1. H. M. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. A. S. Q. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Üstün ve Bilge olan ALLAH sana ve senden öncekilere böyle vahyeder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Göklerde, yerde ne varsa O’nundur. O Yücedir, Büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gökler (O’na olan saygıdan ötürü) nerdeyse üstlerinden çatlayacak. Denetçiler Rab’lerini överek yüceltirler ve yerdekiler için bağışlanma dilerler. ALLAH kesinlikle Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O’ndan başkasını veliler edinenleri ALLAH’a bırak. Sen onların avukatı değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kentlerin anası ve çevresini uyarman için ve gerçekleşecek olan Toplanma Gününe karşı uyarman için biz kusursuz bir dile sahip olan bir Kuran’ı böylece sana vahyediyoruz. Onlardan bir kısmı bahçeye, bir kısmı da cehenneme girecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ALLAH dileseydi onları bir tek toplum kılardı. Ancak O, dilediğini rahmetine sokar. Zalimlerin bir sahibi ve yardımcısı yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O’nun dışında veliler (sahipler) mi edindiler? Biricik veli ALLAH’tır, ölüleri O diriltir ve O her şeye Kadirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Bu mesajın herhangi bir bölümünde anlaşmazlığa düşerseniz hüküm ALLAH’a aittir. Efendim ALLAH işte böyledir. Ben O’na güvendim ve O’na yönelirim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O gökleri ve yeri yararak yaratandır. İçinizden sizin için eşler yarattı ve çiftlik hayvanlarını da çiftler halinde yarattı. Böylece sizi orada üretiyor. O’na benzer hiçbir şey yoktur. O, İşitendir, Görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Göklerin ve yerin tüm kontrolü O’na aittir. Dilediğine rızkı bol verir veya kısar. O her şeyi Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Daha önce Nuh’a buyrulan dini size yasa olarak belirledik. Sana vahyettiğimiz gibi İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya da öğütledik: "Bu dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin." Fakat kendilerini çağırdığın şey, ortak koşanlara ağır gelmektedir. ALLAH dileyeni kendine seçer ve kendisine yöneleni doğruya ulaştırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kendilerine bilgi ulaştıktan sonra sırf aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Belli bir zaman için Efendinin verilmiş bir söz olmasaydı onların arasında hemen hüküm verilirdi. Onlardan sonra kitaba mirasçı olanlar da ondan kuşku ve şüphe içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sen buna çağır ve sana emredildiği gibi dosdoğru uygula. Onların fantazilerine ve de ki "ALLAH’ın bana indirdiği kitabı onayladım. Sizin aranızda adaletle davranmakla emrolundum. ALLAH bizim de Efendimiz, sizin de Efendinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz ise sizedir. Bizimle sizin aranızda herhangi bir tartışma yoktur. Bizi ALLAH biraraya getirecektir. Sonunda dönüş O’nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. ALLAH hakkında, O’nun çağrısına yanıt verildikten sonra tartışanların delilleri Rab’leri katında geçersizdir. Gazabı haketmişlerdir ve onlara çetin bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O ALLAH ki kitabı gerçek ve adaletle indirmiştir. Ne bilirsin, belki o an yakındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onu onaylamayanlar onun hakkında meydan okuyorlar. Onu onaylayanlar ise ondan kaygı duyarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. O an konusunda kuşku duyanlar büyük bir sapıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. ALLAH kullarına lütfedendir. Dilediğini/dileyeni rızıklandırır. O Güçlüdür, Üstündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kim ahiret ödülünü isterse onun ödülünü arttırırız. Dünya ödülünü isteyene de onu veririz ancak onun ahiretten bir payı olmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa ALLAH’ın izni olmadığı halde onlar için dini kurallar ve yasalar ortaya koyan ortakları mı var? Daha önce belirlenmiş bir karar olmasaydı onların arasında yargı verilirdi. Zalimlere acı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yaptıkları işler başlarına gelirken zalimleri kaygı içinde görürsün. Gerçeği onaylayıp erdemli davrananlar bahçelerin bahçelerindedir. Rab’leri katında diledikleri her şeyi alırlar. İşte bu, büyük lütuftur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. ALLAH, gerçeği onaylayıp erdemli davranan kullarını böyle müjdeler. De ki "Ben sizden, akrabalık sevgisi dışında herhangi bir ücret istemiyorum." Kim bir iyilik işlerse onun iyiliğini arttırırız. ALLAH Bağışlayandır, takdir edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlar, "O, ALLAH hakkında yalan mı uydurdu?" mu diyorlar? ALLAH dilese senin kalbini mühürler. ALLAH yanlışı siler ve sözleriyle gerçeği yerleştirir. O en gizli düşünceleri bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O, kullarından tövbeleri kabul eder, günahları affeder ve yaptıklarınızı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Gerçeği onaylayıp erdemli davrananların çağrısına cevap verir ve onlara lütfunu arttırır. İnkarcılar ise çetin bir cezayı haketmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. ALLAH kullarına rızkı bollaştırsaydı, yeryüzünde azacaklardı. Nitekim dilediği ölçüde gönderir. O, kullarından Haberdardır, Görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Umutlarını kesmelerinden sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayandır. O, Övgüye Layık bir Dosttur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gökleri ve yeri yaratıp onlarda çeşitli yaratıklar yayması O’nun ayetlerindendir. O, dilediği zaman onları toplayabilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Size dokunan bir kötülük, işlediklerinizin bir sonucudur. O, birçoğunu da affeder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Siz yeryüzünde kaçamazsınız. Sizin ALLAH ‘tan başka bir sahibiniz ve yardımcınız yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Okyanusta dağlar gibi akıp giden gemiler de O’nun ayetlerindendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Dilerse rüzgarı durdurur ve onlar suyun üzerinde hareketsiz kalırdı. Bunda, her sabreden ve şükreden kişi için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yahut, yaptıkları yüzünden onları yok eder. Bunun yerine birçoğunu da bağışlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ayetlerimiz ve mucizelerimiz üzerinde tartışanlar kendilerinin kaçacak bir yeri olmadığını bilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Size ne verildiyse dünya hayatının geçimliğidir. Ancak gerçeği onaylayanlar ve Rab’lerine güvenenler için ALLAH’ın yanında bulunanlar daha iyidir ve süreklidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar ki büyük günahlardan çirkin işlerden kaçınırlar ve kızdıkları zaman bağışlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onlar, Rab’lerinin çağrısına karşılık verirler, namazı gözetirler, işlerini aralarında danışma ile kararlaştırırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan yardım için verirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Haksızlığa uğradıklarında kendilerini savunurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Kötülüğün cezası, benzeri bir kötülüktür ancak kim affeder ve erdemli davranırsa ALLAH tarafından ödüllendirilir. O, zalimleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Haksızlığa uğradıktan sonra hakları için direnenler kınanmazlar, cezalandırılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ancak, halka zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere saldıranlara karşı durulmalıdır. Onlara acı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sabredip bağışlamak, sağlam bir karakteri gösterir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. ALLAH kimi saptırmışsa, artık O’ndan sonra onun bir koruyucusu yoktur. Azabı gördükleri zaman zalimlerin, "Bizim için bir şans daha yok mu?" dediklerini görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Aşağılanmış ve başları eğilmiş olarak ateşe sunulurlarken göz ucuyla çevrelerine bakındıklarını görürsün. Gerçeği onaylayanlar, "Gerçek kaybedenler, Diriliş Gününde kendilerini ve ailelerini kaybedenlerdir. Zalimler sürekli bir azaba mahkûm olmuştur" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onların, ALLAH’tan başka kendilerine yardım edecek bir dostları yoktur. ALLAH’ın saptırdığı kimse için bir yol bulunmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. ALLAH katından, geri çevrilmesi olanaksız olan gün gelmezden önce Efendinize cevap veriniz. O gün sizin için ne bir sığınak ne de bir koruyucu vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Yüz çevririrlerse, biz seni onlara bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece bildirmektir. Biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman onunla sevinir; ama kendi yaptıklarının bir sonucu olarak başlarına bir kötülük gelse, o zaman insan nankörleşir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Göklerin ve yerin yönetimi ALLAH’ındır. Dilediğini yaratır. Dilediğine dişiler, dilediğine de erkekler verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Yahut hem erkek hem dişi olarak çift verir. Dilediğini de kısır yapar. O Bilendir, her şeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. ALLAH bir insanla ancak vahiy yoluyla veya bir perde arkasından iletişim kurar yahut bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyeder. O, Yücedir, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Biz böylece sana katımızdan bir ruh vahyettik. Sen kitap nedir gerçeği onaylama nedir bilmezdin. Ancak onu, dilediğimiz kulları doğruya ulaştıran bir ışık kıldık. Sen elbette doğru yola kılavuzluk ediyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Göklerde ve yerde bulunan her şeyin sahibi ALLAH’ın yoluna… Kesinlikle, tüm işler ALLAH’a döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster