1. Ha, Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Apaçık kitaba andolsun ki; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Düşünüp anlayasınız diye gerçekten Biz, onu arabça bir Kur’an kılmışızdır Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O nezdimizdeki ana kitabdadır. Şanı yücedir, hikmet doludur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Haddi aşan bir kavimsiniz diye, sizi o Kur’an’la uyarmaktan vaz mı geçelim? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Daha öncekilere nice peygamberler göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendilerine bir peygamber gelmeyedursun mutlaka onunla alay ederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz, bunlardan daha güçlü olanları helak ettik. Öncekilerin misali geçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Andolsun ki; onlara: Gökleri ve yeri kim yarattı? diye sorsan, muhakkak: Onları Aziz, Alim yaratmıştır, diyeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O ki; yeri, sizin için bir beşik kılmış, doğru gidesiniz diye orada yollar var etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O ki; gökten bir ölçüye göre su indirmiştir. İşte Biz, onunla ölü bir memleketi dirilttik, siz de böylece çıkarılacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve O ki; bütün çiftleri yaratmıştır. Sizin için bineceğiniz gemiler ve davarlar var etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ta ki bunların üzerine oturunca, Rabbınızın nimetini anarak: Bunları bize müsahhar kılan ne yücedir, yoksa biz bunlara güç yetiremezdik, diyesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve biz, şüphesiz Rabbımıza döneceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ama onlar; kullarından bir kısmını, O’nun bir parçası saydılar. İnsan, gerçekten apaçık bir nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yoksa; Allah, yarattıkları arasından kızları kendisine alıp oğulları size mi ayırdı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ama Rahman’a isnad edilen kız evladla onlardan birisi müjdelenince; yüzü kapkara kesilir de öfkesinden yutkunur durur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Yoksa süs içinde yetiştirilip de mücadelede açık olmayanı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onlar; Rahman’ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Yaratılışlarını mı görmüşler. Onların şehadetleri yazılacak ve onlar sorguya çekileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve derler ki: Eğer Rahman dilemiş olsaydı; biz, onlara ibadet etmezdik. Onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Onlar, yalnız yalan söyleyip dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa; daha önce onlara bir kitab verdik de ona mı tutunuyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Hayır, dediler ki: Doğrusu biz, atalarımızı bir ümmet üzerinde bulduk ve biz de onların izlerinden gitmekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Senden önce de hangi kasabaya bir uyarıcı gönderdiysek; o kasabanın varlıklıları sadece dediler ki: Doğrusu biz, babalarımızı bir ümmet üzerinde bulduk ve biz de onların izlerine uymaktayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Şayet size atalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden daha doğrusunu getirmişsem; yine mi bana uymazsınız? deyince, dediler ki: Doğrusu sizin gönderildiğiniz şeyi, biz inkar ediyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Biz de onlardan intikam aldık. Yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hani İbrahim; babasına ve kavmine demişti ki: Şüphesiz ben, sizin taptığınız şeylerden uzağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Beni yaratan müstesna. Şüphesiz ki O; beni hidayete iletecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve onu; belki dönerler diye ardından gelenler için kalıcı bir kelime kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Hayır. Ben, onları da, atalarını da hakkı açıklayan bir peygamber gelene kadar geçindirdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Hak kendilerine geldiğinde ise: Bu bir büyüdür. Doğrusu biz, onu inkar ediyoruz, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ve dediler ki: Bu Kur’an, o iki kasabanın birinden büyük bir adama indirilmeli değil miydi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Yoksa Rabbının rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini aralarında Biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürebilmeleri için kimini kimine derecelerle üstün kıldık. Rabbının rahmeti, onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Şayet insanlar, tek bir ümmet haline gelmeyecek olsaydı; Rahman’ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını ve üzerinde yükseldikleri merdivenleri gümüşten yapardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Evlerinin kapılarını ve üzerlerine yaslanacakları kerevetleri de, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Altına boğardık. Bunların hepsi sadece dünya hayatının geçimliğidir. Ahiret ise; Rabbının katında müttakiler içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Kim, Rahman’ın zikrinigörmezlikten gelirse; Biz, ona şeytanı musallat ederiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Şüphesiz ki onlar da bunları yoldan çıkarırlar. Bunlar ise doğru yolda olduklarını sanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Nihayet Bize gelince der ki: Keşki benimle senin aranda Doğu ile Batı arasındaki kadar uzaklık olsaydı. Sen, ne kötü arkadaş imişsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Zulmettiğiniz için, bugün pişmanlığın hiç bir faydası yoktur. Muhakkak ki azabda ortaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Sen mi duyuracaksın o sağırlara? Körleri ve apaçık sapıklıkta olanları sen mi hidayete eriştireceksin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Seni onlardan uzaklaştırsak da; muhakkak ki Biz, onlardan intikam alırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yahut da onlara vaadettiğimizi sana gösteririz. Çünkü Biz, onlara karşı gücü yetenleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sen; sana vahyolunana sarıl. Muhakkak ki sen, dosdoğru bir yol üzerindesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Doğrusu bu; sana ve kavmine bir öğüttür. Ondan sorguya çekileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize sor: Biz, Rahman’dan başka ibadet edecek tanrılar kılmış mıyız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Andolsun ki; Biz, Musa’yı da ayetlerimizle Firavun’a ve erkanına göndermiştik. Ve demişti ki: Şüphesiz ben, alemlerin Rabbının elçisiyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Onlara ayetlerimizle varınca, onlar bunlara gülüvermişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onlara biri diğerinden daha büyük olmayan hiç bir ayet göstermedik. Doğru yola dönmeleri için onları azaba uğrattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ve dediler ki: Ey sihirbaz; sana verdiği ahde göre Rabbına bizim için dua et. Muhakkak biz, hidayete eriştirilmiş olacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Azabı üzerlerinden kaldırınca, hemen sözlerinden caydılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Firavun, kavmine seslendi ve dedi ki: Ey kavmim; Mısır mülkü ve altımdan akan şu ırmaklar benim değil mi? Hala görmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Ben, açıkça söyleyemeyecek derecede zavallı olan şu adamdan daha hayırlı değil miyim? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ona altın bilezikler verilmeli veya beraberinde kendisine yardım edecek melekler gelmeli değil miydi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Firavun, kavmini küçümsedi, ama onlar yine de kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar, fasık olan bir kavim idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Bizi öfkelendirince; onlardan intikam aldık ve hepsini suda boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ve onları, sonradan geleceklere bir geçmiş ve örnek kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Meryem’in oğlu misal olarak verilince; senin kavmin hemen bağrıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Ve: Bizim tanrılarımız mı, yoksa o mu daha iyidir? dediler. Sana böyle demeleri, sadece tartışmaya girişmek içindir. Hayır, onlar kavgacı bir kavimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. O; kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Şayet dileseydik; sizden, yeryüzünde sizin yerinizi tutacak melekler var ederdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Şüphesiz ki o, saatın bilgisidir. O’ndan hiç şüphe etmeyin ve Bana tabi olun. İşte doğru yol. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Sakın şeytan sizi çevirmesin. Şüphesiz ki o, size apaçık bir düşmandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İsa huccetlerle gelince; demişti ki: Size hikmetle ve ihtilafa düştüğünüz şeylerin bir kısmını açıklamak için geldim. Öyleyse Allah’tan korkun ve bana itaat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Muhakkak ki Allah, benim de Rabbımdır, sizin de Rabbınızdır. Öyleyse O’ na ibadet edin. İşte doğru yol. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Ama aralarında hizibler birbirleriyle ihtilafa düştüler. Acıklı bir günün azabından vay o zulmedenlerin haline. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Onlar, farkında değillerken kendilerine ansızın o saatın gelmesini mi bekliyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. O gün; müttakilerin dışında, dostlar birbirlerine düşman olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Ey kullarım; bugün size korku yoktur. Ve siz, üzülecek de değilsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Onlar ki; ayetlerimize iman etmiş ve müslüman olmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Siz ve eşleriniz, ağırlanmış olarak cennete girin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Onlara altın kadehler ve tepsiler dolaştırılır. Canların istediği ve gözlerin hoşlandığı her şey oradadır. Ve siz, orada ebediyyen kalacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. İşte o cennet, işlediklerinize karşılık size miras kılındı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Orada sizin için meyveler vardır. Ve onlardan yersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Muhakkak ki mücrimler; ebediyyen kalacakları cehennem azabındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Azablarına ara verilmeyecek ve orada tamamen ümitsiz kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Biz onlara zulmetmedik, ama onlar zalimlerin kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Ey nöbetçi; Rabbın hiç olmazsa bizi ölüme mahkum etsin, diye çağırışırlar. O da: Siz, böyle kalacaksınız, der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Andolsun ki; size hak ile geldik. Fakat çoğunuz hakkı hoş görmüyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Yoksa bir işe mi karar verdiler? Doğrusu Biz de kararlıyız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Yoksa kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmiyoruz mu sanıyorlar? Hayır, öyle değil, yanlarındaki elçilerimiz yazmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. De ki: Eğer Rahman’ın çocuğu olsaydı; o takdirde ben, kulluk edenlerin ilkiydim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Göklerin ve yerin Rabbı, Arş’ın Rabbı onların tavsiflerinden münezzehtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Bırak onları, kendilerine vaadedilen güne ulaşıncaya kadar dalsınlar, oyalanıp dursunlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Gökte de ilah, yerde de ilah O’dur. Ve O; Hakim’dir, Alim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkü kendisine ait olan ne yücedir. Kıyamet saatının bilgisi O’nun katındadır ve O’na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. O’ndan başka tapındıkları şeyler, şefaat edemezler. Ancak hak ile şehadet edenler bunun dışındadır ve onlar bilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Andolsun ki; onlara, kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette; Allah, diyeceklerdir. O halde neye çevriliyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Onun: Ey Rabbım, demesi hakkı için, muhakkak ki bunlar inanmayan bir kavimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Şimdilik sen, onlardan yüz çevir ve; selam, de. Yakında bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster