أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ
Em ebramu emran fe inna mübrimun
Kelime
Anlamı
Kökü
أَمْ
yoksa
أَبْرَمُوا
kararlaştırdılar (mı?)
أَمْرًا
bir iş
فَإِنَّا
elbette biz de
مُبْرِمُونَ
kararlıyız

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Onlar, kâfirlikte ısrâr ettiler, biz de onları cezâlandırmada ısrâr edeceğiz.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Yoksa onlar, son dini ve son peygamberi imha etmek için, işi sıkı mı tutuyorlar? Biz de işi sıkı tutup, o inkârcıları cezalandırmada kararlıyız.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Yoksa (müşrikler) bir işe kesin karar mı verdiler? Doğrusu biz de kararlıyız!

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Yoksa Hakk’ın ne olduğuna onlar mı hüküm verecekler! Neyin Hak olduğunu biz belirleriz!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Yoksa onlar kesin olarak bir işe mi karar verdiler? Biz de kesin kararlıyız.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Yoksa onlar, işi sıkı mı tuttular? İşte şüphesiz Biz de işi sıkı tutanlarız.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Yoksa onlar, (Hz. Peygambere hile kurmakta) işi sağlama mı bağladılar? İşte biz, (onları helâk etmekle işi) sağlam tutanlarız.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Yoksa müşrikler inkâra karar mı verdiler? Şüphesiz biz de onları cezalandırmaya karar verdik.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Yoksa bir ise mi karar verdiler? Dogrusu biz de kararliyiz.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Yoksa onlar, işi sıkı mı tuttular ? Doğrusu biz de sıkı tutanlarız.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (Ey Resulüm!) Yoksa onlar hakka karşı gelmek için bir işe (bir hileye) mi karar verdiler? Şüphesiz biz de onları cezalandırmaya kararlıyız.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Yoksa (gerçeği kabul etmeme konusunda) bir işe kesin karar mı verdiler? Şüphesiz biz de (onları cezalandırmakta) kararlıyız.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Yoksa (müşrikler) bir işe kesin karar mı verdiler? Doğrusu biz de kararlıyız!

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Yoksa onlar bir plan mı kurdular? Biz de plan kurarız.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Yoksa onlar hakka karşı gelmek için bir iş mi kararlaştırdılar? Biz de onları cezalandırmak için kararlıyız.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Yoksa bir işe mi karar verdiler? Doğrusu Biz de kararlıyız.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Yoksa onlar, buyruğu sıkı mı tuttular? Şüphesiz biz de (buyruğu) sıkı tutanlarız.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Yoksa onlar, işi sıkı mı tuttular? İşte şüphesiz biz de işi sıkı tutanlarız.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Yoksa onlar işi sağlam mı tutmuşlar?! İşte biz de hakıykaten sağlam tutanlarız!

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Yoksa (müşrikler) bir işi (peygambere tuzak kurmayı) sıkı mı tuttular (karar mı verdiler)? Doğrusu biz de (cezâlarını vermeyi) sıkı tutanlarız.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Yoksa bir işe mi karar verdiler? Doğrusu Biz de kararlıyız.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Yoksa bir işe onlar mı karar verecek? Yoksa biz mi karar vereceğiz?

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Muhakkak ki asıl biz, işi sağlam tutanlarız.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Yoksa işi sıkı mı büktüler, şüphesiz işi sıkı bükenler biziz.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Öyle mi? (Hakikatin) ne olması gerektiğine onlar, (o, hakikati inkar edenler) mi karar verecek?

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Yoksa, işin (gerçeği) hakkında kararı onlar mı verecekler? Hayır, asıl karar verici Biziz;

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Yoksa bir işi sapsağlam mı tuttular? Artık şüphe yok ki, sapsağlam tutan Biz’leriz.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Yoksa onlar bir işe kesin karar mı verdiler? Doğrusu biz de kararlıyız!

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Yoksa bir iş mi kararlaştırdılar? Şüphesiz, Biz de kararlılarız!

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Yoksa bir işe mi karar verdiler? Doğrusu Biz de kararlıyız.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Ey Resulüm! Onlar size hile kurmakta işi sağlama aldıklarını mı düşünüyorlar? İşte Biz de işi sağlam tutuyoruz.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Yoksa (hakka engel olma hususunda) bir iş mi kararlaştırdılar? Biz de (onları cezâlandırmağa ve hakkı yerleştirmeğe) kararlıyız.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  -Yoksa bir işe mi karar verdiler? Elbette biz de kararlıyız.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Yoksa onlar, işi sıkı mı tuttular? İşte şüphesiz biz de işi sıkı tutanlarız.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Yoksa bir iş ve oluşta kesin karara mı vardılar? Kuşkusuz, biz de kesin kararlıyız.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  What! have they settled some plan (among themselves)? But it is We Who settle things.