1. (1-3) Hâ Mîm. Bu Kitab`ın indirilişi, mutlak güç sahibi, (her şeyi) hakkıyla bilen, günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, azabı ağır ve lütfu sınırsız olan Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur, dönüş O`nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-3) Hâ Mîm. Bu Kitab`ın indirilişi, mutlak güç sahibi, (her şeyi) hakkıyla bilen, günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, azabı ağır ve lütfu sınırsız olan Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur, dönüş O`nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (1-3) Hâ Mîm. Bu Kitab`ın indirilişi, mutlak güç sahibi, (her şeyi) hakkıyla bilen, günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, azabı ağır ve lütfu sınırsız olan Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur, dönüş O`nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah`ın ayetleri hakkında inkârcılardan başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde (rahatlıkla) gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onlardan önce Nuh`un kavmi ve bunlardan sonraki topluluklar da (peygamberleri) yalanlamıştı. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya (öldürmeye) azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış (gördüler)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Böylece Rabbinin, hakikati inkâra şartlanmış olanlar hakkındaki, “Onlar cehennemliklerdir” sözü gerçekleşti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (Allah`ın) kudret tahtının bilgisini içlerinde taşıyan ve ona yakın olan (melek)ler, Rablerinin sınırsız ihtişamını hamd ile yüceltirler. O`na iman ederler ve mü`minler için bağışlanma dilerler (ve onlar için şöyle dua ederler): “Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O hâlde tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. “Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da, kendilerine vaad ettiğin ebedi cennetlerine koy! Şüphesiz ki sen üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibisin.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. “Onları kötülüklerden koru! Sen o gün kimi kötülüklerden korursan, o gün muhakkak ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük kurtuluştur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Cehenneme giren) İnkârcılara şöyle seslenilir: “Allah`ın gazaplanması, elbette sizin kendi kendinize gazaplanmanızdan daha büyüktür. Çünkü siz, imana çağrıldığınız zaman inkâr ediyordunuz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Onlar da) şöyle derler: “Ey Rabbimiz! Bizi iki defa öldürdün, iki defa da dirilttin. Günahlarımızı kabulleniyoruz. Şimdi (bu ateşten) bir çıkış yolu var mı?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlara şöyle cevap verilir: “Bu hale düşmenizin sebebi, Allah`ın birliğine inanmaya çağırıldığınızda reddederdiniz. Ama O`na ortak koşulduğunda (O`ndan başkalarına tanrısal nitelikler yüklendiğinde onlara) inanırdınız. Artık şimdi hakkınızdaki karar o çok ulu ve yüce olan Allah`a aittir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O (Allah), (varlığına ve büyüklüğüne delalet eden) âyetlerini size gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor. (Bunlardan) ancak O`na yönelen düşünüp ibret alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O hâlde, inkârcılar hoşlanmasalar da siz, dini yalnız Allah`a has kılarak O`na dua (ve ibadet) edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Dereceleri yükselten, arşı sahibi (Allah), buluşma gününün (kıyametin) dehşetini haber vermek için kullarından dilediği kimseye emrinden ruh (melek) indirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O gün onlar, (kabirlerinden dışarı) çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah`a gizli kalmaz. (Allah onlara şöyle hitap eder:) “Bugün hükümranlık kimindir? Tek olan, her şeyi kudret ve hâkimiyeti altında tutan Allah`ındır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O gün herkes, ne yapmış ise onun karşılığını alır, o gün kimseye haksızlık edilmez. Muhakkak ki Allah hesapları pek çabuk görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Yaklaşmakta olan (kıyamet) günü konusunda onları uyar! O gün yürekler gırtlaklara kadar gam ve tasa ile dolmuştur. Zalimlerin (onları azaptan kurtaracak) ne yakın bir dostu, ne de (sözü) dinlenir bir şefaatçisi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Allah,) gözlerin art niyetli bakışını da, kalplerin gizlediği şeyleri de bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah, hak ve adaletle hükmeder. O`ndan başka yalvarıp taptıkları varlıklar ise hiçbir hüküm veremezler. Şüphesiz Allah her şeyi işiten, her şeyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden önce yaşamış olan inkârcıların sonunun ne olduğunu görmediler mi? Onlar, (kendilerinden) daha güçlüydüler ve yeryüzünde daha derin izler bırakmışlardı. Ama Allah, onları günahları sebebiyle yakaladı da kendilerini Allah`ın azabından koruyacak hiç kimse bulunmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Çünkü onlar öyle kimselerdi ki, peygamberleri onlara açık belgelerle gelirdi de onu inkâr ederlerdi. Bu yüzden Allah onları (azapla) yakaladı. Şüphesiz O, kuvvetli olandır, cezalandırması şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (23-24) Andolsun, Musa`yı da ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla Firavun`a, (Veziri) Haman`a ve Karun`a göndermiştik de onlar şöyle demişlerdi: “(Bu) tam yalancı bir sihirbazdır!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (23-24) Andolsun, Musa`yı da ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla Firavun`a, (Veziri) Haman`a ve Karun`a göndermiştik de onlar şöyle demişlerdi: “(Bu) tam yalancı bir sihirbazdır!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (Musa) onlara, tarafımızdan gerçeği getirince: “Onunla beraber iman edenlerin oğullarını öldürün, kızlarını hayatta bırakın” dediler. Fakat inkârcıların tuzağı/planı hep boşa çıkmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Firavun dedi ki: “Bırakın beni, şu Musa`yı öldüreyim de (var olduğunu iddia ettiği) Rabbine yalvarıp dursun! Çünkü ben onun, dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağından korkuyorum!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Musa da: “Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah`a sığınırım” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Firavun ailesinden imanını gizleyen bir adam da şöyle dedi: “Bir adamı, Rabbim Allah dediği için öldürecek misiniz? Hâlbuki o size Rabbinizden delillerle gelmiştir. Buna rağmen o eğer bir yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Fakat eğer doğru söyleyen ise, (o zaman da) size vaadettiklerinin bir bölümü size isabet eder. Şüphe yok ki Allah (kötü niyeti yüzünden) aşırı giden yalancıyı doğru yola çıkarmaz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (O adam dedi ki:) “Ey kavmim! Bugün yeryüzüne hâkim kimseler olarak iktidar ve saltanat sizindir. Ama başımıza geldiğinde bizi, Allah`ın azabından kim kurtarır?” Firavun da şöyle dedi: “Ben size kendi görüşümden başkasını uygun görmüyorum ve ben size ancak doğru yolu gösteriyorum.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (30-31) İman etmiş olan (o kimse) dedi ki: “Ey kavmim! Doğrusu ben Nuh kavminin, Ad, Semûd ve onlardan sonra gelen toplulukların (peygamberleri yalanlamaları yüzünden) başlarına gelen (azap) gününün sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum! (Kul kendine zulmetmedikten sonra,) Allah, kullarına asla zulmetmek istemez.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (30-31) İman etmiş olan (o kimse) dedi ki: “Ey kavmim! Doğrusu ben Nuh kavminin, Ad, Semûd ve onlardan sonra gelen toplulukların (peygamberleri yalanlamaları yüzünden) başlarına gelen (azap) gününün sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum! (Kul kendine zulmetmedikten sonra,) Allah, kullarına asla zulmetmek istemez.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (32-33) “Ve ey kavmim! Doğrusu ben sizin için o feryat (edeceğiniz) ve arkanıza dönüp kaçmaya çalışacağınız günden korkuyorum. (O gün) sizi, Allah`(ın azabın)dan kurtaracak kimse yoktur. Allah, kimi (yaptıkları yüzünden) sapıklığa bırakırsa artık onu doğru yola iletecek de yoktur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (32-33) “Ve ey kavmim! Doğrusu ben sizin için o feryat (edeceğiniz) ve arkanıza dönüp kaçmaya çalışacağınız günden korkuyorum. (O gün) sizi, Allah`(ın azabın)dan kurtaracak kimse yoktur. Allah, kimi (yaptıkları yüzünden) sapıklığa bırakırsa artık onu doğru yola iletecek de yoktur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Bundan önce size delillerle Yusuf gelmişti. O zaman da onun size getirdiği hakikatte şüphe edip durmuştunuz. Nihayet o ölünce de: “Bundan sonra Allah asla peygamber göndermez” demiştiniz. İşte Allah, aşırı giden şüpheci kimseleri böyle sapıklıkta bırakır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bunlar, Allah`ın ayetleri üzerinde kendilerine gelmiş bir delil bulunmadan tartışırlar. Bu Allah katında da, inananların yanında da öfkeyi artırır. Allah büyüklük taslayan her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (36-37) Firavun (alayla) dedi ki: “Ey Haman! Benim için yüksek bir kule yap. Belki ben o yollara, (yani) göklerin yollarına erişirim de Musa`nın ilahına çıkıp görebilirim. Çünkü ben onu (Musa`yı, peygamberlik davasında) yalancı sanıyorum. İşte böylece yaptığı kötü iş, Firavuna süslü gösterildi ve o yoldan çıkarıldı. Firavun`un hilesi hüsrana uğramaktan başka bir şeye yaramadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (36-37) Firavun (alayla) dedi ki: “Ey Haman! Benim için yüksek bir kule yap. Belki ben o yollara, (yani) göklerin yollarına erişirim de Musa`nın ilahına çıkıp görebilirim. Çünkü ben onu (Musa`yı, peygamberlik davasında) yalancı sanıyorum. İşte böylece yaptığı kötü iş, Firavuna süslü gösterildi ve o yoldan çıkarıldı. Firavun`un hilesi hüsrana uğramaktan başka bir şeye yaramadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O inanan kimse dedi ki: “Ey kavmim! Bana uyun ki, sizi doğru yola ileteyim!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ey kavmim! “Bu dünya hayatı gelip geçici bir eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret (hayatı) ise ebedî olarak kalınacak yerdir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. “Kim bir kötülük yaparsa, ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek, kim, mü`min olarak doğru ve yararlı iş yaparsa, işte onlar cennete girecek ve orada onlara hesapsız rızık verilecektir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. “Ey kavmim! Nedir bu başıma gelen? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. “Siz beni Allah`ı inkâr etmeye ve bilmediğim bir şeyi O`na ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise, güçlü olan, çok bağışlayan Allah`a çağırıyorum!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. “Sizin beni çağırdığınız şeyin ne dünyada, ne de ahirette davete değer hiçbir tarafı yoktur. Kuşkusuz dönüşümüz Allah`adır. Şüphesiz, aşırı gidenler cehennemliklerin ta kendileridir!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. “Benim size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah`a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını görendir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Allah o (mü`min adam)ı, ötekilerin kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun`un adamlarını ise kötü azap kuşattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onlar sabah akşam (kabir aleminde kıyamete kadar) ateşin karşısına getirilirler. Kıyamet çattığı gün: “Firavun`un adamlarını azabın en ağırına sokun!” denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken, zayıf olanlar, büyüklük taslayanlara: “(Dünyada iken) biz size uymuş kimselerdik. Şimdi şu ateşin bir kısmını üzerimizden kaldırabilir misiniz?” derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Büyüklük taslayanlar ise şöyle diyecekler: “Biz hepimiz ateşin içindeyiz (Biz kurtarabilseydik zaten kendimizi kurtarırdık). Şüphesiz Allah, kullar arasında böyle hüküm vermiştir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ateşte olanlar cehennem bekçilerine: “Rabbinize yalvarın da (hiç değilse) bir gün bizden azabı hafifletsin” derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. (Cehennem bekçileri) derler ki: “Size peygamberleriniz açık mucizeler getirmemiş miydi?” Onlar, “Evet, getirmişti” derler. (Bekçiler:) “Öyleyse kendiniz yalvarın” derler. Şüphesiz inkârcıların yalvarışı boşunadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Biz peygamberlerimize ve inananlara hem dünya hayatında hem de şahitlerin şahitlik edecekleri günde (kıyamette) elbette yardım edeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. O gün zalimlere mazeretlerinin hiçbir faydası olmayacaktır. Onların payına her türlü iyilikten yoksun bırakılma ve korkunç bir yerleşim yeri (cehennem) düşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. (53-54) Andolsun ki biz, Musa`ya doğru yolu gösteren rehberi (Tevrat`ı) verdik ve İsrailoğullarına da o Kitab`ı miras bıraktık. O, akıl sahipleri için bir öğüttür ve doğruluk rehberidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. (53-54) Andolsun ki biz, Musa`ya doğru yolu gösteren rehberi (Tevrat`ı) verdik ve İsrailoğullarına da o Kitab`ı miras bıraktık. O, akıl sahipleri için bir öğüttür ve doğruluk rehberidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. (Ey Muhammed!) Sıkıntılara karşı sabırlı ol! Allah`ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahların için bağışlanma dile! Rabbinin şanını sabah akşam yücelt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Allah`ın ayetleri hakkında, kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın tartışanlar var ya, bu onların içlerindeki asla ulaşamayacakları bir büyüklük taslamadan başka bir şey değildir. Sen (onların şerrinden) Allah`a sığın. Şüphesiz O, (her şeyi) hakkıyla işitendir, (her şeyi) hakkıyla görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu (bunu) bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Kör ile gören bir olmaz. İman edip doğru ve yararlı işler yapanlarla kötülük üretenler de bir değildir. (Çok düşünmeniz gerekirken) ne kadar az düşünüyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Kıyamet günü mutlaka gelecektir, bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Rabbiniz şöyle dedi: “Bana dua edin, duanıza cevap vereyim! Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir hâlde cehenneme gireceklerdir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, göz açıcı bir aydınlık olarak da gündüzü sizin için yaratan Allah`tır. Gerçekten Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Buna rağmen insanların çoğu şükretmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. İşte sizin Rabbiniz, her şeyi yaratan Allah`tır. O`ndan başka ilah yoktur. Öyle ise nasıl oluyor da bu gerçeği kabul etmekten vazgeçiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İşte, Allah`ın ayetlerini inkâr etmekte olanlar da böyle döndürülüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Allah, O`dur ki sizin için yeri bir karargâh, göğü de bir bina yaptı. Size (birbirinin aynısı olmayan) şekil verdi ve sonra şeklinizi de güzel yaptı. Size temiz ve helal nimetlerden rızık verdi. İşte bu Allah, sizin Rabbinizdir. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. O, daima diridir. O`ndan başka ilah yoktur. Öyleyse dini yalnızca kendisine halis kılanlar olarak O`na dua edin (dualarınızda başkalarını araya sokmayın). Her türlü övgü âlemlerin Rabbi olan Allah`a mahsustur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. De ki: “Rabbimden bana apaçık deliller gelince, Allah`ı bırakıp da taptıklarınıza kulluk etmem bana yasaklandı ve bana, âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Sizi (ilk insanı) topraktan, sonra (her birinizi) sperm damlasından, sonra kan pıhtısından (embriyodan) yaratan; sonra bir bebek olarak (sizi dünyaya çıkaran), sonra erginlik çağına ulaşmanız, sonra da yaşlanmanız için size belli bir ömür veren O`dur. Sizden kiminizin daha önce hayatına son verir, kiminizin ömrünü belli bir vadeye kadar uzatır. Umulur ki (bunları düşünerek) aklınızı kullanırsınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. O, yaşatandır ve öldürendir. Bir şeye karar verdiğinde, ona sadece “Ol” der, o da oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Allah`ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmüyor musun? Nasıl oluyor da haktan vazgeçiriliyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Kitabı (Kur`an`ı) ve peygamberlerimizle gönderdiklerimizi yalanlayanlar, (yaptıklarının yanlış olduğunu) yakında bilecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. (71-72) Boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu hâlde kaynar suda sürüklenecekler, sonra da ateşte yakılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. (71-72) Boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu hâlde kaynar suda sürüklenecekler, sonra da ateşte yakılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. (73-74) Sonra onlara: “Sizin şirk koştuklarınız nerede?” denecek. Onlar da: “Bizden uzaklaştılar. Hayır, demek ki, biz önceleri hiçbir şeye tapmıyormuşuz (taptıklarımız bir hiçmiş)” derler. Allah, inkârcıları işte böyle sapıklıkta bırakır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. (73-74) Sonra onlara: “Sizin şirk koştuklarınız nerede?” denecek. Onlar da: “Bizden uzaklaştılar. Hayır, demek ki, biz önceleri hiçbir şeye tapmıyormuşuz (taptıklarımız bir hiçmiş)” derler. Allah, inkârcıları işte böyle sapıklıkta bırakır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Bu durum, sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanızdan ve böbürlenmenizdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Onlara: “Ebedî kalmak üzere cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür” (denir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. (Ey Resulüm! İnkârcıların eziyetlerine ve hakka direnmelerine) sabret. Elbette Allah`ın verdiği (azap) sözü gerçektir. Artık onlara vaad ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de yahut seni (vefat ettirerek) kendimize alsak da muhakkak onlar bize döndürüleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da. Hiçbir peygamber, Allah`ın izni olmadan bir mucize gösteremez. Allah`ın emri gelince de hak yerine getirilir. İşte o zaman Allah`ın ayetlerini boşa çıkarmağa çalışanlar, hüsrana uğrarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Allah O`dur ki, bir kısmına binesiniz, bir kısmından da yiyesiniz diye sizin için hayvanları yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır. Ayrıca içinizden hissettiğiniz bir ihtiyacı onlara binerek ve yükünüzü yükleyerek giderirsiniz. Onlarla ve gemilerle taşınırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Allah böylece size kudretinin delillerini gösteriyor. Artık Allah`ın hangi ayetlerini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Onlar hiç yeryüzünde dolaşıp kendilerinden önce yaşamış olanların sonunun ne olduğuna bakmazlar mı? Onlar kendilerinden daha kalabalık ve daha güçlüydüler ve yeryüzünde daha derin izler bırakmışlardı fakat başarılarının kendilerine hiçbir faydası olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Peygamberleri onlara apaçık deliller getirince, sahip oldukları bilgi ile şımardılar (ve onları alaya aldılar). Sonunda alaya almakta oldukları şey kendilerini sarıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Ve sonra, verdiğimiz cezayı (apaçık) gördüklerinde: “Tek olan Allah`a inandık ve O`na ortak koştuğumuz şeyleri inkâr ettik!” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Fakat azabımızı gördükleri zaman inanmaları, kendilerine bir fayda vermedi. Bu, Allah`ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan kanunudur. İşte orada inkârcılar hüsrana uğradılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster