وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
Ve cealeha kelimetem bakıyeten fı akıbihı leallehüm yarciun
Kelime
Anlamı
Kökü
وَجَعَلَهَا
ve onu yaptı
كَلِمَةً
bir söz
بَاقِيَةً
kalıcı
فِي
arasında
عَقِبِهِ
kendinden sonrakiler
لَعَلَّهُمْ
umulur ki
يَرْجِعُونَ
dönerler (diye)

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve bu birlik sözünü, gerçeğe dönsünler diye soyu arasında da dâimâ kalacak ve zevâl bulmayacak bir vasiyet olarak bıraktı.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  İbrahim bu tek Allah’a inanma sözünü hakka dönsünler diye, zürriyeti arasında yaşayacak bir vasiyyet olarak bıraktı.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Bu sözü, ardından geleceklere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı ki, insanlar (onun dinine) dönsünler.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Bu sözünü kendinden sonra gelecekler için kalıcı bir fikir olarak oluşturdu, belki o gerçeğe dönerler diye.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Ve bunu (tevhid inancını) kendinden sonra gelecekler içinde kalıcı bir söz kıldı. (Artık) umulur ki dönerler.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Ve bunu (bu tevhid inancını) belki (insanlar Allah’a) dönerler diye ardında (kendi soyunda) kalıcı bir kelime olarak kıldı-bıraktı.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  İbrahîm, bu tevhid kelimesini, soyu içerisinde bakî kalan bir kelime yaptı. Gerek ki (küfürden) dönerler.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Onun bu sözünü, ardından geleceklere sürekli kalacak bir ilke olarak bıraktık ki, insanlar Rabblerine dönsünler.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Ibrahim ardindan geleceklere bu sozu, devamli kalacak bir miras olarak birakti. Artik belki dogru yola donerler.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  İbrahim bunu, (hakka) dönerler diye soyu arasında baki kalacak bir söz olarak bıraktı.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Ve (İbrahim) bu ifadeyi, (insanlar) hak dine dönsünler diye, daha sonra gelenler arasında yaşamaya devam eden bir vasiyet olarak söyledi.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  İbrahim bunu, belki dönerler diye, ardından gelecekler arasında kalıcı bir söz yaptı.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Bu sözü, ardından geleceklere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı ki, insanlar (onun dinine) dönsünler.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Belki doğru yola dönerler diye onun ardından gelecekler için bunu ebedi bir ders kıldı.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  İbrahim, bu sözü, ardından gelecek olanlara devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı ki, onlar doğru yola dönsünler.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  ve bu tevhid sözünün ardından kalıcı bir söz yaptı ki, insanlar Allah’a dönsünler.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Ve bunu (bu tevhid inancını) belki (insanlar Tanrı’ya) dönerler diye ardında (kendi soyunda) kalıcı bir kelime olarak kıldı / bıraktı.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Ve bunu belki dönerler diye ardında kalıcı bir kelime olarak bıraktı.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (İbrâhîm) bunu (bu tevhîd kelimesini, ileride Mekkeliler de dînine) dönsünler diye, zürriyeti arasında baakıy bir kelime yapdı.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Ve (İbrâhîm) bunu (bu sözü), zürriyeti içinde bâki kalacak bir kelime yaptı ki, onlar(onun dînine) dönsünler!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Ve onu; belki dönerler diye ardından gelenler için kalıcı bir kelime kıldı.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Allah, İbrahim’in sözünü gelecek insanlar için kalıcı bir söz yaptı ki, belki insanlar (inkârlarından) dönerler.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve onu, zürriyeti içinde bâki (kalıcı) bir kelime kıldı. Umulur ki böylece onlar (putlardan) dönerler.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Ve onu (tevhit kelimesini), belki dönerler diye ardından gelenler için kalıcı bir kelime kıldı.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ve bunu, daha sonra gelenler arasında yaşamaya devam eden bir söz olarak söyledi ki onlar (daima) o (sözü hatırlayıp ona) dönsünler.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Bunu, ardından gelenler arasındaki baki kalacak bir söz olarak söyledi; belki (bu hak söze) dönerler diye.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve onu (o ifadesini) zürriyeti arasında bâki bir kelime kıldı. Belki onlar, dönüverirler (diye).

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Bu sözü, ardından geleceklere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı. Artık belki doğru yola dönerler.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  (İbrahim) bu sözü, ardında kalıcı bir söz yaptı ki, onlar doğru yola dönsünler.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  ve bu tevhid sözünün ardından kalıcı bir söz yaptı ki, insanlar Allah’a dönsünler.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  O, bu sözü hakka dönsünler diye, gelecek nesillere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Ve bu sözü ardında kalıcı bir söz yaptı ki (insanlar Allah’a kulluğa) dönsünler.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Onu, belki dönerler diye arkasında kalıcı bir söz haline getirdi.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Ve bunu (bu tevhid inancını) onun ardında (kendi soyunda) kalıcı bir kelime olarak kılıp bıraktı ki belki (Allah’a) dönerler diye.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  O, sözünü, kendinden sonra yaşayacak bir mesaj yaptı ki, insanlar hakka dönebilsinler.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  And he left it as a Word to endure among those who came after him, that they may turn back (to Allah).