1. H. M. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Apaçık kitaba andolsun ki Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Anlamanız için onu kusursuz bir dile sahip bir Kuran yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O, ana kitapta (korunur), katımızda üstündür, bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Haddi aşan bir toplumsunuz diye mesajı size iletmekten vaz mı geçelim? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Öncekilere nice peygamberler göndermişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Fakat, kendilerine giden her peygamberle alay ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şunlardan daha güçlülerini yok ettik. Öncekilerin örneği geçmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, "Onları, Üstün ve her şeyi bilen yarattı" diyeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O ki, yeryüzünü oturmanıza elverişli kıldı ve doğru gitmeniz için sizin için orada yollar açtı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O ki gökten bir ölçüye göre su indirdi. Nitekim onunla ölü bir ülkeyi dirilttik. İşte böyle çıkarılırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O ki bütün çiftleri yarattı ve binesiniz diye sizin için gemiler ve çiftlik hayvanları yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ki onların üstüne binesiniz ve onlara bindiğiniz zaman Efendinizin size olan nimetini düşünerek şunları diyesiniz: "Bunu bizim emrimize veren çok yücedir. Onları kendi başımıza kontrol altına alamazdık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Ve biz, sonunda Efendimize döneceğiz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kullarından bazılarını O’na bir pay olarak ayırdılar. İnsan gerçekten apaçık bir nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yaratıklarından kızları kendisine ayırdı da oğulları size mi seçti? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlardan birisi, Rahman’a yakıştırdığı (kız çocuğu) ile müjdelenince, morali bozularak yüzü simsiyah kesilir: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. "Süsler içinde yetiştirilmesine rağmen kavgada beceriksiz olan mı!?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Rahman’ın kulları olan melekleri dişi saydılar! Onların yaratılışlarına mı tanık oldular? Bu tanıklıkları kaydedilecek ve sorguya çekileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Hatta, "Rahman dileseydi biz onlara hizmet etmezdik" dediler. Onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Onlar sadece tahminde bulunuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlara bundan önce bir kitap mı verdik de ona mı dayanıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Hayır, "Biz atalarımızı bir yol üzerinde bulduk ve biz onların öğretilerini izliyoruz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Tıpkı bunun gibi, senden önce, bir kente her ne zaman bir uyarıcı gönderdiysek elit tabaka, "Biz, atalarımızı bir yol üzerinde bulduk ve biz onların öğretilerini izliyoruz" derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O da, "Size, atalarınızı üzerinde bulduğunuzdan daha doğrusunu getirmiş isem de mi?" derdi. Onlar da, "Sizin getirdiğiniz mesajı inkâr ediyoruz" derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Biz de onlardan öc aldık. Yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. İbrahim, babasına ve halkına demişti ki, "Sizin hizmet ettiklerinizden uzağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Beni Yaratan bana doğru yolu gösterecektir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Belki doğru yola dönerler diye onun ardından gelecekler için bunu ebedi bir ders kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Doğrusu, kendilerine gerçek ve apaçık bir elçi varıncaya kadar şunlara ve atalarına imkan tanıdım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Kendilerine gerçek geldiği zaman, "Bu bir büyüdür ve biz onu inkâr ediyoruz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Bu Kuran, şu iki kentten ünlü ve büyük bir adama indirilmeli değil miydi?" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Efendinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık; birbirlerine iş gördürebilmeleri için onları birbirlerine derecelerle üstün kıldık. Efendinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha iyidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Tüm insanlar (inkârcılıkta) bir tek toplum olacak olmasaydı, Rahman’ı inkâr edenlerin evini gümüş tavanlar ve binip çıkacakları merdivenlerle donatırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Evlerine kapılar ve konforlu mobilyalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ve nice gösterişli maddeler. Tüm bunlar bu dünya hayatının geçici materyalidir. Ahiret ise Efendinin katında erdemlilerindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Kim Rahman’ın mesajına aldırış etmezse, ona bir sapkını sardırırız da onun arkadaşı olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Nitekim onları yoldan çıkarırlar. Buna rağmen onlar doğru yolda olduklarını sanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Nihayet bize geldiğinde, "Keşke benimle senin aranda iki doğu arası kadar uzaklık olsaydı; sen ne kötü bir arkadaşmışsın sen!" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Haksızlık etmiş olduğunuz için, o gün (pişmanlığınız) size bir yarar sağlamaz; siz cezayı paylaşacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Sen mi sağıra işittireceksin, yahut körü ve apaçık bir sapıklıkta olanı yola getireceksin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Seni alıp götürsek de biz onları cezalandıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yahut, onlara söz verdiğimizi sana gösteririz; bizim onlara gücümüz yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sana vahyedilene sarıl; çünkü sen doğru yoldasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Bu, sana ve halkına bir mesajdır; ondan sorulacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Senden önce gönderdiğimiz elçileri araştır: "Rahman’ın dışında hizmet edilecek tanrılar kabul etmiş miyiz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Örneğin; Musa’yı ayetlerimizle Firavuna ve erkanına gönderdik ve "Ben evrenlerin Efendisinin elçisiyim" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Mucizelerimizi kendilerine götürdüğü zaman, o mucizelere gülmüşlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onlara bir birinden büyük mucizeler gösterdik ve belki dönerler diye başlarına çeşitli felaketler getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. "Ey büyücü, bizim için Efendine dua et. Çünkü sen ona daha yakınsın; biz bundan sonra yola geleceğiz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Fakat, onlardan felaketi kaldırdığımızda, sözlerinden hemen dönüverdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Firavun halkına şöyle seslendi: "Ey halkım, Mısır’ın yönetimi ve şu altımda akıp giden ırmaklar bana ait değil mi? Görmüyor musunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. "Yahut ben, şu aşağılık ve konuşmaktan aciz olan adamdan daha üstün değil miyim?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. "Neden ona altınlardan oluşan bir hazine verilmiyor, yahut neden yanında çalışacak melekler gelmiyor?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Böylece halkını yanılttı ve onlar da ona uydular. Onlar bayağı insanlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Bizimle savaşmakta ısrar edince onlardan öc aldık, hepsini boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Onları, sonradan gelecekler için bir ibret ve örnek yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Meryemoğlu bir örnek olarak gösterilince senin halkın hemen reddetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. "Bizim tanrılarımız mı daha iyidir yoksa o mu?" dediler. Sadece seninle tartışmak için bunu söylediler. Onlar gerçekte, kavgacı bir toplumdur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. O, kendisine iyilikte bulunduğumuz bir kuldan başka bir şey değildi. Onu İsrailoğullarına bir örnek kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Dileseydik sizi, yeryüzünü koloni haline getiren meleklere çevirirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. O (İsa), o an hakkında bir bilgi kaynağı ve işarettir. Öyleyse onun (zamanı) hakkında kuşku beslemeyin ve beni izleyin. Doğru yol budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Sapkın sizi yoldan çıkarmasın. O size açık bir düşmandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İsa apaçık mucizelerle gelince demişti ki "Size bilgelik ve ayrılığa düştüğünüz konulara açıklama getirdim. ALLAH’ı dinleyiniz ve bana uyunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. "ALLAH benim Efendim ve sizin de Efendinizdir, sadece O’na hizmet etmelisiniz. Dosdoğru yol budur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Partiler ve mezhepler aralarında tartıştılar. Acı azaptan dolayı vay zalimlerin haline. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Onlar, farkında değilken, o anın kendilerine aniden gelmesini mi bekliyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Erdemlilerin dışında, o gün yakın dostlar birbirlerine düşman kesilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Kullarım, bugün size korku yoktur ve üzülmeyeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Ayetlerimi onaylayanlar ve teslim olanlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Siz ve eşleriniz bahçeye girin; sevinç içinde ağırlanacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Onlara altın tepsiler ve kadehlerle sunulur. Orada canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey vardır. Siz orada ebedi kalacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Yaptıklarınızın bir karşılığı olarak size miras olarak verilen bahçe budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Orada sizin yemeniz için bol meyveler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Suçlular, cehennem azabında ebedi kalıcıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Onlardan hafifletilmez ve onlar orada ümitsizdirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Biz onlara haksızlık etmedik, onlar kendi kendilerine haksızlık ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. "Ey Malik, artık Efendin bizim işimizi bitirsin" diye seslenirler. O da, "Siz böyle kalacaksınız" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Size gerçeği getirdik; ancak çoğunuz gerçekten hoşlanmıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Yoksa onlar bir plan mı kurdular? Biz de plan kurarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Yoksa, sırlarını ve komplolarını işitmediğimizi mi sanıyorlar. Doğrusu, yanlarındaki elçilerimiz kaydetmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. De ki: "Rahman’ın bir çocuğu olsaydı, ona hizmet edenlerin ilki ben olurdum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Göklerin ve yerin Rabbi, Yönetimin Rabbi, onların nitelemelerinden çok yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Bırak onları, kendilerine söz verilen günlerine kavuşuncaya kadar dalsınlar, oynasınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Gökte de tanrı, yerde de tanrı O’dur. O Bilgedir, Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Göklerin, yerin ve aralarındakilerin yönetimine sahip olan çok yücedir. O anın bilgisi O’nun yanındadır ve siz O’na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Onların O’nun dışında çağırdıkları şefaat edemezler. Ancak bilerek gerçeğe tanıklık edenler hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Onlara, kendilerini kimin yarattığını sorsan, "ALLAH" diyeceklerdir. Öyleyse neden çevriliyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. "Efendim bunlar gerçeği onaylamayan bir topluluktur" denmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Onlara aldırma ve "Selam" (barış ve esenlik) de; yakında bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster