أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ
E ifken aliheten dunellahi türıdun
Kelime
Anlamı
Kökü
أَئِفْكًا
uydurma
الِهَةً
tanrılar (mı?)
دُونَ
bırakıp
اللَّهِ
Allah’ı
تُرِيدُونَ
istiyorsunuz

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Allah’ı bırakıp da tamâmıyla uydurma mâbutlara mı tapmak istiyorsunuz?

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  "Allah’ı bırakıpta tamamiyle uydurma başka güçlere mi boyun eğmek istiyorsunuz?"

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Allah’tan başka bir takım uydurma ilâhlar mı istiyorsunuz?

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  "Asılsız şeyler uydurarak, Allâh dûnunda tanrılar mı ediniyorsunuz?"

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Allah’ı bırakıp düzmece ilâhlar mı istiyorsunuz?

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  "Birtakım uydurma yalanlar için mi Allah’tan başka ilahlar istiyorsunuz?"

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Yalancılık etmek için mi Allah’dan başka ilâhlar istiyorsunuz?

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Allah`ı bırakıp uydurma tanrılar mı istiyorsunuz?”

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  «Allah’i birakip uydurma tanrilar mi istiyorsunuz?»

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Allah’ı bırakıp birtakım sahte ilâhları mı arzuluyorsunuz ?

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  “Allah`ı bırakıp da birtakım uydurma ilâhlar mı istiyorsunuz?”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  "Allah’ı bırakıp da birtakım uydurma ilâhlar mı istiyorsunuz?"

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Allah’tan başka bir takım uydurma ilâhlar mı istiyorsunuz?

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  "ALLAH’ın dışında, uyduruk tanrılar mı istiyorsunuz?"

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  «Yalancılık etmek için mi Allah’tan başka ilâhlar istiyorsunuz?»

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Allah’dan başka uydurma tanrılar mı istiyorsunuz?

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  "Birtakım uydurma yalanlar için mi Tanrı’dan başka tanrılar istiyorsunuz?"

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  "Bir takım uydurma yalanlar için mi Allah’tan başka ilahlar istiyorsunuz?"

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  «Yalancılık etmek için mi Allâhı bırakıb düzme Tanrılar diliyorsunuz»?

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (85-87) Hani, babasına ve kavmine şöyle demişti: `(Siz) nelere tapıyorsunuz?` `İftirâ etmek için mi Allah`dan başka ilâhlar istiyorsunuz?` `Peki âlemlerin Rabbi hakkındaki zannınız nedir?`

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Yalancılık etmek için mi, Allah’tan başka tanrılar mı istiyorsunuz?

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  "Allah dan başka kendinize ilahlar mı uydurmak istiyorsunuz?"

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  İftira ederek mi (Allah’a karşı yalan söyleyerek mi) Allah’tan başka ilâhlar istiyorsunuz?

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  "Allah’tan başka uydurma tanrılar mı diliyorsunuz?"

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Bir yalan(a) -Allah’tan başka güçler(e)- (boyun eğmek) mi istiyorsunuz?

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Ne yani! Allah`ı bırakıp da uyduruk ilahlara tapmakta ısrar mı ediyorsunuz?

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  «Bir iftira olarak mı Allah’tan başka ilâhlar diliyorsunuz?»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  "Allah’tan başka bir takım uydurma ilâhlar mı istiyorsunuz?"

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  "Allah’tan başka, uydurma tanrılar/ilahlar mı istiyorsunuz?

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Allah’dan başka uydurma tanrılar mı istiyorsunuz?

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (85-87) Babasına ve halkına şöyle dedi: "Nedir bu tapındığınız nesneler? İlle de bir iftira, bir yalan olsun diye mi Allah’tan başka mâbud arıyorsunuz! Siz Rabbülâlemin’i ne zannediyorsunuz?"

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  "Allah’tan başka uydurma tanrılar mı istiyorsunuz?"

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Allah’tan başka uydurma ilahlar mı istiyorsunuz?

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  «Birtakım uydurma yalanlar için mi Allah’tan başka ilahlar istiyorsunuz?»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  "Allah’ı bırakıp da birtakım uydurma ilahları mı istiyorsunuz?"

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  "Is it a falsehood- gods other than Allah- that ye desire?