1. Ha Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kitabın indirilişi çok güçlü ve her şeyi bilen Allah tarafındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Hayatının uzunca bir döneminde, günahların en kötüsünü işlemiş olanın tövbesini kabul eden ve bağışlayan, yalnızca tek ilah O dur ve yalnızca dönüş O’na dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah’ın ayetleriyle mücadele eden, yalnızca doğruları ret eden inkârcılardır. Allah’ın onları şehirlerde yaşatıp dolaşmasına müsaade etmesi seni aldatmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onlardan önce Nuh kavmi ve bunlardan sonraki topluluklar da (peygamberlerini) engellemeye, her ümmet kendi peygamberini yakalamaya azmetmişti. Bâtılı hakkın yerine koymak için mücadele etmişlerdi. Bunun üzerine ben onları kıskıvrak yakaladım. İşte, cezalandırmamın nasıl olduğunu gör! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İşte böylece, Rabbinin sözü, doğruları inkâr edenler üzerine gerçekleşmiş ve onlar ateşin içine gireceklerden olmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Arşı yüklenen ve o arşın çevresinde olan (melek) lar övgü (hamd) ile Rablerini yüceltirler, Rablerine inanır ve yeryüzündeki inananlar için bağışlanma dilerler. "Ey Rabbimiz! Sen merhamet ve ilminle her şeyi kuşatırsın. Sana tövbe edenleri ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennemin azabından koru. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Rabbimiz! Onları ve onlardan salih amel işleyen atalarını, eşlerini ve zürriyetlerini vaat ettiğin adn cennetlerine koy. Şüphesiz ki en güçlü olan ve her şeyin hükmünü veren sensin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Kötülüklerden onları koru Sen o kıyamet günü kimi ahiretin kötülüklerinden korursan, o kişiye merhamet etmişsindir. Bu da o kul için büyük bir kurtuluştur" diye dua ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O gün gerçekleri inkâr edenlere seslenilir "Allah’ın öfkesi sizin kendi nefsinize duyduğunuz öfkenizden daha büyüktür. Zira siz, iman etmeye davet edildiğinizde, doğruları reddedip inkâr etmiştiniz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İnkârcılar "Rabbimiz bizi iki defa öldürdün ve bize iki defa hayat verdin. Biz şimdi hatalarımızı (günahlarımızı) kabul ediyoruz. Şimdi bu azaptan bir çıkış yolu yok mu?" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Siz, Allah’a, O’nun bir olduğuna çağrıldığınız zaman ret edip inkâr etmiş ve onun ortakları olduğuna inanmıştınız. Artık burada hüküm vermek büyük ve yüce olan Allah’a aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O Allah, size pek çok işaretler (ayetler) gösteren ve gökten sizin için rızık indirendir. Bunları ancak, samimi olarak Allah’a yönelen düşünebilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Doğruları inkâr edenlerin hoşuna gitmese de, sen dinde yalnızca sana öğretildiği gibi ilave yapmadan, Allah’a dua et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Allah Arşın ve ulaşılmaz derecelerin sahibidir. Vahiy meleğini, kullarından dilediğinin üzerine kendi emri ile vahy etmesi için gönderir ki, doğru ile yanlışların ayrıştırıldığı gün ile insanları uyarması için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O gün inkârcılar ortaya çıkarlar ve onların hiçbir şeyi, bütün mülkün sahibi olan Allah’a gizli kalmaz. Kıyamet günü, tek ilah ve her şeyin yönetimi elinde olan Allah’a aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bugün her nefse, kazandığının karşılığı ödenir ve asla haksızlık yapılmaz. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Yaklaşan kıyamet günüyle onları uyar. Kızgınlıklarını yutup, kalplerin boğaza düğümlendiği zamanda, zulmedip haksızlık yapanların koruyucuları olmadığı gibi, sözleri dinlenecek aracıları (şefaatçileri) da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah gözlerin hainliğini ve kalplerin gizlediklerini bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah adaletle hüküm verecektir. Allah dan başka kulluk ettikleri ise hiçbir şeye karar verecek değillerdir. Muhakkak ki Allah her şeyi işiten ve her şeyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlar yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı? Kendilerinden daha güçlü ve yeryüzünde daha çok eser bırakmış olan, onlardan öncekilerin akıbetleri nasıl olmuş, bakmıyorlar mı? Allah onları günahlarıyla birlikte yakalamış ve onların Allah dan başka koruyucuları da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Böylece onlara elçiler açık delillerle gelmiş, sonra onlar elçileri inkâr etmişler ve bundan dolayı da Allah onları yakalayıvermişti. Şüphesiz ki Allah çok güçlü olup, hesap sorması da çok şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Biz Musa’yı ayetlerimizle ve kesin ikna edici açık kanıtlarla göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Firavun’a, Haaman’a ve Karun’a. Onlar da "Sihirbaz, yalancı" demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Musa onlara bizim katımızdan gerçek doğruları getirdiği zaman "Onunla beraber iman edenlerin erkek çocuklarını öldürün, kadınlarını bırakın yaşasınlar" dediler. İnkar edenlerin yaptıkları tuzaklar boşa çıkmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Firavun "Beni bırakın, Musa’yı öldüreyim de o Rabbine yalvarsın dursun. Ben, onun sizin dininizi değiştirmesinden ve yeryüzüne (Musa’nın öğrettikleri ile) bozgunculuğun yayılmasından korkuyorum" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Musa "Ben, büyüklenen ve hesap gününe inanmayanların tümünden, benimde Rabbim, sizinde Rabbiniz olan Allah’a sığındım" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Firavun ailesinden iman etmiş ve imanını gizlemiş olan birisi "Bir adamın "Benim Rabbim Allah" demesinden dolayı, onu öldürecek misiniz? Rabbinizden size açık ayetler getirmiş, eğer yalan söylüyorsa yalanı kendinedir. Yok eğer doğru söylüyorsa, size vaat ettiklerinin bir kısmı sizin başınıza isabet edecektir. Allah ölçüsüz davranan yalancıları doğru yola ulaştırmaz" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Musa "Ey kavmim! Bu gün yeryüzündeki şeyler görünüşte sizin olabilir. Bize Allah’ın azabı geldiğinde kim yardım edebilir ki?" dedi. Firavun "Ben size ancak gördüğümü gösteriyorum ve sizi dosdoğru bir yola sevk ediyorum" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İman eden birisi "Ey kavmim! O toplulukların başına gelenin bir benzerinin sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Nuh, Ad, Semud ve onlardan sonrakilerin başlarına gelen bela gibi. Allah kullarına asla zulmetmeyi dilemiyor. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ey kavmim! Birbirinizi yardıma çağıracağınız günün azabının, sizin üzerinize gelmesinden korkuyorum. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "O gün geldiğinde arkanıza bakmadan kaçarsınız ve sizin için Allah dan başka sığınacak yer de yoktur. Allah’ın sapıklık içinde bıraktığı kimseyi de, doğru yola iletecek hiçbir kimse yoktur" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yusuf da size açık delillerle gelmişti. Getirdiği delililere karşı kendi kendinize şüphe etmekten vazgeçmediniz. Sizi helak ettiğinde bile "Allah bize, bundan sonra elçi göndermeyecek" demiştiniz. Böylece Allah, düzensiz, şüphe içinde olanları sapıklık içinde bırakır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ellerinde, onlara gelen kesin olarak doğrulayacak bir delil olmadığı halde, Allah’ın ayetleri ile mücadele edenler, Allah’ın katında ve iman edenlerin yanında büyük bir öfke kazanmışlardır. İşte bundan dolayı Allah, bütün kibirlenenlerin kalplerini mühürlemiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Firavun "Ya Haman! Bana yüksek bir kule inşa et ki, belki bazı vasıtalara ulaşabilirim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. "Göğün derinliklerine ulaşır da, belki Musa’nın ilahını tanımış olurum. Ben Musa’nın bir yalancı olduğunu zannediyorum" dedi. Böylece Firavun’a yapmış olduğu kötü davranışlar süslü gösterildi. Doğru yoldan yüz çevirdi. Firavunun hilesi yalnızca boş bir hile idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. İman eden "Ey Kavmim! Bana uyup tabi olun ki size olgun, doğru bir yolu göstereyim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. "Ey Kavmim! Gerçekten bu dünya hayatı sadece geçici bir yaşam. Ahiret ise, gerçekten kalınacak mekân orasıdır" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Kim bir kötülük yaparsa, ancak yaptığı kötülüğün benzeriyle karşılık bulur. Erkek ve kadınlardan kimde inanmış olarak, doğru ve güzel bir amel yaparsa, işte onlar cennete girerler ve orada hesapsız olarak rızıklandırılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ey Kavmim! Ben şimdi ne yapayım? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Siz, Allah’ı inkâr etmek ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri O’na ortak koşmam için beni çağırıyorsunuz. Ben ise en güçlü ve bağışlayıcı olana çağırıyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Kesinlikle sizin beni kendisine çağırdığınız şeyler ile ilgili, dünya ve ahirette hiçbir davet yok. Şüphesiz ki dönüş yerimiz Allah’a dır. Ölçünün dışına çıkanlar ateşin içinde kalacak olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Sonra, ateşin içinde size söylediklerimi ve yaptığım her işimi Allah için yaptığımı hatırlayacaksınız. Muhakkak ki Allah kullarının ne yaptığını en iyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sonra Allah, o kulunu inkarcıların kurdukları kötülüklerden korudu ve Firavun ailesinin üzerine azabın en kötüsü gerçekleşti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sürekli olarak, sabah akşam ateşe çağrılacaklar. Kıyamet saati meydana geldiğinde meleklere "Firavun ailesini en şiddetli azaba sokun" denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ateş içerisinde birbirleriyle çekiştikleri zaman, dünyada iken zayıf durumda olanlar, büyük gördüklerine "Kayıtsız şartsız biz size tabi olmuştuk. Şimdi siz, ateşten bizim payımıza düşen azabı engelleyebilir misiniz? Diye sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Dünyada iken büyüklenenler onlara "Şimdi şuanda hepimiz ateşin içindeyiz. Elbetteki Allah kullarının arasında hükmünü, kesin olarak vermiştir" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ateşin içinde olanlar cehennem görevlilerine "Rabbinize dua edin de bizim üzerimizden azabı hiç değilse bir gün hafifletsin" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Cehennem görevlileri ateşin içindekilere "Sizin elçileriniz size açık deliller getirmediler mi?" derler. Onlar da "Evet getirdi" derler. Cehennem görevlileri de onlara "İstediğiniz kadar çağırın. Ancak doğruları inkâr edenlerin çağrıları boşu boşunadır" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Elbetteki biz, dünya hayatında elçilerimize ve iman edenlere yardım ettik. Şahitliklerin yerine getirileceği gün de (yardım edeceğiz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. O hesap günü zulmedenlerin getireceği mazeretler kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak. Lanet onların üzerinedir ve kalınacak yerlerin en kötüsü de onlar için ayrılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Biz Musa’ya doğru yola ileten bir kitap verdik ve İsrâiloğullarını da o kitaba mirasçı yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. (O kitap) Doğru yola ileten ve akıl sahipleri için de bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Sabret. Allah’ın vaadi mutlaka gerçekleşecektir. Günahların için Rabbinden bağışlanma dile ve Rabbinin şanını gece gündüz tesbih ederek yücelt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kendilerine gelmiş sağlam bir kanıtları olmadığı halde, Allah hakkında çekişip duranların kalplerinde, hiçbir zaman ulaşamadıkları bir büyüklük duygusu vardır. (Bu büyüklük duygularından) Allah’a sığın. Şüphesiz ki O her şeyi işiten ve her şeyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Göklerin ve yerin yaratılışı, elbetteki insanın yaratılışından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bilmiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Görmeyenle gören eşit değildir. İman edip doğru ve yararlı işler yapanlarla, kötülük yapanlarda eşit değildir. Nede az düşünüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Kıyamet saatinin geleceğinden asla şüphe yoktur. Fakat insanlardan çoğu buna inanmıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Rabbiniz "Bana dua edin, bende sizin duanıza cevap vereyim" diyor. Rablerine kulluk etmeye kibirlenenler, hiç şüphe yok ki, cehenneme alçaltılarak girecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Allah, geceyi dinlenmeniz için, gündüzü de işlerinizi görmeniz için var edip yaratandır. Şüphesiz ki Allah kullarına lütuf sahibidir. Ancak insanların çoğu şükretmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. İşte Rabbiniz Allah, her şeyi yaratan ve kendisinden başka hiçbir ilah olmadığı halde, nasılda aldatılıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Allah’ın ayetlerini kabullenmeyip inkâr edenler, işte böyle aldatılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Allah, yeryüzünü sizin için kalınacak bir yer, sema yı da bina eden, sizi şu andaki en güzel şeklinizle şekillendiren ve sizi tertemiz rızıklarla rızıklandıran dır. Rabbiniz Allah işte böyledir. Âlemlerin Rabbi Allah yüceler yücesidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. O, diri olandır, O’ndan başka ilah yoktur. Öyleyse dini yalnızca kendisine halis kılanlar olarak O’na dua edin. Bütün güzel övgüler âlemlerin Rabbi olan Allah’a özgüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Deki "Rabbimden bana açıklayıcı ayetler geldikten sonra, Allah dan başka çağırdıklarınıza kulluk etmem kesinlikle bana yasaklandı ve alemlerin Rabbine teslim olmam bana emredildi. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. O sizi topraktan, sonra atılmış nutfe den ve sonrada kan pıhtısından yaratandır. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkartmış, sonra siz olgunluk çağına erişmiş, sonrada yaşlılık çağına gelmişsiniz. Sizden yaşlanmadan ölenler olduğu gibi, belirlenen bir zamana kadarda yaşlılığa ulaşanlarınız vardır. Umulur ki bunları akledersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Hayat veren de O, öldüren de O. Bir işe hükmettiğinde yalnızca ona ol der, oda oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Allah’ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmez misin? (Allah’ın ayetlerinden) Nasıl da uzaklaştırılıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Kitabı ve onunla birlikte gönderdiğimiz elçileri yalanlayanlar, sonra onların gerçek olduğunu bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Boyunlarında boyunduruklar ve ayakları zincirlerle bağlandıkları zaman (bilecekler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Kaynar suların içinde, sonrada ateşin içinde bağlanıp kalacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Sonra onlara "Allah’a ortak koştuklarınız nerede? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. "O, Allah dan başkaları" diye sorulur. Onlar da "Bizden uzaklaşıp kayboldular. Zaten bizde dünyada iken onlara, hiç bir şey için dua etmiyorduk" derler. Allah doğruları inkar edenleri böyle şaşırtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. İşte, içine düştüğünüz bu durum, yeryüzünde haksız yere övünmenizden ve taşkınlık göstermenizden dolayıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Orada sürekli kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Dünyada iken büyüklenenlerin kalacağı yer ne kadar kötü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Sen sabret. Allah’ın verdiği söz gerçekleşecektir. Şimdi onlara vaat ettiklerimizin bir kısmını ya sana göstereceğiz veya seni öldüreceğiz. Onların dönüşleri bizedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Senden öncede elçiler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız olduğu gibi, sana hiç anlatmadıklarımız da var. Bir elçiye, Allah’ın izni olmadan bir ayet gelmesi, mümkün değildir. Allah’ın emri (kıyamet saati) geldiğinde, hak ve adalet ile hükmedilir. Orada batıla saplanmış olanlar kaybetmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Allah, sizin için, bir kısmını binek olarak kullandığınız, bir kısmının da etlerini yediğiniz hayvanları yaratandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. O hayvanlarda başka faydalarda var. O havanların üzerinde iken, kafalarınızdaki ihtiyaçlara onlar vasıtasıyla ulaşırsınız veya gemilerle taşınırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. (O gezip gördüğünüz yerlerde) Allah size ayetlerini gösteriyor. Siz şimdi Allah’ın hangi ayetlerini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Onlar yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı? Onlardan daha kalabalık, daha güçlü ve yeryüzünde daha çok eser bırakmış, ama yaptıklarının kendilerine hiçbir yarar sağlamadığı, onlardan öncekilerin sonları nasıl olmuş bakmıyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Elçilerimiz açık delillerle onlara geldiği zaman, onlar kendi yanlarında bulunan bilgilerle övünmüşler ve bundan dolayı da, alay ettikleri azap onların başına hak olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Azabımızı gördüklerinde "Bir olan Allah’a iman ettik ve ona koştuğumuz ortakları da şimdi ret edip, inkâr ediyoruz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Daha önceki geçmiş kulları arasında uygulanan, Allah’ın uygulamasının bir gereği olarak azabı gördüklerinde, iman etmeleri onlara hiçbir yarar sağlamamıştır. Artık inkâr edenler ziyana uğrayıp, kaybetmiş olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster