sırada o saatin birdenbire kendilerine gelmesinden başka neyi bekliyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Dostlar o gün birbirine düşman kesilirler. Ancak takvaya sarılanlar böyle değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. "Ey kullarım! Bugün size korku yok; sizler tasalanmayacaksınız da! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Onlar, ayetlerimize iman edip müslüman olmuşlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Cennete girin! Siz ve eşleriniz ikramlarla ağırlanacaksınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Çevrelerinde altın tepsiler, kadehler dolaştırılır. Orada, nefislerin arzu duyacağı, gözlerin zevkleneceği her şey vardır. Ve siz orada sürekli kalacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. İşte size, yapıp ettiklerinize karşılık mirasçı kılındığınız cennet! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Orada sizin için pek çok meyve var. Onlardan yiyeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Suçlular ise cehennem azabının içinde sürekli kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Azapları hafifletilmeyecektir; onun içinde ümitsiz kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Biz onlara zulmetmedik; onlar zalimlerin ta kendileriydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Şöyle seslenecekler: "Ey Mâlik! Rabbin işimizi bitirversin." O şöyle diyecek: "Hep böyle kalacaksınız!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Yemin olsun, size hakkı getirdik ama çoğunuz haktan tiksiniyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Yoksa bir iş ve oluşta kesin karara mı vardılar? Kuşkusuz, biz de kesin kararlıyız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Yoksa onların sırlarını, fısıltılarını duymadığımızı mı sanıyorlar? Hayır, öyle değil; elçilerimiz yanlarında yazıp duruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. De ki: "Eğer Rahman’ın bir çocuğu olsaydı, ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi onların nitelendirmelerinden arınmıştır, yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Bırak onları, kendilerine vaat edilen günlerine kavuşuncaya değin dalıp gitsinler; oynayıp oyalansınlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Göklerde ilah olan da O, yerde ilah olan da O. O’dur Hakîm, O’dur Alîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin mülkü/yönetimi kendine ait olan o Allah’ın şanı yücedir. Kıyamet saatine ilişkin bilgi O’nun katındadır. Siz de O’na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. O’nun berisinden yakardıkları, şefaate sahip olamaz! Hakka tanık olanlar müstesna. Onlar, ilimden nasiplenmekteler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Kendilerini kim yarattı diye onlara sorsan, yemin olsun, "Allah!" diyeceklerdir. Peki, nasıl döndürülüyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Onun "Ey Rabbim" deyişine yemin olsun ki, bunlar iman etmez bir topluluktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Artık sen onlara aldırma, "Selam!" deyiver. Yakında bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster