1. H. M. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rahman ve Rahim olandan indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bilen bir topluluk için, Arapça bir Kuran olarak ayetleri açıklanmış bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Bir müjdeci ve bir uyarıcıdır. Ancak onların çoğunluğu ondan yüz çevirmiştir; onlar işitmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Dediler ki: "Senin bizi çağırdığın şeye karşı sabit fikirliyiz, kulaklarımızda ağırlık ve bizimle sizin aranızda bir perde vardır. İstediğini yap, biz de yapacağız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. De ki: "Ben, sadece sizin gibi bir insanım. Bana, sizin tanrınızın bir tek tanrı olduğu vahyediliyor. O’na yönelin, O’ndan bağışlanma dileyin. Vay ortak koşanlara!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Ki zekatı vermezler ve onlar ahireti de inkâr ederler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Gerçeği onaylayıp erdemli davrananlar için sürekli bir ödül vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. De ki: "Siz yeri iki günde yaratanı mı inkâr ediyorsunuz ve O’na eşler mi koşuyorsunuz? O, evrenlerin Rabbidir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onun üstüne denge unsurları (olan dağlar) yerleştirdi ve onu bereketli kıldı. Tüm arayıp isteyenler için onun gıdalarını dört günde ölçüp düzenledi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Sonra duman halindeki göğe yönelerek ona ve yere, "İsteyerek veya istemeyerek (kaostan çıkıp) gelin" dedi. Onlar da, "İsteyerek geldik" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Böylece onları iki günde yedi gök olarak tamamladı ve her göğe özel yasaları bildirdi. Ve biz en aşağıdaki göğü ise lambalarla ve koruma sistemiyle donattık. Bu, Üstün ve her şeyi Bilen’in planıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Yüz çevirirlerse De ki: "Sizi Ad ve Semud yıldırımına benzer bir yıldırımla uyardım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlara, "ALLAH’tan başkasına hizmet etmeyin" diye önlerinden ve arkalarından elçiler gitmişti. Onlar ise, "Efendimiz dileseydi bir melek indirebilirdi. Bundan ötürü getirdiğiniz mesajı onaylamıyoruz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ad’a gelince, onlar yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve "Bizden daha güçlü kim var?" dediler. Kendilerini yaratan ALLAH’ın onlardan daha güçlü olduğunu anlamadılar mı? Onlar ayet ve mucizelerimizi bilerek inkâr ediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Nihayet, onlara dünya hayatında aşağılayıcı azabı tattırmak için uğursuz günlerde üzerlerine sert bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı ise daha aşağılayıcıdır ve onlar yardım görmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Semud’a gelince, onlara yolu gösterdik. Ne var ki onlar körlüğü hidayete tercih ettiler. Sonunda, kazandıklarına karşılık, onları alçaltıcı azabın yıldırımı yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Gerçeği onaylayanları ve erdemli davrananları ise kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. ALLAH düşmanlarının ateşe sürüklenerek toplatılacakları gün… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Nihayet oraya vardıklarında, onların işitme, görme organları ve derileri yaptıkları hakkında tanıklık eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Derilerine, "Niçin bize karşı tanıklık ettiniz?" diye sorarlar. Onlar da, "Her şeyi konuşturan ALLAH bizi konuşturdu. Sizi ilk yaratan O’dur ve işte O’na döndürülüyorsunuz" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ne işitme ve görme organlarınızın, ne de derilerinizin aleyhinizdeki tanıklığını gizlemeye gücünüz yetmez. Buna rağmen siz yaptıklarınızın çoğunu ALLAH’ın bilemeyeceğini sanıyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Efendiniz hakkında bu düşünceniz sizi kaydırdı ve kaybedenlerden oldunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Dayanırlarsa yerleri ateştir. Yok, hoş görülmek isterlerse özürleri kabul edilmeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Geçmişlerini ve geleceklerini onlara güzel gösteren birtakım arkadaşları onlara atadık. Kendilerinden önce gelip geçmiş cin ve insan toplumları için gerçekleşen o söz kendileri için de geçerli oldu. Onlar kaybetmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. İnkar edenler, "Kazanmanız için, bu Kuran’ı dinlemeyin, anlaşılmasını engelleyin" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. İnkar edenlere şiddetli bir azabı tattıracağız ve yaptıklarının en kötüsüyle onlara karşılık vereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. ALLAH düşmanlarının cezası işte bu ateştir. Ayetlerimizi bile bile inkâr etmelerinin bir karşılığı olarak orası onların ebedi yurdu olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. İnkar edenler, "Efendimiz, cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster, onları ayaklarımızın altına alalım da en alçak olanlardan olsunlar" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "Efendimiz ALLAH’tır" dedikten sonra doğru yolu izleyenlerin üzerine melekler iner: "Korkmayın, üzülmeyin ve davetli olduğunuz bahçeyle sevinin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınız biziz. Orada canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Bağışlayan ve Rahim olandan bir ağırlama olarak." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. ALLAH’a çağıran, erdemli davranan ve "Ben teslim olanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İyilik ile kötülük bir olmaz. Sen en iyi bir biçimde karşılık ver. O zaman, aranızda düşmanlık bulunan kişi belki en iyi dostun oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bu duruma ancak dirençli olanlar eriştirilir. Bu duruma ancak alabildiğine şanslı olanlar ulaştırılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Sapkından herhangi bir düşünce seni etkisi altına alırsa ALLAH’a sığın. O İşitendir, Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Gece, gündüz, güneş ve ay O’nun ayetlerindendir. Güneşe ve ay’a secde etmeyin, onları yaratan ALLAH’a secde edin. O’na hizmet edecekseniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Büyüklenirlerse, Efendinin yanındakiler hiç yorulmadan gece gündüz O’nu yüceltirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Kupkuru gördüğün toprağın üzerine su yağdırdığımızda onun titreşip kabarması da O’nun ayetlerindendir. Onu dirilten ölüleri de diriltir. O, her şeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ayetlerimiz konusunda çarpıtmalar yapanlar bizden gizli kalmaz. Ateşe atılan mı, yoksa diriliş gününde güven içinde bize gelen mi daha iyidir? Dilediğiniz gibi davranın. O, yaptıklarınızı elbette Görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kendilerine mesaj ulaştıktan sonra onu inkâr edenler bilsin ki o üstün bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Batıl, onun ne önünden ne de ardından yaklaşamaz. Bilge ve övgüye layık olanın indirdiği bir vahiydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Senin için söylenilenler, senden önceki elçiler için söylenilenlerin aynısıdır. Kuşkusuz senin Efendin hem bağışlanma sahibi, hem de acı azap sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onu yabancı dilde bir Kuran kılsaydık, "Onun ayetleri açıklanmalı değil miydi?" diyeceklerdi. İster yabancı dil, ister Arapça olsun, de ki "O, gerçeği onaylayanlar için (dilleri sözkonusu olmaksızın) bir rehber ve şifadır. Gerçeği onaylamayanların ise kulaklarında ağırlık vardır. Sanki uzak bir yerden sesleniliyor gibi onlara kapalıdır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Biz Musa’ya kitabı (İbranice) verdik, onda da anlaşmazlığa düştüler. Efendinin vermiş olduğu bir söz olmasaydı aralarında yargı verilirdi. Gerçekten onlar ondan kuşku ve şüphe içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kim erdemli davranırsa kendi yararınadır. Kim kötü davranırsa kendi zararınadır. Efendin, kullara zulmetmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O anın bilgisi O’nun katındadır. O’nun bilgisi olmadan ne meyveler kabuklarından çıkabilir ne de bir dişi gebe kalır veya doğum yapar. "Hani benim ortaklarım nerede?" diye onlara seslendiği gün onlar: "Hiçbirimizin buna şahitlik etmediğini sana arzederiz" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Daha önce yardım için çağırdıkları (dine ortak koştukları kişiler) onlardan uzaklaşmıştır. Artık kaçacak bir yerleri olmadığını anlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İnsan, iyilik istemekten bıkmaz. Ancak kendisine bir kötülük dokunduğunda umutsuzdur, kötümserdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Sıkıntısının ardından, kendisine bizden bir rahmet tattırsak, "Bu bana aittir. O anın da geleceğini sanmam. Efendime döndürülürsem de O’nun katında benim için daha güzel şeyler vardır" der. İnkarcılara, yapmış olduklarının gerçek niteliğini elbette haber vereceğiz. Çetin bir azaptan tattıracağız onlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. İnsana bir nimet verdik mi, yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük geldiğinde ise yalvarıp durur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. De ki: "Ya o (mesaj) ALLAH’tan idiyse ve siz de onu yalanlamış iseniz? Buna karşı kesin bir tavır alandan daha sapık kim olabilir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Onun gerçek olduğu onlara apaçık oluncaya kadar onlara, ufuklarda ve kendi içlerinde ayetlerimizi (işaret ve kanıtlarımızı) göstereceğiz. Efendinin her şeye tanık olması yetmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Aslında onlar Rab’lerinden bir kuşku içindedirler. O, her şeyi (bilgi ve yönetimiyle) kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster