لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ
Lekad ci’naküm bil hakkı ve lakinne ekseraküm lil hakkı karihun
Kelime
Anlamı
Kökü
لَقَدْ
andolsun
جِئْنَاكُمْ
biz size getirdik
بِالْحَقِّ
hakkı
وَلَٰكِنَّ
fakat
أَكْثَرَكُمْ
sizin çoğunuz
لِلْحَقِّ
haktan
كَارِهُونَ
hoşlanmıyorsunuz

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Andolsun ki size gerçeği gönderdik ve fakat çoğunuz gerçeği hoş görmüyor, istemiyordunuz.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Andolsun ki size gerçekleri içeren mesajımızı gönderdik ve fakat çoğunuz gerçeği hoş görmüyor, istemiyordunuz.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Andolsun biz size hakkı getirdik, fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Andolsun ki size Hak olarak geldik! Ne var ki sizin çoğunluğunuz Hak’tan nefret ediyordunuz!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Andolsun biz size hakkı getirdik fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  "Andolsun, size hakkı getirdik, fakat sizin bir çoğunuz hakkı çirkin görüp-tiksinenlerdiniz."

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  (Allah da buyurur ki): And olsun, biz size hakkı gönderdik. Fakat çoğunuz hakdan hoşlanmıyanlarsınız, (Kur’an’ı ve peygamberi inkâr edenlersiniz).

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Andolsun ki biz size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyordunuz.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  And olsun ki, size gercegi getirdik; fakat cogunuz gercegi sevmiyorsunuz.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  And olsun ki, biz size hakkı getirdik, fakat çoğunuz hakktan hoşlanmayıp tiksinenlersiniz.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Allah da şöyle buyuracak: “Biz size hakkı getirmiştik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmamıştınız.”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Andolsun, size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmayanlarsınız.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Andolsun biz size hakkı getirdik, fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Size gerçeği getirdik; ancak çoğunuz gerçekten hoşlanmıyorsunuz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Andolsun ki biz size hakkı getirdik. Fakat sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Andolsun biz size hakkı getirdik; fakat sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  "Andolsun, size hakkı getirdik, fakat sizin bir çoğunuz hakkı çirkin görüp tiksinenlerdiniz."

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Andolsun Biz size hakkı getirdik, fakat çoğunuz hakkı hoş görmeyenler idiniz.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  «Andolsun, biz size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz hakkı çirkin görenlerdiniz».

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  And olsun ki, size hakkı getirdik; fakat çoğunuz haktan hoşlanmayan kimselersiniz.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Andolsun ki; size hak ile geldik. Fakat çoğunuz hakkı hoş görmüyordunuz.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  "Size dünyada iken Hak (Kur’an) gelmişti ve çoğunuz onu beğenmemiştiniz" derler.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Andolsun ki size hakkı getirdik. Ve lâkin sizin çoğunuz hakkı kerih görenlerdir.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  "Şüphesiz biz size hakkı getirdik, fakat sizin birçoğunuz hakkı çirkin görüp tiksinenlersiniz."

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  (Siz ey günahkarlar!) Size hakikati ilettik, fakat çoğunuz ondan nefret ediyorsunuz.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Doğrusu Biz, hakikati ayağınıza kadar getirmiştik: Fakat bir çoğunuz hakikatten hiç hoşlanmadınız.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Andolsun ki, biz size hakkı getirdik, velâkin birçoğunuz hak için hoşlanmayanlar idi.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Andolsun ki biz size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  (siz ey günahkârlar!) Ant olsun, Biz size gerçeği getirdik, fakat pek çoğunuz gerçekten/gerçek olandan hoşlanmıyor.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Andolsun biz size hakkı getirdik; fakat sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Allah da şöyle buyurur: "Biz size gerçeği getirmiştik. Fakat çoğunuz hakikatten hoşlanmamıştınız."

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Andolsun biz size hakkı getirdik; fakat sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Size hakkı getirmiştik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmamıştınız.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  «Andolsun, biz size hakkı getirdik, fakat sizin bir çoğunuz hakkı çirkin görüp tiksinenlerdiniz.»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Yemin olsun, size hakkı getirdik ama çoğunuz haktan tiksiniyorsunuz.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Verily We have brought the Truth to you: but most of you have a hatred for Truth.