لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ
La ye’tıhil batılü mim beyni yedeyhi ve la min halfih tenzılüm min hakımin hamıd
Kelime
Anlamı
Kökü
لَا
يَأْتِيهِ
ona gelmez
الْبَاطِلُ
boşa çıkaracak bir söz
مِنْ
-nden
بَيْنِ
يَدَيْهِ
önü-
وَلَا
ne de
مِنْ
-ndan
خَلْفِهِ
arkası-
تَنْزِيلٌ
indirilmiştir
مِنْ
-nden
حَكِيمٍ
hüküm ve hikmet sahibi-
حَمِيدٍ
çok övülenden

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ne önceden onun hükümlerini iptâl eden bir kitap gelmiştir, ne de ondan sonra gelir ve bâtıl, ona zarar veremez; hüküm ve hikmet sâhibinden, hamde lâyık mâbut tarafından indirilmiştir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  ki, ne geçmişte, ne de gelecekte O’nun hükümlerini iptal eden bir kitap gelmiştir, batıl ve boş şeyler O’na zarar veremez. Herşeyi yerli yerince yapan ve her türlü güzel övgüye layık olan, Allah tarafından indirilmedir O.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Ona önünden de ardından da bâtıl gelemez. O, hikmet sahibi, çok övülen Allah’tan indirilmiştir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Önünden de (açıkça), ardından (dolaylı) da olsa boş görüş O’na ulaşmaz! Hakiym ve Hamiyd’den tenzîldir (boyutsal açığa çıkarma)!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Batıl ona ne önünden ne de arkasından gelebilir. (O) hikmet sahibi, çok övülen (Allah) tarafından indirilmiştir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Batıl, ona önünden de, ardından da gelemez. (Çünkü Kur’an,) Hüküm ve hikmet sahibi, çok övülen (Allah)tan indirilmedir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Ona ne önünden ne ardından (asla) bâtıl yaklaşamaz. O, Hamîd, herkes tarafından öğülen; Hakîm, hikmet sahibi olan Allah’dan indirilmedir.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Ona ne önünden, ne ardından batıl yaklaşamaz. O, bütün kainatın övdüğü bir hikmet sahibi tarafından peyderpey indirilmiştir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (41-42) Kitap kendilerine gelince, onlar, onu inkar etmislerdir; oysa o, degerli bir Kitap’dir. Gecmiste ve gelecekte onu batil kilacak yoktur. Hakim ve ovulmege layik olan Allah katindan indirilmedir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Ne önünden ne ardından bâtıl Ona gelip (sokulamaz). O, yegâne hikmet sahibi, her türlü güzel övgüye lâyık olan (Allah)’dan indirilmedir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (41-42) Kur`an kendilerine geldiğinde onu inkâr edenler mutlaka cezalarını göreceklerdir. Şüphesiz o, çok değerli ve sağlam bir kitaptır. Geçmişte ve gelecekte batıl ona karışamaz (onu hiçbir şey bozamaz). O (Kur`an), her yaptığını bir hikmete göre yapan ve övülmeye layık olan (Allah) katından indirilmiştir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O, hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye lâyık olan Allah tarafından indirilmiştir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Ona önünden de ardından da bâtıl gelemez. O, hikmet sahibi, çok övülen Allah’tan indirilmiştir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Batıl, onun ne önünden ne de ardından yaklaşamaz. Bilge ve övgüye layık olanın indirdiği bir vahiydir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Ona ne önünden, ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, öğülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Geçmişte ve gelecekte ona batıl karışmaz. Her yaptığını bir hikmete göre yapan ve övülmeye layık Allah katından indirilmiştir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Batıl ona önünden de, ardından da gelemez. (Çünkü Kuran) Hüküm ve hikmet sahibi, çok övülenden indirilmedir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Ona önünden de ardından da bâtıl gelemez. O, hikmet sahibi, çok övülen Allah’tan indirilmiştir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Ki ne önünden, ne ardından ona hiçbir baatıl (yanaşıb) gelemez. (O), bütün kâinatın hamdetdiği, O yegâne hukûm ve hikmet saahibi (Allah) dan indirilmedir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  O`na (o Kur`ân`a) ne önünden, ne de arkasından bâtıl (yaklaşıp) gelemez. (O,)Hakîm (her işi hikmetli olan), Hamîd (hamd edilmeye çok lâyık olan Allah) tarafından indirilmedir.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Önünden de, ardından da batıl sokulamaz. O, Hakim, Hamid katından indirilmedir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Batıl, o Kur’an’a önünden de arkasından da yaklaşamaz. O övgüye layık, her şeyin hükmünü veren tarafından indirilmiştir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Bâtıl, onun önünden ve arkasından O’na ulaşamaz. Hakîm (hüküm ve hikmet sahibi) ve Hamîd (Kendisine hamdedilen) (Allah) tarafından indirilmiştir.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Batıl, ona önünden de ardından da gelemez. (Çünkü Kur’an,) Hikmet sahibi, övülen Allah’tan indirilmedir.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Hiçbir boşluk ve anlamsızlık ona ne açıkça yaklaşabilir, ne de gizlice, (çünkü o) hikmet Sahibi ve övgüye layık olan tarafından indirilmiştir.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Hiçbir anlam ve amacından saptırma çabası ona ne önünden açıkça, ne de ardından gizlice ilişemez: o, her tür övgüye layık, hükmünde isabetli olan tarafından indirilmiştir.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  O’na ne önünden ve ne de ardından bâtıl bir şey gelemez. Hakîm, hamîd olandan indirilmiştir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Ona ne önünden ne de ardından bâtıl gelemez. O, hikmet sahibi ve övülmeye lâyık olan Allah katından indirilmiştir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Bâtıl/boş ve anlamsız hiçbir şey onun indirilişi sırasında ve sonrasında sokulamamıştır. Hâkim/en doğru kararı veren, çokça övülen tarafından indirilmiştir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Geçmişte ve gelecekte ona batıl karışmaz. Her yaptığını bir hikmete göre yapan ve övülmeye layık Allah katından indirilmiştir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (41-42) Kendilerine gelen bu şanı yüce dersi inkâr edenler elbette cezadan kurtulamazlar. Halbuki o eşsiz ve pek kıymetli bir kitaptır. Öyle bir kitaptır ki batıl ona ne önünden, ne ardından, hiç bir taraftan yol bulamaz.(Tam hüküm ve hikmet sahibi, bütün hamdlerin ve övgülerin sahibi) o Hakîm ve Hamîd tarafından indirilmiştir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Ki ne önünden, ne de arkasından onu boşa çıkaracak bir söz gelmez. (O) Hüküm ve hikmet sâhibi, çok övülen (Allâh)dan indirilmiştir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Ona önünden ve ardından hiçbir batıl gelemez. Hakim ve hamd’e layık olanın indirmesidir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Batıl, ona önünden de ardından da gelemez. (Çünkü Kur’an,) Hüküm ve hikmet sahibi, çok övülen (Allah)tan indirilmedir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Bâtıl ona, ne önünden gelebilir ne de arkasından. Hakîm ve Hamîd Allah’tan bir indirmedir o.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  No falsehood can approach it from before or behind it: It is sent down by One Full of Wisdom, Worthy of all Praise.