1. Saflar halinde dizilenlere andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O haykırıp da sürenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Zikir (Kur’an) okumakta olanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ki hiç tartışmasız sizin ilahınız gerçekten birdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Doğuların da Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hiç şüphesiz biz dünya göğünü çekici yıldızlarla süsleyip donattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve (gökyüzünü) her hayırsız şeytandan koruduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlar, artık yüce topluluğa kulak veremezler. Her taraftan taşlanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bir uzaklaştırılma ile uzaklaştırılmış (olurlar) ve onlar için sürekli bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ancak (meleklerin konuşmalarından) bir söz kapan olursa, onu da delip geçen bir parlak ışık takip eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Şimdi onlara sor (bakalım): "Yaratılış bakımından onlar mı daha zorlu, yoksa bizim yarattıklarımız mı?" Doğrusu biz onları, cıvık yapışkan bir çamurdan yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Hayır, sen şaşırdın kaldın; onlar ise alay edip duruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kendilerine hatırlatıldığında, hatırlayıp kendilerine gelmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bir ayet (mucize) gördüklerinde de alay konusu edinip eğleniyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. "Bu, açıkça bir büyüden başkası değildir" diyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. "Biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuzda, gerçekten biz diriltilecek miyiz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "Veya önceki babalarımız da mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. De ki: "Evet, hem de siz hor ve hakirler olarak (diriltileceksiniz)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İşte o, yalnızca bir tek çığlıktan ibarettir; o anda hemen bakıp dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Derler ki: "Eyvahlar bize; işte bu ceza günüdür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. "Bu, sizin yalanlamakta olduğunuz (mümini kâfirden, haklıyı haksızdan) hüküm verip ayırma günüdür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Zulmetmekte olanları, eşlerini ve tapmakta olduklarını bir araya getirip toplayın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "Allah’tan başka (taptıklarını bir araya getirip toplayın); artık onları cehennem yoluna yöneltip götürün." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Onları durdurun, şüphesiz onlar sorguya çekileceklerdir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (Onlara şöyle seslenilir:) "Ne oluyor da size birbirinizle (dünyada olduğu gibi) yardımlaşmıyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hayır, bugün onlar teslim olmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Kimi kimine yönelmiş olarak birbirlerine soruşurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Doğrusu siz, bize sağdan (nasihat edercesine) gelirdiniz" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Diğerleri de:) "Hayır" derler. "Zaten sizler müminler değildiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "Bizim sizin üzerinizde zorlayıcı hiç bir gücümüz yoktu; hayır, siz (kendiniz) azgın bir kavimdiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Böylece Rabbimizin sözü (yıkım ve azap vaadi) üzerimize hak oldu. Hiç tartışmasız, (azabı) tadıcılarız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Evet, biz sizi azdırdık, gerçekten biz de azgın kimselerdik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Artık o gün onlar azapta ortaktırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Doğrusu biz, suçlu günahkârlara böyle yaparız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Çünkü onlara, "Allah’tan başka ilah yoktur" denildiği zaman büyüklük taslarlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ve derlerdi ki: "Biz, deli bir şair için ilahlarımızı terk mi edeceğiz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Hayır, o, hakkı getirmiş ve gönderilenleri de doğrulamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Hiç tartışmasız, siz, acıklı azabı tadıcılarsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yapmakta olduklarınızdan başkasıyla cezalandırılmayacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Allah’ın ihlâsa erdirilmiş olan kulları müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. İşte onlar için belli bir rızık vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Çeşitli meyveler. Onlar ikram edilenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Nimetlerle donatılmış cennetlerde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Birbirlerine karşı, tahtlar üzerinde (otururlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Onlara pınardan (doldurulmuş) kadehler dolaştırılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Bembeyaz, içenlere lezzet (veren bir içecek). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Onda ne bir zarar vardır, ne de onunla sarhoş olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ve yanlarında bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş iri gözlü kadınlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Onlar, gün yüzü görmemiş yumurta gibi bembeyazdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Böyleyken, kimi kimine yönelmiş olarak, birbirlerine sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Onlardan bir sözcü der ki: "Benim (dünyada) bir yakınım vardı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. "Derdi ki: "Sen de gerçekten (dirilişi) doğrulayanlardan mısın?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. "Bizler öldüğümüz, toprak ve kemikler olduğumuzda, gerçekten cezalandırılanlar olacak mıyız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. (Konuşan yanındakilere) Der ki: "Sizler (onun şimdi ne durumda olduğunu) biliyor musunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Derken bakınır ve onu cehennemin ta ortasında görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Der ki: "Andolsun Allah’a, şüphesiz sen az daha beni helâk edecektin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. "Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı, muhakkak ben de (azap yerine getirilip) hazır bulundurulanlardan olacaktım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. "Nasıl, biz (artık cennette) ölecek olanlar değiliz, değil mi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. "Yalnızca birinci ölümümüzden başka? Ve biz azaba uğratılacak olanlar da değiliz, değil mi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Hiç şüphe yok, bu, asıl büyük kurtuluşun ta kendisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Artık amel edenler de bunun bir benzeri için amel etmelidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Nasıl, böyle bir konaklanma mı daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Doğrusu biz onu (zakkumu), küfre sapanlar için bir fitne (azap ve işkence vesilesi) kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Şüphesiz o, çılgınca yanan ateşin dibinde bitip çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Onun tomurcukları, şeytanların başları gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Artık hiç tartışmasız onlar ondan yiyecekler, böylece karınlarını da onunla dolduracaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Sonra, onlar için üzerine kaynar su katılmış içki vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Sonra onların dönecekleri yer, elbette (yine) çılgınca yanan ateştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Çünkü onlar, babalarını da sapık kimseler olarak bulmuşlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Kendileri de onların izleri üzerinde koşturup duruyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Şüphesiz onlardan önce, evvelkilerin çoğu da sapmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Şüphesiz biz onlara uyarıp korkutucular göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Uyarılıp korkutulanların nasıl bir sona uğradıklarına bir bak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Ancak Allah’ın ihlâsa erdirilmiş kulları müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Şüphesiz Nuh bize seslenmişti de (biz de ona icabet etmiştik), doğrusu biz pek güzel icabet edenleriz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Onu ve ailesini, o büyük sıkıntıdan kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Hem onun neslini sürekli kalıcılar kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Hem de onun için sonradan gelenler içinde (güzel bir övgü) bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Âlemler içinde selam olsun Nuh’a! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Gerçekten biz, ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Şüphesiz o, bizim mümin olan kullarımızdandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Sonra diğerlerini suda boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. İbrahim de şüphesiz O’nun yolunda olanlardandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Hani o, Rabbine selim (kusursuz) bir kalb ile gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Hani (üvey) babasına ve kavmine demişti ki: "Sizler neye tapıyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. "Allah’tan başka uydurma tanrılar mı diliyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. "O halde Âlemlerin Rabbi hakkındaki zannınız nedir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Sonra yıldızlara bir göz attı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. "Ben, doğrusu hastayım" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Böylelikle arkalarını dönerek ondan yüz çevirdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Bunun üzerine onların ilahlarına sokulup, "Yemek yemiyor musunuz?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. "Size ne oluyor da konuşmuyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Derken yanlarına vararak sağ eliyle bir darbe indirdi (de hepsini kırıverdi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Bunun üzerine (putperestler) hızla ona yöneldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Dedi ki: "Yontmakta olduğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. "Oysa sizi de yapmakta olduklarınızı da Allah yaratmıştır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Dediler ki: "Onun için (yüksekçe) bir bina inşa edin de onu çılgınca yanan ateşin içine atın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Böylelikle ona bir tuzak hazırlamak istediler. Oysa biz, onları alt olmuşlar kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. (İbrahim) Dedi ki "Şüphesiz ben, Rabbime gidiciyim. O, beni hidayete eriştirecektir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. "Rabbim! Bana salihlerden (olan bir çocuk) armağan et." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Biz de onu yumuşak huylu bir çocukla müjdeledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Ve (bir gün, çocuk, babasının) tutum ve davranışlarını anlayıp paylaşacak olgunluğa eriştiğinde babası ona şöyle dedi: "Ey yavrucuğum! Rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm, bir düşün, ne dersin?" (İsmail): "Ey babacığım! Sana emredilen neyse onu yap! İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Sonunda ikisi de (Allah’a) teslim olup (babası, İsmail’i kurban etmek için) onu alnı üzerine yatırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Biz ona, "Ey İbrahim!" diye seslendik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. "Gerçekten sen, rüyayı doğruladın. Hiç şüphesiz biz, ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Doğrusu bu, apaçık bir imtihandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Ona fidye olarak büyük bir kurbanlık verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Sonradan gelenler arasında da ona (güzel bir övgü) bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Bizden selâm olsun İbrahim’e! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Biz ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Şüphesiz o, bizim mümin olan kullarımızdandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Biz ona, salihlerden bir peygamber olarak İshak’ı müjdeledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Ona da İshak’a da bereketler verdik. İkisinin soyundan iyi davranan da var, açıkça kendi nefsine zulmetmekte olan da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Şüphesiz biz Musa’ya ve Harun’a lütufta bulunduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Onları ve kavimlerini o büyük üzüntüden kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Onlara yardım ettik, böylece üstün gelenler onlar oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Ve ikisine anlatımı açık olan kitabı verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Ve ikisini dosdoğru olan yola yöneltip ilettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Sonra gelenler arasında da ikisine (bir övgü) bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Musa’ya ve Harun’a selam olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Şüphesiz biz, ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Şüphesiz ikisi, bizim mümin olan kullarımızdan idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Gerçekten İlyas da peygamberlerdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Hani kendi kavmine demişti ki: "Siz korkup sakınmaz mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. "Siz yaratıcıların en güzelini bırakıp da Ba’l’e mi taparsınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. "Allah sizin de Rabbiniz, önceki babalarınızın da Rabbidir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Fakat onu (İlyas’ı) yalanladılar; bundan dolayı gerçekten onlar, (azap için getirilip) hazır bulundurulacak olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Allah’ın ihlâsa erdirilmiş kulları müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. Sonra gelenler arasında ona (iyi bir övgü) bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. İlyasin’e selam olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. Şüphesiz biz, ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Şüphesiz o, bizim mümin olan kullarımızdandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. Gerçekten Lut da peygamberlerdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. Hani biz onu ve ailesini topluca kurtarmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. Geride bırakılanlar arasında bir yaşlı kadın müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. Sonra da geride kalanları yerle bir ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. Siz sabah vakti onların üstünden (yanından) muhakkak geçip gidiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. Ve geceleyin (de onlara uğruyorsunuz). Yine de akıllanmayacak mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Hiç şüphesiz Yunus da peygamberlerdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Hani o öfke içinde, dolu bir gemiye doğru yürümüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Böylece kuraya katılmıştı da kaybedenlerden olmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. Kendini kınayıcı iken, onu bir balık yutmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. Eğer (Allah’ı çokça) tesbih edenlerden olmasaydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. Onun karnında (insanların) dirilip kaldırılacakları güne kadar kalakalırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. Sonunda o hasta bir durumdayken onu çıplak bir yere (sahile) attık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. Üzerine (gölge yapması için) geniş yapraklı (kabak türünden gövdesiz bir) bitki yetiştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. Onu, yüz bin veya daha çok kişiye peygamber olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. Sonunda ona iman ettiler, biz de onları bir süreye kadar yararlandırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. Şimdi sen onlara sor (bakalım): "Kızlar senin Rabbinin, erkek çocuklar onların mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. Yoksa onlar şahitlik etmekteyken, biz melekleri dişiler olarak mı yarattık? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. Dikkat edin! Gerçekten onlar, iftiralarından ötürü (şöyle) diyorlar… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. "Allah doğurdu (diye iftirada bulunuyorlar)." Onlar hiç şüphesiz yalan söyleyenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. (Allah,) Kızları, erkek çocuklara tercih mi etmiş? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. Hiç mi hatırlayıp kendinize gelmiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. Yoksa sizin apaçık olan ispatlı bir deliliniz mi var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. Doğru sözlülerden iseniz, kitabınızı getirin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. Onlar, Allah ile mahiyetlerini bilmedikleri cinler (melekler) arasında nesep (akrabalık) bağı oluşturdular. Ama o cinler (melekler), Rablerinin karşısına hesap vermek için getirileceklerini bilmekteler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. Onların nitelendirmekte olduklarından Allah yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Allah’ın ihlâsa erdirilmiş kulları müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. Artık siz de tapmakta olduklarınız da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. O’na karşı hiç kimseyi fitneye düşürüp yoldan çıkaramazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. Ancak cehenneme girecek olanlar müstesna (ki onları yoldan çıkarabilirsiniz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. (Melekler der ki:) "Bizden her birimiz için belli bir makam vardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. "O saflar halinde dizilmiş olanlar, gerçekten biziz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 166. "O tesbih edenler de gerçekten biziz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 167. Şüphesiz onlar şöyle diyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 168. "Eğer yanımızda öncekilerden bir zikir (kitap) bulunmuş olsaydı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 169. "Biz de elbet Allah’ın ihlâsa erdirilmiş kulları olurduk." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 170. Fakat (kitap gelince) onu tanımayıp inkâr ettiler; yakında (neyi inkâr ettiklerini) bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 171. Şüphesiz peygamber olan kullarımız lehine şu sözümüz (hükmümüz) önceden verilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 172. Onlar muhakkak yardım görenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 173. Ve galip gelecek olanlar, mutlaka bizim ordumuzdur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 174. Öyleyse sen, bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 175. Gözetleyiver onları, ilerde göreceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 176. Şimdi onlar, bizim azabımızı mı acele istiyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 177. Fakat (azap) onların sahasına indiği zaman, uyarılıp korkutulanların sabahı pek de kötü olacak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 178. Sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 179. Gözetleyiver onları, ilerde göreceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 180. Güç (izzet) sahibi olan senin Rabbin, onların nitelendirmekte olduklarından münezzehtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 181. Peygamberlere selam olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 182. Bütün güzel övgüler âlemlerin Rabbi olan Allah’a özgüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster