1. Hâ Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kitabın indirilmesi güçlü ve hakim Allah’tandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Şüphesiz göklerde ve yerde inanacaklar için belgeler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sizin yaratılışınızda da yeryüzünde yaydığı canlılarda da iyice bilen bir toplum için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, Allah’ın rızık olarak gökten indirdiği şeyde ki onunla, yeryüzü kuruduktan sonra, yeniden ona hayat veren rüzgarı estirmesinde de aklını kullanan bir toplum için ayetler/işaretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İşte bunlar, sana hak olarak okuduğumuz, Allah’ın ayetleridir. Artık Allah’tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yazıklar olsun yalancı günahkara!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kendisine okunan Allah’ın ayetlerini duyar da, sonra büyüklenerek sanki onları hiç duymamış gibi ısrar eder. Acı azabı ona müjdele!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman onu alaya alır. İşte onlar, onlar için alçaltıcı bir azap var! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Arkasından cehennem! Kazandıkları hiçbir şey, Allah’tan başka edindikleri hiçbir veli onlara fayda vermez. Onlar için büyük bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bu (kitap), bir kılavuzdur. Rab’lerinin ayetlerine nankörlük edenlere acı bir felaket vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Emri gereğince, gemilerin, içinde yüzmesi ve lütfundan aramanız için denizi emrinize veren Allah’tır. Umulur ki şükredersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Göklerde bulunan şeyleri de, yerde bulunan şeylerin hepsini de sizin hizmetinize sunmuştur. İşte bunda da düşünen bir toplum için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İman edenlere söyle de; toplumun kazandıkları sebebiyle karşılığını göreceği Allah’ın günlerinin geleceğini ummayanları bağışlasınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kim doğru olanı yaparsa kendisi içindir. Kim de kötülük yaparsa o da kendi aleyhinedir. Sonunda Rabbinize döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İsrailoğullarına da kitap, hikmet ve peygamberlik vermiştik. Onları iyi şeylerle rızıklandırmış ve toplumlara üstün kılmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlara emrimizi bildiren belgeler vermiştik. Kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki "bağy" yüzünden anlaşmazlığa düşmüşlerdi. Rabb’in, kıyamet günü, aralarında anlaşmazlığa düştükleri konuda hüküm verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra sana da, emrimiz ile bir yol gösterdik. Ona uy. Bilmeyenlerin heveslerine uyma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Zira onlar Allah’tan gelecek bir şeyi senden savamazlar. Zalimler, birbirlerinin velisidir. Allah da takva sahiplerinin velisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bu (Kur’an), İnsanlar için basiret ve iyice bilen bir toplum için kılavuz ve rahmettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa, kötülük işleyenler, kendilerini iman edip, iyilik yapanlarla bir tutacağımızı mı sanıyorlar. Ne kötü hüküm veriyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Allah, gökleri ve yeri, herkes, hiçbir haksızlığa uğramadan kazandıklarının karşılığını görsün diye hak olarak yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Şu heva ve hevesini ilah edineni gördün mü? Allah onu bir bilgi üzerinde sapıklıkta bırakmıştır. Kulağını ve kalbini mühürlemiş, gözüne de perde çekmiştir. Allah’tan sonra kim onu doğru yola çıkarabilir? Hiç düşünmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. -Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi zamandan başka bir şey yok etmez, derler. Onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Onlar, yalnızca zannederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Apaçık ayetlerimiz kendilerine okunduğu zaman: -Doğru söylüyorsanız babalarınızı getirin, demekten başka onların bir delilleri yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. De ki: - Size hayat veren, sonra öldürecek olan, sonra da hakkında şüphe olmayan kıyamet gününde bir araya getirecek olan Allah’tır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah’ındır. Kıyamet koptuğu gün, işte o gün batılcılar hüsrana uğrar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O gün, her ümmeti diz üstü çökmüş görürsün. Her ümmet, kendi kitabına çağrılır: -Bugün, yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz! denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bu kitabımız gerçekten sizin aleyhinizde konuşuyor. Biz, yaptıklarınızı şüphesiz bir bir kaydediyorduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İnanıp, doğruları yapanlara gelince; Rab’leri onları rahmetiyle bürüyecektir. İşte bu, apaçık kurtuluştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ama, inkar eden kimselere denir ki: -Ayetlerim size okunmuş, siz de büyüklenip suçlu bir toplum olmuştunuz değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Allah’ın verdiği söz haktır ve kıyametin kopacağında şüphe yoktur, denildiği zaman: -Kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. Yalnız olmadığını sanıyoruz. Bu konuda kesin bir bilgi sahibi değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yaptıklarının günahları onlara belli olmuş ve alay ettikleri şey onları kuşatıvermişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. -Bugün, sizin bu gününüzü unuttuğunuz gibi biz de sizi unuturuz. Sığınağınız ateştir. Sizin hiçbir yardımcınız da yoktur, denilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bu azap, Allah’ın ayetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmış olması sebebiyledir. İşte bugün, onlar, oradan çıkarılmayacak ve özürleri de dinlenmeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve tüm evrenin Rabbi Allah’a mahsustur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Göklerde ve yerde büyüklük O’nundur. Aziz ve hakim O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster