1. Hâ Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Apaçık kitaba andolsun ki.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz onu anlayasınız diye Arapça okuma/Kur’an kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O, katımızdaki ana kitaptadır. Yüce ve hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. -Siz azgınlık eden bir toplumsunuz diye sizi Kur’an ile uyarmaktan vaz mı geçelim? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Biz, öncekiler için de nice peygamberler gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlara hiçbir peygamber gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlardan daha güçlü olanları da helak ettik. Öncekilerin örneği geçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlara: -Gökleri ve yeri kim yarattı? diye sorsan: -Onları, güçlü ve bilgin olan Allah yarattı derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O, sizin için, yeri bir beşik kıldı, orada doğru yolu bulasınız diye yollar yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O, gökten bir ölçüyle su indirendir. Onunla ölü bir beldeyi canlandırdık. Sizde işte böyle çıkarılacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O, bütün çiftleri yaratan, sizin gemi ve hayvanlardan üzerine bindiğiniz şeyleri var edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (13-14) Onların sırtlarına bitip oturmanız, sonra da: Rabbiniz’in nimetlerini hatırlamanız, onlara yerleştikten sonra da: -Bunu, hizmetimize veren Allah ne yücedir. Yoksa buna bizim gücümüz yetmezdi ve biz elbette Rabbimiz’e döneceğiz demeniz için.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-14) Onların sırtlarına bitip oturmanız, sonra da: Rabbiniz’in nimetlerini hatırlamanız, onlara yerleştikten sonra da: -Bunu, hizmetimize veren Allah ne yücedir. Yoksa buna bizim gücümüz yetmezdi ve biz elbette Rabbimiz’e döneceğiz demeniz için.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Buna rağmen) O’na, kendi kullarından bir parça yakıştırdılar. İnsan gerçekten apaçık bir nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yoksa O, yarattıklarından kızları kendi aldı da oğulları size mi ayırdı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Oysa onlardan biri, Rahman’a isnat ettiği (bir kız çocuğu) ile müjdelendiği zaman, içi kahır dolu olarak yüzü simsiyah kesilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Süs içinde yetiştirilen, bunun üzerine kendini apaçık olmayan bir çatışmanın içinde bulanı mı? (Allah’a yakıştırıyorlar) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Rahman’ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Onların yaratılışlarına mı şahit oldular? Onların bu şahitlikleri yazılacak ve onlara sorulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Eğer Rahman dilemiş olsaydı, biz onlara kulluk etmezdik, dediler. Bu hususta bir bilgileri yoktur. Onlar, sadece yalan söylemektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa daha önceden onlara bir kitap verdik de, onlar o kitaba mı tutunuyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bilakis şöyle dediler: -Biz, atalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izinde dosdoğru gitmekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Senden önce de bir beldeye uyarıcı gönderdiğimizde hemen oranın refahtan şımarmış ileri gelenleri: -Biz atalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izinden gidiyoruz, demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. -Size, atalarınızı üzerinde bulduğunuzdan daha doğru bir şey getirmiş olsam da mı? dedi. Onlar: -Biz, sizinle gönderileni tanımıyoruz, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Biz de onları cezalandırmıştık. Bir bak, yalanlayanların akibeti nasıl oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hani İbrahim babasına ve kavmine demişti ki: -Ben sizin kulluk ettiklerinizden uzağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ancak beni yaratana kulluk ederim. Çünkü O bana doğru yolu gösterecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onu, belki dönerler diye arkasında kalıcı bir söz haline getirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Evet, onları ve atalarını kendilerine hak ve apaçık bir elçi gelinceye kadar nimetlendirdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onlara hak geldiği zaman: -Bu bir aldatmacadır, biz onu tanımıyoruz. dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. -Bu Kur’an iki şehrin büyüklerinden bir adama indirilmeli değil miydi? dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Rabbin’in rahmetini onlar mı taksim ediyor? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Onlardan bir bölümünü, birbirlerine iş gördürebilsinler diye diğerlerinin üzerinde derecelerle yükselttik. Rabbinin rahmeti onların topladıklarından daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Eğer insanlar tek bir toplum olmayacak olsaydı, Rahman’a nankörlük edenlerin evlerinin çatılarını ve üzerine çıkıp yükseldikleri merdivenleri gümüşten yapardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Kapılarını ve arkalarına yaslandıkları koltukları Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ve süsleri de... Bunların hepsi geçici hayatın geçimliğidir. Ahiret ise Rabbin katında korunanlara aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Allah’ın zikrini/Kur’an’ı umursamayan kimseye bir şeytanı musallat ederiz de onun yakın bir dostu olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar, bunları yoldan çıkarırlar da, yine de kendilerini doğru yolda sanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Nihayet, bize geldiği zaman: -Keşke benimle senin aranda doğu ve batı kadar uzaklık olsaydı. Ne kötü bir dostmuşsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O gün bu (pişmanlık) size bir fayda sağlamayacaktır. Çünkü siz zalimlik ettiniz. Azapta da artık ortaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. -Şimdi, sağıra sen mi işittireceksin veya kör olan ve apaçık sapıklıkta bulunan kimseye sen mi yol göstereceksin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Biz, seni alıp götürsek de onlardan intikam alacağız; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Onlara vaadettiğimizi sana göstersek de.. Elbette biz, onlara güç yetiririz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sen, sana vahyolunana sımsıkı tutun. Çünkü sen, dosdoğru bir yol üzerindesin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Şüphesiz, (Kur’an) senin için ve kavmin için de sorgulanacağınız bir hatırlatmadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimizden sor. Bakalım, Rahman’dan başka kulluk edilecek ilahlar var etmiş miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Musa’yı ayetlerimizle Firavun’a ve kurmaylarına göndermiştik: -Şüphesiz ben, evrenin sahibinin elçisiyim, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Onlara ayetlerle geldiği zaman onlar, ona gülüp geçmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onlara gösterdiğimiz her mucize, bir evvelkinden daha büyük idi. Belki dönerler diye onları azabımızla yakalamıştık Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. -Ey sihirbaz! sana verdiği söze dayanarak bizim için Rabb’ine dua et, muhakkak biz de doğru yolu bulacağız, demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlardan azabı kaldırdığımız zaman da hemen sözlerini bozuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Firavun ulusuna seslenerek: -Ey ulusum, Mısır’ın ve altımda akan şu ırmakların hakimiyeti bana ait değil mi? Bunu görmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Yoksa ben, şu hakir ve neredeyse konuşamayan adamdan daha iyi değil miyim? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. -Ona altın bilezikler verilmeli veya onunla birlikte yakınında yer alan melekler gelmeli değil miydi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Firavun, halkını küçümsemiş, onlar da ona boyun eğmişlerdi. Gerçekten onlar yoldan çıkmış bir toplum idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Onlar bizi öfkelendirdikleri zaman, onların hepsini suda boğarak, onlardan intikam aldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Böylece onları sonradan geleceklere selef ve örnek kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Meryem’in oğlu örnek olarak verilince, kavmin ondan (konuyu) saptırıyor: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. -Bizim ilahlarımız mı daha iyidir, yoksa o mu? diyerek... Bunu sana sadece tartışmak için söylüyorlar. Zaten onlar kavgacı bir toplumdur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. O, yalnızca kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğulları’na örnek yaptığımız bir kuldur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Eğer dileseydik, yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler var ederdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Şüphesiz o, kıyamet için bir ilimdir. O halde, kıyametten yana bir şüpheniz olmasın. Bana uyun. Dosdoğru yol budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Şeytan sakın sizi saptırmasın. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İsa belgelerle geldiği zaman şöyle demişti: -Size hikmet ile hakkında ihtilafa düştüğünüz şeylerin bir kısmını açıklamak için geldim. Allah’tan korkun ve bana uyun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Allah, benim de Rabb’im sizin de Rabbiniz O’dur. Öyleyse O’na kulluk edin. Dosdoğru yol budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Buna rağmen gruplar, aralarında anlaşmazlığa düştüler. O acı günün azabına uğrayacak zalimlerin vay haline.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Onlar, farkında olmadıkları bir anda, ansızın kendilerine gelecek kıyametten başka bir şey mi bekliyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. O gün, kendilerini günahlardan koruyanlardan başka bütün dostlar birbirine düşmandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. -Ey kullarım! Size bugün korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. -Ayetlerimize iman edenler ve teslim olanlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Siz ve eşleriniz sevinç içinde, girin cennete! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Etraflarında altın tepsiler ve testiler dolaştırılır. Orada canların çektiği ve gözlerin zevk aldığı her şey vardır. Siz, orada ebedi kalacak olanlarsınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Yaptıklarınıza karşılık olarak, sizin varis olduğunuz cennet işte budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Orada sizin için bir çok meyveler vardır, onlardan yersiniz.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Suçlular ise cehennem azabında ebedidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Onların azabına hiç ara verilmez ve onlar orada ümitsiz kalmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Onlara biz zulmetmedik, fakat onlar kendi kendilerine zulmettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. (Cehennem bekçisine): -Ey Malik, Rabbin işimizi bitirsin, diye haykırırlar. O da: Siz, kalıcısınız! der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Size hakkı getirmiştik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmamıştınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. -Yoksa bir işe mi karar verdiler? Elbette biz de kararlıyız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Yoksa, bizim, onların gizlediklerini ve gizli toplantılarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır yanılıyorlar. Elçilerimiz de onların yanında kaydediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. De ki: -Eğer Rahman’ın bir oğlu olsaydı, ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Göklerin ve yerin Rabbi, Arş’ın Rabbi onların nitelemelerinden uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Bırak onları, kendilerine vaat edilen güne kavuşuncaya kadar dalsınlar ve oynaya dursunlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Gökte ilah O olduğu gibi yerde de ilah O’dur. O, hakimdir, alimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hakimiyeti kendisine ait olan ne yücedir! Kıyametin bilgisi O’nun yanındadır ve O’na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Bilerek hakka şahitlik edenler dışında, Allah’tan başka dua ettiklerinin, şefaat güçleri yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan, elbette "Allah" derler. Buna rağmen nasıl saptırılıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Onun "Ey Rabbim" deyişine yemin olsun ki, onlar gerçekten iman etmeyen bir toplumdur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Öyleyse onları boş ver ve "selam" de, nasıl olsa öğrenecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster