1. Ha, Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Apaçık kitaba andolsun ki; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gerçekten Biz; onu, mübarek bir gecede indirdik. Doğrusu Biz, uyarıcı idik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ki onda her hikmetli iş ayrılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Katımızdan bir emirle. Muhakkak ki Biz, peygamber gönderenleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rabbından bir rahmet olarak. Gerçekten O; Semi, Alim olanın kendisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbından. Şayet kesin olarak inanıyorsanız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ondan başka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbınızdır, sizden önceki atalarınızın da Rabbıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hayır, onlar şüphe içinde oynayıp dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Öyleyse sen gözle. Göğün açıkça bir duman çıkaracağı gün; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İnsanları bürüyecektir. Bu; elim bir azabdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Rabbımız; bu azabı bizden kaldır. Doğrusu biz, artık mü’minleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Nerede onlarda öğüt almak? Kendilerine gerçeği açıklayan bir peygamber gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ondan yüz çevirmişler; belletilmiş delinin biri, demişlerdi Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Biz, az bir süre için azabı kaldıracağız. Ama siz, eski halinize döneceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onları çarptıkça çarpacağımız gün; şüphesiz intikam alırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Andolsun ki; onlardan önce Firavun kavmini de denemiştik ve onlara kerim bir peygamber gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah’ın kullarını bana teslim edin. Doğrusu ben, size gönderilmiş emin bir peygamberim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah’a karşı yücelik taslamayın. Doğrusu ben, size açık bir burhan getirdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Beni taşlamanızdan ötürü; benim de Rabbım, sizin de Rabbınız olana sığındım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Eğer bana inanmazsanız; benden uzaklaşıp gidin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bunlar, suçlu bir kavimdir, diyerek Rabbına dua etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Öyleyse kullarımı geceleyin yürüt, siz muhakkak takip olunacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Denizi sakin iken geride bırak. Doğrusu onlar, suda boğulacak bir ordudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar, nice nice bağları, pınarları bırakmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ekinleri, muhteşem konakları da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Zevk ve safa sürdükleri nimetleri de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İşte böyle. Onlara başka kavimleri mirasçı kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gök ve yer onların helakine ağlamadı. Ve onlar, mühlet verilenler de olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Andolsun ki; İsrailoğullarını horlayıcı azabdan kurtardık, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Firavun’dan. Doğrusu o, azgın bir zorba idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ve andolsun ki; Biz, onları bile bile alemler üzerinde seçkin kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlara ayetlerden öylelerini verdik ki; her birinde açıkça bir imtihan vardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Bunlar gerçekten derler ki: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. O, ilk ölümümüzden başkası değildir. Ve biz, diriltilip kaldırılacaklar da değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Doğru sözlüler iseniz; bize babalarımıza getirsenize. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Bunlar mı daha hayırlı, yoksa Tübba kavmi ile onlardan evvel gelenler mi? Biz, onları helak ettik. Muhakkak ki onlar, mücrimler idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Biz; gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri oyun ve oyalanma olsun diye yaratmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Biz; onları, ancak hak ile yarattık. Ne var ki onların çoğu, bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Muhakkak ki ayırdetme günü, hepsinin bir arada bulunacağı vakittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O gün; dostun dosta hiç bir yardımı olmaz, yardım da görmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ancak Allah’ın merhamet ettiği müstesna. Muhakkak ki O; Aziz, Rahim olanın kendisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Doğrusu zakkum ağacı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Günahkarların yiyeceğidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Erimiş maden gibidir. Karınlarında kaynar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Suyun kaynaması gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Yakalayın onu, cehennemin ortasına sürükleyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Sonra azab olarak başına kaynar su dökün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Tad bakalım; hani güçlü olan, değerli olan yalnız sendin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İşte bu; doğrusu şüphelenip durduğunuz şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Müttakiler ise; muhakkak ki emin bir makamdadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bahçelerde ve pınar başlarında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. İnce ipekten ve parlak atlastan giyerler, karşılıklı otururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İşte böyle. Onları iri siyah gözlülerle evlendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Orada emniyet içerisinde her meyveyi isteyebilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Ve onları cehennem azabından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Rabbından bir lutuf olarak. İşte bu, büyük kurtuluşun kendisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Biz; onu, öğüt alsınlar diye senin dilinde indirerek kolayca anlaşılmasını sağladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Öyleyse bekle, onlar da beklemektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster