1. (1-4) Hâ Mîm. Bu, Rahman ve Rahîm olan (Allah) tarafından bilen bir toplum için ayetleri genişçe açıklanmış, müjdeleyici ve uyarıcı Arapça bir Kur`an olarak indirilmiş bir kitaptır. (Böyle iken) onların çoğu (Kur`an`dan) yüz çevirmiştir. Artık onlar (gerçekleri) dinlemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-4) Hâ Mîm. Bu, Rahman ve Rahîm olan (Allah) tarafından bilen bir toplum için ayetleri genişçe açıklanmış, müjdeleyici ve uyarıcı Arapça bir Kur`an olarak indirilmiş bir kitaptır. (Böyle iken) onların çoğu (Kur`an`dan) yüz çevirmiştir. Artık onlar (gerçekleri) dinlemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (1-4) Hâ Mîm. Bu, Rahman ve Rahîm olan (Allah) tarafından bilen bir toplum için ayetleri genişçe açıklanmış, müjdeleyici ve uyarıcı Arapça bir Kur`an olarak indirilmiş bir kitaptır. (Böyle iken) onların çoğu (Kur`an`dan) yüz çevirmiştir. Artık onlar (gerçekleri) dinlemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (1-4) Hâ Mîm. Bu, Rahman ve Rahîm olan (Allah) tarafından bilen bir toplum için ayetleri genişçe açıklanmış, müjdeleyici ve uyarıcı Arapça bir Kur`an olarak indirilmiş bir kitaptır. (Böyle iken) onların çoğu (Kur`an`dan) yüz çevirmiştir. Artık onlar (gerçekleri) dinlemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Dediler ki: “Ey Muhammed! Bizi çağırdığın şeye karşı kalbimizde bir örtü, kulaklarımızda bir ağırlık ve seninle bizim aramızda bir perde vardır. Sen istediğini yap, biz de istediğimizi yapıyoruz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (Resulüm!) De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. O`na yönelerek kendinizi düzeltin! O`ndan af dileyin! O`na ortak koşanların vay haline!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar zekâtı vermezler. Onlar ahireti de inkâr ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (Ama) inandıktan sonra doğru ve yararlı işler yapanlar için ise kesintisiz bir mükâfat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. De ki: “Gerçekten siz, yeri iki evrede yaratanı inkâr ediyor ve O`na birtakım eşler mi koşuyorsunuz? Hâlbuki O, âlemlerin Rabbidir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O, (arzı yarattıktan sonra,) üzerine sarsılmaz dağlar yerleştirdi, orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak (her mevsime göre çeşit çeşit yetişen) rızıklar takdir etti. Bunların hepsi tam dört evrededir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Sonra (iradesi) duman hâlinde bulunan göğe yöneldi; ona ve yeryüzüne: “İkinizde İsteyerek veya istemeyerek (varlık alanına) gelin” buyurdu. O ikisi de, “İsteyerek geldik” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Böylece onları iki evrede yedi gök olarak yarattı, her göğe kendi işlevini yükledi. Biz, yere en yakın olan gökleri kandillerle süsledik ve onları bozulup yıkılmaktan koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi ve (her şeyi) hakkıyla bilen Allah`ın takdiridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Eğer yüz çevirirlerse, onlara de ki: “Ben sizi Âd ve Semûd kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyardım!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlara: “Allah`tan başkasına kulluk etmeyin!” diyerek önlerinden ve arkalarından peygamberler geldiği zaman: “Rabbimiz dileseydi (bize) melekler indirirdi. Onun için biz sizinle gönderilen şeyleri inkâr ediyoruz” demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ad kavmi, yeryüzünde haksız olarak büyüklük tasladı ve: “Bizden daha kuvvetli kim var?” dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah`ın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu (varlık âlemindeki eşyaya bakarak) görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi kasten inkâr ediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o uğursuz günlerde üzerlerine soğuk bir rüzgâr gönderdik. Ahiret azabı elbette daha rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Semûd kavmine gelince, biz onlara doğru yolu göstermiştik. Ama onlar körlüğü doğru yola tercih ettiler ve yaptıklarının karşılığı olarak üzerlerine alçaltıcı bir azap yıldırımı düştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İnananları ve Allah`a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayanları ise kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah düşmanlarının (mahşerde) ateşe sevk olunmak üzere toplanacakları gün, işte onların hepsi, ateşe bölükler halinde dağıtılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Nihayet oraya vardıkları zaman, kulakları, gözleri ve derileri, yapmış oldukları işler hakkında, kendileri aleyhine şahitlik ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Derilerine: “Aleyhimize niçin şahitlik ettiniz?” derler. Derileri: “Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa O yaratmıştı ve yine O`na döndürülüyorsunuz” derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. “Siz (günahları işlerken) kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin, aleyhinize şahitlik etmesinden sakınmıyordunuz. Yaptıklarınızın çoğunu Allah`ın bilmediğini sanıyordunuz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. “İşte Rabbiniz hakkında taşıdığınız bu düşünce sizi helak etti. Böylece kendinizi hüsrana uğrayanlar arasında buldunuz!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. İster sabretsinler ister etmesinler, (yaptıkları yüzünden) onların durağı ateştir. (Ahirette) kendilerini düzeltmelerine izin verilmesi için (Allah`tan özür dileyip) yalvarsalar da buna izin verilmeyecek (çünkü iş işten geçmiştir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Biz onlara (kendi arzularına göre) birtakım arkadaşlar kattık. Bu arkadaşlar onlara hem önlerindeki (dünya zevklerini) ve hem de arkalarındaki (ahiretin inkarı)nı süslü gösterdiler. Bu yüzden kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki, azap sözü onlar için de hak oldu. Böylece onların hepsi de ziyana uğrayanlardan olmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. İnkârcılar dediler ki: “Bu Kur`an`ı dinlemeyin. Baskın çıkmak için o okunurken yaygara koparın!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. İşte (buna karşılık biz de) o inkârcılara şiddetli bir azap tattıracağız ve onları, yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İşte Allah`ın düşmanlarının cezası ateştir. Âyetlerimizi inkâr etmelerinin cezası olarak, onlar için orada ebedî kalacakları cehennem yurdu vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. İnkârcılar cehennemde: “Ey Rabbimiz! Gerek cinlerden, gerek insanlardan bizi saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağılıklardan olsunlar” derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Şüphesiz “Rabbimiz Allah`tır” deyip de, sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner ve derler ki: “Korkmayın, üzülmeyin, size vaad edilmiş olan cennetle sevinin!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. “Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Cennette sizin için canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. “(Bütün bunlar) çok bağışlayan, çok merhamet eden Allah`tan bir ağırlanma olarak (size lütfedilmiştir).” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (İnsanları kulluk için) Allah`a çağıran, doğru ve adil olanı yapan ve “Şüphesiz ben Allah`a teslim olanlardanım!” diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğe iyiliğin en güzeliyle karşılık ver. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bu (kötülüğe iyilikle karşılık verme) davranışına ancak sabredenler kavuşturulur. Ayrıca buna ancak (hayırdan ve olgunluktan) büyük payı olanlar kavuşturulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah`a sığın. Çünkü O, (her şeyi) hakkıyla işitendir, (her şeyi) hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Gece, gündüz, güneş ve ay hep O`nun (kudret ve azametine delâlet eden) alâmetlerindendir. Siz eğer Allah`a kulluk etmek istiyorsanız, güneşe ve aya secde etmeyin, onları yaratan Allah`a secde edin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Eğer onlar büyüklük taslarlarsa, bilsinler ki Rabbinin yanında bulunanlar (melekler), gece gündüz hiç usanmadan O`nun sınırsız şanını yüceltirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O`nun kudretine delalet eden ayetlerinden biri de, senin gerçekten yeryüzünü huşu içinde (solmuş, boynu bükülmüş ve kupkuru) görmendir. Ama biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman hemen harekete geçer ve kabarır. Şüphesiz onu dirilten, ölüleri de elbette diriltecektir. Çünkü O, her şeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp eğriliğe sapanlar bize gizli kalmazlar. O halde ateşin içine atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü güvenle gelen mi? Dilediğinizi yapın (ne yaparsanız ona göre muamele göreceksiniz). Şüphesiz O, yaptıklarınızı görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (41-42) Kur`an kendilerine geldiğinde onu inkâr edenler mutlaka cezalarını göreceklerdir. Şüphesiz o, çok değerli ve sağlam bir kitaptır. Geçmişte ve gelecekte batıl ona karışamaz (onu hiçbir şey bozamaz). O (Kur`an), her yaptığını bir hikmete göre yapan ve övülmeye layık olan (Allah) katından indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (41-42) Kur`an kendilerine geldiğinde onu inkâr edenler mutlaka cezalarını göreceklerdir. Şüphesiz o, çok değerli ve sağlam bir kitaptır. Geçmişte ve gelecekte batıl ona karışamaz (onu hiçbir şey bozamaz). O (Kur`an), her yaptığını bir hikmete göre yapan ve övülmeye layık olan (Allah) katından indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Senin için söylenenler, mutlaka senden önceki peygamberler için de söylenmiştir. Elbette ki Rabbin, hem bağışlayandır hem de en şiddetli şekilde cezalandırmaya gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Eğer biz onu başka dilde bir Kur`an yapsaydık onlar mutlaka: “Onun ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber öyle mi?” diyeceklerdi. De ki: “Bu (ilahi kelam), iman edenler için bir rehber ve (gönüllere) bir şifa kaynağıdır.” Ona inanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur`an onlara kapalı ve anlaşılmaz gelir. (Sanki) onlara (duyamayacakları kadar) uzak bir yerden sesleniliyor (da anlamıyorlar).” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Andolsun ki, biz, Musa`ya Kitab`ı (Tevrat`ı) vermiştik de, onda ayrılığa düşmüşlerdi. Eğer (azabın ertelenmesi ile ilgili olarak ezelde) Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, aralarında derhal hüküm verilirdi. Şüphesiz onlar, bu (Kur`an)`dan yana kuşku verici derin bir şüphe içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kim doğru ve yararlı bir iş yaparsa, kendi iyiliği için yapmış olur ve kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Allah hiçbir zaman kullarına haksızlık etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Kıyamet saatinin bilgisi, ancak O`na aittir. O`nun bilgisi olmadıkça hiç bir meyve tomurcuklarından çıkmaz. Hiç bir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Gün gelir: “Neredeymiş bana ortak saydığınız putlar?” diye nida eder de, (müşrikler): “İtiraf ederiz ki bizden (senin ortağın olduğuna) şahitlik edecek hiç kimse yoktur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Böylece daha önceden kulluk ettikleri putlar kendilerini terk eder, müşrikler de kaçacak yer kalmadığını anlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İnsan, hayır istemekten asla bıkmaz, kötü bir olayla karşılaşınca da endişeye kapılarak bütün ümitlerini kaybeder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Andolsun ki, başına bir bela geldikten sonra kendisine rahmetimizden tattırırsak, emin bir şekilde: “Bu zaten benim hakkımdır. Kıyametin geleceğini de sanmıyorum ama eğer (gelirse ve) ben Rabbime döndürülürsem, O`nun katında benim için mutlaka daha güzeli vardır” der. Andolsun ki, o inkârcılara yaptıklarını elbette haber vereceğiz. Ve elbette onlara pek ağır bir azaptan tattıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ne zaman insana nimetlerimizi bağışlasak yan çizer ve (bizi anmaktan) uzaklaşır. Fakat başına bir kötülük gelince de hemen dua okumaya başlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. De ki: “Söyleyin bana, eğer o (Kur an), Allah`tan gelmiş olup da ki buna zerre kadar şüphe yoktur siz de onu inkâr etmişseniz (bu durumda) derin bir çıkmazda bulunan kimseden daha sapık kim olabilir?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Biz insana mesajlarımızı (evrenin uçsuz bucaksız) ufuklarında ve kendi öz benliklerinde onlara (tam olarak) göstereceğiz ki o (Kur`an`)ın tartışılmaz bir gerçek olduğu ortaya çıksın. Rabbinin her şeye hakkıyla şahit olması yetmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Dikkat et, onlar Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. İyi bilin ki, O, her şeyi (ilmiyle, kudretiyle) kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster