بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ
Bel acibte ve yesharun
Kelime
Anlamı
Kökü
بَلْ
hayır
عَجِبْتَ
sen şaşıyorsun
وَيَسْخَرُونَ
onlar ise alay ediyorlar

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Belki de şaştın sen ve alay eder onlar da.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Belki de sen, bu muhteşem kudreti inkâr etmelerine şaşıp kaldın. Halbuki onlar seninle ve Kur’ân’la alay ediyorlar.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Hayır, sen şaşıyorsun. Halbuki onlar alay ediyorlar.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Hayır, onların alaylı hâllerine şaşıp kaldın.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Hayır, sen (bu yaratışa) hayret ettin; onlarsa alay ediyorlar.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Hayır, sen (bu muhteşem yaratışa ve onların inkarına) şaşırdın kaldın; onlar ise alay edip duruyorlar.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Doğrusu (Ey Rasûlüm, Allah’ın kudretini ve öldükten sonra dirileceklerini inkâr etmelerine) sen şaştın. Onlar ise, seninle (ve taaccüb edişinle) alay ediyorlar.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Sen hayran kaldın; onlarsa alay ediyorlar.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Evet; sen onlara sasiyorsun, onlar da seni alaya aliyorlar.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Ne var ki sen onlara (onların

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (12-13) Hayır, sen hayranlık ve şaşkınlık duyarken onlar (yalnızca) alay ederler. Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almazlar.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Hayır, sen (onların hâline) şaştın, onlar ise alay ediyorlar.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Hayır, sen şaşıyorsun. Halbuki onlar alay ediyorlar.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Sen hayranlık duyarken onlar alay ediyorlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Fakat sen onlara şaşıyorsun, ama onlar (seninle) eğleniyorlar.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Ey Muhammed! Evet; sen onlara şaşıyorsun, onlar da seninle alay ediyorlar.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Hayır, sen (bu muhteşem yaratışa ve onların inkarına) şaşırdın kaldın; onlar ise alay edip duruyorlar.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Hayır, sen şaşıyorsun. Halbuki onlar alay ediyorlar.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Belki sen (Habîbim) teaccüb etdin. Onlar da (bu teaccübünden dolayı) eğlenirler,

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (Ey Habîbim!) Bil`akis (sen, onların bu kadar delillere rağmen inkâr etmelerine)hayret ettin, hâlbuki (onlar senin anlattıklarınla) alay ediyorlar.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Hayır, sen; şaşırıp kaldın, onlarsa alay edip duruyorlar.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  (Soruya verdikleri cevaba) Sen şaşırdın, onlar ise (verdiğin yaratılışla ilgili haberlerle) alay ediyorlar.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Evet, sen hayret ettin ve onlar (ise) alay ediyorlar.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Hayır, sen şaşırdın kaldın; onlar ise alay edip duruyorlar.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Hayır, sen hayranlık ve şaşkınlık duyarken onlar (yalnızca) alay ederler;

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Ama hayır, sen hayranlık ve şaşkınlık duyarken, onlar işin şakasındalar;

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (12-14) Evet. Sen taaccüp ettin. Onlar ise istihzâda bulunurlar. Ve onlara nasihat verildiği zaman, düşünüp nasihat kabul etmezler. Ve bir mûcize gördükleri vakit de onunla istihzâ eder dururlar.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Hayır! Sen onlara şaşıyorsun. Onlar ise alay ediyorlar.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Hayır sen hayranlıkla bakıyorsun, onlar ise alay ediyorlar!

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Ey Muhammed! Evet; sen onlara şaşıyorsun, onlar da seninle alay ediyorlar.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Ne var ki sen onların haşri inkâr etmelerine şaşırıyorsun, onlar ise seninle alay ederler.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Hayır sen (bu muhteşem kudrete) hayran kaldın; onlarsa (seninle) alay ediyorlar.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Belki sen buna hayret ediyorsun, onlar da alay ediyorlar.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Hayır, sen (bu muhteşem yaratışa ve onların inkarına) şaşırdın kaldın; onlar ise alay edip duruyorlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Ama sen şaşırdın, onlarsa alay ediyorlar.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Truly dost thou marvel, while they ridicule,