1. Andolsun saflar halinde dizilenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Haykırarak sürükleyenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Zikri okuyanlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Muhakkak ki sizin ilâhınız birdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunan herşeyin Rabbi ve bütün gündoğumu noktalarının da Rabbi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Şüphesiz biz en yakın göğü bir süsle, yıldızlarla süsledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Her azgın şeytandan koruduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlar yüce topluluğu (mele-i a’layı) dinleyemezler ve her yandan atılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Kovulurlar. Onlar için ayrıca kesintisiz bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ancak bir (söz) çalıp kapan olursa onu da parlak bir ateş izler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Yaratılış bakımından kendileri mi daha zorludur yoksa bizim (diğer) yarattıklarımız mı? Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Hayır, sen (bu yaratışa) hayret ettin; onlarsa alay ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kendilerine öğüt verildiğinde öğüt almazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bir ayet (mucize) gördüklerinde alaya alırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. ’Bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir’ derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. ’Öldüğümüz, toprak ve kemik haline geldiğimiz zaman mı gerçekten biz mi diriltileceğiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve önceki atalarımız da mı?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. ’Evet hem de küçük düşürülmüş olarak.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O sadece bir tek çığlıktan ibarettir. Hemen bakıp kalırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ’Eyvah bize! İşte bu, din günüdür’ derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. ’İşte bu yalanlamakta olduğunuz ayırma (hüküm) günüdür.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Zalimleri, onların eşlerini ve tapmakta olduklarını toplayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah’tan başka (taptıklarını). Onları cehennemin yoluna yöneltin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Durdurun onları; çünkü onlar sorguya çekileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Size ne oluyor ki birbirinizle yardımlaşmıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hayır. Onlar bugün tamamen teslim olmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Birbirlerine dönüp sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. ’Doğrusu siz bize sağdan geliyordunuz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. ’Hayır siz zaten mü’minler değildiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bizim sizin üzerinizde bir nüfuzumuz yoktu. Aksine siz kendiniz azgın bir topluluktunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Böylece Rabbimizin sözü üzerimize hak oldu. Şüphesiz biz (azabı) tadacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Sizi azdırdık. Çünkü biz de zaten azgın kimselerdik.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Artık o gün onlar azapta ortaktırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. ’Allah’tan başka ilâh yoktur’ dendiğinde büyüklük taslıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. ’Biz delirmiş bir şair için ilâhlarımızı mı terkedeceğiz? diyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Hayır o hakkı getirmiş ve (daha önce) gönderilmiş elçileri doğrulamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Şüphesiz siz acıklı azabı tadacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Siz yaptıklarınızdan başkasıyla cezalandırılmazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ancak Allah’ın ihlasa erdirilmiş kulları müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. İşte onlar için bilinen bir rızık vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (Türlü) meyveler. Onlar ikram görenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Nimetleri bol cennetlerde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Tahtlar üzerinde birbirlerine karşı (otururlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Kaynaktan doldurulmuş kadehlerle etraflarında dolaşılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Bembeyaz, içenlere lezzet veren (bir içki). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Onda ne bir sersemletme vardır ne de ondan dolayı sarhoş olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Yanlarında bakışlarını yalnız kendilerine dikmiş iri gözlü eşler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Onlar adeta örtülü yumurtalar gibidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Birbirlerine dönüp sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. ’Benim bir yakınım vardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. ’Gerçekten sen doğrulayanlardan mısın? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman gerçekten cezalandırılacak mıyız?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. ’Siz ona bakar mısınız?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Bakar ve onu cehennemin ortasında görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. ’Allah’a yemin olsun, sen az kalsın beni de helâke götürecektin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı muhakkak ben de (oraya) götürülenlerden olurdum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Nasıl biz ölmeyecek miymişiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. İlk ölümümüzden başka? Ve azap görmeyecek miymişiz?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Muhakkak ki bu, büyük kurtuluştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Artık çalışanlar böylesi için çalışsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Ağırlanma olarak bu mu daha hayırlıdır yoksa zakkum ağacı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Biz onu zalimler için bir fitne (sınama vesilesi) kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. O cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Tomurcukları adeta şeytanların başları gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Muhakkak ki onlar ondan yiyecekler ve karınları(nı) onunla dolduracaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Sonra kendileri için bunun üzerine kaynar su ile karıştırılmış içkiler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Sonra dönüşleri elbette cehennemedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Çünkü onlar atalarını sapıtmış buldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Kendileri de, onların izlerinden koşturuluyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Andolsun ki onlardan önce, evvelkilerin çoğu sapıtmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Andolsun ki biz onların içlerinde uyarıcılar göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Uyarılanların sonlarının nasıl olduğuna bir bak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Ancak Allah’ın ihlasa erdirilmiş kulları müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Andolsun, Nuh bize seslenmişti de ne güzel cevap vermiştik! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Onu da ailesini de o büyük sıkıntıdan kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Yalnız onun soyunu sürekli kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Sonra gelenler arasında onun için (iyi bir ün) bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Alemler içinde Nuh’a selâm olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. İşte biz iyilik edenleri böyle mükâfatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Şüphesiz o mü’min kullarımızdandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Sonra diğerlerini (suda) boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Doğrusu İbrahim de onun kolundandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. ’Siz neye tapıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Allah’ı bırakıp düzmece ilâhlar mı istiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Peki alemlerin Rabbi hakkındaki kanaatiniz nedir?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Derken yıldızlara bir göz attı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. ’Ben hastayım’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Bunun üzerine onlar arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. ’Hani yemiyor musunuz?’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. ’Size ne oluyor ki konuşmuyorsunuz?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Sonunda gizlice üzerlerine yürüyüp sağ eliyle bir darbe indirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Bunun üzerine hemen koşarak kendisine geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. ’Kendi yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Oysa sizi de yaptıklarınızı da Allah yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. ’Onun için bir bina yapın da kendisini (oradan) alevli ateşe atın.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Böylelikle ona bir tuzak kurmak istediler. Ama biz kendilerini aşağılık kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. ’Ben Rabbime gideceğim. O beni doğru yola iletecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Rabbim bana salihlerden olan bir (çocuk) bahşet.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. ’Ey babacığım! Sen emrolunduğunu yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Böylece ikisi de (Allah’ın emrine) teslim olunca ve onu şakağı üzerine yatırınca, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. ’Ey İbrahim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Sen gerçekten rüyayı doğruladın. İşte biz iyilik edenleri böyle mükâfatlandırırız.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Doğrusu bu apaçık bir imtihandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Kurban edilecek yaşa gelmiş bir kurban kesme sorumluluğu karşılığında oğlunu kurban edilmekten kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Sonra gelenler arasında onun için (iyi bir ün) bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. İbrahim’e selâm olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. İyilik edenleri böyle mükâfatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Şüphesiz o, mü’min kullarımızdandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Ona salihlerden bir peygamber olarak İshak’ı müjdeledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Ona da, İshak’a da bereketler verdik. Onların soylarından iyilik eden de var, kendine açıkça haksızlık eden de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Andolsun ki, biz Musa’ya ve Harun’a da lütufta bulunduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Onları da kavimlerini de o büyük sıkıntıdan kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Onlara yardım ettik. Böylece üstün gelenler onlar oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Onlara açık anlatımlı Kitab’ı verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Onları dosdoğru yola ilettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Sonra gelenler arasında onlar için (iyi bir ün) bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Musa’ya ve Harun’a selâm olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. İşte biz iyilik edenleri böyle mükâfatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Şüphesiz onlar mü’min kullarımızdandılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Şüphesiz İlyas da gönderilmiş peygamberlerdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. ’Siz (Allah’a karşı gelmekten) sakınmıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Ba’l’e tapıp da yaratıcıların en güzelini bırakıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbi olan Allah’ı.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Ancak onu yalanladılar. Bundan dolayı onlar da (azap için) getirileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Ancak Allah’ın ihlasa erdirilmiş kulları müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. Sonra gelenler arasında onun için (iyi bir ün) bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. İlyas’a selâm olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. İşte biz iyilik edenleri böyle mükâfatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Şüphesiz onlar mü’min kullarımızdandılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. Şüphesiz Lut da gönderilmiş peygamberlerdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. Hani onu da bütün ailesini de kurtarmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. Geri kalanların içindeki bir yaşlı kadın hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. Sonra diğerlerini yerle bir ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. Muhakkak ki siz onların yanlarından geçip gidiyorsunuz; sabahleyin Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. Ve geceleyin. Akıl etmiyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Şüphesiz Yunus da gönderilmiş peygamberlerdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Hani o dolu gemiye kaçmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. (Gemidekilerle) kura çekmişti de kaybedenlerden olmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. Bunun üzerine kınanmış halde (denize atıldı ve) balık onu yuttu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. Eğer tesbih edenlerden olmasaydı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. (İnsanların) diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. Biz de onu, hasta bir halde çıplak boş bir alana attık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. Üzerine kabak türünden bir ağaç bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. Ve onu yüz bin (kişiy)e hatta daha fazlasına peygamber olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. Sonunda iman ettiler. Biz de onları belli bir süreye kadar (dünya nimetlerinden) yararlandırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. Kızlar senin Rabbinin de erkek çocuklar onların mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. Yoksa biz melekleri dişi olarak yarattık da onlar buna şahit mi oldular? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. İyi bilin ki onlar kendi uydurmalarıyla diyorlar ki: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. ’Allah doğurdu.’ Onlar kesinlikle yalan söylemektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. O (Allah), kızları oğlanlara tercih mi etti? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. Düşünüp öğüt almaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. Eğer doğru söyleyenlerseniz kitabınızı getirin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. Onlar O’nunla cinler arasında bir soy bağı kurdular. Oysa andolsun ki, cinler de onların (azaba) getirileceklerini bilmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. Allah onların nitelemelerinden münezzehtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Ancak Allah’ın ihlasa erdirilmiş kulları müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. Artık ne siz ne de taptıklarınız; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. O’na karşı kimseyi fitneye sürükleyemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. Ancak cehenneme girecek olan hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. ’Bizim her birimizin belli bir makamı vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. Şüphesiz, o saflar halinde dizilenler biziz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 166. Şüphesiz o tesbih edenler biziz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 167. Gerçi onlar kesin bir şekilde (şöyle) diyorlardı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 168. ’Eğer yanımızda öncekiler(e inenler)den bir zikir (kitap) olsaydı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 169. Muhakkak biz de Allah’ın ihlasa erdirilmiş kulları olurduk.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 170. Şimdi ise onu inkâr ettiler. Yakında bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 171. Andolsun, peygamber olarak gönderilenler hakkında şu sözümüz geçmiştir: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 172. Onlar elbette yardım göreceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 173. Ve hiç şüphesiz üstün gelecek olanlar da bizim askerlerimizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 174. Bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 175. Onların halini gözetle; onlar da gözetleyeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 176. Onlar azabımızın çarçabuk gelmesini mi istiyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 177. Fakat (azap) onların alanlarına inince uyarılanların sabahları ne kötü olur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 178. Bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 179. (Başlarına geleceği) gözetle. Nitekim onlar da yakında göreceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 180. Üstünlük (izzet) sahibi Rabbin onların nitelemelerinden münezzehtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 181. Gönderilmiş peygamberlere selâm olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 182. Hamd, alemlerin Rabb’i Allah’adır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster