وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ
Vellezine iza esabehümül bağyü hüm yentesırun
Kelime
Anlamı
Kökü
وَالَّذِينَ
ve onlar
إِذَا
zaman
أَصَابَهُمُ
uğradıkları
الْبَغْيُ
saldırıya
هُمْ
kendilerini
يَنْتَصِرُونَ
savunurlar

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve bir zulme uğradıkları zaman haddi aşmaksızın birbirlerine yardım ederek karşı duranlara.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Ve bir zulme uğradıkları zaman, birbirlerine yardım ederek karşı dururlar.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Bir haksızlığa uğradıkları zaman, yardımlaşırlar.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Onlar ki, zorbalıkla karşılaştıklarında birlikte mücadele ederek galip gelirler!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Bir tecavüze uğradıklarında birlikte karşı koyarlar.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Ve haklarına tecavüz edildiği zaman, birlik olup karşı koyanlardır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  O kimselerdir ki, kendi haklarına tecavüz vaki olduğu zaman, onlar yardımlaşırlar (ve intikam alırlar, haklarını yerine getirirler).

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Kendilerine bir haksızlık yapıldığında yardımlaşarak üstesinden gelirler.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Bir haksizliga ugradiklarinda, ustun gelmek icin aralarinda yardimlasirlar.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Ve zulme, hakları tecâvüze uğradıkları zaman, yardımlaşıp kendilerini savunanlar içindir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Onlar, bir haksızlığa, zorbalığa uğradıkları zaman, birlik olup karşı koyarlar (zulme boyun eğmezler).

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (36-39) (Dünyalık olarak) size her ne verilmişse, bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah’ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükâfat, inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar; işleri, aralarında şûrâ (danışma) ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman, aralarında yardımlaşanlar içindir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Bir haksızlığa uğradıkları zaman, yardımlaşırlar.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Haksızlığa uğradıklarında kendilerini savunurlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Onlar, bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman birbirleriyle yardımlaşırlar.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman, yardımlaşarak kendilerini savunurlar.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Ve haklarına tecavüz edildiği zaman, birlik olup karşı koyanlardır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Onlar ki, haklarına tecavüz edildiği zaman yardımlaşarak karşı koyarlar.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (36-37-38-39) Size verilen şey dünyâ hayaatının (geçici birer) fâidesidir. Allah indinde olan (sevab) ise daha hayırlı, daha süreklidir. (Bu sevablar) îman edib de ancak Rablerine güvenib dayanmakda, büyük günâhlardan ve faahiş kötülüklerden kaçınmakda, öfkelendikleri zaman bizzat (kusurları) örtmekde (bağışlamakda) olanlara, Rablerinin (tevhîd ve ibâdete âid da’vetine) icabet edenlere, namaz (ların) ı dosdoğru kılanlara — ki bunların işleri aralarında müşavere (ile) dir—, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden (Allaha tâat uğrunda) harcamakda bulunanlara, kendilerine tağallüb ve zulüm vaaki olduğu zaman elbirlik (mazluma) yardım eyleyenlere mahsusdur.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Ve kendilerine zulüm vâki` olduğu zaman, onlar yardımlaş(arak intikamlarını al)an kimselerdir.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Onlar ki; kendilerine zulüm vaki olunca yardımlaşırlar.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Onlardan birine bir zorbalık isabet ederse, onlar kendi aralarında yardımlaşırlar.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve onlar, kendilerine bir saldırı isabet ettiği zaman yardımlaşırlar.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Bir zulüm ve haksızlık kendilerine gelip çattığında; yardımlaşarak/birbirlerine arka çıkarak karşı koyanlardır!

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  ve bir zorbalık ile karşılaştıkları zaman kendilerini savunanlar (için).

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  yine onlar, haksız bir saldırıya muhatap olduklarında meşru müdaafa için dayanışma sergilerler.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve o kimse için ki onlara bir zulüm isabet ettiği zaman onlar yardımlaşmakta bulunurlar.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman birbirine yardım ederler.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Bir zulüm ve haksızlık kendilerine gelip çattığında; yardımlaşarak/birbirlerine arka çıkarak karşı koyanlardır!

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman, yardımlaşarak kendilerini savunurlar.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Onlar zulme uğradıklarında yardımlaşıp haklarını alırlar.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman kendilerini savunurlar.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Haklarına tecavüz edildiği zaman, birlik olup karşı koyarlar.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Ve haklarına tecavüz edildiği zaman, birlik olup karşı koyanlardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Kendilerine zulüm ve haksızlık gelip çattığında, yardımlaşırlar.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  And those who, when an oppressive wrong is inflicted on them, (are not cowed but) help and defend themselves.