قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ
Kul e inneküm le tekfürune billezı halekal erda fı yevmeyni ve tec’alune lehu endada zalike rabbül alemın
Kelime
Anlamı
Kökü
قُلْ
de ki
أَئِنَّكُمْ
siz mi?
لَتَكْفُرُونَ
inkar ediyorsunuz
بِالَّذِي
خَلَقَ
yaratanı
الْأَرْضَ
arzı
فِي
içinde
يَوْمَيْنِ
iki gün
وَتَجْعَلُونَ
ve koşuyorsunuz
لَهُ
O’na
أَنْدَادًا
eşler
ذَٰلِكَ
O
رَبُّ
Rabbidir
الْعَالَمِينَ
alemlerin

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  De ki: Siz mi kâfir olmadasınız, inkâr etmedesiniz bir mâbûdu ki yeryüzünü iki günde yaratmıştır ve siz mi ona eşler kabul etmedesiniz? Budur işte âlemlerin Rabbi.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Siz yeryüzünü iki evrede yaratan Allah’ı tanımıyor, O’na ortaklar, eşler mi tanıyorsunuz? O tüm alemlerin Rabbidir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  De ki: Gerçekten siz, yeri iki günde yaratanı inkâr edip O’na ortaklar mı koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  De ki: "Siz, arzı iki süreçte (yeryüzü itibarıyla; maddeye - kitleye dönüşmesi süreci ve canlı varlıkların oluşumu süreci; beden itibarıyla; sperm - yumurta bileşiminden 120. gün olayına kadar birinci evre ve ondan sonraki doğuma kadar olan ikinci evre. Allâhu âlem. A.H.) yaratmış olanı gerçekten inkâr mı ediyorsunuz; O’na denk tanrılar mı oluşturuyorsunuz (hayalinizde var sanıyorsunuz)! İşte O, Rabb-ül (bir şeyin var olmasının dilenişi aşamasından, yaratılmasından, varlığının dilendiği kadarıyla sürmesi aşamalarınca, gereken her özelliği, şartlarına göre, Allâh isimlerinin işaret ettiği özelliklerle meydana getiren) âlemîn’dir!"

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Siz yeryüzünü iki günde yaratanı inkar ediyor ve O’na ortaklar mı koşuyorsunuz? İşte alemlerin Rabbi O’dur.’

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  De ki: "Gerçekten siz mi yeri iki günde yaratanı inkar ediyor ve O’na birtakım eşler kılıyorsunuz? O, alemlerin Rabbidir."

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  (Ey Rasûlüm), deki: "-Arzı iki günde yaratanı, siz mi inkâr edeceksiniz ve O’na eşler koşup duracaksınız? O, bütün âlemlerin Rabbidir."

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Siz, yerküreyi iki evrede yaratmış olan Allah`ı gerçekten inkâr mı ediyorsunuz? O`na ortaklar mı koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.”

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  «Biz yeri iki gunde yaratani mi inkar ediyor ve O’na esler kosuyorsunuz! O, alemlerin Rabbidir» de.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  De ki, gerçekten siz mi, yeri iki günde (iki devirde) yaratanı inkâr ediyor, O’na denkler, benzerler koşuyorsunuz ? O, âlemlerin Rabbıdır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  De ki: “Gerçekten siz, yeri iki evrede yaratanı inkâr ediyor ve O`na birtakım eşler mi koşuyorsunuz? Hâlbuki O, âlemlerin Rabbidir.”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  De ki: "Siz mi yeri iki günde (iki evrede) yaratanı inkâr ediyor ve O’na ortaklar koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir."

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  De ki: Gerçekten siz, yeri iki günde yaratanı inkâr edip O’na ortaklar mı koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  De ki: "Siz yeri iki günde yaratanı mı inkâr ediyorsunuz ve O’na eşler mi koşuyorsunuz? O, evrenlerin Rabbidir."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  De ki: «Siz yeri iki günde yaratanı gerçekten inkâr edip duracak mısınız? Bir de O’na eşler koşuyorsunuz ha? O bütün âlemlerin Rabbidir.»

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  De ki: «Siz mi yeryüzünü iki günde yaratana nankörlük ediyor ve O’na ortaklar koşuyorsunuz? O alemlerin Rabb’idir.»

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  De ki: "Gerçekten siz mi yeri iki günde yaratana küfrediyor ve O’na birtakım eşler kılıyorsunuz? O, alemlerin rabbidir."

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  De ki: Gerçekten siz, yeri iki günde yaratanı inkâr edip O’na ortaklar mı koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  De ki: «Gerçek siz mi o arzı iki günde yaradana (ısrar ile) küfrediyor, Ona ortaklar katıyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  De ki: `Gerçekten siz, yeri iki günde yaratanı inkâr edip, O`na ortaklar mı koşuyorsunuz? İşte O, âlemlerin Rabbidir!`

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  De ki: Siz mi yeri iki günde yaratanı inkar ediyor ve O’na eşler koşuyorsunuz? Alemlerin Rabbı işte O’dur.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Onlara deki "Yeryüzünü iki günde yaratanı siz mi inkâr ediyorsunuz? Alemlerin Rabbi O iken, O’na putları eşler mi koşuyorsunuz?

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  De ki: "Gerçekten siz, arzı iki günde halkedeni mi inkâr ediyorsunuz? Ve O’na eşler mi kılıyorsunuz? İşte O, âlemlerin Rabbidir."

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  De ki: "Gerçekten siz yeri iki günde yaratanı inkâr eder ve O, âlemlerin Rabbi iken O’na birtakım eşler koşar mısınız?"

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  De ki: "Siz, arzı iki evrede yaratmış olan Allah’ı gerçekten inkar mı ediyorsunuz? Ve O’na, alemlerin Rabbine rakip güçlerin bulunduğunu mu iddia ediyorsunuz?"

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  De ki: "Şimdi siz, arzı iki evrede yaratan Allah`ı inkar edip, O`na -ki, işte O`dur alemlerin Rabbi- eşdeğer rakip güçler mi peydahlıyorsunuz?"

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  De ki: «Hakikaten siz mi yeri iki günde yaratmış olan zâtı inkâr ediyorsunuz? Ve onun için ortaklar ediniyorsunuz? İşte O, âlemlerin Rabbidir.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  De ki: "Siz mi yeri iki günde yaratanı inkâr ediyor ve O’na eşler koşuyorsunuz? Âlemlerin Rabbi işte O’dur. "

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  De ki: "Siz, Arz’ı iki günde yaratanı inkâr mı ediyorsunuz? O’na eşler koşuyorsunuz ha?! O, alemlerin Rabbidir."

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  «Siz mi yeryüzünü iki günde yaratana nankörlük ediyor ve O’na ortaklar koşuyorsunuz? O alemlerin Rabb’idir.»

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  De ki: Siz dünyayı iki günde yaratan Allah’ın tek İlah olduğunu inkâr edip O’na birtakım eşler, ortaklar mı uyduruyorsunuz? Halbuki bütün bunları yapan, Rabbulâlemindir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  De ki: "Siz mi arzı iki günde Yaratan’a nankörlük ediyor ve O’na eşler koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir."

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  De ki: -Siz, dünyayı iki günde yaratana nankörlük mü ediyorsunuz? Ona ortaklar koşuyorsunuz. Halbuki O, alemlerin Rabb’idir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  De ki: «Gerçekten siz mi yeri iki günde yaratana (karşı) küfre sapıyor ve O’na birtakım eşler kılıyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  De ki: "Siz, yerküreyi iki günde yaratana gerçekten nankörlük edip O’na ortaklar mı koşuyorsunuz? Âlemlerin Rabbi’dir O."

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Say: Is it that ye deny Him Who created the earth in two Days? And do ye join equals with Him? He is the Lord of (all) the Worlds.