1. Hâ mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Apaçık kitaba andolsun ki.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz onu, mübarek bir gecede indirdik. Biz, uyaranlarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O gece, her hikmetli iş ayrılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Tarafımızdan bir emir ile biz elçi göndeririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz O, işiten bilen O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Göklerin, yerin ve arasındakilerin Rabbidir. Eğer gerçekten bilenler iseniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O’ndan başka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin de Rabb’iniz, sizden önceki atalarınızın da Rabb’idir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Fakat, onlar şüphe içinde eğlenirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Göğün apaçık bir duman getireceği günü gözle! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İnsanları bürür. Bu, acı bir azaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. -Rabbimiz, azabı bizden kaldır, biz iman eden kimseleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. -Onlar nereden öğüt alacaklar? Kendilerine apaçık bir elçi gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sonra ondan yüz çevirmişler ve: -Öğretilmiş bir mecnun/deli demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. -Biz, azabı biraz kaldırırız siz de tekrar dönerseniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, elbette intikam alacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlardan önce Firavun kavmini de imtihan etmiştik. Onlara şerefli bir elçi gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah’ın kullarını bana bırakın, ben güvenilir bir peygamberim, demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. -Allah’a karşı üstünlük taslamayın. Ben size apaçık bir delil getiriyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve ben, beni taşlamanızdan sizin de Rabb’iniz olan Rabb’ime sığındım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Eğer bana iman etmediyseniz, benden uzak durun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Musa: -Bunlar, suçlu bir toplumdur, diyerek Rabb’ine dua etmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (Rabbi de ona şöyle buyurmuştu): -Kullarımı geceleyin yola çıkar, siz takip olunacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Denizi durgun olarak terket, şüphesiz onlar, suda boğulacak bir ordudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar nice bahçeleri ve pınarları terkettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ekinleri, güzel konakları... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. İçinde eğlenip durdukları nimetleri... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İşte böyle... Onu bir başka topluma miras bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onlara ne gök ağladı, ne de yer! Hiç bekletilmediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İsrailoğullarını da alçaltıcı azaptan kurtarmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Firavundan, çünkü o, haddi aşan bir zorba idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onları bir ilim üzerinde toplumlar üzerine seçkin kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlara, içlerinde apaçık imtihanlar olan ayetler verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Bunlar ise diyorlar ki: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. -Bir defa öldükten sonra başka bir şey yoktur. Biz, yeniden diriltilecek de değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Doğru söyleyenler iseniz, haydi babalarımızı getirin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar mı hayırlı; yoksa Tubba halkı ve onlardan öncekiler mi? Biz, onları helak ettik. Çünkü suçlu idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Biz gökleri, yeri ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Onları ancak hak ile yarattık. Fakat, onların çoğu bilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Hüküm günü, onların hepsine söz verilen vakittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O gün, dostun dosta hiçbir şekilde faydası olmaz. Onlara yardım da olunmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Allah’ın merhamet ettikleri dışında. Çünkü O, çok güçlü ve merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Zakkum ağacı... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Günahkarın yemeğidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Yanmış yağ gibi karınlarda kaynar durur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kaynar suyun kaynadığı gibi... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. -Onu tutun, cehennemin ortasına atın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Sonra kaynar su azabından başından aşağı boşaltın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. -Tat bunu, hani sen güçlü ve şerefliydin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İşte bu sizin hakkında şüphe ettiğiniz şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Kendilerini günahlardan koruyanlar ise, onlar güvenli bir makamdadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Cennetlerde ve pınarlarda... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Halis ipek ve parlak atlastan elbiseler giyerek, karşılıklı otururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İşte böyle, onları iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Orada güven içinde olarak her meyveyi isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. İlk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Onlar cehennem azabından korunmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Rabbinden bir lütuf olarak. İşte büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Öğüt alsınlar diye onu senin dilin ile kolaylaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. O halde bekle zaten onlar da bekliyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster