مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ
Min dunillah kalu dallu anna bel lem nekün ned’u min kablü şey’a kezalike yüdıllüllahül kafirın
Kelime
Anlamı
Kökü
مِنْ
دُونِ
başkaları?
اللَّهِ
Allah’tan
قَالُوا
diyecekler ki
ضَلُّوا
kayboldular
عَنَّا
bizden
بَلْ
hayır
لَمْ
نَكُنْ
değilmişiz
نَدْعُو
biz tapmıyor
مِنْ
قَبْلُ
önceden
شَيْئًا
hiçbir şeye
كَذَٰلِكَ
işte böyle
يُضِلُّ
şaşırtır
اللَّهُ
Allah
الْكَافِرِينَ
kafirleri

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Allah’ı bırakıp da? Diyecekler ki: Gözümüzden kayboldular, zâten de bundan önce tapmaya lâyık birşeye tapmamıştık biz; işte Allah, kâfirleri böyle saptırır.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  "Onlar bizi yüzüstü bırakıp, uzaklaşıp kayboldular. Daha doğrusu geçmişte yalvarıp yakardıklarımız aslında hiçbirşey değillerdi." İşte Allah, kendisinden gelen gerçekleri örtbas edenleri, böylece şaşırtıp saptırır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  O Allah’tan başka (taptıklarınız). Onlar da:"Bizden uzaklaştılar, zaten biz önceleri hiçbir şeye tapmıyorduk", diyecekler. İşte Allah kâfirleri böyle şaşırtır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  "Allâh dûnunda!" Dediler ki: "Bizden kayboldular... Hayır, zaten biz daha önce, olmayan şeye yönelmişiz!"... Allâh, hakikat bilgisini inkâr edenleri böylece saptırır.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Bizim yanımızdan kayboldular. Hayır, biz zaten daha önce bir şeye tapmıyorduk.’ İşte Allah inkâr edenleri böyle saptırır.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  "Allah’ın dışında (taptıklarınız)." Dediler ki: "Bizi bırakıp-kayboluverdiler. Hayır, biz önceleri (meğer) hiçbir şeye tapar değilmişiz." İşte Allah, kafirleri böyle şaşırtıp-saptırır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Allah’dan başkaları." Onlar (cevap olarak şöyle) diyecekler: "- Bizden kaybolup gittiler. Doğrusu biz, bundan önce, bir şeye ibadet etmiyormuşuz (onların hiç bir kıymeti yokmuş)." İşte Allah kâfirleri böyle sapıklığa düşürür.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Allah`tan başka taptıklarınız nerede?” Onlar da, “Bizden uzaklaştılar, zaten biz önceleri hiçbir şeye tapmıyorduk” diyecekler. İşte Allah, kâfirleri böyle şaşırtır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (73-74) Sonra onlara: «Allah’i birakip da kostugunuz ortaklar nerededir?» denir. «Bizden uzaklastilar; hayir; biz zaten onceleri hic bir seye kulluk etmiyorduk» derler. Iste Allah inkarcilari boyle saptirir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (73-74) Sonra da onlara : «Allah’ı bırakıp koştuğunuz ortaklar nerede ?» denilecek. «Onlar uzaklaşıp bizden kayboldular. Zaten biz daha öncede hiçbir şeye ibâdet etmiyorduk» derler. İşte Allah, kâfirleri böyle şaşırtır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (73-74) Sonra onlara: “Sizin şirk koştuklarınız nerede?” denecek. Onlar da: “Bizden uzaklaştılar. Hayır, demek ki, biz önceleri hiçbir şeye tapmıyormuşuz (taptıklarımız bir hiçmiş)” derler. Allah, inkârcıları işte böyle sapıklıkta bırakır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (73-74) Sonra onlara, "Allah’ı bırakıp da ortak koştuklarınız nerede?" denilir. Onlar da, "(Yüzüstü bırakıp) bizden uzaklaştılar. Hayır, demek ki, biz önceleri hiçbir şeye tapmıyormuşuz, (taptıklarımız bir hiçmiş)" derler. İşte Allah, inkârcıları böyle saptırır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (73-74) Sonra onlara: Allah’ı bırakıp da koştuğunuz ortaklar nerededir? denilecek. Onlar da: Bizden uzaklaştılar, zaten biz önceleri hiçbir şeye tapmıyorduk, diyecekler. İşte Allah kâfirleri böyle şaşırtır.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  "ALLAH’ın yanında?" Onlar da derler ki, "Bizi terkettiler. Meğer biz daha önce hiçbir şeye yalvarmıyormuşuz." ALLAH inkârcıları işte böyle saptırır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  O Allah’tan başkaları (nerede denilecek). Onlar da diyecekler ki: «Hepsi bizden uzaklaşıp gittiler. Daha doğrusu biz bundan önce hiçbir şeye ibadet etmiyormuşuz.» İşte Allah, o kâfirleri böyle şaşırtır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Allah’tan başka taptıklarınız?» Dediler ki: «Bizden uzaklaşıp kayboldular; hayır, meğer biz önceden hiçbir şeye tapmamışız. (Taptıklarımız hiçbir şey değilmiş).» İşte Allah kafirleri böyle şaşırtır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  "Tanrı’nın dışında (taptıklarınız)." Dediler ki: "Bizi bırakıp kayboluverdiler. Hayır, biz önceleri (meğer) hiçbir şeye tapar değilmişiz." İşte Tanrı, kafirleri böyle şaşırtıp saptırır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  O Allah’tan başka (taptıklarınız). Onlar da:"Bizden uzaklaştılar, zaten biz önceleri hiçbir şeye tapmıyorduk", diyecekler.İşte Allah kâfirleri böyle şaşırtır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (73-74) Sonra onlara «Allâhı bırakıb da (Ona) ortak tutageldiğiniz (putlar) nerede?» denilecek. Onlar da «Bizden uzaklaşıb gaaib oldular. Daha doğrusu biz bundan evvel zâten hiçbir şey’e tapmazdık» diyecekler. İşte Allah, kâfirleri böyle şaşırtır.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (73-74) Sonra onlara: `Allah`ı bırakıp da (O`na) ortak koşmakta olduğunuz şeyler nerede?` denilir. (Onlar da:) `Bizden kayboldular; daha doğrusu (biz) daha önce hiçbir şeye yalvarır olmamışız!` derler. İşte Allah, kâfirleri (isyanlarındaki inadları üzerine) böyle saptırır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Allah’tan başka? Derler ki: Bizden uzaklaştılar, hayır zaten biz önceleri hiç bir şeye ibadet etmiyorduk. İşte Allah, kafirleri böylece saptırır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  "O, Allah dan başkaları" diye sorulur. Onlar da "Bizden uzaklaşıp kayboldular. Zaten bizde dünyada iken onlara, hiç bir şey için dua etmiyorduk" derler. Allah doğruları inkar edenleri böyle şaşırtır.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Allah’tan başka. (Cehennemdekiler de) derler ki: "Onlar bizden saptılar (uzaklaştılar). Hayır, (meğer) biz daha önce (hiç) bir şeye tapmamışız. Allah, kâfirleri işte böyle dalâlette bırakır."

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  "O Allah’tan başkaları (nerede?)! Onlar, "Bizi bırakıp kayboluverdiler. Hayır, biz önceleri de (meğer) hiç bir şeye yakarır değilmişiz" derler. İşte Allah, kâfirleri böyle şaşırtıp saptırır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Allah’ın yanısıra (ilahlık yakıştırdıklarınız)?" (Şöyle) cevap verecekler: "Onlar bizi yüzüstü bıraktılar; daha doğrusu, geçmişte yalvarıp sığındıklarımız, aslında hiç yoklardı!" (Ve onlara:) "İşte Allah hakikati inkar edenleri böyle şaşırtır; (denilecektir,)

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  (İlahlar hiyerarşisinde) Allah`ın astlarından saydığınız?" Onlar şöyle cevap verecekler: "Bizi terk ettiler. İşin doğrusu, daha önceden biz sanki hiçbir şeye yalvarıp yakarmamışız." İşte Allah gerçeği inkar edenleri böyle şaşırtır.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Allah’ın berisinden diyeceklerdir ki: «Bizden gâib oldular. Belki biz evvelce bir şeye ibadet etmiş olmadık.» İşte Allah, kâfirleri böylece sapıklığa düşürür.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  "Allah’tan başka. " Derler ki: "Bizden uzaklaştılar. Zaten biz önceleri hiçbir şeye tapmıyorduk. " İşte Allah kâfirleri böyle şaşırtır.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  "o Allah dışında!" Diyecekler ki: "Bizden uzaklaşıp kayboldular. Doğrusu biz, daha önce hiçbir şeye yalvarır değilmişiz!" İşte Allah, gerçekleri bildiği halde gizleyenleri sapıklığında bırakır.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  «Bizden uzaklaşıp kayboldular; hayır, meğer biz önceden hiçbir şeye tapmamışız. (Taptıklarımız hiçbir şey değilmiş).» İşte Allah kafirleri böyle şaşırtır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (73-74) Sonra da kendilerine şöyle denilecektir: "Allah’tan başka O’na şerik saydığınız putlar nerede?" Onlar: "Bizden uzaklaşıp ortadan kayboldular. Daha doğrusu, biz, taptıklarımızın bir hiç olduğunu, şimdi anladık. Meğerse bizim taptıklarımız, bir hiçten ibaretmiş."İşte Allah, kâfirleri böyle şaşırtır.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Allah’tan başka (taptıklarınız)?" Diyecekler ki: "Bizden (uzaklaşıp) kayboldular; hayır, meğer biz önceden hiçbir şeye tapmıyormuşuz, (taptıklarımız hiçbir şey değilmiş)!" İşte Allâh, kâfirleri böyle şaşırtır.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Allah’tan başka. Bizden uzaklaştılar. Biz, önceden hiçbir şeye ibadet/dua etmiyorduk, dediler. Allah, kafirleri işte böyle sapıklıkta bırakır.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  «Allah’ın dışında (olan ortaklarınız).» Dediler ki: «Bizi bırakıp kayboluverdiler. Hayır, biz önceleri (meğer) hiçbir şeye tapar değilmişiz.» İşte Allah, kâfirleri böyle şaşırtıp saptırır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  "Allah’ın berisinden taptıklarınız nerede?" Diyecekler ki: "Bizden uzaklaşıp kayboldular. Doğrusu biz, daha önce hiçbir şeye yakarmıyormuşuz." Allah, inkâr edenleri işte böyle saptırır.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  "In derogation of Allah?" They will reply: "They have left us in the lurch: Nay, we invoked not, of old, anything (that had real existence)." Thus does Allah leave the Unbelievers to stray.