وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ
Ve cealu lehu min ıbadihı cüz’a innel insane le kefurum mübın
Kelime
Anlamı
Kökü
وَجَعَلُوا
ve tasarladılar
لَهُ
O’na
مِنْ
-ndan
عِبَادِهِ
kulları-
جُزْءًا
bir parça
إِنَّ
gerçekten
الْإِنْسَانَ
insan
لَكَفُورٌ
bir nankördür
مُبِينٌ
apaçık

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve bâzı kullarının, onun bir parçası olduğuna, ondan vücuda geldiğine hükmettiler, gerçekten de insan, apaçık bir nankördür elbet.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Ama hâlâ o inkârcı putperestler kullarından bir kısmını, O’ndan bir parça sayarak O’na ortak koştular. Böyle düşünen insan, gerçekten apaçık bir nankördür.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Ama onlar, kullarından bir kısmını, O’nun bir cüzü kıldılar. Gerçekten insan apaçık bir nankördür.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  O’na, O’nun kullarından bir cüz kıldılar (Ahad üs Samed oluşunu inkâr ile onu cüzlerden oluşmuş kabul ederek çocuğu olduğunu ileri sürdüler)... Muhakkak ki insan apaçık bir nankördür!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  (Böyleyken) kullarından O’na bir parça nisbet ettiler. Doğrusu insan apaçık bir nankördür.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  (Buna rağmen) Kendi kullarından O’na bir parça kılıp-yakıştırdılar. Doğrusu insan, açıkça bir nankördür.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  (Ey Rasûlüm o kâfirlere, gökleri ve yeri yaratan kimdir? diye sorsan, "Allah’dır" derler. Bununla beraber tuttular), O’na kullarından bir çocuk isnad ettiler (Melekler Allah’ın kızlarıdır, dediler). Gerçekten insan, küfrü aşikâr bir nankördür.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Ama onlar, kullarından bir kısmını, O`nun bir parçası saydılar. Gerçekten insan apaçık bir nankördür.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Ama inkarcilar O’na cocuk isnat ettiler. Insan gercekten apacik nankordur.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (İnkarcı putperestler ve azgın sapıklar) ise, Allah’a O’nun kullarından bir cüz’ (çocuk) yakıştırdılar. Şüphesiz insan (genellikle) açıktan inkarcı ve çok nankördür. (Ancak Allah’ın korudukları müstesna).

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Müşrikler tuttular (“melekler Allah`ın kızlarıdır” demek suretiyle) kullarından bir kısmını O`nun cüz`ü (parçası) saydılar. Gerçekten insan çok nankördür (şirk ve inkar içindedir).

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Böyle iken ("melekler Allah’ın kızlarıdır" demek suretiyle) kullarından bir kısmını O’nun parçası saydılar. Şüphesiz insan apaçık bir nankördür.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Ama onlar, kullarından bir kısmını, O’nun bir cüzü kıldılar. Gerçekten insan apaçık bir nankördür.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Kullarından bazılarını O’na bir pay olarak ayırdılar. İnsan gerçekten apaçık bir nankördür.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Buna rağmen insanlar, Allah’ın kullarından bir kısmını O’nun bir parçası saydılar. Gerçekten de insan apaçık bir nankördür.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Böyle iken kafirler Allah’a çocuk isnad ettiler. İnsan gerçekten apaçık nankördür, gerçeği inkar eder.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  (Buna rağmen) Kendi kullarından O’na bir parça kılıp yakıştırdılar. Doğrusu insan açıkça bir kafirdir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Buna rağmen kendi kullarından O’na bir parça kılıpyakıştırdılar. Doğrusu insan, elbetteki apaçık bir nankördür.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (Böyle iken) kullarından kimi Ona bir cüz’ isnâd etdiler. Hakıykat, insan açıkça küfürbazdır!

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Ama (onlar) kullarından bir kısmını (Îsâ, Üzeyr O`nun çocuğudur, meleklerkızlarıdır diye) O`na bir cüz` saydılar. Doğrusu insan apaçık bir nankördür.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Ama onlar; kullarından bir kısmını, O’nun bir parçası saydılar. İnsan, gerçekten apaçık bir nankördür.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  İnsanlar, Allah’ın yarattığı kullarından bir kısmını Allah’ın bir parçası yaptılar. Gerçekten insanlar Rablerine karşı açıkça inkârcı kesildiler.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve O’na, kullarından bir kısmını isnad ettiler. Muhakkak ki insan, mutlaka apaçık inkâr edicidir.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Ama onlar, kullarından bir kısmını, O’nun bir parçası (oğlu) kıldılar. Gerçekten insan apaçık bir nankördür.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ama hala O’na bir çocuk yakıştırırlar, üstelik yarattıklarından birini! Belli ki, (böyle düşünen) insan şükretmeyi terk etmiş bir nankördür!

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Ama kalkarlar, kullarından birini O`ndan bir parçaymış gibi telakki ederler: Şu bir gerçek ki, (bunu yapan) insan katmerli bir nankörlük içindedir.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (14-15) «Ve şüphe yok ki, biz Rabbimize elbette dönüp gidicileriz.» Öyle iken onun için kullarından bir cüz isnat ettiler. Şüphe yok ki, (bu gibi bir) insan elbette apaçık bir küfürbazdır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Kullarından bir kısmını O’nun bir cüz’ü kıldılar. İnsan gerçekten apaçık bir nankördür.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Oysa onlar, kullarından O’na (Allah’a) bir parça tasarladılar! Gerçekten insan, apaçık bir nankördür.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Böyle iken kafirler Allah’a çocuk isnad ettiler. İnsan gerçekten apaçık nankördür, gerçeği inkar eder.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Öyle iken, müşrikler tuttular kullarından bir kısmını O’nun cüz’ü (parçası) saydılar. Gerçekten insan çok nankördür.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Tuttular, O’na kullarından bir parça tasarladılar. Gerçekten insan apaçık bir nankördür.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  (Buna rağmen) O’na, kendi kullarından bir parça yakıştırdılar. İnsan gerçekten apaçık bir nankördür.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  (Buna rağmen) Kendi kullarından O’na bir parça kılıp yakıştırdılar. Doğrusu insan, açıkça bir nankördür.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Kullarından O’na bir pay çıkardılar/bir parça isnat ettiler. Hiç kuşkusuz, insan apaçık bir nankördür.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Yet they attribute to some of His servants a share with Him (in his godhead)! truly is man a blasphemous ingrate avowed!