1. Ha, Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Apaçık Kitab’a andolsun; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gerçekten Biz onu, belki aklınızı kullanırsınız diye Arapça bir Kur’an kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Şüphesiz o, Bizim katımızdaki Ana Kitap’tadır; çok yücedir, hüküm ve hikmet doludur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Siz haddi aşan bir kavimsiniz diye, Zikr’i size bildirmekten vaz mı geçelim? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Oysa biz, öncekiler içinde nice nebi gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlara bir nebi gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz, onlardan kuvvet itibarı ile daha çetin olanları helak ettik. Öncekilerin misali daha evvel geçmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Andolsun ki onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, elbette: "Onları, Azîz ve Alîm olan yarattı." derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O ki, yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı ve yolunuzu bulabilmeniz için orada sizler için yollar var etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O, gökten belli bir miktar ile su indirendir. Onunla ölmüş bir beldeyi canlandırdık. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O, bütün çiftleri yarattı ve sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyleri var etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onların sırtlarına binip doğrulmanız, sonra doğrulduğunuz zaman, Rabbinizin nimetini zikretmeniz ve: "Bunları bizlere boyun eğdiren ne yücedir. Yoksa bizim bunlara gücümüz yetmezdi." demeniz için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Ve esasen biz, elbette Rabbimize çevrilipdöneceğiz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Buna rağmen kendi kullarından O’na bir parça kılıpyakıştırdılar. Doğrusu insan, elbetteki apaçık bir nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yoksa O, yarattıklarından kızları edindi ve erkekleri size mi ayırdı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlardan birine Rahman’a isnad ettiği şeyin müjdesi verilirse, gam ve kederle dolarak yüzü simsiyah kesilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Süs içinde yetiştirilmekte olan ve tartışma sırasında açıklayamayanları mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve onlar, Rahman’ın kulları olan melekleri dişiler kıldılar. Kendileri yaratılışlarına şahit mi oldular!? Onların bu şahitlikleri yazılacaktır ve sorgulanacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve dediler ki: "Rahman dilese idi, biz onlara ibadet etmezdik." Onların bu hususta hiç bir bilgileri yoktur. Onlar ancak temelsiz bir zanda bulunuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa Biz, bundan önce kendilerine bir kitap verdik de şimdi ona mı tutunuyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Hayır; dediler ki: "Gerçekten atalarımızı bir din üzere bulduk ve doğrusu biz onların izleri üstünde doğru olana yönelmişleriz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Senden önce hangi memlekete bir uyarıcı gönderdiysek, mutlaka oranın şımarık varlıklıları, "Babalarımızı bir ümmet (din) üzerinde bulduk, biz onların izlerine uymuşlarız" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Ben size atalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden daha doğru olanını getirmiş olsam da mı?" dedi. Dediler ki: "Doğrusu biz, kendisiyle gönderildiğiniz şeylere kâfir olanlarız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bunun üzerine Biz de onlardan intikam aldık. Öyleyse, bir bak; yalan sayanların sonu nasıl oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hani İbrahim babasına ve kavmine demişti ki: "Şüphesiz ben sizin ibadet etmekte olduğunuz şeylerden uzağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Beni yaratan başka. Gerçekten O, beni hidayete kavuşturacaktır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve bunu belki dönerler diye ardında kalıcı bir kelime olarak bıraktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Hayır; Ben onları ve atalarını, kendilerine hak ve açıklayan bir rasul gelinceye kadar faydalandırdım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ancak kendilerine hak gelince, dediler ki: "Bu bir sihirdir, doğrusu biz ona kâfir olanlarız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ve dediler ki: "Bu Kur’an, iki şehirden birinin büyük bir adamına indirilmeli değil miydi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında, geçimliklerini aralarında Biz paylaştırdık. Onların bir kısmı diğer bir kısmına iş gördürüpgörev ve sorumluluk yüklesin diye, kimini kimine derecelerle yükselttik. Rabbinin rahmeti; toplayıpyığdıklarından daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Eğer insanlar tek bir ümmet olacak olmasaydı, Rahman’a kâfir olanların evlerine gümüşten tavanlar ve üzerinde çıkıpyükselecekleri merdivenler yapardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Evlerine kapılar ve üzerinde yaslanıpdayanacakları koltuklar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ve çekici süsler. Bütün bunlar, yalnızca dünya hayatının metaıdır. Ahiret ise, Rabbinin katında muttakiler içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Kim Rahman’ın zikrini görmezlikten gelirse, Biz ona bir şeytanı musallat ederiz. Artık bu, onun bir yakın dostudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Gerçekten bunlar, onları yoldan alıkoyarlar; onlar ise kendilerinin gerçekten hidayette olduklarını sanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Sonunda bize geldiği zaman, der ki: "Keşke benimle senin aranda iki doğu uzaklığı olsaydı. Sen ne kötü bir arkadaşmışsın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bugün size kesin olarak bir yarar sağlamaz. Çünkü zulmettiniz. Şüphesiz azapta da ortaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. O sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut kör olanları ve apaçık bir sapıklık içerisinde bulunanları sen mi hidayete erdireceksin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Şu halde Biz seni alıpgötürürsek, elbette onlardan intikam alacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ya da kendilerine va’dettiğimiz şeyi onlara gösteririz ki, biz gerçekten onların üstünde güç yetirenleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O halde sana vahyolunana kuvvetle sarıl. Çünkü sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ve şüphesiz o, senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Yakında sorguya çekileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Senden önce gönderdiğimiz rasullerimizden sor: "Biz Rahman’ın dışında ibadet edilecek bir takım ilahlar kıldık mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Andolsun ki Biz Musa’yı, Firavun’a ve onun önde gelen çevresine ayetlerimizle gönderdik. O da, dedi ki: "Gerçekten ben, alemlerin Rabbinin elçisiyim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Fakat onlara ayetlerimizle geldiği zaman, bir de ne görsün onlar bunlara gülüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Biz onlara biri ötekinden daha büyük olmayan hiç bir ayet göstermedik. Belki dönerler diye, onları azapla yakalayıverdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ve onlar dediler ki: "Ey sihirbaz, senin yanında sana olan ahdi gereği Rabbine dua et! Gerçekten bizler hidayet bulanlar oluruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Fakat onlardan azabı çekipgiderince, bir de görürsün ki onlar verdikleri sözü bozuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Firavun, kendi kavmi içinde bağırdı: "Mısır mülkü ve altımdan akan şu nehirler benim değil mi? Yine de görmeyecek misiniz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. "Ben şu aşağılık olandan ve nerede ise açıklamadan yoksun olandan daha hayırlı değil miyim?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. "Hem üzerine altın bilezikler bırakılmalı veya yakınında yer almış vaziyette onunla birlikte melekler gelmeli değil miydi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Böylelikle kendi kavmini hafife aldı, onlar da ona itaat ettiler. Çünkü onlar fasık olan bir kavimdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Sonunda bizi öfkelendirince, biz de onlardan intikam aldık, böylece onları toplu olarak suda boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Bu suretle onları, sonradan gelenler için bir geçmiş ve bir örnek kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Meryem oğlu bir misal olarak verilince, senin kavmin hemen ondan kahkahalarla gülüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Ve: "Bizim ilahlarımız mı daha hayırlı, yoksa o mu?" dediler. Onu yalnızca bir tartışma konusu olsun diye örnek gösterdiler. Hayır, onlar tartışmacı ve düşman bir kavimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. O, ancak kendisine nimet verdiğimiz bir kuldur. Ve Biz onu İsrailoğullarına bir örnek kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Eğer biz dilemiş olsaydık, sizin yerinize yeryüzünde halifelik yapacak melekler getirirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Şüphesiz o, kıyametsaati için bir ilimdir. Öyleyse ondan yana hiç bir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun. Dosdoğru yol işte budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Şeytan sizi sakın alıkoymasın. Gerçekten o, sizin için apaçık bir düşmandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İsa, apaçık belgelerle gelince, dedi ki: "Ben hakkında ihtilafa düştüklerinizin bir kısmını size açıklamak için bir hikmetle geldim. Artık Allah’tan korkupsakının ve bana itaat edin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. "Şüphesiz Allah, O, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; şu halde O’na ibadet edin. Dosdoğru yol işte budur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Sonra, içlerinden bir takım fırkalar ihtilafa düştü. Çok acıklı bir günün azabından dolayı zulmedenlere veyl olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Onlar, hiç şuurunda değilken kendilerine apansız geliverecek olan kıyametsaatinden başkasını mı gözlüyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Muttakîler hariç olmak üzere, o gün, dostların kimi kimine düşmandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. "Ey kullarım, bugün sizin için korku yoktur ve siz mahzun olmayacaksınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. "Ki onlar, benim ayetlerime iman edenler ve müslüman olanlardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. "Siz ve eşleriniz sevinç ve neşe içerisinde cennete girin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. "Onların etrafında altın tepsiler ve testilerle dolaşılır; orada nefislerin arzu ettiği gözlerin lezzet aldığı şeyler de vardır. Ve sizler orada daimi kalıcılarsınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. "İşte yaptıklarınız dolayısıyla mirasçı kılındığınız cennet budur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. "Orda sizin için birçok meyveler vardır. Siz onlardan yersiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Şüphesiz suçlugünahkârlar, cehennem azabı içinde daimi kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Onlardan hafifletilmeyecek ve orada onlar umutlarını kesmiş kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Biz onlara zulmetmedik; ancak onların kendileri zalimlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. "Ey Malik, Rabbin hakkımızda hüküm versin." diye haykırdılar. O: "Gerçek şu ki siz kalacak kimselersiniz." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Andolsun Biz size hakkı getirdik, fakat çoğunuz hakkı hoş görmeyenler idiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Yoksa onlar, işi sıkı mı tuttular? İşte şüphesiz biz de işi sıkı tutanlarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Yoksa onlar; gerçekten bizim, sır tuttuklarını ve aralarındaki fısıldaşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Öyle değil; hatta elçilerimiz de yanlarındadır, yazıp duruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. De ki: "Eğer Rahman’ın bir çocuğu olsaydı, ona ibadet edenlerin ilki ben olurdum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Göklerin ve yerin Rabbi ile Arş’ın Rabbi onların nitelendirdiklerinden yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Artık onları bırak; va’dolundukları günlerine kavuşuncaya kadar dalsınlar ve oynayadursunlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Göklerde ilah ve yerde ilah O’dur. Şüphesiz O, Hakîm’dir, Alîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkü kendisinin olan ne yücedir. Kıyametsaatinin ilmi O’nun katındadır ve yalnız O’na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. O’nun dışında dua ettikleri şefaate malik değildir; ancak kendileri bilerek hakka şahitlik edenler müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Andolsun ki onlara: "Kendilerini kim yarattı?" diye soracak olsan, elbette: "Allah." diyeceklerdir. Öyleyse nasıl olur da çevriliyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Onun (peygamberin), "Ya Rabbi! Şüphesiz bunlar iman etmeyen bir topluluktur" sözünü (elbet bilir)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Şimdi sen aldırış etmeksizin onlardan yüz çevir ve: "Selam." de. Yakında bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster