أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ
E ve mey yüneşşeü fil hılyeti ve hüve fil hısami ğayrumübın
Kelime
Anlamı
Kökü
أَوَمَنْ
kimseyi mi?
يُنَشَّأُ
yetiştirilen
فِي
içinde
الْحِلْيَةِ
süs
وَهُوَ
ve
فِي
الْخِصَامِ
mücadelede
غَيْرُ
olmayan
مُبِينٍ
açık

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Onlar, süslenip bezenerek yetişen ve münakaşada, düşmanlıkta, apaçık bir delil bile getiremeyen, istediğini söyliyemeyen bir mahlûku mâbûda mı nispet ediyorlar?

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Süs içinde yetiştirilip tartışmayı ve kavgayı beceremeyecek ve istediğini söyleyemeyecek olan kız çocuklarını mı Allah’a isnat ediyorlar.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Süs içinde yetiştirilip savaş edemeyecek olanı mı istemiyorlar? (Onları Allah’ın parçası mı sayıyorlar?)

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Yoksa süs içinde yetiştirilen ve tartışmada beyan gücü olmayan diye değerlendirdiğinizi (kız çocukları) mi (Allâh’a yakıştırıyorsunuz)!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Süs içinde yetiştirilip mücadelede açık olmayanı mı (Allah’a yakıştırıyorlar)?

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Onlar, süs içinde büyütülüp de mücadelede açık olmayan (kızlar)ı mı (Allah’a yakıştırıyorlar)?

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Süs içinde yetiştirilib büyütülen ve iddiasını isbat edemiyen kimseyi (yaratılışça pek zayıf olan kızları) mı? (Allah’a çocuk isnad ediyorlar).

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Süs içinde büyüyen ve savaşmasını bilmeyen mi!” der.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Demek, sus icinde yetistirilecek de cekismeyi beceremiyecek olani Allah’a degil mi?

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Ya, demek onlar süs içinde yetiştirilip de tartışıp çekişmede, (hayat ile mücadelede) açıklık getirmeyeni mi (Allah’a isnad ediyorlar) ?

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Süs içinde (hassas bir şekilde) yetişip de mücadelede kendisini (erkek gibi) savunamayanı mı Allah`a yakıştırıyorlar?

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Süs içerisinde (narin bir biçimde) yetiştirilen ve tartışmada (delilini erkekler gibi) açıklayamayanı mı Allah’a isnad ediyorlar?

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Süs içinde yetiştirilip savaş edemeyecek olanı mı istemiyorlar? (Onları Allah’ın parçası mı sayıyorlar?)

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  "Süsler içinde yetiştirilmesine rağmen kavgada beceriksiz olan mı!?"

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Yoksa onlar, süs ve zinet içerisinde yetiştirilip de mücadelede erkek gibi kendisini savunmaya açık olmayan kızları mı O’na isnad ediyorlar?

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Demek süs içinde yetiştirilerek mücadele gücü olmayanı mı Allah’a isnad ediyorsunuz?

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Onlar, süs içinde büyütülüp de mücadelede açık olmayan (kızlar)ı mı (Tanrı’ya yakıştırıyorlar)?

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Süs içinde yetiştirilmekte olan ve tartışma sırasında açıklayamayanları mı?

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (Onlar) süs içinde yetişdirilmekde olub da kendisi mücâdele (hüccetini) açıklamayan kişiyi mi (Allaha nisbet ediyorlar)?

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (O müşrikler) süs içinde yetiştirilip de, tartışmada (delîlini) açıklayamayacak olan(kız çocukların)ı mı (O`na isnâd ediyorlar)?

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Yoksa süs içinde yetiştirilip de mücadelede açık olmayanı mı?

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Açık olmayan bir kararsızlık içerisinde (olan kız çocuğu için) "Süs için yetiştirilecek birisi mi" der.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ziynet için yetiştirilen ve mücâdeleye gücü yetmeyeni mi (Allah’a isnad ediyorlar)?

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Onlar ziynet içinde büyütülen ve mücadelede (tartışmada) açıklayıcı (deliller ortaya koyma gücüne sahip) olamayanı mı (kız çocuğunu mu Rahman’a isnat ediyorlar)?

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  "Ne!" (diye şaşkınlıkla sorar), "(Bir kız sahibi mi oldum) (yalnız) süs için var olan bir kız?" Bunun üzerine kendini belli belirsiz bir iç çatışmanın içinde bulur.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  "Ne! Süs püs içinde yetiştirilmekten (başka işe yaramayan) biri daha mı?" (der) ve kendini belli belirsiz bir çatışmanın içinde bulur.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Yoksa süs içinde yetiştirilecek olup da o mücâdele halinde delilini izhar edemiyecek olanı mı? (O Rahmân’a isnat ediyorlar).

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Yoksa onlar, süs içinde yetiştirilip de mücadelede açık olmayanı mı? (Meramını tam olarak anlatamayan kızları mı O’na yakıştırıyorlar?)

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  "süs içinde yetiştirilen, savaşta kendini gösteremeyecek olanı mı?"

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Demek süs içinde yetiştirilerek mücadele gücü olmayanı mı Allah’a isnad ediyorsunuz?

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Onlar -iddialarınca- süs içinde yetişen ve tartışmada meramını kuvvetle anlatamayan kızları mı Allah’a isnad ediyorlar? (Oysa insanın en değerli saydığı şeyi Mâbud’una vermesi gerekir).

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Süs içinde yetiştirilip, mücâdelede açık olmayanı (tartışmayı ve kavgayı beceremeyeni) mi (Allâh’ın çocuğu yaptılar)?

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Süs içinde yetiştirilen, bunun üzerine kendini apaçık olmayan bir çatışmanın içinde bulanı mı? (Allah’a yakıştırıyorlar)

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Onlar, süs içinde büyütülüp de mücadelede açık olmayan (kızlar)ı mı (Allah’a yakıştırıyorlar)?

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Süs içinde yetiştirilen, fakat çekişme ve savaşta yetersiz kalanı, öyle mi?

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Is then one brought up among trinkets, and unable to give a clear account in a dispute (to be associated with Allah)?