إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ
İnneküm lezaikul azabil elım
Kelime
Anlamı
Kökü
إِنَّكُمْ
şüphesiz siz
لَذَائِقُو
tadacaksınız
الْعَذَابِ
azabı
الْأَلِيمِ
acı

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Hiç şüphe yok ki o elemli azâbı tadacaksınız elbet.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Bakın, siz öteki dünyada acıklı azabı tadacaksınız.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Kuşkusuz siz acı azabı tadacaksınız.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Muhakkak ki siz o feci azabı tadıcılarsınız!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Şüphesiz siz acıklı azabı tadacaksınız.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Şüphesiz, siz, acı azabı tadıcılarsınız."

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Elbette siz (ey Mekke halkı, tekzib etmekle) o acıklı azabı tadacaksınız.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Şüphesiz siz acı azabı tadacaksınız.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  suphesiz siz can yakici azabi tadacaksiniz.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Ve sizler, elbette elem verici azabı tadacaksınız.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (38-39) Muhakkak ki siz elem dolu azabı tadacaksınız. Aslında siz sadece yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Şüphesiz siz mutlaka elem dolu azabı tadacaksınız.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Kuşkusuz siz acı azabı tadacaksınız.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Siz elbette acı azabı tadacaksınız.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Elbette siz o acı azabı tadacaksınız.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Şüphesiz siz can yakıcı azabı tadacaksınız.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Şüphesiz, siz, acı azabı tadıcılarsınız.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Kuşkusuz siz acı azabı tadacaksınız.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Elbette siz o acıklı azâbı tadıcısınız.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Muhakkak ki siz, o elemli azâbı gerçekten tadıcılarsınız.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Elbette siz, elim azabı tadacaksınız.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Elbetteki siz bu tutumunuzla can yakıcı bir azabı tadacaksınız.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Muhakkak ki siz, elîm azabı mutlaka tadacak olanlarsınız.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Hiç tartışmasız, siz, acıklı azabı tadıcılarsınız.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Bakın siz, (öteki dünyada) acıklı azabı tadacaksınız,

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Şu kesin ki siz, acıklı bir azabı hak ettiniz;

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (38-39) Şüphe yok ki, siz elbette o pek acıklı azabı tadıcılarsınız. Ve siz, başka şeyle değil, ancak yapar olduğunuz şeyler ile (cezalandırılacaksınız).

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Şüphesiz ki siz o pek acıklı azabı tadacaksınız.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Şüphesiz siz, acıklı azabı tadıcılarsınız.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Şüphesiz siz can yakıcı azabı tadacaksınız.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (38-39) Siz yarın âhirette elbette o acı azabı tadacaksınız. Ama aslında siz sadece yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz (yoksa size bundan fazla bir azap verilmeyecek).

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  "Siz acı azâbı tadacaksınız!"

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Siz ise, o acı veren azabı tadacaksınız.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Hiç tartışmasız, siz, acıklı azabı tadıcılarsınız.»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Yemin olsun, siz o acıklı azabı mutlaka tadacaksınız!

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Ye shall indeed taste of the Grievous Penalty;-