فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ
Fe ehlekna eşedde minhüm batşev ve meda meselül evvelın
Kelime
Anlamı
Kökü
فَأَهْلَكْنَا
biz de helak ettik
أَشَدَّ
daha güçlü olanı
مِنْهُمْ
bunlardan
بَطْشًا
yakalayarak
وَمَضَىٰ
ve geçti
مَثَلُ
örneği
الْأَوَّلِينَ
öncekilerin

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Derken kuvvet bakımından, bunlardan çok daha çetin oldukları halde helâk ettik onları ve öncekilere âit kıssalar, sana anlatıldı evvelce.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Onun için biz, kuvvetçe senin kavminden daha güçlü olanları helak ettik. O evvelki helak ettiğimiz toplumların örnekleri, nice ayetlerimizde anlatılmış geçmiştir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Biz bunlardan daha zorba olanları da helâk ettik. Nitekim öncekilerde örneği geçmiştir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Bu yüzden onlardan daha güçlü olan niceleri helâk ettik... Öncekiler ibret dolu hikâyeleriyle mazi oldu!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Biz de bunlardan daha güçlü olanları helâk ettik. Öncekilerin örneği geçti.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Biz de, kuvvet bakımından onlardan daha üstün olan (toplum)ları yıkıma uğrattık. Öncekilerin örneği geçti.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Onun için biz onlardan (Mekke’lilerden) kuvvetçe daha şiddetlilerini helâk ettik ve o evvelkilerin (hallerine dair Kur’an’da ibret) örneği geçti.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Biz, bunlardan daha kuvvetli olanları da helâk ettik. Nitekim öncekilerde örneği geçmiştir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Bunun icin Biz de, bunlardan daha kuvvetli olanlari yok etmisizdir. Oncekilere dair nice misaller gecmistir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Bu yüzden bunlardan daha çetin, daha atılgan olan (o millet)leri yok ettik. Öncekilerin kıssaları (birçok âyetlerimizde) geçmiştir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (Sonunda) şimdikilerden daha kudretli (oldukları halde) onları (yaptıkları yüzünden) helak ettik ve o eski toplumlar geçmişten bir iz, bir hatıra oldular.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Biz, onlardan daha çetinlerini de helâk ettik. Öncekilerin örneği geçti!

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Biz bunlardan daha zorba olanları da helâk ettik. Nitekim öncekilerde örneği geçmiştir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Şunlardan daha güçlülerini yok ettik. Öncekilerin örneği geçmiştir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Biz onlardan daha kuvvetli olanları helâk ettik. Kur’an’da öncekilerin örneği de geçmiştir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Bizde bunlardan daha güçlü oları o kavimleri helak ettik. Öncekilere dair nice misaller geçmiştir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Biz de, kuvvet bakımından onlardan daha üstün olan (toplum)ları yıkıma uğrattık. Öncekilerin örneği geçti.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Biz, onlardan kuvvet itibarı ile daha çetin olanları helak ettik. Öncekilerin misali daha evvel geçmiştir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Onun için biz kuvvetçe bunlardan daha çetinlerini helak ettik. O evvelki (ümmet) lerin misâl (ler) i (nice âyetlerimizde) geçmişdir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Hâlbuki onlardan (o sana inanmayanlardan) kuvvetçe daha çetin olanları helâk etmişizdir; nitekim öncekilerin misâli (Kur`ân`da) geçmiştir.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Biz, bunlardan daha güçlü olanları helak ettik. Öncekilerin misali geçti.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Biz onlardan zorba olan daha güçlülerini helak ettik. Onlarda öncekiler gibi geçip gitmiş oldular.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Bu sebeple (Mekkelilerden) daha güçlü olanları da şiddetle yakalayarak helâk ettik. Evvelki (ümmetlere) ait misaller (daha önce) geçmişti.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Biz de kuvvet bakımından onlardan daha üstün olanları yıkıma uğrattık. (Kur’an’da) Öncekilere dair nice örnekler geçmiştir.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  (sonunda) şimdikilerden daha kudretli (oldukları halde) onları silip yok ettik ve o eski toplumlar geçmişten bir iz, bir hatıra oldular.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Sonunda, şunlardan daha güçlü kuvvetli oldukları (halde) onları da helak ettik; öncekilerin meselleri daha önce geçmişti.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Artık bunlardan daha şiddetlisini helâk ettik ve evvelkilerin sıfatı geçmiştir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Biz onlardan daha güçlü olanları da helâk ettik. Nitekim öncekilere âit nice misaller geçmiştir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Biz de güç bakımından bunlardan daha çetinini helâk ettik. Nitekim evvelkilerin örneği geçmiştir!

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Bizde bunlardan daha güçlü oları o kavimleri helak ettik. Öncekilere dair nice misaller geçmiştir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Biz bunlardan, (senin Mekkeli muhataplarından) daha kuvvetli olan toplumlar helâk ettik. Nitekim öncekilerin kıssaları geçmiştir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Biz de bunlardan daha güçlü olan (o kavimler)i helâk ettik. Öncekilerin örneği geçti.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Onlardan daha güçlü olanları da helak ettik. Öncekilerin örneği geçti.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Biz de, kuvvet bakımından onlardan daha üstün olan (toplum)ları yıkıma uğrattık. Öncekilerin örneği geçti.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Biz, gücü kuvveti onlardan daha üstün olanları da helâk etmişizdir. Öncekilerin örneği geçti.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  So We destroyed (them)- stronger in power than these;- and (thus) has passed on the Parable of the peoples of old.