1. Hâ mîm Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kitabın indirilmesi güçlü ve alim Allah’tandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Günahları bağışlayan, tevbeleri kabul eden, azabı şiddetli ve bol lütuf sahibidir. Ondan başka ilah yoktur, dönüş O’nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah’ın ayetleri hakkında kafirlerden başkası tartışmaz. Onların şehirler arasında dolaşması sakın seni aldatmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onlardan önce Nuh Kavmi ve onlardan sonra da peygamberlerine karşı gelen her toplum yalanlamış, peygamberlerini yakalamak ve hakkı ortadan kaldırmak için batılın mücadelesini vermişti. Ama ben, onları yakalamıştım. Cezalandırmam nasıldı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rabbinin, kafirler aleyhindeki "onlar ateş ehlidir." hükmü işte böyle gerçekleşmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Arşı taşıyanlar ve onun etrafında Rablerini hamd ile tesbih edenler, ona iman edenler, müminler için de mağfiret dilerler: -Rabbimiz, rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Tevbe eden ve yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem ateşinden koru! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. -Rabbimiz, onları ve atalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları kendilerine söz verdiğin Adn cennetlerine girdir. Şüphesiz sen, aziz ve hakim sensin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onları kötülüklerden koru, kimi kötülüklerden korursan, o gün de ona merhamet etmiş olursun. İşte en büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Küfredenlere şöyle seslenilir: Allah’ın size kızgınlığı, sizin kendinize karşı kızgınlığınızdan daha büyüktür. Zira imana çağrılıyordunuz, ama siz inkar ediyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. -Rabbimiz, dediler. Bizi iki kere öldürdün ve iki kere dirilttin. Günahlarımızı itiraf ediyoruz. Çıkmak için bir yol var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İşte bu, dünyada iken yalnızca Allah’a çağrıldığında inkar etmeniz, O’na ortak koşulduğunda ise iman etmeniz sebebiyledir. Oysa, hakimiyet, yüce ve büyük olan Allah’ındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Size belgelerini göstermek için gökten size rızık indiren O’dur. Ama hakka yönelenden başkası düşünmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kafirlerin hoşuna gitmese de dini/hayat düzenini Allah’a özgü kılarak yalnızca Ona dua edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Dereceleri yükselten Arş’ın, otoritenin sahibidir. Emrindeki vahyi, kullarından dilediğine indirir. Buluşma gününü hatırlatmak için... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O gün onlar ortaya çıkarlar. Onlardan hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz. -O gün egemenlik kimindir? -Kahhar olan tek Allah’ın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O gün her kişi, kendi kazandıklarıyla cezalandırılır. O gün haksızlık, zulüm yoktur. Şüphesiz Allah, çok hızlı hesap görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onları, iyice yaklaşan, korkudan yüreklerin ağza geldiği, gün ile uyar. Zalimler için bir koruyucu ve sözü dinlenen bir şefaatçi de yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah, gözlerin hainliğini ve kalblerin gizlediğini bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah, hak ile hükmeder. Ondan başka yalvardıkları ise hiçbir şeye hükmedemezler. Allah, işiten, gören O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı? Kendilerinden öncekilerin akibetinin nasıl olduğuna baksınlar. Nitekim onlar, bunlardan daha güçlü ve yeryüzünde daha etkili idiler. Ama Allah, onları günahları sebebiyle yakalamıştı da onları Allah’tan koruyacak birisi yoktu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İşte bu, onlara peygamberlerin belgeler getirmesine rağmen, onların kabul etmemelerindendir. Bunun için Allah onları cezalandırmıştır/yakalamıştır. Şüphesiz o güçlü ve şiddetle cezalandırandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Musa’yı mucizelerimiz ve apaçık belgelerle göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Firavun’a, Haman’a ve Karun’a... Hemen: -Yalancı bir sihirbaz! demişlerdi Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlara kendi katımızdan gerçeği getirdiği halde: -Onunla birlikte iman edenlerin oğullarını öldürüp, kadınlarını sağ bırakın, demişlerdi. Oysa kafirlerin tuzağı ancak boşa gitmeye mahkumdur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Firavun: -Bırakın beni, Musa’yı öldüreyim. O, Rabbine yalvarıp dursun. Ben, onun dininizi değiştirmesinden ya da yeryüzünde bozgunculuğu yaymasından korkuyorum, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Musa: -Ben, hesap gününe inanmayan, her büyüklük taslayandan Rabbiniz ve Rabbim olan Allah’a sığındım, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Firavun ailesinden, imanını gizleyen bir adam dedi ki: -Rabbim Allah’tır, dedi diye bir adamı öldürecek misiniz? Size Rabbinizden belgeler getirmiş. Eğer yalancıysa, yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğruysa, sizi tehdit ettiği şeylerden bir kısmı başınıza gelebilir. Allah, saçmalayan yalancılara asla yol göstermez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. -Ey halkım, bugün, yeryüzünde güçlü bir iktidarınız var. Ama, bize Allah’tan azap gelirse, bize yardım edecek kimdir? Firavun: -Ben size kendi görüşümden başka bir şey göstermiyorum, ben size sadece doğru yolu gösteriyorum, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (30-31) İman eden kimse şöyle dedi: -Ey halkım! Ben, Nuh, Âd, Semûd kavminin ve ondan sonraki toplumların başına geldiği gibi bir Azap Günü’nün başınıza gelmesinden korkuyorum. Oysa Allah, kullarına zulmetmek istemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (30-31) İman eden kimse şöyle dedi: -Ey halkım! Ben, Nuh, Âd, Semûd kavminin ve ondan sonraki toplumların başına geldiği gibi bir Azap Günü’nün başınıza gelmesinden korkuyorum. Oysa Allah, kullarına zulmetmek istemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. -Ey halkım, ben sizin için feryat gününden korkuyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. O gün arkanızı döner, kaçarsınız. Fakat, sizi Allah’tan koruyacak hiçbir şey yoktur. Allah kimi sapıklıkta bırakırsa, onun bir kılavuzu yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Daha önce de size Yusuf, açık belgelerle gelmişti. Fakat siz, onun getirdiklerinden hep şüphe edip durdunuz. Sonunda o öldüğü zaman: -Allah, ondan sonra bir peygamber göndermeyecektir, dediniz. Allah, haddi aşan (saçmalayan) şüpheciyi işte böyle dalalette bırakır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bu kimseler, Allah’ın ayetleri hakkında, kendilerine gelen bir delil olmadığı halde tartışır dururlar. Bu, Allah katında da, iman edenlerin yanında da büyük kızgınlık sebebidir. Allah, büyüklük taslayan her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Firavun dedi ki: -Ey Hâman, benim için bir kule yap, belki sebeplere ulaşırım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Göklerin sebeplerine... ve Musa’nın ilahını görürüm. Çünkü ben onun yalancı olduğunu sanıyorum. Firavuna kötü işleri işte böyle süslendi ve yoldan saptırıldı. Firavunun tuzağı hüsrandan başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. İnanmış kişi şöyle dedi: -Ey halkım, bana uyun, size doğru yolu göstereyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ey halkım, bu dünya hayatı geçimliktir. Ahiret ise, kalıcı olan odur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Kötülük yapan kimse onun benzerinden başkasıyla cezalandırılmaz. Erkek olsun, kadın olsun kim mü’min olarak iyilik yaparsa, işte onlar da cennete girerler ve orada hesapsız olarak rızıklandırılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. -Ey halkım, ben sizi kurtuluşa çağırırken, ne diye siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Beni, Allah’a nankörlük etmeye ona ortak hakkında bilgim olmayan bir şeyi ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi, daima galip ve bağışlayıcı olana davet ediyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Siz, beni ancak dünyada da ahirette de duaya hiç cevap veremeyecek olana çağırıyorsunuz. Oysa, biz Allah’a döneceğiz. Saçıp savuranlara gelince, onlar ateş ehlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Size söylediklerimi hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah’a havale ediyorum. Allah, kullarını çok iyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Allah, kurdukları kötü tuzaktan korudu ve Firavun ailesini en kötü azap kuşattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet gerçekleştiği gün; Firavun ailesini en şiddetli azaba sokun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. -Ateşte tartışırlar. Zayıf bırakılanlar, büyüklük taslayanlara şöyle derler: -Biz size uymuştuk. Şimdi ateşin bir kısmını bizden uzaklaştırabilir misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Büyüklenenler de: -Biz, hepimiz onun içindeyiz. Allah, kulları arasında hükmünü vermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ateştekiler, cehennem bekçilerine: -Rabbinize dua edin, bizden bir gün azabı hafifletsin, der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlar da: -Size, apaçık belgelerle peygamberleriniz gelmedi mi? derler. -Evet, derler. Bekçiler de: -O halde kendiniz dua edin. Ama kafirlerin duası boşunadır, derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Biz, peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında da, şahitlerin ayağa kalkacağı kıyamet günü de zafer vereceğiz/yardım edeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. O gün zalimlere mazeretleri bir fayda vermez. Onlara lanet edilir. Onlara en kötü mesken vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Musa’ya kılavuzu vermiş ve İsrailoğullarını kitaba mirasçı kılmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Kılavuz ve sağduyu sahipleri için öğüt... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Sen de sabret, kuşkusuz Allah’ın vaadi haktır. Günahların için bağışlanma dile, sabah akşam hamd ederek Rabb’ini tesbih/tenzih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kendilerine gelen hiçbir delilleri olmadan, Allah’ın ayetleri hakkında tartışanların gönüllerinde kibirden başka bir şey yoktur. Onlar, ona ulaşamazlar. Öyleyse sen, Allah’a sığın. Çünkü O, işiten ve gören O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Gökleri ve yeri yaratmak, insan yaratmaktan daha büyük bir şeydir. Fakat, insanların çoğu bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Kör ile gören eşit değildir. İman edip, doğruları yapanlarla kötüler de bir değildir. Ne kadar az düşünüyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Kıyamet saati gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu ona inanmıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Rabbiniz şöyle dedi: -Bana dua edin, size cevap/karşılık vereyim. Bana kulluk etmekten büyüklenenler, zillet içinde cehenneme gireceklerdir Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. İstirahat etmeniz için size geceyi yaratan, gündüzü de aydınlık yapan Allah’tır. Allah, insanlara karşı çok lütufkârdır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. İşte O, her şeyin yaratıcısı, kendisinden başka ilah olmayan Rabbiniz Allah’tır. Nasıl aldatılıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Allah’ın ayetlerini kasten inkar edenler işte böyle aldatılıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Yeryüzünü sizin için yerleşme yeri ve göğü de bina olarak yaratan Allah’tır. Sizi en güzel şekilde şekillendirmiş ve iyi şeylerden size rızık vermiştir. İşte sizin Rabb’iniz Allah! Alemlerin Rabb’i olan Allah ne yücedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. O, hayat sahibidir. Ondan başka ilah yoktur. Dini ona tahsis ederek, yalnızca ona dua/kulluk edin. Hamd, alemlerin Rabb’i Allah’a mahsustur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. De ki: -Rabbimden bana apaçık belgeler geldikçe, sizin Allah’tan başka kulluk ettiklerinize kulluk etmem yasaklandı. Alemlerin Rabb’ine teslim olmakla emrolundum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Sizi, önce topraktan, sonra spermden, sonra embriyodan yaratan, sonra da sizi güçlenmeniz, daha sonra da yaşlanmanız için çocuk olarak çıkaran O’dur. İçinizden daha önce öldürülenler de vardır. Bu, aklınızı kullanasınız diye adı konmuş bir süreye erişmeniz içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Hayat veren ve öldüren O’dur. Bir işe hüküm verince, ona sadece "ol" der, o da hemen oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Allah’ın ayetleri hakkında tartışanları görmedin mi? Nasıl da aldatılıyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Kitabı ve elçilerimizle gönderdiklerimizi yalanlayanlar, ileride bileceklerdir... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. O zaman, boyunlarında boyunduruk ve zincirlerle sürülecekler... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Kaynar suya, sonra ateşte yakılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Sonra onlara denilecek ki: Ortak koştuklarınız nerede? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Allah’tan başka. Bizden uzaklaştılar. Biz, önceden hiçbir şeye ibadet/dua etmiyorduk, dediler. Allah, kafirleri işte böyle sapıklıkta bırakır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. İşte bu, yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve boşuna böbürlenmeniz sebebiyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Girin cehennemin kapılarından, içinde kalmak üzere... Büyüklük taslayanlara ne kötü bir mesken! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Sabret, kuşkusuz Allah’ın vaadi haktır. Biz onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını ya sana gösteririz, ya da seni vefat ettiririz. Ama neticede onlar, bize döndürüleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var anlatmadıklarımız da. Hiçbir peygamber Allah’ın izni olmadıkça bir ayet/mucize getiremez. Allah’ın emri geldiği zaman da hak ile hüküm verilir ve işte o zaman batılcılar hüsrana uğrar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Sizin için, bir kısmına bindiğiniz, bir kısmını da yediğiniz hayvanları yaratan Allah’tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Onların size başka faydaları da vardır. Gönüllerinizdeki ihtiyaca onların üzerinde ulaşırsınız. Hem onların üzerinde hem de gemilerde taşınırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Allah size ayetlerini gösteriyor. Allah’ın hangi ayetlerini inkar edebilirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Hiç yeryüzünde gezmiyorlar mı? Kendilerinden öncekilerin akibetinin ne olduğuna baksınlar. Onlar, bunlardan daha çok ve yeryüzünde daha güçlü eserler bırakmışlardı. Ama, kazandıkları onlara hiçbir fayda sağlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Peygamberleri onlara apaçık belgelerle geldiği zaman, kendi bilgileri ile şımardılar ve alay ettikleri şey onları çepeçevre kuşatıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Azabımızı görünce: Bir tek Allah’a inandık, ona şirk koştuklarımızı inkar ettik dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Azabımızı gördükleri zaman iman etmeleri onlara bir yarar sağlamadı. Allah’ın geçen kulları hakkındaki kanunu budur. İşte inkarcılar böyle hüsrana uğrar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster