1. Kitabın indirilişi çok güçlü ve her şeyin hükmünü veren Allah tarafındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sana kitabı gerçek (hak) olarak biz indirdik. O halde Allah’ın dinine kendiliğinden hiçbir şey ilave etmeden Allah’a kulluk et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Katkısız din Allah’ın dini değil mi? Allah’dan başkasının korumasını isteyenler "Aslında biz, o kulluk ettiklerimize tapınmıyoruz, ancak onlar bizi Allah’a yaklaştırsınlar diye aracılar ediniyoruz" (dediler). Elbetteki Allah onların ihtilaf ettikleri konularda aralarında hüküm verecek. Şüphesiz ki Allah, o yalancı ve sürekli doğruları inkar edenleri doğru yola iletmeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. Allah çocuk edinmekten uzaktır ve her şeyin üzerine yegâne otorite sahibi de O dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gökleri ve yeri doğru ölçülerle yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örter, gündüzü de gecenin üzerine örter. Güneşi ve ayı kendi kontrolü altına almış, hepsi belirlenmiş bir vakte kadar akıp gider. En güçlü ve bağışlayıcı olan O değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Allah sizi tek bir nefisten yaratmış, sonra aynı nefisten eşini var etmiş ve hayvanlardan sekiz çifti, sizin faydalanmanız için indirmiştir. Annelerinizin karınlarında üç karanlık dönem içinde, aşama aşama sizi O yaratıyor. İşte! Bütün mülkün sahibi ve kendisinden başka ilah olmayan sizin Rabbiniz Allah böyledir. Haktan nasılda döndürülüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Eğer böyle bir Allah’ı ret edip inkâr ederseniz, şunu bilin ki Allah’ın size (kulluğunuza) hiçbir ihtiyacı yok. Ancak Allah kullarının doğruları inkâr etmelerine asla razı olmaz. Eğer şükrederseniz, sizin şükrünüze razı olur. Bir günahkâr, diğer bir günahkârın günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir ve yaptıklarınızı size O haber verir. Elbette ki O, göğüslerde olanları en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İnsana bir zarar dokunduğunda, samimi bir şekilde yönelerek Rabbine yalvarır. Sonra Rabbi o zararı kendinden bir nimete çevirdiğinde, önceden O’na yalvarmış olduğunu unutur ve insanları O’nun yolundan saptırmak için, putları Allah’ın ortakları yaparlar. Bunları yapana deki "Bu inkârınla biraz daha yaşa. Ama sen kesinlikle ateşin içinde olanlardan olacaksın. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yoksa gönüllü olarak gecenin bazı vakitlerini secde ederek ve ayakta namaz kılarak geçiren, ahiret hesabından korkan ve Rabbinin merhametini umanla, bunları yapmayan eşit midir? Deki "Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri bunları düşünebilir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Deki "Ey iman eden kullarım! Rabbinizden korunup sakının. Bu dünyada güzel şeyler yapanlar için güzel karşılıklar var. Allah’ın arzı geniştir. Ancak sabredenlere yaptıklarının karşılığı hesapsız olarak ödenecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Deki "Ben, dininde belirlediği kurallarla (kendiliğimden bir şey katmadan) Allah’a kulluk etmekle emrolundum. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Ve belirlediği bu kurallara teslim olanların ilki, benim olmam emredildi. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Deki "Eğer Rabbimin bu emirlerine teslim olmayıp isyan edersem, büyük bir günün azabından korkarım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Deki "Ben dinimi Allah’a has kılarak O’na kulluk ediyorum. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. "Sizde Allah dan başka dilediğinize kulluk edin. " Deki "Kendisine yazık edenler, ancak ve ancak kendine ve ehline (kendi düşüncesini kabul ettirdiği yakınlarına) kıyamet günü yazık eder. Şimdi bu, o gün için apaçık bir ziyan (kaybetme) değil mi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. "Ateş, kendilerini ziyana uğratanları üstlerinden ve altlarından saracaktır. Böylece Allah korunsunlar diye, kullarını bu azapla korkutuyor. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Azgınlara kulluk etmekten kaçınıp, yalnızca Allah’a yönelerek O’na kulluk edenler için, müjdeler var. Kullarımı müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onlar sözü dinlerler ve sözlerin en güzeline uyarlar. İşte Allah’ın doğru yola ilettiği kimseler ve akılarını kullananlar bunlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Azap kelimesinin üzerine hak olduğu kimseyi, ateşten sen mi kurtaracaksın? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ancak Rablerinin azabından kendilerini koruyanlara gelince, Onlar için, altlarından ırmakların aktığı yerlerde bina edilmiş köşkler var. Allah’ın vaadi haktır ve Allah verdiği sözden asla dönmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Görmez misin? Allah gökten su indirip, o suyu yerin derinliklerindeki kaynaklara akıtır. Sonra o suyla renkleri çeşitli bitkiler çıkarır. Sonra o bitkiler kuruduklarında, onları sapsarı olarak görürsün. Sonra o kurumuş bitkileri odun haline getirir. Bunlarda, akıl sahipleri için alınacak öğütler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Allah kimin göğsünü İslam’a açarsa, o kimse Rabbinden aydınlık bir yol üzerindedir. Allah’ın anılmasından dolayı kalpleri kaskatı kesilenlere yazıklar olsun. Böyleleri apaçık bir sapıklık içerisindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah, sözlerin en güzelini, birbirine benzer olarak tekrarlanan bir kitap (yazılı belge) halinde indirmiştir. Ayetleri işittiklerinde Rablerine saygı duyanların derileri, heyecanla titrer. Ciltleri ve kalpleri Allah’ın zikri ile yumuşar. Bu (Kur’an) Allah’ın belirlediği doğru yoldur. Onunla dileyen kimseyi doğru yola iletir, dileyeni de sapıklık içinde bırakır. Artık, sapan bir kimse için, Allah dan başka onu doğruya iletecek kimse yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Kıyamet günündeki azabın en kötüsünden kendini koruyanla, korumayan bir midir? Kendini azaptan korumayanlara "Kazandıklarınızın karşılığı olarak azabı tadın" denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlardan öncekilerde yalanlamıştı da, habersiz bir anlarında azap onları her taraftan kuşatmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Allah onlara dünya hayatında aşağılayıcı azabı tattırdı. Eğer bir bilseler, ahiret azabı daha büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Biz bu Kur’an da her türlü misali, insanlar için anlattık. Belki düşünürler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Hem de kendisinde hiçbir eğriliğin (yanlışın) olmadığı, Arapça bir Kur’an olarak anlattık. Umulur ki korunurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Allah size, birbirlerinden şikâyetçi ortakları olan bir adamla, kendi başına, ortağı olmayan bir adamın misalini anlatıyor. Şimdi misal olarak söyleyin, bu iki adam birbirine eşit midir? Bütün övgü Allah’a aittir. Ama insanların çoğu bunu bilmiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Sende öleceksin, onlarda ölecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sonra siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda, iki ayrı hasım olacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Allah adına yalan söyleyenden ve kendisine geldiğinde, doğruyu yalanlayandan daha zalim kimdir? Doğruları inkâr edenlerin cehennemdeki kalacakları yer, en uygun yer değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Doğru olanı getiren ve onu doğrulayıp tasdik edenler, işte onlar (cehennem ateşinden) korunanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Onlar için Rablerinin katında istedikleri her şey var. Bu, iyilik yapanların karşılığıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Allah dan korunanların yaptıkları kötülükleri örtmesi ve yaptıklarının en güzeli ile karşılık vermesi içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Allah kuluna yetmiyor mu? Seni, Allah dan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah’ın sapıklıkta bıraktığı bir kimse için, ona doğru yolu gösterebilecek hiçbir kimse yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Allah’ın doğru yola ilettiği kimseyi de saptıracak hiçbir kimse yoktur. Allah en güçlü ve intikam sahibi değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onlara "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, şüphe yok ki "Allah yarattı" diyecekler. Onlara deki "Allah’dan başka kulluk edip yalvardıklarınızı görüyor musunuz? Allah, bana bir zarar vermeyi dilese, onun verdiği zararı benden kim kaldırabilir? Veyahut Allah, bana bir rahmet vermeyi dilese, o rahmeti kim engelleyebilir ki. " Onlara deki "Allah bana yeter. Güvenip dayanak arayanlar, O’na güvenip dayanırlar. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Deki "Ey kavmim! Bulunduğunuz mekânlarda dilediğiniz şeyleri yapın. Bende yapacağımı yapacağım. Sonra (hesap günü, kimin haklı, kimin haksız olduğunu) bileceksiniz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Artık azap kime gelmişse, o kimse (dünyada) onunla cezalandırılır ve (ahirette) kalıcı azap onun üzerine hak olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. İnsanlar için, gerçek doğruları içeren kitabı sana biz indirdik. Kim doğru yolu seçerse, faydası kendisi içindir. Kimde sapıklığı seçerse kendi zararınadır. Sen onlara vekil değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Allah, bir nefsin ölüm vakti geldiğinde onu öldürür. Ölüm vakti gelmeyenleri de uykularında öldürür. Uyku zamanında ölüm hükmü verilenlerin ölümü gerçekleşir. Diğerlerini de kendileri için belirlenmiş bir vakte kadar, yaşamlarını devam ettirmek üzere bırakır. Bunda düşünebilen bir topluluk için alınacak ibretler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Onlar Allah dan başka şefaatçiler mi edindiler? Deki "O şefaatçiler hiçbir şeye sahip olmasalar ve akıl etmeseler demi, onları şefaatçi edinecekler?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Deki "Bütün şefaat etme yetkisi Allah’a aittir. Göklerde ve yerde olanların tümü ona aittir ve O’na döndürüleceksiniz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Yalnızca Allah tek olarak anıldığında, ahiret gününe inanmayanların kalpleri nefretle dolar. Allah ile beraber başkaları anıldığında hemen sevinirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Deki "Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, gizli ve açık olanları bilen Allah’ım! Kullarının ihtilaf ettiği konularda, aralarında hüküm verecek olan yalnızca sensin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Yerde olanların tamamı ve bir misli daha nefislerine zulmedenlere ait olsa, kıyamet gününün kötü azabından kurtulmak için, hepsini feda ederlerdi. Hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ve kazandıkları kötülükler onların karşısına çıkmış ve dünyada iken alay ettikleri azap onların üzerine hak olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İnsana bir zarar dokunduğunda, bize yalvarır. O zararı bizden bir nimete çevirdiğimizde "Bu nimetler benim bilgimin karşılığında verilmiştir" der. Hayır, o nimetler onun için bir denemedir. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlardan öncekilerde aynı şeyleri söylemişlerdi de, kazandıkları şeyler onlara hiçbir fayda sağlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. (Daha öncekilerin) Kazandıkları kötülükler başlarına geldi. Kendilerine zulmedenler, zulmettiklerinden dolayı kazandıkları kötülükler onlara isabet edecek ve başlarına gelecekleri de engelleyecek güce sahip değiller. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Onlar görmüyorlar mı? Allah rızkı dilediği kimseye bolca veriyor ve dilediğine de kısıyor. İnanan bir toplum için bunda alınacak dersler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Hayatlarını faydasız bir şekilde tüketmiş kullarıma deki "Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. O, bağışlayan ve merhametli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Yalnızca ölüm size (azap) gelmezden önce, samimi olarak Rabbinize yönelin ve O’na teslim olun. Sonra size asla yardım edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ansızın ve haberiniz olmadan, size ölüm (azap) gelmeden önce Rabbinizden size indirilmiş olanın en güzeline (kitaba) tabi olun ki Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Bir nefsin "Allah’ın yanından gelen kitabı önemsemediğim ve onu alaya almamdan dolayı bana yazıklar olsun" demeden önce, Allah’ın indirdiğine teslim olun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Veyahut "Allah beni doğru yola iletmiş olsaydı, bende sakınıp korunanlardan olacaktım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Veya azabı görünce "Keşke benim için geri dönüş olsaydı, iyilik yapanlardan olurdum" demeden önce Allah’ın indirdiğine tabi olun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Hayır, hâlbuki daha önceden sana ayetlerim gelmişti de, sen ayetlerimi yalanlamış, ona karşı büyüklenmiş ve onları inkâr edenlerden olmuştun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Kıyamet gününde Allah adına yalan söyleyenlerin yüzünü simsiyah olmuş görürsün. Allah’ın ayetlerine karşı büyüklük taslayanların cehennemdeki yerleri uygun değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Allah kendisinden sakınıp korunanları azaptan kurtaracak ve onlara orada hiçbir kötülük dokunmayacak ve kesinlikle üzülmeyeceklerde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyin sorumluluğu onun üzerinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Göklerin ve yerlerin yönetimi (anahtarları) onun elindedir. Allah’ın ayetlerini ret edip inkâr edenler, kendilerini ziyana uğratmış olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Onlara deki "Ey cahiller! Bana Allah dan başkasına kulluk etmemi mi emrediyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Sana ve senden öncekilere "Eğer Allah’a ortaklar koşarsan, bütün yaptıkların boşa gider ve kaybedenlerden olursun" diye vahy olundu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Hâlbuki bana "Yalnızca Allah’a kulluk et ve O’na şükredenlerden ol" diye emredildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Onlar gerektiği gibi Allah’ı tanıyamadılar (takdir edemediler). Kıyamet günü yeryüzü tamamen onun kontrolünde olup, göklerde O’nun gücü ile bir araya toplanmıştır. Allah, onların koştuğu her şeyden uzak ve çok yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Kıyamet saati başlatıldığında (Sura üfürüldüğünde), Göklerde ve yerde olanlardan Allah’ın dilediklerinden başkası bayılacaklar. Sonra tekrar diğer diriltilme işareti verildiğinde, hemen insanlar ayağa kalkıp bakınıp duracaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Kıyamet günü yeryüzü Rabbinin nuru ile aydınlanacak ve kayıtlar ortaya konacak, peygamberler ve şahitler oraya getirilecek, hak ve adalet içerisinde insanlara hüküm verilecek ve hiçbir kimseye haksızlık yapılmayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Allah insanların yaptıklarını en iyi bilen olduğu için, her nefse yapmış olduğunun karşılığı ödenecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Doğruları inkâr edenler guruplar halinde cehenneme götürüldükleri zaman, cehennemim kapıları açılıp görevlileri onları karşıladıklarında onlara "İçinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve karşılaştığınız şu günle sizi uyaran Allah’ın elçileri gelmedi mi?" diye sorarlar. Onlarda "Evet geldi" derler. Böylece azap hükmü, inkâr edenler üzerine gerçekleşmiş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. İnkâr edenlere "Cehennem kapılarından içeri sürekli kalmak üzere girin. Orası kibirlenip büyüklenenler için kalınacak yer olarak ne kadar kötü bir yer" denilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Rablerinden sakınıp korunanlar, guruplar halinde cennete götürüldükleri zaman ve açılmış cennetin kapılarına geldiklerinde, cennetin görevlileri onlara "Allah’ın selamı üzerinize olsun, iyi ve hoş geldiniz, sürekli kalmak üzere içeri girin" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Cennete girenler de "Bize vaat ettiklerini yerine getiren ve cennette dilediğimiz yere bizi yerleştiren Allah’a bitmez tükenmez övgüler olsun" derler. Güzel şeyler yapanların karşılıkları ne kadar güzel. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Kullarının arasında hak ve adaletle hüküm verilmiş olduğu için, o gün Meleklerin Rabbinin arşının etrafında toplanıp onu yücelterek övdüklerini görürsün. Bundan dolayı "Âlemlerin Rabbi Allah, bütün övgü ve yüceltmelere layık olandır" denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster