1. Bir araya gelip saflar oluşturanlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kötü şeyleri engelleyenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Zikri (Kur’an’ı) okuyanlara, and olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sizin ilahınız kesinlikle tek ilahtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O, Göklerin, yerin, ikisinin arasındakilerin ve doğuların da Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Biz dünyanın semasını yıldızların ışıklarıyla süsledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Semanın düzenini her türlü bozgunculardan koruyarak (süsledik) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (Allah’a ait) O yüce makamdan hiçbir şey dinleyip haber alamazlar. Her bir yandan engelle karşılaşırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hiçbir şey elde edemeden azapla karşılaşırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ancak kim bir bilgi aldığını iddia ederse, parlak bir alev onun peşindedir (cehenneme adaydır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlara sor "Onları yaratmak mı zor?" Yoksa yarattığımız diğerleri mi zor? Nitekim onları önemsiz yapışkan çamurdan yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Soruya verdikleri cevaba) Sen şaşırdın, onlar ise (verdiğin yaratılışla ilgili haberlerle) alay ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onlara gerçekler hatırlatıldığın da, düşünmüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bir işaret (ayet) görseler, eğlenceye almak istiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bu yalnızca açık bir aldatmaca (sihir) diyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Biz öldüğümüz de, toprak ve kemik haline dönüştüğümüzde, muhakkak diriltilecekmişiz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Önceki atalarımız da! Öyle mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Evet, siz aşağılanmış olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O diriliş, bir tek komutla olacak ve insanlar hemen kalkıp, bakınıp duracaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Eyvah, vay bizim halimize! Bu hesap verme günü" diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bu gün yalanlamış olduğunuz, doğrularla yanlışların ayrılacağı gün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Allah "Zulmedenleri, benzerlerini ve Allah dan başka kulluk ettiklerini toplayıp huzura getirin" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah dan başkalarına kulluk ettiklerinden dolayı, onları ateşin yoluna götürün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Ateşin içinde) Onları ayakta tutun. Çünkü yaptıklarından sorumludurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Siz, niçin bugün yardımlaşmıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hayır, onlar bugün ister istemez (başlarına geleceklere) teslim olmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onların bir kısmı, bir kısmını çekişerek karşılarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Siz, bizi en güçlü tarafımızdan yakaladınız" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Diğerleri "Evet, çünkü siz inanmışlardan değildiniz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "Bizim sizin üzerinizde hiçbir yaptırım gücümüz yoktu. Ama siz azgın bir topluluktunuz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Rabbimizin sözü üzerimize gerçekleşti ve bizde bu azabı çekeceğiz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Biz, azgın, isyan eden bir topluluk olduğumuz için, bizde sizi azdırdık" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İşte onlar o gün beraberce aynı azabın içinde olacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Bizde suçlu olanlara böyle davranırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Onlar kendilerine "Allah’dan başka hiçbir ilah yok" denildiğinde büyüklenip bu sözü kabullenmediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "Ne yani, biz şimdi, bir delinin bir şairin sözüyle ilahlarımızı mı terk edeceğiz?" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Hayır, o elçi, yalnızca gerçek doğruları (hakkı) getirmiş ve (önceki elçilerin getirdiklerini) doğrulamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Elbetteki siz bu tutumunuzla can yakıcı bir azabı tadacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yalnızca yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Allah’ın kullarından, Allah’a gereği gibi kulluk edenlere gelince. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onlar için bilinen rızıklar var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O cennetin (bahçenin) meyvelerinden ikram olunurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Nimet bahçelerinin içinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Koltukların üzerine yaslanmışlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Leziz kaynaklardan doldurulmuş bardaklarla etraflarında dolaşılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. İçenler için bembeyaz lezzetli içecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. İçerisinde ne sarhoş eden bir şey var, nede ondan dolayı uyuşup kalırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Yanlarında gözlerini yalnız kendilerine dikmiş, iri gözlü eşler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Sanki saklı beyaz inciler gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Cennette olanların bir kısmı, cennettekilerden bir kısmı ile karşılıklı konuşurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Onlardan birisi "Benim çok yakın bir arkadaşım vardı. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. "Bana diyordu ki "Sen doğrulayanlardan mısın?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. "Biz öldüğümüzde, toprak ve kemik yığını olduğumuzda, diriltilip, yaptıklarımızın karşılığını mı ödeyeceğiz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Allah cennetteki her iki konuşana "Bunu öğrenmek ister misiniz?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. (Arkadaşını anlatan) onu ( yeniden dirilmeyi inkâr edeni) cehennemin en kötü yerinde görünce gerçeği kavradı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. "Allah’a yemin olsun ki, neredeyse beni de (cehenneme) yuvarlayacaktın. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. "Rabbimin (Kur’an) nimeti olmasaydı, bende ateşte hazır bekletileceklerden olacaktım" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. (Cennetteki konuştuğuna dönerek) "Biz (cennette) ölmeyeceğiz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. "İlk (dünyadaki) ölümümüzün dışında ve azap da görmeyeceğiz değil mi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. (Eğer böyle ise) Geçekten bu büyük bir kurtuluş" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. İşte, (cennette olanla, cehenneme girenin) misali bu. Şimdi (dünyada iken dileyen) yapacaklarını hesap gününe göre yapsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. (Bu iki misaldeki gibi) Cennete konulmak mı daha hayırlı, yoksa (cehennemdeki) zakkum ağacı ile beraber ateşte olmak mı? daha hayırlı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. O zakkum ağacını zalimler için imtihan yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. O öyle bir ağaç ki, cehennem ateşinin içinden çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Meyveleri, sanki şeytanların başları gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Cehennemde olanların o zakkumdan başka yiyecekleri yok ve yalnızca karınlarına onlardan dolduracaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Onlar yedikleri zakkum meyvelerinin üzerine, kaynar suyun içindeki karışımlardan içecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Dünyada inkâr edenlerin dönüşü cehennem ateşinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Onlar, atalarını sapıklık içinde bulmuşlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Sonra atalarının izinden koşmuşlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Andolsun ki onlardan önce gelip geçenlerin de çoğu sapıtmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onlara uyarıcılar göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Bak bakalım, uyarılanların sonu nasıl olmuş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Yalnızca Allah’ın kullarından samimi doğru davrananlar (kurtulmuşlardır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Nuh bize seslenmişti. Bizde onun çağrısına ne güzel cevap vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Nuh’u ve ona inananları büyük bir beladan kurtarmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Nuh’un neslini geride kalanlardan yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Sonraki toplumlar içinde, onun haklı davasını (örnek olarak) bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Bütün zamanlarda Nuh’a selam olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Güzel davrananları biz böyle mükafaatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Nuh inançlı kullarımızdan birisi idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Sonra Nuh’a inanmayan diğerlerini suda boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Şüphe yok ki İbrahim de Nuh’un yolunu izleyenlerdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Rabbine açık bir kalp ile gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Babasına ve kavmine "Taptıklarınız da nedir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. "Allah dan başka kendinize ilahlar mı uydurmak istiyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. "Alemlerin Rabbine karşı ne kötü zannınız var" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Sonra yıldızlara şöyle bir baktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. "Ben, bu putlara tapmanızdan rahatsızım" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Arkalarını dönerek İbrahim den yüz çevirip gittiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Onların ilahlarına doğru yürüdü ve "Yemez misiniz?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. (Ey ilahlar) Size ne oluyor ki konuşmuyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Sahte ilahlara yaklaşıp kuvvetlice bir vuruş yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. İbrahim’in yanına koşarak gelip karşısına dikildiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. "Kendi ellerinizle oyup yaptıklarınıza mı tapıyorsunuz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. "Sizi ve oyup yaptıklarınızı da Allah yarattı" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Kavmi "İbrahim için bir bina yapın da, onu oradan ateşin içine atın" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. İbrahim’e bir tuzak hazırlamak istediler. Sonra bizde onları (kavmini) aşağılıklardan yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. İbrahim "Ben Rabbime gideceğim. O bana doğru yolu gösterecektir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. "Rabbim! Bana sağlıklı evlatlar bağışla" diye dua etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Bizde ona iyi huylu bir oğlan çocuğu müjdesini verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Çocuk babası ile beraber koşturacak çağa ulaşınca, babası "Ey Oğulcuğum! Rüyamda seni boğazlarken gördüm. Bu rüya hakkındaki düşüncen nedir?" dedi. Çocuk babasına "Ey babacığım! Sen emr olunduğun şeyi yap. Şüphesiz ki, Allah dilerse beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. İkisi de (rüyanın yorumuna) teslim olup, oğlunu yanı üstüne yatırınca. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. "Ey İbrahim" diye seslendik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Sen gördüğün rüyayı doğruladın. Bizde iyi ve güzel davrananların karşılığını böyle veririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Bu olay İbrahim için açıkça bir imtihandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Fidye olarak ona büyük bir kesimlik kurban verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. İbrahim’in bu davranışını diğerlerine (örnek) bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. İbrahim’e selam olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. İyilik yapanları böyle mükafaatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. İbrahim gerçekten bize inanan kullarımızdandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Biz ona salihlerden bir peygamber olacak olan İshak’ı müjdeledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. İbrahim ve İshak’a bereketler yağdırdık. Onların neslinden güzel davrananlar olduğu gibi, açıkça kendi nefislerine zulmedenler de oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Biz Musa ve Harun’a da iyilikler yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. İkisini ve kavimlerini büyük bir beladan kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Onlara yardım ettik ve onlarda galip geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. İkisine, doğru ve yanlışları açıklayıcı kitabı verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Biz her ikisini de dosdoğru bir yola ilettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. O ikisinin mücadelesini sonradan gelen diğerlerine (örnek) bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Musa ve Harun’a selamlar olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Biz iyilik yapanları böyle mükafaatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Musa ve Harun da inanan kullarımızdandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. İlyas da gönderilen elçilerdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Kavmine "Allah dan korunup sakınmaz mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. "Yaratıcıların en güzelini bırakıp da, ba’l putuna mı yalvarıyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Sizin ve daha önceki atalarınızın Rabbi Allah iken" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. İlyas’ı yalanladılar, Sonra onlar yok edildiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Ancak Allah’ın salih kulları kurtuldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. Onları sonra gelen diğerlerine ibret olarak bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. İlyas lara selam olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. Biz iyilik yapanları böyle mükafaatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. İlyas inanan kullarımızdan birisi idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. Şüphesiz ki Lut da gönderilen Allah’ın elçilerinden birisi idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. Lut’u ve onun ehlinin (inananların) hepsini kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. Yalnızca içlerinden yaşlı bir kadın yok olanlardan oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. Sonra Lut’a inanmayanları yok ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. Sizde sabahları onların yanından geçip gidiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. Ve geceleyin! Hâlâ aklınızı kulllanmıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Yunus da gönderilen elçilerden birisi idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Dolu bir gemiye binmişti de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Gemide yolcular arasında kura çekildi ve gemiden atılanlardan oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. Yunus kınanmış olarak balığa yem olacaktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. Ancak yüzme bilenlerden olmasaydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. Diriliş gününe kadar balığın karnında kalacaktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. Biz onu bitkin bir durumda boş bir sahile attık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. Bodur ağaçlar yetiştirdiğimiz bir sahile. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. Onu yüz bin nüfuslu, hatta daha fazla olan bir şehre elçi olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. Yunus’a inandılar. Bizde Yunus’u bir zamana kadar yaşattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. Artık onlara sor bakalım. Kızlar senin Rabbine aitte, oğlan çocukları onlara mı ait? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. Yoksa biz melekleri dişi olarak yarattık da, onlar bu yaratmamıza şahit mi oldular? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. Dikkat et! Onlar iftira atmaktan başka bir şey söylemiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. Allah doğurdu dediler. Onlar gerçekten çok yalancıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. Kızları oğlanlar üzerine tercih etti ha! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. Siz nasıl böyle bir hüküm veriyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. Hiç düşünmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. Sizde çok sağlam kanıtlar mı var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. Eğer doğru söyleyenlerden iseniz, elinizdeki yazılı kanıtları getirin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. Onlar, Allah ile mahiyetlerini bilmedikleri cinler (melekler) arasında nesep (akrabalık) bağı oluşturdular. Ama o cinler (melekler), Rablerinin karşısına hesap vermek için getirileceklerini bilmekteler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. Allah, onların yakıştırdıklarından uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Ancak Allah’ın kulları, Rablerini gereği gibi tanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. Siz ve kulluk ettikleriniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. Allah hakkında insanları yanıltacak değilsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. Ancak ateşin içine atılacak olanları yanıltabilirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. Melekler "Bizden, Allah’ın yanında belli bir makamı olanlar var. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. Ve bizde O’nun huzurunda saf tutanlarız. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 166. "Biz sürekli Allah’ı tesbih edenlerdeniz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 167. Ateşe girenler şöyle söyleyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 168. "Önceden bizim yanımızda da bir hatırlatıcı (Kur’an) olsaydı. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 169. Bizde Allah’ın salih kullarından olurduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 170. Hâlbuki Kur’an’ı ret edip inkar ettiler, sonra bunun karşılığını öğrenecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 171. Bizim kullarımız için, elçilerimize daha önceden verilmiş sözlerimiz vardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 172. Onlara mutlaka yardım olunacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 173. Bizim ordularımız kesinlikle galip gelecekler diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 174. Bir vakit onlardan uzaklaş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 175. Onları gözetle. Çünkü onlarda seni gözetleyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 176. Onlar bizim vereceğimiz azabı çok acilen mi istiyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 177. Onların bekledikleri başlarına gelince, uyarılanların sabahı ne kadar kötü olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 178. Onlardan bir zamana kadar uzaklaş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 179. Ve bekle, onlarda bekleyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 180. Senin güçlü Rabbin, onların yakıştırdıkları her şeyden uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 181. Selam gönderilen tüm elçiler üzerine olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 182. Bütün övgü, âlemlerin Rabbi Allah’a aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster