1. HaMim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bilen bir toplum için, ayetleri Arapça okunuşla, ayrıntılı bir biçimde açıklanmış bir kitap. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Müjde veren ve uyaran bir kitap olduğu halde onların pek çoğu bu kitaptan yüz çevirdi. Sonra onlar hiç dinlemiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onlar "Kalplerimiz senin davetine karşı engellerle dolu, kulaklarımızda bir ağırlık ve seninle bizim aramızda bir perde var. Sen yapacağını yap, bizde yapacağımızı yapacağız" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlara deki "Bende sizin gibi bir insanım. Ancak bana, sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahy ediliyor. Yalnızca O tek olan ilaha yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Allah’a ortak koşanların vay haline. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Zekâtlarını vermeyenler ve ahireti de inkâr edenler onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İman edip doğru ve güzel işler yapanlar için, bitmez tükenmez karşılıklar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlara deki "Yeryüzünü iki günde yaratanı siz mi inkâr ediyorsunuz? Alemlerin Rabbi O iken, O’na putları eşler mi koşuyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yeryüzündeki dağları arzın üzerine yerleştirmiş, yeryüzünde pek çok bereketli rızıklar var etmiş ve dört günde, yeryüzünde bulunanlar için vakitlerini planlamıştır. (Bu bilgiler) araştırıp soranlar için böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Sonra, duman halindeki göğü yöneldi, göğe ve yere "İkinizde isteyerek veya istemeyerek bana gelin (itaat edin)" dedi. İkisi de "İsteyerek, gönülden itaat ederek geldik" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İki günde, göklerde yedi semanın var olasına hüküm verdi ve her bir semaya görevlerini yükledi. Dünyanın gökyüzünü lambalarla (güneş, ay ve yıldızlarla) kıyamete kadar onların yerini muhafaza ederek süsledi. Bunlar her şeyi bilen ve her şeye gücü yetenin planlamasıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bu bilgilerden ve hatırlatmalardan yüz çevirirlerse onlara deki "Ben, Ad ve Semud kavminin haberleri yokken aniden başlarına gelen felaketin bir benzerinin, aniden başınıza gelebilecek bir felaket ile sizi uyarıyorum. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Allah dan başkasına kulluk etmeyesiniz diye, onlardan öncede ve onlardan sonrada elçiler gelmişti. Onlarda "Rabbimiz dileseydi, (sizi değil) bize melekleri elçi olarak gönderirdi. Biz kesinlikle sizinle gönderilmiş olanı (vahyi, kitabı) kabul etmeyip inkâr ediyoruz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ad kavmine gelince! Onlarda yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamışlar ve "Bizden daha kuvvetli, güçlü kim var?" demişlerdi. Onlar Allah’ın kendilerini yarattığını görmüyorlar mı? Allah onlardan daha kuvvetli ve güçlüdür. Onlar yalnızca ayetlerimizi inkâr ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Dünya hayatında onlara alçaltıcı azabı tattırmak için, o uğursuz günlerde, üzerlerine soğuk bir felaket rüzgârı gönderdik. Ahiret azabı ise daha da alçaltıcı olup, asla onlara yardım edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Semud kavmine gelince! Onlara doğru yolu göstermiştik, onlarda körlüğü, doğru yola tercih ettiler. Kazandıkların karşılığında alçaltıcı azap onları yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Kendilerini korumuş olan iman edenleri bu azaptan kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah’ın düşmanları, ateşte toplanıldıkları gün, sonrada düzenli bir hizaya sokulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah’ın düşmanları ateşin yanına geldiklerinde, kulakları gözleri ve derileri, yapmış oldukları kötülüklerden dolayı onların aleyhinde şahitlik yapacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlar derilerine "Niçin bizim aleyhimizde şahitlik yaptınız?" diye sorarlar. Derileri de "Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu" dediler. Sizi ilk defa yaratan O dur ve O’na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin o gün sizin aleyhinizde şahitlik yapmasına engel olamazsınız. Ancak siz, Allah’ın yaptıklarınızın pek çoğunu bilmediğini zannediyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Bu, sizin Rabbiniz hakkında zannettiğiniz zanlar sizi helake sürükledi ve kaybedenlerden oldunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Eğer onlar batıl inançlarında ısrar ederlerse (sabrederlerse), ateş onlar için kalacak yer olacaktır. (Hesap günü) Hatalarını düzeltmek isteseler de, kendilerine hatalarını düzeltme fırsatı verilecek değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bundan sonra onların kendileri gibi yakın arkadaşlarının olmasını sağladık. Arkadaşları daha önceki yaptıklarını ve daha sonra yapacaklarını onlara süslü ve güzel gösterdiler. Onlardan önce gelip geçmiş, gerek tanımadıkları (cin), gerekse tanıdıkları (ins) topluluklar için geçerli olan (Allah’ın yok etme vaadi) sözü, onlar içinde hak olmuş ve onlarda kaybedenlerden olmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Doğruları inkâr edenler kendi yandaşlarına "Bu Kur’an’ı dinlemeyin ve içindeki hükümleri yok sayın. Böylece galip gelebilirsiniz" demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Gerçek doğruları inkâr edenlere, azabın en şiddetlisini tattıracağız ve yapmış olduklarının en kötüsü ile onları cezalandıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İşte böyle! Allah’ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi inkâr etmelerinden dolayı ateş, ceza olarak onların sürekli kalacakları mekândır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Doğruları inkâr edenler "Rabbimiz bizi saptıran, gerek cinlerden (tanımadıklarımızdan) ve inslerden (tanıdıklarımızdan) olsun bize göster de, aşağılıklardan olmaları için her iki guruptan bizi saptıranları ayaklarımızın altına alalım" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Şüphesiz ki Rabbimiz Allah dır deyip de, Allah’ın belirlediği doğru yolu takip edenler için "Korkmayın, üzülmeyin ve size vaat olunan cennetlerle sevinin" diye melekler inerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Melekler onlara "Biz dünya hayatında ve ahiret hayatında sizin yardımcılarınız ve yakınlarınız olacağız. Cennette nefislerinizin arzu edip iştahınızın çektiği ve çağrı yaptığınız her şey, sizin için vardır" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bağışlayan ve merhametli olan Rabbinizden indirilmiş (pek çok nimetler var). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Allah’a çağıran, doğru ve yararlı işler yapan ve "Ben müslüman olanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kim olabilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Güzel olanla, kötü olan bir değildir. Sen en güzel olanla kötülüğü uzaklaştır. Seninle onun arasında düşmanlık olan birisi, sanki birden bire yardımcı bir dost olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bu başarıya, sabır ve inançla hareket edenlerden ve büyük bir istek ve arzuya sahip olanlardan başkası ulaşamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Şeytandan sana yanlışlığa götürecek bir duygu bulaşırsa, hemen Allah’a sığın. Şüphesiz ki Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Gece, gündüz, güneş ve ay Allah’ın işaretlerindendir. Ne güneşe, nede aya secde etmeyin. Yalnızca onları yaratan Allah’a secde edin. Siz yalnızca O na kulluk edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Eğer insanlar Allah’a kulluk etmeye kibirlenirlerse, (şunu bilsinler ki) Allah’ın yanında olanlar (melekler), gece ve gündüz Rablerini yücelterek bütün eksiklerden tenzih ediyorlar ve kulluk etmekten de, hiç mi hiç bıkmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Sen toprağı kurumuş halde görürsün ve Allah toprağın üzerine su indirdiğinde, toprak harekete geçer ve üzerinde bitkiler çoğalmaya başlar. Bunda Rabbinin işaretleri vardır. Elbette ki arzı dirilten Allah, ölüleri de mutlaka diriltecektir. Allah her şeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ayetlerimizi kasıtlı olarak saptıranlar, bize gizli kalacak değildir. Ateşin içine girecek olan mı daha hayırlıdır? Yoksa kıyamet gününe güven içinde gelen mi? Siz dünyada iken dilediğinizi yapın. Allah bütün yaptıklarınızı görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kendisine geldiğinde, öğütlerle dolu Kur’an’ı inkâr edenler bilsinler ki o, kesinlikle değerli bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Batıl, o Kur’an’a önünden de arkasından da yaklaşamaz. O övgüye layık, her şeyin hükmünü veren tarafından indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sana söylenenler, senden önceki elçilere de söylenmişti. Şurası muhakkak ki Rabbin bağışlayıcı olduğu gibi, aynı zamanda acıklı bir cezayı de verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Eğer biz bu Kur’an’ı yabancı bir dille onlara indirmiş olsaydık "Ayetleri açık anlaşılır olması gerekmez miydi? Arap olana yabancı bir dille mi indirilir?" derlerdi. Deki "O Kur’an iman edenler için yol gösterici ve şifadır. İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık ve gözlerinde de bir körlük var. Sanki onlara uzak bir yerden çağırıyorlarmış gibi, duymuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Musa’ya da daha önce kitap vermiştik de, o kitap hakkında ihtilafa düşüldü. Rabbinden daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, ihtilaf edenlerin aralarında hüküm verilmiş olurdu. Elbette ki onlar o Kur’an hakkında şüphe ve tereddüt içerisindeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kim doğru ve yararlı işler yaparsa kendisi için yapmıştır, kimde kötü bir iş yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullarına zulmedici değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Kıyamet saatinin bilgisi Allah’a (döndürülür) aittir. Allah’ın izni olmadan, hiçbir meyve kabuğundan çıkamaz ve hiçbir dişi yavrusuna hamile kalamaz ve izni olmadan (doğuramaz) bırakamaz. Kıyamet günü onlara "Benim ortaklarım olduğunu söyledikleriniz nerede?" diye seslenilir. Onlarda "Sana ilan ediyoruz. Bizim, onların senin ortakların olduğuna dair hiçbir şahidimiz yok" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Daha önce dünyada iken yalvardıkları ve ilah zannettikleri ortadan kayboldular. Artık onların, bugün kaçacak hiçbir yerleri yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İnsan mal istemekten hiç mi hiç bıkmaz usanmaz. Eğer insana bir şer dokunursa, hemen ümitsizliğe düşer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Andolsun ki, kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona bir rahmet tattırırsak: Bu, benim hakkımdır, kıyametin kopacağını sanmıyorum, Rabbime döndürülmüş olsam bile muhakkak O’nun katında benim için daha güzel şeyler vardır, der. Biz, inkâr edenlere yaptıklarını mutlaka haber vereceğiz ve muhakkak onlara ağır azaptan tattıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Biz insana bir nimet verdiğimizde sırt çevirir ve bizden uzaklaşarak yan çizer. Ona bir kötülük dokunduğunda, sanki devamlı dua ediyormuş gibi dua sahibi kesilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Onlara deki "Başınıza gelenler Allah’ın katından ise, sonra siz Allah dan geleni hep inkar etmişseniz, Allah’ın indirdiği vahiyden ayrılarak uzak kalmış birisinden, daha zalim kim olabilir ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Onlara kendi dışlarında ve kendi içlerinde ayetlerimizi elbette ki göstereceğiz. Taki, gerçekten hakkın (Allah dan gelenin) o olduğu, onlara açık seçik belli oluncaya kadar ayetlerimizi göstereceğiz. Rabbinin her şeye şahit olması onlara yetmiyor mu (da başka ilahlar arıyorlar)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Onlar Rablerine kavuşacaklarına dair, şüphe içerisinde olmadılar mı? Gerçekten O Allah, her şeyi kuşatıcı değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster