1. Hâ mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rahman, Rahim’den indirme.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bilen bir toplum için Kur’an, Arapça okunarak ayetleri açıklanmış bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Müjdeci ve uyarıcıdır. Oysa çokları işitmeyerek yüz çevirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. -Bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimizde örtüler, kulaklarımızda ağırlık vardır. Seninle bizim aramızda da bir perde vardır. Sen çalış, biz de çalışacağız, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. De ki: -Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Yalnızca bana, ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Öyleyse ona yönelin, ondan bağışlanma dileyin, şirk koşanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ahireti inkar ederek zekat vermeyenlerin... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İman edenler ve doğruları yapanlar, işte onlar için de kesintisiz bir mükafat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. De ki: -Siz, dünyayı iki günde yaratana nankörlük mü ediyorsunuz? Ona ortaklar koşuyorsunuz. Halbuki O, alemlerin Rabb’idir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dünya üzerinde sabit dağlar var etmiş ve onları bereketlendirmiştir. Arayanlar için orada, eksiksiz olarak, dört günde/mevsimde gıdalar takdir etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Sonra gaz halinde bulunan göğe yöneldi ve dünya ile göğe: -İsteyerek ya da istemeyerek gelin! dedi. Onlar da: -İsteyerek geldik, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onları yedi gök olarak iki günde varedip, her bir göğe kendi işini bildirdi. Dünya göğünü ise koruduk ve yıldızlarla süsledik. İşte bu, her şeye Hakim ve Bilen’in takdiridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Eğer yüz çevirirlerse, onlara de ki: -Sizi, Ad ve Semûd’un yıldırımına benzer bir yıldırımla uyardım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlara peygamberleri "Allah’tan başkasına kulluk etmeyin" diye önlerinden ve arkalarından geldiği zaman: Rabbimiz isteseydi melekleri gönderirdi. Bunun için biz sizin gönderildiğinize inanmıyoruz, demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ad, haksız yere yeryüzünde büyüklenmiş: -Bizden daha kuvvetli kim vardır? demişlerdi. Kendilerini yaratan Allah’ın, kendilerinden daha kuvvetli olduğunu görmüyorlar mı? Onlar, ayetlerimizi bilerek inkar ediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Biz de onlara dünya hayatında rezil edici azabı tattırmak için, o uğursuz günlerde buz gibi bir rüzgar göndermiştik. Ahiret azabı ise daha çok alçaltıcıdır ve onlar yardım da görmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Semûd’a gelince, onlara doğru yolu göstermiştik. Onlar ise körlüğü kılavuza tercih ettiler. Bu sebeple onları, yaptıklarına karşılık zelil edici bir azabın sarsıntısı tutmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İman edenleri ise, Allah’tan sakınmaları sebebiyle kurtarmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O gün, Allah’ın düşmanları topluca ateşe sürülürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Oraya vardıkları zaman, kulakları, gözleri ve derileri, onların yaptıklarına şahitlik edecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Derilerine şöyle diyecekler: -Niye aleyhimize şahitlik ettiniz? -Her şeyi konuşturan Allah, bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa yaratmıştı ve yine Ona döndürülüyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. -Siz, kulaklarınızın, gözlerinizin, derilerinizin kendi aleyhinizde şahitlik etmesini beklemiyordunuz. Oysa Allah’ın, sizin yaptığınız şeylerin çoğunu bilmediğini zannediyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İşte Rabb’iniz hakkındaki bu zannınız sizi helak etti de hüsrana uğrayanlardan oldunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Şimdi eğer dayanabilirlerse, ateş onların maskesidir. Eğer kendilerinden razı olunmasını beklerlerse, kesinlikle onlardan razı olunmayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlara yakın arkadaşlar musallat etmiştik de onlara önlerindekini ve arkalarındakini süslü göstermişlerdi. Kendilerinden önce geçmiş cin ve insan toplumlarına gerçekleşen azap sözü, bunlar üzerine de gerçekleşmişti de, onlar, hüsrana uğrayanlar olmuşlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O inkarcılar: -Bu Kur’an’ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, belki bastırırsınız, demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. İnkarcılara elbette şiddetli bir azap tattıracağız. Onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Allah’ın düşmanlarının cezası işte bu ateştir. Orası, ayetlerimizi bile bile inkar etmiş olmaları sebebiyle, onlar için ebedi kalınacak bir yurttur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Nankörlük etmiş olanlar derler ki: -Rabbimiz, bizi saptıran cinleri ve insanları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım da en aşağılıklardan olsunlar!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "Rabbimiz Allah’tır" diyen sonra da dosdoğru olanlara: -Korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennete sevinin, diye melekler iner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Biz hem dünya hayatında ve hem de ahirette sizin dostlarınızız. Orada canınız ne isterse vardır. Orada sizin için ne isterseniz vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bağışlayan ve merhametli Allah’tan bir ikram olarak.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Allah’a davet eden, doğruları yapan ve "Ben Müslümanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İyilikle kötülük bir değildir. Kötülüğü en güzel şekilde sav. O zaman seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse, sanki yakın bir dost gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Buna sabredenlerden başkası ulaşamaz. Buna, büyük hazzı tadanlardan başkası ulaşamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Eğer şeytandan bir vesvese seni dürtüklerse hemen Allah’a sığın. Çünkü O, her şeyi işiten ve bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah’ın ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Onları yaratan Allah’a secde ediniz. Eğer gerçekten ona kulluk eden kimseler iseniz... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Eğer büyüklenirlerse, (bilsinler ki) Allah’ın yanındakiler gece gündüz hiç usanmadan O’nu tesbih ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Onun ayetlerinden biri de şudur: -Yeryüzünü kupkuru görürsün, üzerine su indirdiğimiz zaman, harekete geçer ve kabarır. Toprağa böyle hayat veren, ölüleri de diriltecektir. O’nun her şeye gücü yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ayetlerimiz hakkında yanlış yorumda bulunanlar bize gizli değildir. Kıyamet günü ateşe atılanlar mı daha hayırlıdır yoksa emniyet içinde gelen mi? İstediğinizi yapın. Nitekim O ne yaptığınızı görüyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kitap kendilerine geldiğinde onu inkar ettiler. Oysa o, eşsiz bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ona önünden ve ardından hiçbir batıl gelemez. Hakim ve hamd’e layık olanın indirmesidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sana söylenenler, senden önceki elçilere söylenenlerden başka bir şey değildir. Süphesiz Rabbin, hem mağfiret sahibidir, hem de acı bir azap sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Biz Kur’an’ı yabancı bir dilde okusaydık: -Ayetleri açıklanmalı değil miydi? bir Arab’a, yabancı dilde mi? derlerdi. De ki: -İman edenlere kılavuz ve şifadır. İman etmeyenlerin kulaklarında ağırlık vardır. O, onlara karşı bir körlüktür. (Sanki) onlara uzak bir yerden sesleniliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Musa’ya da kitap vermiştik. Onda da anlaşmazlığa düşüldü. Rabbinden bir söz çıkmış olmasaydı hemen aralarında hüküm verilirdi. Onlar, ondan yine de şüphe ve endişe içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kim doğru olanı yaparsa, kendisi içindir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin, kullara asla zulmedici değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. (Kıyamet) Saatinin bilgisi Allah’a aittir. Onun bilgisi olmadan ne meyveler kabuklarından çıkar; ne bir dişi hamile kalır ve ne de doğurur. Allah; onlara: -Nerede ortaklarım? diye seslendiği gün: -Bir şahidimiz olmadığını sana bildiririz, derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Daha önce ibadet ettikleri şeyler onlardan kaybolup gitmiştir. Bir kaçış yolu olmadığını anlamışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İnsan iyiliği dilemekten usanmaz. Ona bir kötülük isabet ettiği zaman hemen ümitsizliğe düşer ve boynunu büker. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Kendisine dokunan bir zarardan sonra, ona biz, bir rahmet tattırırsak hemen şöyle der: -Bu benim hakkımdır, kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Eğer Rabbime döndürülürsem, onun yanında, benim için daha iyisi vardır. Nankörlere elbette yaptıklarını haber vereceğiz ve en ağır azabı onlara tattıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. İnsana bir nimet verdiğimizde yüz çevirir ve büyüklük taslar. Bir kötülük dokunduğu zaman hemen yalvarmaya başlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. De ki: -Eğer bu (Kur’an) Allah katından gelmiş; sonra da siz onu inkar etmişseniz, gördünüz mü uzak bir ayrılık içinde olandan daha sapık kim vardır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Onun hak olduğu iyice belli olana kadar, ayetlerimizi hem afakta hem de kendi içlerinde göstereceğiz. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Onlar, Rab’lerine kavuşmaktan şüphe içindedirler! Bilin ki o, her şeyi kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster