1. H. M. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Apaçık olan bu kitaba andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz uyarmak için onu kutlu bir gecede indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onda tüm bilgelik işleri belirlenir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Katımızdan bir buyruktur; biz elçiler göndeririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Efendinden bir rahmet olarak. O İşitendir, Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir. Kuşkusuz bir onaya sahipseniz… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O’ndan başka tanrı yoktur. Yaşatır ve öldürür. Sizin de önceki atalarınızın da Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Doğrusu, onlar bir kuşku içinde oynamaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Göğün apaçık bir dumanı getireceği günü gözetle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İnsanları çepeçevre saracaktır; bu acı bir azaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Efendimiz, bizden bu azabı kaldır; biz gerçeği onaylıyoruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Mesaja aldırış etmediler. Halbuki kendilerine apaçık bir elçi gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sonra ondan yüz çevirdiler ve "Öğrenim görmüş bir deli!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Biz azabı birazcık kaldıracağız; ama siz yine döneceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Asıl o büyük yakalama ile yakaladığımızda öc alırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlardan önce Firavunun halkını sınamıştık; onlara şerefli bir elçi gitmişti: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. "Ey ALLAH’ın kulları, bana kulak verin. Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "ALLAH’a karşı büyüklenmeyin. Ben size apaçık bir delille gelmiş bulunuyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Sizin beni taşlamanızdan/kovmanızdan, benim Efendime ve sizin Efendinize sığınıyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. "Beni onaylamıyorsanız, bari beni yalnız bırakın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ve, "Bunlar suçlu bir topluluk" diye Efendisine yalvardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "Kullarımla geceleyin yola çık. Siz izleniyorsunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Denizi yarılmış olarak terket. Onlar boğulmaya mahkûm bir ordudur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar geride neler bırakmışlardı: Bahçeler, pınarlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ekinler ve yüksek makamlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve içinde sefa sürdükleri nice nimetler… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Böylece hepsini başka bir topluluğa miras bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ne gök ve ne de yer onlara ağladı; ertelenmediler de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İsrailoğullarını alçaltıcı zulümden kurtarmıştık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Firavundan. O, azgın bir diktatör idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Tüm halkın arasından özellikle onları seçtik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ve onlara, açık bir sınav olarak mucizeler verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Şunlar da diyorlar ki: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Sadece bir kez ölürüz; dirilecek değiliz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "Doğru sözlüler iseniz, atalarımızı geri getirin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar mı, yoksa Tubba’ halkı ve onlardan öncekiler mi daha iyidir? Suçlu oldukları için onları yok etmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Biz, gökler, yer ve aralarındakileri oyun ve eğlence için yaratmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Biz onları ancak belli bir amaca göre yarattık. Ne var ki onların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Hepsi Karar Günü topluca buluşacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O gün dost, dostunu hiçbir şeyden koruyamaz ve yardım da görmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yalnız ALLAH’ın merhamet ettikleri hariç. O Üstündür, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Elbette, zakkum ağacı Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Günahkarın yiyeceğidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Derişik asit gibi ve midelerde kaynayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sıcak suyun kaynaması gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Onu yakalayın ve cehennemin ortasına sürükleyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Sonra başına kaynar su azabından dökün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. "Tad bakalım; sen çok üstün ve şerefliydin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. "Bu, işte kuşkulanıp durduğunuz şeydir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Erdemli olanlar ise güvenlikli bir makamdadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bahçeler ve pınarlar içerisinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. İpek ve atlastan giysiler içinde karşılıklı otururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Bu böyledir; onlara güzel eşler vermişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Tam bir güvenlik içinde her meyveyi isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Orada, ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Onları cehennem azabından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Efendinin bir lütfu olarak. İşte büyük zafer budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Öğüt alsınlar diye senin dilinle onu kolaylaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Öyleyse bekle; onlar da beklemektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster