1. Sad. Öğütlerle dolu Kur’an’a and olsun ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Doğruları inkâr edenler, şan, şeref peşinde olup, ayrılık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlardan önce nice kasabaları helak ettik. Azap onlara gelince, bağırıp çağırdılar, ama kaçacak zamanları yok. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onlara, kendi içlerinden bir uyarıcı geldi diye şaşırdılar. İnkâr edenler "Bu adam sihirbaz ve çok yalancı" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Pek çok ilahları inkâr edip, yalnızca tek bir ilah var diyor. Gerçekten şaşılacak bir şey. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Doğruları inkâr edenlerin ileri gelenleri "Kalkın yürüyün, ilahlarınıza sahip çıkın. Sizden istenen şey bu" diye ortaya çıktılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Biz son din olan (Hıristiyanlıkta) bile böyle bir şey işitmedik. Bu ancak bir uydurmadır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra "Zikir (Kur’an), aramızdan ona mı indirilmesi gerekiyordu? dediler. Hayır, onlar benim öğüdümden şüphe içerisindeler. Ayrıca henüz azabımı da tatmadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yoksa bağışlayıcı ve çok güçlü olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü onlara mı ait? O zaman vasıtalar bulup (Rablerine) yükselmeyi denesinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bulundukları yerde, bir araya gelmiş yenilmez orduları mı var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Daha önce Nuh kavmi, Ad kavmi, saraylar sahibi Firavun da yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Semud, Lut kavmi ve Eyke halkı, onlarda bir araya gelmiş topluluktu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ancak (kendilerine gönderilmiş) elçileri yalanladılar. Sonra da azabım üzerlerine hak oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Onlar başlarına gelecek olan, yalnızca bir (yüksek frekanslı bir sesi) belayı bekliyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Rabbimiz! Bizim payımızı hesap gününden önce ver, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onların söylediklerine sabret ve çok güçlü kulumuz Davud’u hatırla. O gerçekten Rabbine içten yönelendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Akşam sabah Rablerini onunla beraber tesbih eden dağları, Davut’un emrine verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Toplu olarak uçan kuşları da (emrine vermiştik). Her biri ona (Davud’a) itaatle dönerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Davut’un mülkünü çoğaltıp güçlendirdik ve ona hükümler içeren kitabı ve sözün doğrusuyla yanlışını ayırma yeteneği verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Odavacilarin haberi sana geldi mi? Hani onlar mihraba tırmanıp çıkmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sorunları olanlar Davud’un yanına girmişler ve Davud da onlardan korkmuştu. Onlar "Korkma! Biz bir kısmı, diğer bir kısmına haksızlık yapan iki gurubuz. Bizim aramızda hak ile karar ver ve ayırım yapma (taraf gözetme). Bu konudaki yolun en doğru olanını bize göster" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Bu benim kardeşim. Onun doksan dokuz adet koyunu var, benim de yalnız bir adet koyunum var. O bir koyunu benim sorumluluğuma ver dedi ve yaptığımız sözlü tartışmada bana üstün geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Senin bir koyununu, kendi koyunlarının içine katmayı istemekle, sana haksızlık yapmış. Şüphe yok ki, ortaklık yapanların çoğu, bir kısmı diğer bir kısmının hakkına tecavüz eder. Yalnızca iman edip doğru davranışlarda bulunanlar, haksızlık yapmazlar. Ancak böyleleri pek azdır" dedi. Davut bu gelenlerle denendiğini zannetti ve hemen Rabbine yönelerek O’nun huzurunda eğildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bizde bunu ona bağışladık. Davud bizim katımızda yakın ve güzel yere sahipdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ey Davud! Biz sana yeryüzünde insanların işlerini görmen için yetki verdik. İnsanların arasında adaletle hüküm ver ve nefsinin arzularına uyma, yoksa seni Allah’ın yolundan alıkoyar. Muhakkak ki Allah’ın gösterdiği yoldan sapıtanlar için, hesap gününü unutmaları sebebiyle çok şiddetli bir azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri boşu boşuna yaratmadık. Bu, doğruları inkar edenlerin zanları. Doğruları inkâr edenler, ateşe gireceklerinden dolayı, vay başlarına geleceklere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Yoksa biz, iman edip doğru işler yapanlarla, yeryüzünde bozgunculuk yapanları veya Allah dan korunup sakınanlarla, günahkar suçluları bir mi tutacağız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Bu Kur’an,) âyetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Davud’a Süleyman’ı bağışladık, Süleyman ne güzel bir kuldu ve o hep Rabbine samimi olarak yönelirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Akşam vakti, koşulmuş güzel atlar ona getirildiklerinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Atlar gözden kayboluncaya kadar "Bana Rabbimi hatırlatmalarından dolayı, sahip olduğum bu malları çok seviyorum" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Atları bana geri getirin" dedi, sonra atların bacaklarını ve boyunlarını okşadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Biz Süleyman’ı, oturduğu tahtının üzerine bir ceset bırakarak denedik. Sonra Rabbine yöneldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Rabbim! Beni bağışla. . Benden sonra hiçbir kimseye gerekmeyecek bir mülk ver. Her şeyi verip bağışlayan, elbette yalnızca sensin" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Uğradığı yerlerin uzaklığı bir ay olan rüzgârı, Süleyman’ın emrine verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Bütün bina yapan ve su altında çalışabilen şeytanları, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Zincirlerle bağlı diğer köleleri de onun emrine verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bunlar sana bizim bağışladıklarımız. Bunları iyilik yapmak için de verebilirsin, istediğin kadar kendi elinde de tutabilirsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Süleyman bizim yanımızda, çok yakın ve güzel bir yere sahip kulumuzdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kulumuz Eyyüb’ü hatırla. O "Rabbim! Şeytan bana bir sıkıntı ve azap verdi" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Allah "Ayağını yere vur. İşte sana yıkanılacak ve içilecek soğuk bir su" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Bizden bir rahmet olarak, ehlini ve kendileriyle beraber, onların benzerlerini (inançta tabi olanları) Eyyüb’e bağışladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Eline bir demet kuru ot al ve o’nu (otu, ilaç olarak ağrıyan yerine uygula) vur. Biz Eyyüb’ü çok sabırlı bulmuştuk. O ne güzel bir kuldu ve samimi olarak Rabbine yönelirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Güç ve doğru bir kavrayış sahibi kullarımız İbrahim, İshak ve Yakup’u da hatırla. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onların bu özelliklerinden dolayı, onları ahiret yurduna örnek kullar olarak seçtik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Onlar bizim katımızda, her iki dünyada (dünya ve ahirette) seçilmişlerin en hayırlılarındandılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. İsmail, Elyesa ve Zülkifl’i de hatırla. Onlarda (insanlığın) en hayırlı olanlarındandılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Bu (Kur’an), ahiret yurdunda en güzel yerlere yerleşebilmeleri için, Allah dan korunanlara bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Allah dan sakınıp korunanların yerleşecekleri yerlerin kapıları ardına kadar açık olan adn cennetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Orada koltukların üzerine uzanmış halde, pek çok çeşitli meyveler ve içeceklerden isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Onların yanında, emirlerini yerine getirecek güzel bakışlı hizmetçiler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. İşte bunlar, hesap gününde size vaat edilenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Elbetteki onlar için ikram ettiğimiz rızıklar, bitip tükenecek değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Rablerine karşı azgınlık edenler için de, çok belalı kalacak yerler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Onlar cehenneme atılacaklar. Orası ne kötü kalınacak bir yer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Bu, suçlulara tattırılacak olan kaynar su ve pis içecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Buna benzer şekilde pek çok azaplar var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. İşte bunlar da sizinle beraber hiç düşünmeden kendiliklerinden yanlışların içine dalanlar. Onlar için asla rahat yok ve mutlaka ateşin içine atılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Onlar da "Asıl size rahatlık olmasın. Çünkü siz çirkin ve yanlış olanları bize teklif edip, yapmamız için önümüze getiriyordunuz. Bunlar ne kötü kararlarmış. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. "Rabbimiz! Bu çirkinlikleri yapmamızı bize teklif edenlerin ateş içindeki azabını, iki kat artır" diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Ateşin içinde olanlar "Bize ne oluyor? Dünyada kendilerini şerli ve bayağı gördüğümüz insanları burada, bizim yanımızda göremiyoruz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. "Dünyada iken onlarla eğleniyorduk. Yoksa gözler onları görmez mi oldu?" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. İşte Ateş ehlinin kendi aralarında birbirleri ile yaptıkları bu çekişmeler gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Onlara deki "Ben yalnızca bir uyarıcıyım Tek olan ve her şeyin üzerinde yaptırım gücüne sahip Allah dan başka ilah yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. O göklerin, yerin ve ikisi arasında olan her şeyin Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Deki "O ahirette olacaklar, büyük bir haberdir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Ama siz bu haberlerden (sizin başınıza gelmeyecekmiş gibi) yüz çeviriyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. O erişilmez kayıtlarda yazılı olan, aralarındaki tartışmalarla ilgili benim bilgim yoktu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ancak bunlar bana vahy ile bildiriliyor. Bana düşende bunları size açıkça duyurmak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Rabbin meleklere "Ben topraktan insan (beşer) yaratacağım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. "Ben onu şekillendirip, ona (ruhumdan üflediğim de) benim diriliğim den verip, canlandırdıktan sonra, o yarattığım insan için bana secde edin" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Meleklerin hepsi secde ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Ancak içlerinden İblis büyüklendi ve Allah’ın emrini yerine getirmeyenlerden oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Rabbi "Ey İblis! Kendi elimle yarattığım insan için, büyüklenerek bana secde etmekten seni alıkoyan nedir. Yoksa sen çok yüce erişilmez bir şey misin?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. İblis "Ben ondan daha hayırlıyım. Onu topraktan, beni de ateşten yarattın" diye cevap verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Rabbi ona "Çık oradan. Sen kovuldun. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. "Şüphe yok ki, benim lanetim, kıyamet gününe kadar senin üzerine olacak" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. İblis "Rabbim! Bana diriliş gününe kadar izin ver" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Rabbi "Sana izin verildi. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. "Bilinen kıyamet gününe kadar" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. İblis "Senin Gücüne ve kuvvetine yemin olsun ki, insanların tümünü azdıracağım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. "Onlardan yalnızca senin yolunda, yalnızca senin gösterdiğin gibi kulluk edenleri azdıramam" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Rabbi "Bu gerçekten doğru. Doğru bir söz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. "Cehennemi sen ve insanlardan sana tabi olanlarla dolduracağım" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. İnsanlara deki "Ben sizi uyarmamın karşılığında sizden bir ücret istemiyorum. Ben bu hususta size bir teklifte de bulunmadım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. "Size bildirdiğim vahy, bütün zamanlarda yaşayanlar için bir öğüttür. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. "Bu uyardığım haberlerin doğruluğunu, bir müddet sonra (kıyamet gününde) öğreneceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster