وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
Vellezıne yühaccune fillahi mim ba’di mestücıbe lehu huccetühüm dahıdatün ınde rabbihim ve aleyhim ğadabüv ve lehüm azabün şedıd
Kelime
Anlamı
Kökü
وَالَّذِينَ
ve kimselerin
يُحَاجُّونَ
tartışan(ların)
فِي
hakkında
اللَّهِ
Allah
مِنْ
بَعْدِ
sonra
مَا
اسْتُجِيبَ
kabul ettikten
لَهُ
onu
حُجَّتُهُمْ
delilleri
دَاحِضَةٌ
batıldır
عِنْدَ
yanında
رَبِّهِمْ
Rableri
وَعَلَيْهِمْ
ve üzerlerine vardır
غَضَبٌ
bir gazab
وَلَهُمْ
ve onlara vardır
عَذَابٌ
bir azab
شَدِيدٌ
şiddetli

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Halk tarafından, ona icâbet edildikten sonra Allah hakkında cedelleşmeye girişenlerin gösterdikleri düşmanlık, Rableri katında boştur ve onlaradır gazap ve onlaradır çetin bir azap.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  İnsanlar kabul edip Allah’ın çağrısına uyduktan sonra onların inanmasını engellemek için Allah hakkında batıl yollarla tartışanlara gelince, onların gösterdikleri düşmanlık ve tüm itirazları Rableri katında geçersizdir ve boştur ve onlar gazaba uğrarlar ve şiddetli azaba çarptırılırlar.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Daveti kabul edildikten sonra, Allah hakkında tartışmaya girenlerin delilleri, Rableri katında boştur. Onlar için bir gazap, yine onlar için çetin bir azap vardır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Ona icabet edilmesinden sonra hâlâ Allâh hakkında tartışanların delilleri, Rableri indînde geçersizdir... Onların üzerine öfke ve şiddetli bir azap vardır.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  O’na icabet edildikten sonra Allah hakkında tartışanların delilleri Rableri katında geçersizdir. Onlara bir gazap ve onlar için şiddetli bir azap vardır.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  O’na icabet olunduktan sonra, Allah hakkında (sözde) ’deliller öne sürüp tartışanların’ delilleri, Rableri Katında geçersizdir. Onların üzerinde bir gazab vardır ve şiddetli azap onlaradır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Allah’a icabet olunduktan (Peygamberin mucizeleri zâhir olub insanlar İslâm dinine girdikten) sonra, Allah’ın dini hakkında münakaşaya kalkışacakların hüccetleri (düşmanlık ve çekişmeleri; daha evvel gelen bizim dinimiz sizinkinden hayırlıdır sözleri) Rableri katında boştur. Hem onların üzerine bir gazab, hem de onlara (ahirette) şiddetli bir azab vardır.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Allah`ın çağrısını kabul ettikten sonra hâlâ Allah hakkında tartışanlara gelince, onların delilleri ve itirazları Rabbleri katında geçersizdir. Allah`ın gazabı onların üzerine çökecektir ve onlar için şiddetli bir azap vardır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Allah’in cagrisina icabet eden bulunduktan sonra, O’nun hakkinda tartismaga girisenlerin delilleri Rableri katinda hukumsuzdur. Onlara bir gazap vardir, cetin bir azap da onlar icindir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Allah’a olan çağrıya olumlu cevap verdikten sonra O’nun hakkında tartışıp duranların iddia ve delilleri Rabları yanında boş ve anlamsızdır. Üzerlerine gazab ve onlar için şiddetli azâb vardır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Allah`ın çağrısına uyulduktan sonra O`nun hakkında tartışmaya girenlerin delilleri Rableri katında geçersizdir. Onların üzerine hem bir gazap vardır, hem de (ahiretin) şiddetli azabı onlar içindir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Allah’ın çağrısına uyulduktan sonra O’nun hakkında tartışmaya girenlerin delilleri Rableri katında batıldır. Onlara bir gazap vardır. Onlar için çetin bir azap vardır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Daveti kabul edildikten sonra, Allah hakkında tartışmaya girenlerin delilleri, Rableri katında boştur. Onlar için bir gazap, yine onlar için çetin bir azap vardır.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  ALLAH hakkında, O’nun çağrısına yanıt verildikten sonra tartışanların delilleri Rab’leri katında geçersizdir. Gazabı haketmişlerdir ve onlara çetin bir azap vardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Allah’ın davetine uyulduktan sonra, hâlâ O’nun dini hakkında mücadele edenlerin, getirdikleri deliller Rableri yanında batıldır. Onların üzerinde bir gazab ve kendileri için şiddetli bir azab vardır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  İnsanlar Allah’ın çağrısını kabul ettikten sonra, Allah’ın dini hakkında tartışanların delilleri, Rab’leri yanında batıldır. Onların aleyhine bir gazab ve çetin bir azab vardır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  O’na icabet olunduktan sonra, Tanrı hakkında (sözde) ’deliller öne sürüp tartışanların’ delilleri, rableri katında geçersizdir. Onların üzerinde bir gazab vardır ve şiddetli azab onlaradır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  O’nun çağrısı kabul edildikten sonra, Allah hakkında tartışanların delilleri Rableri katında geçersizdir. Onların üzerinde bir gazap vardır ve şiddetli bir azap onlaradır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Allah (ın dîni) hakkında, kendisine icabet edilen şey’in ardından, (haalâ) münâkaşa edenlerin (öne sürecekleri bütün) hüccetleri Rableri indinde boşdur. Onların üzerlerine hem (inâdlarından dolayı) bir gazab, hem (küfürlerinden nâşî) kendilerine çetin bir azâb vardır.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (İslâm`ı kabûl ederek) ona icâbet edildikten sonra, Allah(`ın dîni) hakkında (hâlâ)tartışanların delilleri ise, Rableri katında boştur; hem onların üzerine bir gazab ve onlar için(pek) şiddetli bir azab vardır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Kabul ettikten sonra Allah’ın dini hakkında tartışmaya girişenlerin delilleri Rabbları katında boştur. Onların üzerine hem bir gazab, hem de şiddetli bir azab vardır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Onlara verilen kesin cevaptan sonra, hala Allah hakkında çekişenler var ya, onlar Allah hakkında getirdikleri delillerin Rablerinin yanında hiçbir değeri olmadığı gibi, bunların üzerlerine bir öfke ve ayrıca onlar için çok şiddetli bir azap var.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  O’na (Allah’ın) davetine icabet edildikten sonra Allah hakkında tartışanlar; onların huccetleri (delilleri), Rab’lerinin indinde bâtıldır. Onların üzerinde (Allah’ın) gazabı ve şiddetli azap vardır.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Allah için icabette bulunulduktan sonra, Allah hakkında tartışanların delilleri, Rableri katında geçersizdir. Onların üzerinde bir gazap vardır ve şiddetli azap onlar içindir.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  O’nu(n çağrısını) kabul ettikten sonra Allah hakkında (hala) tartışanlara gelince: onların bütün itirazları Rableri katında geçersizdir, boştur. (O’nun) gazabı üzerlerine çökecektir; ve onları şiddetli bir azap beklemektedir.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Bir de O`nun çağrısı kabul edildikten sonra hala Allah hakkında tartışanlar var: Onların itirazları Rableri katında tümden geçersizdir; başlarına (O`ndan) bir gazap çökecektir ve onları şiddetli bir azap beklemektedir.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve o kimseler ki, Allah hakkında muhâsemede bulunurlar, Allah için icabette bulunulduktan sonra. Onların hüccetleri Rablerinin indinde sâkıttır ve onların üzerine bir gazap vardır ve onlar için şiddetli bir azap vardır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  (İnsanlar) kabul edip girdikten sonra Allah’ın dini hakkında tartışmaya girişenlerin iddiâ ve delilleri Rableri katında hükümsüzdür. Onlara bir gazap vardır ve çok çetin bir azap da onlar içindir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  O’nun kabul edilişinin ardından, Allah hakkında tartışmaya girenlere gelince; onların delilleri Rableri katında geçersizdir. Üzerlerine bir gazap ve kendilerine şiddetli bir azap vardır.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  İnsanlar Allah’ın çağrısını kabul ettikten sonra, Allah’ın dini hakkında tartışanların delilleri, Rab’leri yanında batıldır. Onların aleyhine bir gazab ve çetin bir azab vardır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  İnsanların çoğu dine dâveti kabul edip girdikten sonra, Allah’ın dini hakkında hâlâ, ileri geri tartışanların itirazları, Rab’leri yanında boştur. Onlara büyük bir gazap ve şiddetli bir azap vardır.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  (Kamu tarafından) Kabul edildikten sonra, hâlâ Allâh(ın dini hakkın)da tartışanların delilleri, Rableri yanında bâtıldır. Üzerlerine bir gazab ve onlara şiddetli bir azâb vardır.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  O’na icabet ettikten sonra Allah hakkında tartışanların delilleri Rab’leri katında batıldır. Onlara gazap edilmiştir. Ve onlara şiddetli bir azap vardır.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  O’na icabet olunduktan sonra, Allah hakkında (sözde) ’deliller öne sürüp tartışanların’ delilleri, Rabbleri katında geçersizdir. Onların üzerinde bir gazab vardır ve şiddetli azab onlar içindir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Kabul edilişinin ardından Allah hakkında tartışmaya girenlerin delilleri Rableri katında geçersizdir. Bunların üzerlerine öfke, kendilerine şiddetli bir azap vardır.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  But those who dispute concerning Allah after He has been accepted,- futile is their dispute in the Sight of their Lord: on them will be a Penalty terrible.