1. Şahit olsun sıra sıra dizenler ve dizilenler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Vazgeçirip set çekenler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Uyarmak için peşpeşe gelenler... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Elbet, ilahınızın bir tek olduğunda şüphe yoktur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. gökleri, yerin ve onların arasındaki her şeylerin Rabbi; ve bütün doğuların Rabbi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Şüphesiz Biz, yerin en yakın göğünü yıldızların güzelliğiyle süsledik; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. üstelik (onları) her isyankar Şeytanın tasallutundan koruduk, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ki yüce katın sakinlerini dinleme (girişiminde) bulunamasınlar ve her yandan yüz geri edilsinler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (dünyada) dışlansınlar ve (ahirette de) sürekli bir azaba mahkum olsunlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ancak bir (bilgi) kırıntısı kapanlar olursa, onlar da delik deşik eden bir ateş korunun pençesine düşsünler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlardan şu sorunun cevabını iste: "Kendileri yaratılışça (takdir ettiğimizden) daha üstün ve güçlü müdürler, yoksa Bizim yarattığımız (ve çok iyi bildiğimiz Şeytansı) birileri midir? Açık gerçek şu ki, onları konsantre bir balçık türünden yaratan Biziz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ama hayır, sen hayranlık ve şaşkınlık duyarken, onlar işin şakasındalar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. hatırlatıldığı zaman da öğüt almazlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. ve bir ayet gördüklerinde küçümsemeye kalkarlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. ve derler ki: "Açıkca bu, büyü(leyici söz)den başka bir şey değil: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. ne yani, biz ölüp gittikten, toza toprağa karışmış bir iskelet halini aldıktan sonra tekrar mı diriltileceğiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yani, önden giden atalarımız da mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. "Evet" de, "Hem de rezil rüsva bir halde!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Nitekim o (gün) bir tek sarsıcı komut yankılanır: ve işte o an onlar bön bön bakakalır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ve "Eyvah! Bu, işte o Hesap Günü budur!" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İşte bu, yalanlayıp durduğunuz (iyi ile kötünün) arasını ayırma günüdür: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Toplayın bütün o zalimleri, onların türdeşlerini ve kulluk ettikleri her şeyi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah`tan başka her şeyi... Ve hepsini gözleri fal taşı gibi açacak bir ateşe yönlendirin; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. ve onları orada alıkoyun: çünkü onlar sorgulanacaklar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (Denilecek ki): "Ne oldu, neden birbirinize yardım etmiyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ama hayır, onlar o gün Allah`a ister istemez teslim olacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve birbirlerine yönelerek başlayacaklar hesap sormaya... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Bir kısmı) şöyle diyecek: "Siz bize hep suret-i haktan görünerek yanaşırdınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Diğerleri) "Asla" diyecekler, "Siz zaten hiç inanmamıştınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Hem bizim sizi zorlayacak bir gücümüz de yoktur: bilakis siz küstah ve azgın bir topluluktunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Fakat şimdi Rabbimizin sözü hepimizin aleyhine gerçekleşti: hepimiz (yaptıklarımızın) acısını elbette tadacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Fakat biz sizi (aldatmadık), açıkca saptırdık; çünkü biz zaten sapıtmış kimselerdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Şu halde onlar o gün azapta da ortak olacaklar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. çünkü Biz suçu tabiat haline getirenlere işte böyle davranacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Şu bir gerçek ki, ne zaman kendilerine "Allah`tan başka ilah yoktur" denilmişse, mutlaka küstahça kibirlenmişler Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. ve "Ne yani, şimdi kalkıp da mecnun bir şairin sözüne uyup ilahlarımızı mı terk edelim?" demişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Hayır! Bilakis o, hakikati getirmiş ve (önceki) elçileri tasdik etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Şu kesin ki siz, acıklı bir azabı hak ettiniz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. ve yaptıklarınızın dışında bir şeyle cezalandırılmayacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ancak, imanını saf ve temiz tutma çabalarını Allah`ın desteklediği kulları hariç: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. işte onlar için (ahirette) belirlenmiş bir rızık vardır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. lezzet kaynağı her tür ürün... Zira onlar (tarifsiz bir) ikrama mazhar olacaklar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. nimetlerle tıka basa dolu olan cennetlerde; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. muhteşem tahtlarda birbirlerini sevgi dolu gözlerle süzerek... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Aralarında kaynağından doldurulmuş kadehlerle kendilerine servis yapılacak; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. içenlere tarifsiz bir lezzet veren berraklıkta olacak; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. ne zahmet verecek ne de sarhoş edecek; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. ve yanlarında gözü dışarıda olmayan tatlı bakışlı eşler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. sanki kumda gizlenmiş deve kuşu yumurtaları gibi kusursuz... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İşte onlar da (berikiler gibi) birbirlerine yönelerek sualler soracaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. İçlerinden biri diyecek ki: "Bir zamanlar benim bir arkadaşım vardı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. bana, "Sahi, sen gerçekten de onun doğruluğunu tasdik mi ediyorsun?" derdi; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. "Ne yani, biz ölüp gittikten, toza toprağa karışmış bir iskelet halini aldıktan sonra hesap vereceğiz, öyle mi?" (diye eklerdi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. (Sözüne devamla) sordu: "Onun halini görmek ister misin?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Bunun üzerine bakar ve onu dehşet verici bir ateşin göbeğinde görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. "Aman Allah`ım!" der, "Az kalsın beni mahvedecektin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Eğer Rabbimin yardımı olmasaydı, ben de burada tutulanlardan olmuştum! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. (Cennet arkadaşlarına yönelerek): "Biz bir daha asla ölmeyeceğiz, değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. (Ölüm) sadece şu ilk ölümümüzdü; ve biz artık asla azaba uğratılmayacağız (değil mi)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Hiç kuşkusuz budur o çok büyük kazanç, o çok büyük başarı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. İnsan, bir kazanç, bir başarı için çalışacaksa, ancak böyle bir kazanç ve başarı için çalışmalı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Şimdi konuğu böyle ağırlamak mı iyidir, yoksa zehir zakkumla (ağırlamak) mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Şüphe yok ki Biz onu zalimler için bir imtihan vesilesi kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Elbet o cehennemin ta orta yerinde yetişen bir ağaçtır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. tomurcukları, yeleli yılanların başları gibi (albenili)dir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. ve onlar kesinlikle ondan yemeye ve karınlarını onunla tıka basa doldurmaya mecburdurlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. sonra, onun üstüne bir de yürek dağlayıp iç kaldıran bir kokteyl yudumlayacaklar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. neticede son durakları, elbet gözleri faltaşı gibi açan ateş olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Çünkü onlar sapık atalarının başlarına sardığı geleneği izlediler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. fakat kendileri atalarının izinden akılsızca seğirtiyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Doğrusu, onlardan öncekilerin çoğu da sapmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Ve elbette onların arasına da uyarıcılar göndermiştik: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. dön de bir bak şu uyarılmış olanların akıbeti nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Bunun tek istisnası var: imanını saf ve temiz tutma çabalarını Allah`ın desteklediği samimi kullar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Doğrusu, (onlardan biri olan) Nuh da bizden imdat dilemişti; ve onun imdadına derhal yetişmemiz de güzeldi: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. zira onu ve (inanç) ailesini büyük bir badireden kurtarmıştık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. onun (inanç) soyunu da baki kıldık: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. geriden gelenlerin zihninde ona dair (örnek) bir hatıra bıraktık: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Bütün milletler arasında Nuh`a selam olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Elbet Biz, iyi olup güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. çünkü o, Bizim gerçek iman sahibi kullarımızdandı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. nihayet (inkarda direnen) diğerlerini boğulmaya terk ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Ve onun tarafında saf tutanlardan biri de elbet İbrahim idi: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Hani o Rabbine arı duru bir kalp ile yönelmişti; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. o zaman babasına ve kavmine şöyle demişti: "Sizler nelere tapıyorsunuz böyle? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Ne yani! Allah`ı bırakıp da uyduruk ilahlara tapmakta ısrar mı ediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Sahi siz, alemlerin Rabbini ne zannediyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Ardından yıldızlara bir göz attı Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. ve "Ben rahatsızım!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Bunun üzerine etrafındakiler, ondan yüz çevirip gittiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Derken o, onların putlarına usulca yaklaştı ve "Ne! Yoksa (önünüze konulanlardan) yemiyor musunuz?" dedi (ve ekledi): Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. "Size ne oldu böyle, yoksa konuşamıyor musunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Ve onların üzerine abanıp bütün gücüyle vurmaya başladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Derken etraftan koşarak başına üşüştüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. O dedi ki: "Elinizle yonttuklarınıza mı tapıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Oysa sizi de yonttuklarınızı da yaratan Allah`tır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Onlar "Onu (yakmak) için bir yapı yapın ve onu çılgınca yanan ateşin ortasına atın!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Böylece ona zarar vermek istediler, ama biz onları rezil ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Ve (İbrahim), "Ben Rabbime (kulluk edebileceğim bir yere) gideceğim, O bana yol gösterecektir" diyerek (şöyle yalvardı): Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. "Rabbim! Bana erdemli bir (evlat) bağışla!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Bunun üzerine ona uyumlu ve olgun bir oğlan çocuğu müjdeledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Derken çocuk onun çaba ve tasasına ortak olacak olgunluğa eriştiğinde, (İbrahim) şöyle dedi: "Yavrucuğum! Kendimi rüyada seni kurban ederken görüyorum; bir bak bakalım, sen bu işe ne dersin?" (Oğul) "Babacığım!" dedi, "Sana emredileni yap; inşaallah beni sabredenlerden bulacaksın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Sonunda o ikisi Allah`a teslimiyetlerinin bir gereği olarak (vardıkları sonuca) uydular ve (babası) onu yüzüstü yatırınca, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Biz kendisine "Ey İbrahim!" diye seslendik: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. "Artık rüyanı gerçekleştirmiş bulunuyorsun!" Nitekim Biz, iyilik yapanları işte böyle ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Hiç şüphesiz bu, elbet apaçık bir sınavdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Ve Biz ona fidye olarak muhteşem bir kurban verdik; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. geriden gelen herkesin zihninde ona ilişkin (örnek) bir hatıra bıraktık: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Selam olsun İbrahim`e! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. İyileri Biz, işte böyle ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Zira o, Bizim gerçek mü`min kullarımızdan biriydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Bir de ona kendisini salih kullardan biri olan bir peygamberi, İshak`ı müjdeledik; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. dahası onu ve İshak`ı mübarek kıldık: ama o ikisinin soyundan dürüst ve erdemli olan da var, kendisine açıkça zulmeden de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Doğrusu Biz Musa`ya ve Harun`a da lütufta bulunmuştuk: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. o ikisini ve onların kavmini büyük bir musibetten kurtarmıştık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. ve kendilerine yardım etmiştik de, sonunda galip gelen onlar olmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Onlara (hakkı batıldan seçip ayıran kitabı vermiş Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. ve o ikisini dosdoğru yola yöneltmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Nihayet geriden gelen herkesin zihninde o ikisine ilişkin (örnek) bir hatıra bıraktık: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Selam olsun Musa ve Harun`a! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. İyileri Biz işte böyle ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Zira onlar, Bizim gerçek mü`min kullarımız arasındaydılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Şüphe yok ki İlyas da elçilerden biriydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Hani kavmine demişti ki: "Ne o, sorumluluğunuzu idrak etmemekte direnecek misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Ba`le yalvarıp yakararak, Sanatkarların Mükemmelini göz ardı edeceksiniz, öyle mi; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Allah`ı, hem sizin hem de önden giden atalarınızın Rabbi olanı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Derken onu da yalanladılar; bu yüzden onlar elbette yargılanacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Ancak, Allah`ın inancını saf ve temiz tutma çabasını desteklediği samimi kullar hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. Ve geriden gelen herkesin zihninde ona ilişkin (örnek) bir hatıra bıraktık: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. Selam olsun İlyas ve onun takipçilerine! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. İyileri Biz, işte böyle ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Zira onlar, Bizim gerçek mü`min kullarımız arasındaydılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. Şüphe yok ki Lut da elçilerden biriydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. (Kavmi helak) olduğu zaman, onu ve (inanç) ailesini toptan kurtarmıştık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. geride kalıp toz olmayı tercih eden yaşlı bir kadın dışında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. En sonunda, diğerlerinin tamamını kahrettik; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. ve siz onların mekanlarından gelip geçmektesiniz; her sabah Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. ve her akşam... Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Şüphe yok ki Yunus da elçilerden biriydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Hani o efendisinden kaçan bir köle gibi ağzına kadar dolu bir gemiyle kaçmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Bunun ardından kur`a çekilmiş ve hayatı kayıp (denize atılmıştı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. Derken o derin bir pişmanlıkla kıvranır haldeyken iri balık tarafından yakalanmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. Fakat o eğer Rabbinin yüceliğini sürekli hatırda tutan biri olmasaydı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. yeniden diriliş gününe kadar onun karnında olacaktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. Sonunda Biz onu bitkin bir halde ıssız ve çorak bir kıyıya çıkarttık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. ve onun başucunda bodur ve bol hevenkli bir bitki yeşerttik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. Yine onu yüz bin, hatta daha fazla kişiye (yeniden) elçi gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. Bu kez onlar iman ettiler; bu yüzden Biz de onlara bir müddet müreffeh bir hayat yaşattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. İmdi onlardan şu sorunun cevabını iste: "Senin Rabbinin payına yalnızca kızlar onlara da oğullar düştü, öyle mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. Yoksa melekleri dişiler olarak yarattık da, buna onlar mı tanık oldular?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. Bakın, işte bu tiplerin iftiraya düşkünlüklerinden dolayı ısrarla dedikleri şudur: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. "Allah doğurdu!" Onlar var ya onlar, kesinlikle yalan söylüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. Sahi, O kızları oğlanlara tercih mi etmiş? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. Ne oluyor size, nasıl böyle hüküm verebiliyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. Hiç mi düşünmüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. Yoksa elinize apaçık bir belge mi geçti? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. Eğer doğru söylüyorsanız, haydi (varsa) kendi kitabınızı getirin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. Bir de O`nunla görünmez ve ruhani varlıklar arasında bir soy bağı vehmettiler, oysa bu görünmez ve ruhani varlıklar da bilirler ki, onlar kesinlikle yargılanacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. Yüceler yücesi olan Allah, onların her türlü tasavvur ve tanımlarının çok çok ötesindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Ancak, inancını saf ve temiz tutma çabasını Allah`ın desteklediği samimi kulları böyle yapmazlar: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. çünkü ne siz, ne de taptıklarınız; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. Allah hakkında kimsenin sapmasına sebep olabilecek değilsiniz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. ancak (göz göre göre) ateşe koşan kimseler hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. Hem, (samimi kullar derler) ki: "İçimizde, (Allah tarafından) kendisine bir yer tayin edilmemiş hiç kimse yoktur: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. evet biziz (emre amade olup) saf saf duranlar, elbette biz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 166. yine biziz (O`nun) yüceliğini dile getirenler, elbet biz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 167. Ama bir de ısrarla şöyle diyenler var: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 168. Eğer geçmiş atalarımızdan bize tevarüs edilen ilahi bir uyarı devralmış olsaydık, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 169. elbet biz de imanını saf ve temiz tutma çabasını Allah`ın desteklediği halis kullarından olurduk!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 170. Fakat (vahiy gelince de) onu inkar ettiler; ama zamanı gelince (ne fena yaptıklarını) bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 171. Ama doğrusu, has kullarımız olan elçilerimize geçmişte verilmiş bir sözümüz vardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 172. mutlaka kendileri yardıma mazhar olacaklar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 173. elbet sonunda galip gelecek olan da Bizim ordumuz olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 174. Bu yüzden artık onlardan bir süreliğine uzak dur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 175. ve sen onları(n zavallı halini) gör, zamanı gelince onlar da (kendi perişan hallerini) görecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 176. Sahiden de, onlar azabımızın bir an önce gelmesini (gerçekten) istiyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 177. Fakat o aniden kendi mekanlarında başlarına indiğinde, uyarılanlar berbat bir sabaha uyanmış olacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 178. Yine de sen onlardan bir süreliğine uzak dur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 179. ve sen gözetle; onlar da yakında (günlerini) görecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 180. İzzet ve azamet sahibi Rabbin, insanların idrak evrenlerinin çok ötesinde aşkın bir yüceliğe sahiptir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 181. O`nun bütün elçilerine selam olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 182. Ve alemlerin Rabbine hamdolsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster