1. HaMim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Ayetleri) Açık anlaşılır kitaba and olsun ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz o kitabı Arapça bir Kur’an olarak indirdik. Umulur ki akledersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Elbetteki o Kur’an, katımızdaki yüce ve hükümlerle dolu ana kitabın içinde (kayıtlı) dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Siz haddi aşan bir topluluksunuz diye, zikri (Kur’an’ı) indirmekten vaz mı geçelim? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sizden evvelki toplumlara da nice peygamberler gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlara ne zaman bir peygamber gelse, yalnızca onunla alay ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz onlardan zorba olan daha güçlülerini helak ettik. Onlarda öncekiler gibi geçip gitmiş oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlara "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, "Çok güçlü ve her şeyi bilen Allah yarattı" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Size yeryüzünü kalınacak bir yer ve o yeryüzünde sizin için yollar yapan O dur. Umulur ki doğru yolu bulursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Size gökyüzünden bir ölçü ile su indiren, o suyla ölü beldeleri canlandırıp, üzerindeki canlıları diriltip çoğaltan Allah dır. Sizi de böyle (diriltilip) çıkartılacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yeryüzündeki her şeyi çift (erkekli, dişili) yaratan, sizin binek olarak kullandığınız gemileri ve hayvanları var eden de O dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bineklere binmeniz, o binekler üzerine çıktığınızda Rabbinizin nimetlerini hatırlamanız ve "Bizim Allah’a yakınlığımız (kulluğumuz tam) olmadığı halde, bu nimetleri bizim emrimize veren Allah, bütün eksikliklerden uzak ve yücedir" demeniz için var etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Hiç şüphe yok ki, Rabbimize kesinlikle döneceğiz" demeniz için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İnsanlar, Allah’ın yarattığı kullarından bir kısmını Allah’ın bir parçası yaptılar. Gerçekten insanlar Rablerine karşı açıkça inkârcı kesildiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yoksa Allah, yarattıkları arasından kızları kendine aldı da, oğlanları sizin için mi ayırdı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlardan biri Rahman olan Allah’a isnat ettiği kız çocuğu ile müjdelendiği zaman yüzü simsiyah kesilir de öfkesinden yutkunur durur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Açık olmayan bir kararsızlık içerisinde (olan kız çocuğu için) "Süs için yetiştirilecek birisi mi" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Rahmanın kulları olan melekleri dişi (kız) olarak nitelediler. Peki! Onlar meleklerin yaratılışına şahit mi oldular? Onların bu şahitlikleri kayda alınacak ve (hesap günü) onlara sorulacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Rahman olan Allah dileseydi, biz onlara kulluk etmezdik" dediler. Onların bu konuda hiçbir bilgileri yok. Onlar yalnızca yalan söylüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa biz onlara yazılı bir belge verdik de, onlar bu belgelere dayanarak mı bu iddiaları söylüyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Hayır! Tam tersine, onlar "Biz atalarımızı bu inançlar üzerinde bulduk ve bizde onların bu yollarını (izlerini) takip edenleriz" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Senden önce birtakım şehirlere ne zaman uyarıcılardan birini gönderdiysek, o şehrin önde gelenleri "Biz atalarımızı bir inanç üzerinde bulduk ve biz ancak atalarımızın açtıkları yolu takip ederiz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Uyarıcılar onlara "Biz size daha doğru olan bir yol getirsek demi? (Onlara uyacaksınız)" dediler. O şehrin halkı da "Biz sizinle gönderilenleri kesinlikle kabul etmiyor, inkâr ediyoruz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bizde onları yok ederek intikam aldık. Bak bakalım! Yalanlayanların sonu nasıl olmuş? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. İbrahim babasına ve kavmine "Ben sizin kulluk ettiklerinizden uzağım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Ancak beni yaratana (kulluk ederim). Sonra, beni doğru yola iletecek olan da O dur" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Allah, İbrahim’in sözünü gelecek insanlar için kalıcı bir söz yaptı ki, belki insanlar (inkârlarından) dönerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. O toplulukların ve atalarının geçimliklerini, hak (Kur’an) ve açıklayıcı elçi onlara gelinceye kadar, ben verdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onlara hak (Kur’an) geldiğinde "Bu sihirdir. Biz onu ret edip inkar ediyoruz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Bu Kur’an, şu iki büyük şehre mensup bir adama indirilmesi gerekmiyor muydu?" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim edip dağıtıyorlar. Onların dünya hayatındaki geçimliklerini, biz taksim edip aralarında dağıtıyoruz. İnsanlardan bir kısmını bir kısmının üzerinde, daha çok vererek üstün tuttuk ki, iyi durumda olanların az verilenleri çalıştırıp işlerini gördürsünler diye. Rabbinin rahmeti, onların topladıklarından daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Eğer insanların hepsi tek bir inanç altında birleşmiş olsalardı, şu anda Rahmanı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını ve evlere çıktıkları merdivenleri gümüşten yapardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Evlerinin kapılarını ve uzanıp yattıkları koltuklarını da gümüşten yapardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ve altınlar (verirdik). Bunların hepsi dünya hayatının geçimlikleri. Ahiret ise, Rabbinin katında sakınıp korunanlarındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Kim Rahmanın zikrinden (Kur’an dan) yüz çevirirse, ona bir şeytan musallat ederiz ve o kimse şeytanın yakın arkadaşı olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Aldatan şeytanlar o kimseleri doğru yoldan çevirirler ve onlarda kendilerinin doğru yolda olduklarını zannederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Taki o, aldatılmış kimse bize gelince, kendini aldatana "Keşke seninle benim aramda iki doğu kadar uzak bir mesafe olsaydı. Sen ne kötü bir arkadaşmışsın" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bu gün azap içinde, aranızdaki uzaklığın iki doğu kadar olması, size hiçbir faydası olmayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şimdi sen sağır olana işittirebilir misin? Yahut kör ve açıkça sapıklık içinde olana doğru yolu gösterebilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Eğer biz seni yok edersek (öldürürsek), kesinlikle onlardan intikam alırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Veyahut onlara vaat ettiğimiz azabı sana gösterirsek ki, bizim buna gücümüz yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sen, bizim sana vahy ettiğimize sım sıkı sarıl. (Böyle yaparsan) Elbetteki dosdoğru bir yol üzerinde olmuş olursun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O vahy ettiğimiz Kur’an sana ve kavmine bir öğüttür. Kesinlikle (Kur’an dan) sorulacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Senden önce elçiler gönderdiklerimize "Rahman olan Allah dan başka ibadet ettikleri başka ilahlar mı yaptık? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Biz Musa’yı açık delillerle Firavun’a ve onun seçkin yöneticilerine göndermiştik ve onlara "Ben alemlerin Rabbinin elçisiyim" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Musa onlara açık ayetleri getirip gösterdiğinde, birden bire onlar, o ayetlere gülüp alay ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ne zaman onlara başka bir ayet gösterirsek, önceki ayetten daha büyüğünü gösteririz. (Ret ettikleri için) Belki inkarlarından dönerler diye onları azapla yakaladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Azap onları yakaladığında) "Ey Sihirbaz! Rabbine bizim için dua et, yanında getirdiğin antlaşmaya kesinlikle uyup, onun yolundan gideceğiz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bundan sora onlardan azabı kaldırdığımızda, hemen antlaşmayı eksilterek bozdular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Firavun kavmine "Ey kavmim! Bu ülkenin ve altımdan akan bu nehrin sahibi ben değil miyim? Bunu görmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. "Yoksa ben, ne istediğini açıkça söylemeyen, şu aşağılık basit birisi olandan (Musa dan) daha hayırlı değil miyim?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. "Ona takacağı altından bilezikler verilmesi gerekmiyor muydu? Ve yahut onunla beraber dolaşacak meleklerin gelmesi gerekmez miydi?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Kavmi Musa’yı küçük görüp hafife aldılar ve firavuna itaat ettiler. Şüphesiz ki onlar yoldan çıkmış topluluktu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Bizi öfkelendirdiler ve bizde onlardan intikam aldık. Sonra onların hepsini suda boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Sonra onları yerle bir edip, sonradan gelenlere olumsuz örnek olarak anlattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Kavmine Meryem’in oğlu İsa’yı örnek olarak anlattığımız zaman, senin kavmin yüz çevirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Kavmin "Şimdi, bizim ilahlarımız mı daha hayırlı, yoksa sana anlatılan O ilah mı daha hayırlı? dediler. " Zaten onlar gerçeklerin karşısında olan bir topluluktu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Meryem’in oğlu İsa kendisine pek çok nimetler verdiğimiz bir kuldu. Biz onu İsrail oğullarına doğru bir örnek yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Biz dileseydik, sizden sonra (sizi yok eder) yeryüzünde kulluk yapacak melekleri getirirdik Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Elbetteki o (Kur’an), kıyamet saati hakkında kesin bir bilgidir. Sakın ola ki ondan şüpheye düşmeyin ve bana tabi olun. Çünkü en doğru olan yol budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Aldatıcı güç (şeytan) sizi bu doğru yoldan çevirmesin. Gerçekten şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İsa kendi toplumuna açık deliller getirmiş ve "Size Allah’ın hükümlerini getirdim ve ihtilafa düştüğünüz konuları size açıklamak için geldim. Allah dan sakınıp, korunun ve bana itaat edin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. "O Allah şüphe yok ki benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde yalnızca O’na kulluk edin. Doğru olan budur" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Aralarından bir gurup, ayrılığa (ihtilaf ettiler) düştüler. Acıklı bir günün azabından dolayı haksızlık yapanlara (zalimlere) yazıklar olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Kıyamet saatinin ansızın ve haberleri olmadan gelmesini mi bekliyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Rablerinin karşısına yalnız başına gelenler, hesap gününde bir kısmı, diğer kısmına düşman olurlar. Ancak Allah dan sakınanlar birbirlerine düşman olmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Allah sakınanlara "Ey Kullarım! Bugün sizin için korku yok ve üzülecekte değilsiniz" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Çünkü onlar iman etmiş ve Rablerine teslim olmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Siz ve eşlerinize ikram olunmuş cennete girin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Altın dan tepsiler ve bardaklarla onların etrafında dolaşılır ve orada canlarının çektiği her şey var. Cennette gözler çok büyük keyifler alacak ve orada sürekli kalacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. İşte size yaptıklarınızın karşılığında, miras olarak verilen cennetler bunlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Sizin için, yiyeceğiniz pek çok çeşit meyveler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Elbetteki günahkârlar cehennem azabı içerisinde sürekli kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Azap onlardan hafifletilmeyecek ve orada seslerini dahi çıkartamayacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Biz onlara haksızlık yapmadık, onlar dünyada iken kendilerine zulmedip haksızlık yaptılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Cehennemdekiler muhafıza "Ey görevli muhafız! Artık Rabbin bizim için bir hüküm versin" diye seslenecekler. Onlarda "Kesinlikle siz orada kalacaksınız. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. "Size dünyada iken Hak (Kur’an) gelmişti ve çoğunuz onu beğenmemiştiniz" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Yoksa bir işe onlar mı karar verecek? Yoksa biz mi karar vereceğiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Yoksa onların gizli konuşmalarını ve gizli planlar yaptıklarında, bizim onları işitmediğimizi mi zannediyorlar? Hayır, onların yanındaki elçilerimiz (yazıcı melekler) her şeyi kaydediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Onlara deki "Eğer Rahman bir çocuk edinmiş olsaydı, ona ilk kulluk edecek biz olurduk. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Göklerin, yerin Rabbi ve arşın Rabbi onların yakıştırmalarından yüce ve uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Bırak onları, kendilerine vaat edilen azap onlara gelinceye kadar oyalanıp, oynasınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. O Allah, göklerde de ilah, yerlerde de ilahtır ve O her şeyin hükmünü veren ve her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Göklerde, yerde ve ikisinin arasındakilerin hepsinin sahibi olan Allah yüceler yücesidir. Kesinlikle kıyamet gününün saati onun bilgisindedir ve O’na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Allah dan başkalarına kulluk edenler, yardım edilmeye (şefaat edilmeye) hak kazanamazlar. Ancak bilerek Hakka (Kur’an’a) şahitlik edenler yardıma kavuşacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Kendilerini "Kim yarattı?" diye sorsan, Şüphesiz "Allah" diyecekler. Öyleyse nasıl aldatılıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. O’nun sözü "Ey Rabbim! Şu kavmim artık inanmayacaklar" demesi olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Onlardan (Kur’an’ı onlara anlatmaktan) vazgeç ve onlara "Selam" diyerek geç git. Sonra onlar gerçekleri öğrenecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster