1. Ha, Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kitabın indirilmesi; Aziz, Hakim Allah’tandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Muhakkak ki göklerde ve yerde mü’minler için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sizin yaratılmanızda ve yeryüzüne yaydığı her canlıda yakinen inanan topluluklar için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gece ve gündüzün değişmesinde ve Allah’ın gökten indirmiş olduğu rızıkla ölümünden sonra yeri diriltmesinde, rüzgarları yönetmesinde akleden bir kavim için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İşte bunlar; Allah’ın ayetleridir. Onları sana hak ile okuyoruz. Artık Allah’tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yalancı, günahkar her kişinin vay haline. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kendisine okunan Allah’ın ayetlerini dinleyip de sonra onları hiç duymamış gibi büyüklük taslamakta direnir. Ona elim bir azabı müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ayetlerimizden bir şey öğrendiğinde onu alaya alır. İşte onlara, horlayıcı bir azab vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Arkalarından da cehennem. Kazandıkları şeyler de, Allah’tan başka edindikleri veliler de onlara bir fayda vermez. Ve onlar için, büyük bir azab vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bu; hidayettir. Rabblarının ayetlerini inkar edenlere gelince; çetin ve elim bir azab vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri ve lutfedip verdiği rızkı aramanız için denizi size boyun eğdiren Allah’tır. Umulur ki şükredersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Göklerde olanları, yerde olanları, hepsini size musahhar kılmıştır. Elbette ki düşünen bir kavim için bunda ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İman edenlere söyle: Allah’ın günlerinin geleceğini ummayan kimseleri bağışlayıp geçsinler. Çünkü Allah, her kavmi yaptıklarıyla cezalandıracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Her kim, salih amel işlerse; kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa; aleyhinedir. Sonra Rabbınıza döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Andolsun ki; Biz, İsrailoğullarına kitabı, hükmü ve nübüvveti vermiştik. Onları temiz şeylerden rızıklandırmış ve dünyalara üstün kılmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve onlara emirden burhanlar verdik. Ama onlar, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki çekememezlikten dolayı ayrılığa düştüler. Elbette Rabbın; ayrılığa düştükleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra seni de emirden bir şeriat üzere kıldık. Öyleyse sen; ona uy, sakın bilmeyenlerin heveslerine uyma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Muhakkak ki onlar; Allah’a karşı sana hiç bir fayda veremezler. Doğrusu zalimler birbirlerinin velileridir. Allah da muttakilerin velisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bu; insanlar için açık belgeler, kesin olarak inanan bir kavim için de hidayet ve rahmettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa; kötülükleri kazananlar, ölümlerinde ve sağlıklarında kendilerini iman edip salih amel işleyen kimseler ile bir tutacağımızı mı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Allah, gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. Ta ki her nefis, zulme uğratılmaksızın kazancına göre karşılık görsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Gördün mü, o kimseyi ki; heva ve hevesini kendisine tanrı edinmiş, bilgisi olduğu halde Allah onu şaşırtmış, kulağını, kalbini mühürlemiş ve gözüne perde koymuştur? Allah’tan sonra onu kim hidayete eriştirebilir? Hala düşünmeyecek misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Hayat; ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak Dehr helak eder, dediler. Oysa onların bu konuda bilgileri yoktur. Başka değil, onlar sadece zannediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ayetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman; doğru sözlüler iseniz, babalarımızı getirin bakalım, demekten başka bir huccetleri yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. De ki: Allah diriltir sizi sonra öldürür, sonra hakkında hiç bir şüphe bulunmayan o kıyamet gününde toplar. Fakat insanların pek çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Kıyametin kopacağı gün; işte o gün, batıla saplananlar hüsranda kalırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Her ümmeti dizüstü çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Bugün, size yaptıklarınızın karşılığı verilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bu kitablarımız sizin aleyhinize hak ile konuşuyor. Şüphesiz Biz, yaptıklarınızı bir bir kaydediyorduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İman edip salih amel işlemiş olanlara gelince; Rabbları onları rahmetine girdirir. Apaçık kurtuluş işte budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Küfredenlere gelince; ayetlerimiz size okunmuş, siz de büyüklük taslayıp mücrim bir kavim olmuştunuz, değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Allah’ın vaadi haktır ve kıyamet günü hakkında hiç şüphe yoktur, denildiği zaman; siz demiştiniz ki: Kıyamet nedir? bilmiyoruz, ancak bir takım tahminlerde bulunuyoruz. Onun hakkında kesin bir bilgi elde etmiş değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlara, yaptıkları işlerin kötülükleri belli oldu ve alaya aldıkları şeyler kendilerini kuşattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Denilir ki: Siz, nasıl bugüne kavuşacağınızı unuttuysanız, Biz de sizi unuttuk. Barınağınız ateştir, yardımcılarınız da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bunun böyle olmasının sebebi; Allah’ın ayetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmış olmasıdır. İşte o gün; oradan çıkarılmayacaklar ve özürleri de dinlenmeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Hamd; göklerin Rabbı, yerin Rabbı ve alemlerin Rabbı olan Allah’a mahsustur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Göklerde de, yerde de büyüklük O’nundur. O’dur Aziz, Hakim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster