وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ
Ve le kad menenna ala musa ve haun
Kelime
Anlamı
Kökü
وَلَقَدْ
ve andolsun
مَنَنَّا
lutuflarda bulunduk
عَلَىٰ
مُوسَىٰ
Musa’ya
وَهَارُونَ
ve Harun’a

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve andolsun ki biz, Mûsâ’ya ve Hârûn’a nîmetler verdik.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Ve andolsun ki, biz Musa’ya ve Harun’a bol bol nimetler verdik.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Andolsun biz Musa’ya da Harun’a da nimetler verdik.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Andolsun ki Musa ve Harun’a da lütufta bulunduk!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Andolsun ki, biz Musa’ya ve Harun’a da lütufta bulunduk.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Andolsun, Biz Musa’ya ve Harun’a lütufta bulunduk.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Gerçekten biz, Mûsa ile Harûn’u da (peygamberlikle) nimetlendirdik.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Andolsun, biz Mûsâ ve Hârûn`a da lütufta bulunduk.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  And olsun ki Musa ve Harun’a da iyilikte bulunmustuk.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  And olsun ki, biz, Musâ İle Harun’a (peygamberliğin) bereketli nîmetini verdik.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Andolsun biz Musa`ya da, Harun`a da ihsanda bulunduk.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Andolsun, biz Mûsâ’ya ve Hârûn’a da lütufta bulunduk.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Andolsun biz Musa’ya da Harun’a da nimetler verdik.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Biz Musa’ya ve Harun’a iyilikte bulunmuştuk.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Andolsun ki biz Musa ile Harun’a da nimetler verdik.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Andolsun Musa’ya ve Harun’a da lütuflarda bulunduk.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Andolsun, biz Musa’ya ve Harun’a lütufta bulunduk.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Andolsun biz Musa’ya da Harun’a da nimetler verdik.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Andolsun biz Muusâya da, Hâruuna da nimetler verdik.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Celâlim hakkı için, Mûsâ ve Hârûn`a da ihsanda bulunduk!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Andolsun ki; Musa ve Harun’a da lutuf da bulunmuştuk.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Biz Musa ve Harun’a da iyilikler yaptık.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve andolsun ki Musa (A.S)’ı ve Harun (A.S)’ı ni’metlendirdik.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Şüphesiz biz Musa’ya ve Harun’a lütufta bulunduk.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Biz, Musaya ve Harun’a da lütufta bulunduk;

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Doğrusu Biz Musa`ya ve Harun`a da lütufta bulunmuştuk:

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (114-115) Andolsun ki, Mûsa ve Harun üzerine de ihsanda bulunduk. Ve ikisini de ve kavimlerini de pek büyük bir gamdan kurtardık.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Andolsun ki Musa ve Harun’a da lütuflarda bulunduk.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Ve ant OLSUN ki, Biz Musa’ya ve Harun’a da iyilikte bulunduk.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Andolsun Musa’ya ve Harun’a da lütuflarda bulunduk.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Biz Mûsa ile Harun’a da nübüvvet vererek ihsanda bulunduk.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Andolsun Mûsâ’ya ve Hârûn’a da lutuflarda bulunduk.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Musa ve Harun’a da lütuflarda bulunmuştuk.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Andolsun, biz Musa’ya ve Harun’a lütufta bulunduk.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Yemin olsun, biz Mûsa ve Hârun’a da lütufta bulunduk.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Again (of old) We bestowed Our favour on Moses and Aaron,