1. H. M. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu kitabın indirilmesi, Üstün ve Bilge olan ALLAH katındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gerçeği onaylayanlar için göklerde ve yerde ayetler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sizin yaratılışınızda ve yaydığı tüm canlılarda kuşkusuz bir onayaa sahip bir toplum için ayetler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gecenin ve gündüzün birbirini izlemesinde, ALLAH’ın gökten bir rızık indirerek onunla ölümünden sonra toprağı diriltmesinde ve rüzgarları yönetmesinde anlayan bir toplum için ayetler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bunlar, sana gerçek olarak okuduğumuz ALLAH’ın ayetleridir. ALLAH’tan ve ayetlerinden sonra hangi hadisi onaylıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Vay haline her uydurukçu günahkarın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kendisine okunan ALLAH’ın ayetlerini işittikten sonra, sanki onları hiç işitmemiş gibi büyüklük taslayarak direniyor. Onu acı bir cezayla müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman onu alaya alır. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onları cehennem beklemektedir. Ne işledikleri şeyler, ne de ALLAH’tan başka edindikleri dostlar onları kurtarabilir. Onlar, acı bir azabı haketmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bu bir rehberdir. Rab’lerinin ayetlerini inkâr edenler için iğrenç ve acı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Lütfundan payınızı aramanız ve şükretmeniz için gemileri emriyle sürmenize uygun olarak denizi buyruğunuz altına veren ALLAH’tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından buyruğunuza vermiştir. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Gerçeği onaylayanlara söyle ki, ALLAH’ın günlerini ummayanları bağışlasınlar. Zira O, yaptıkları işlere göre bir topluluğa karşılık verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kim erdemli davranırsa kendisi içindir kim de kötülük işlerse kendi aleyhinedir. Sonra, siz Efendinize döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İsrailoğullarına kitabı, bilgeliği ve peygamberliği vermiştik. Onları iyi nimetlerle rızıklandırmış ve onları tüm halklara üstün kılmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlara apaçık emirler verdik. Kendilerine bilgi geldikten sonra, aralarındaki çekememezlikten ötürü ayrılığa düştüler. Diriliş Günü senin Efendin, ayrılığa düştükleri konularda onların arasında yargı verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra sana da din konusunda bir yasa verdik; sen ona uymalısın, bilmeyenlerin keyfine uyma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onlar, ALLAH’tan hiçbir şeyi senden savamazlar. Zalimler birbirlerinin dostlarıdır. ALLAH da erdemlilerin dostudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bunlar, halk için aydınlatıcı delillerdir, kuşkusuz bir onayaa sahip bir topluma bir rehber ve rahmettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kötülükleri işleyen kimseler, dirildiklerinde ve ölümlerinde, kendilerini, gerçeği onaylayıp erdemli davrananlarla bir mi tutacağımızı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. ALLAH gökleri ve yeri belli bir amaç için yarattı ki her can, kazandığının karşılığını haksızlığa uğramadan görsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Fantazilerini tanrı edinen kimseye dikkat ettin mi? Nitekim ALLAH onu bilerek saptırmış, işitme duyusunu ve beynini mühürlemiş ve görüşüne perde koymuştur. ALLAH’tan başka kim onu doğruya iletebilir? Öğüt almaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlar derler ki, "Biz sadece dünya hayatında yaşarız. Yaşarız, ölürüz ve bizi zamandan başkası yok etmez." Onların bu konuda bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zannediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlara açık açık ayetlerimiz okunduğunda, "Doğru sözlü iseniz atalarımızı geri getirin" demekten başka delilleri yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. De ki "Sizi ALLAH diriltir ve öldürür. Sonra, gerçekleşmesinde kuşku bulunmayan Diriliş Gününde sizi bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bilmez." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Göklerin ve yerin yönetimi ALLAH’a aittir. O an gerçekleştiği gün, işte o gün batılı savunanlar hüsrana uğrayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Her toplumu diz çökmüş halde görürsün. Her toplum kendi kitabına çağrılır: "Bugün size, yaptıklarınızın karşılığı ödenecektir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Bu kitabımız size karşı gerçeği konuşmaktadır. Çünkü biz, yaptıklarınızı kaydediyorduk." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Gerçeği onaylayan ve erdemli davrananlara gelince, Rab’leri onları rahmetine sokacaktır. Apaçık zafer işte budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. İnkar edenlere gelince: "Ayetlerimiz size okunmuş ve siz de büyüklenip suçlu bir topluluk olmamış mıydınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Kendilerine ALLAH’ın sözünün bir gerçek ve o anın kesinleşmesi kaçınılmaz bir olay olduğu söylendiğinde siz, "O anın ne olduğunu bilmeyiz! Biz sadece çeşitli sanılara sahibiz ve bu konuda kesin bir bilgi elde etmiş değiliz" derdiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yaptıkları kötülükler kendilerine görünecek ve alay etmekte oldukları şey onları kuşatıp avlayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve onlara şöyle denir: "Bugünkü karşılaşmanızı unuttuğunuz için biz de bugün sizi unutuyoruz. Yeriniz ateştir ve sizin bir yardımcınız da olmayacaktır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Çünkü siz ALLAH’ın ayetlerini alaya aldınız ve dünya hayatı sizi kandırdı." Sonuç olarak, onlar o gün oradan çıkamazlar ve özürleri de dinlenmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve evrenlerin Rabbi olan ALLAH’a övgüler olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Göklerde ve yerde tüm büyüklükler O’na aittir. O Üstündür, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster