1. Andolsun sıra sıra dizilmiş meleklere veya Kur’ân ayetlerine. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Günahlardan vazgeçip sakınanlara veya bulutları sürükleyip götüren meleklere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve Kur’ân’ı okuyup ibret alanlara andolsun ki; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hiç tartışmasız sizin ilahınız, gerçek olup bir ve tektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunan herşeyin Rabbi ve bütün gündoğumu noktalarının da Rabbi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Biz yeryüzüne en yakın gökleri, yıldızların güzelliğiyle süsledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve o gökleri hertürlü inatçı şeytandan yıldızlarla koruduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ki o şeytanlar yüce melekler topluluğunda konuşulan şeylere kulak verip dinleyemezler ve herbir taraftan taşlanarak kovulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Kovulup atılırlar, onlar için ahirette ardı arkası kesilmeyen bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ancak meleklerin konuşmalarından hırsızlama bir söz kapan olursa, hemen onun ardından da delici ve yakıcı bir ateş, ona peşinden yetişir ve onu yakar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. "Yaratılış bakımından kendilerini yaratmak mı daha zordur, yoksa bizim diğer yarattığımız gökler, sistemler ve düzenler mi?" Şüphesiz biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Belki de sen, bu muhteşem kudreti inkâr etmelerine şaşıp kaldın. Halbuki onlar seninle ve Kur’ân’la alay ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kendilerine öğüt verildiğinde, düşünüp öğüt almazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve bir delil gördüler mi, onunla alay etmeye kalkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. "Bu açık bir sihirden başkası değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Biz ölüp toprak ve kemik yığını haline geldiğimiz zaman mı, tekrar diriltilip kabirlerimizden kaldırılacağız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Önceki atalarımızda mı diriltilecekler?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. "Evet üstelik boyun bükmüş, aciz ve çaresiz bir vaziyette diriltileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bir tek haykırış yetecek. Bir de bakmışlar ki, hepsi diriltilmişler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Yazıklar olsun bize. İşte hesap günü, bu gündür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. "İşte bugün sizin yalanlayıp durduğunuz, ayırt etme günüdür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Toplayın bütün o varoluş gayesi dışında yaşayanları, kendileri gibi olanlarla ve bütün Allah’tan başka taptıkları ile birlikte. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah’tan başka ne kadar taptıkları varsa, hepsiyle birlikte cehennem yolunu gösterin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Tutuklayın, durdurun onları. Şüphe yok ki, onlar sorguya çekilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Size ne oldu ki, birbirinize yardım etmiyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hayır, bugün onlar tamamiyle teslim olmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onlardan kimi, kimine yönelip birbirini sorumlu tutmaya kalkışırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Bakın" diyecek. "Siz bize ayartma niyetiyle, sağdan yaklaşır, bizi şaşırtırdınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Zaten siz, inanan kimseler değildiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Üstelik sizi zorlayacak bir gücümüz de yoktu, ama siz azgın kişilerdiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Fakat şimdi Rabbimizin azap sözü, bizim de aleyhimize çıktı. Ve şüphe yok ki, azabı tadacağız elbet. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Biz sizi aldatıp baştan çıkardık. Çünkü kendimiz de, baştan çıkmış azgınlardan idik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Doğrusu o gün, onlar azapta ortaktırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Çünkü bakın, ne zaman onlara "Allah’tan başka gerçek ilah yoktur" denilse, küstahça böbürlenirlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ve "Mecnun bir şairin sözüyle, biz ilahlarımızı mı terkedeceğiz?" derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Hayır, asla! O peygamber gerçeği getirmiştir ve O Allah’ın önceki elçilerinin bildirdikleri hakikatı, tasdik etmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bakın, siz öteki dünyada acıklı azabı tadacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ve ancak yaptığınız neyse, onun karşılığı olarak cezalanacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ancak Allah’ın samimi, gösterişten uzak kullarına böyle davranılmayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Öteki dünyada o samimi kullar için, özellikleri belli, yani yabancısı olmadıkları rızıklar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Her türlü meyveler… Onlar orada ağırlanıp dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Nimetlerle dolu cennetlerde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Mutluluk koltukları üzerinde, karşılıklı oturup birbirlerine sevgi ile bakışarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Önlerinde meşrubat pınarlarından, ırmaklarından doldurulmuş kadehler dolaştırılacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Bembeyazdır o içecek ve içenlere lezzet ve zevk verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Çarpıp sersem etmeyen ve sarhoşluk da vermeyen bir içki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Yanlarında bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş, güzel gözlü hûriler de bulunur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Sanki onlar saklanıp, gizlenip muhafaza edilmiş birer yumurta gibi, pürüzsüz ve çarpıcıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Orada birbirlerine, geçmiş hayatları hakkında sorular soracaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. "Benim dünyada bir arkadaşım vardı… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. "Sen de mi Allah’tan, peygamberlerden gelenleri doğrulayanlardansın?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ölüp toz ve kemik yığını haline geldikten sonra, yeniden dirilip sorguya çekilip, cezalanacağız öyle mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. "Onun ne durumda olduğuna dönüp bakmak istermisiniz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Bunun üzerine dönüp bakar ve o arkadaşını yanan ateşin ortasında görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ve "Aman Allah’ım!" der. Ey eski arkadaşım! Neredeyse beni de mahvedecektin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Eğer Rabbimin lütfu olmasaydı, ben de şimdi azaba uğratılanlar arasında olurdum! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Cennetteki arkadaşlarına hitaben, artık bir daha ölmeyeceğiz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. yalnız ilk ölümümüz başka, ölmeyecek ve biz azaba uğratılmayacağız değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. İşte en büyük kurtuluş ve mutlulukta budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Dünyada çalışanlar, bunun gibi bir kurtuluş için çalışsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Böyle bir nimete konmak mı daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Gerçek şu ki, biz o ağacı yaratılış gayesi dışında yaşayarak, ömür tüketenler için bir sınama aracı yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Zira o ağaç, cehennemin dibinde çıkan bir bitkidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Onun meyve veya tomurcukları çirkin görünüşlü şeytan veya yılanların başı gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Cehennemlikler, ondan yemeye ve karınlarını onunla şişirmeye mahkumdurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Sonra, bu yemeğin üzerine kaynar su katılmış içki onlar içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Bu meşrubatı içtikten sonra da, yine cehennemdir dönüp varacakları yer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Şüphe yok ki, onlar atalarını sapıtmış bir halde bulmuşlardı da, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. babalarının izinde koşup gitmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Onlardan önce gelip geçmiş eski toplumların çoğu da sapıtmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Halbuki kendilerine uyarıcılar göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Bak da gör, uyarılanların sonucu ne oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Ancak iyi niyetli, samimi, gösterişten uzak, kendini hakka teslim eden, Allah’ın kulları, peygamberleri dinlediler ve azaba uğratılmadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Nuh işte bu sebeple bize yalvarmıştı ve bizim duasını kabul etmemiz ne güzeldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Biz O’nu da, aile ve dostlarını da o korkunç felaketten kurtarmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Kavmini tufanla helak ettikten sonra, Nuh’un soyunu, yeryüzünde kalan ve O’ndan türeyip çoğalan bir toplum kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Ve böylece O’nun, sonraki kuşaklar arasında yaşayıp anılmasını sağladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Tüm dünya milletleri içinde Nuh’a selam olsun dedik veya O’nun neslinden gelen müslümanlar O’na selam ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. İşte biz, iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Çünkü O, bizim gerçekten inanmış kullarımızdandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Böylece O’nu ve kendisiyle beraber olanları kurtardık ve sonra ötekileri suda boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Şüphesiz İbrahim de O’nun yolunda gidenlerdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Hani Rabbine tertemiz bir kalp ile yönelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. "Siz neye tapıyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. "Allah’ı bırakıpta tamamiyle uydurma başka güçlere mi boyun eğmek istiyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. "Öyleyse Alemlerin Rabbi hakkındaki görüşünüz nedir? Ki O’na böyle ortaklar koşuyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Yıldızlara bakarak manalar çıkaran bir toplumda yaşayan İbrahim de, bir bayram günü, bayram yerine gelmesi için yapılan teklife karşı yıldızlara bir göz attı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Ve onlara, yıldızların kendisinin hasta olduğunu bildirdiklerini söylemek istercesine, "Ben hastayım!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Bunun üzerine bulaşıcı bir hastalık olabilir diye arkalarını dönüp O’ndan kaçtılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. İbrahim de kimselerin bulunmadığı o günde, onların put ve sahte ilahlarına yaklaştı da, "Önünüze kutsallaştırılmak üzere konulmuş bu güzelim yemeklerden niçin yemiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Neyiniz var ki, konuşmuyorsunuz?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Sonra üzerlerine yürüyüp, tüm gücüyle vurup kırdı onları. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. O putlara tapanlar, bayram yerinden dönüp gelince, puthanedeki manzarayı gördüler ve koşarak, O’na doğru geldiler ve yaptığı bu işten dolayı, O’nu suçladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. "Siz kendi ellerinizle yonttuklarınıza mı tapıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Oysa sizi de, sizin yonttuklarınızı da yaratan Allah’tır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. "Bir odun yığını hazırlayın ve O’nu ateşin içine atın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Onlar İbrahim’e kötülük yapmak istediler, ama biz onların planlarını bozduk ve onları küçük düşürdük. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. "Ben bu toprakları terkedeceğim ve Rabbim beni ne tarafa sevkederse, oraya gideceğim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Ey Rabbim! Bana iyi ve yararlı kişilerden olacak bir evlat bağışla diye dua etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Biz de O’na, uslu ve uysal bir oğul müjdesini verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. "Babacığım" dedi. "Sana emredilen neyse onu yap, inşaallah beni her türlü sıkıntıya göğüs gerebilenlerden bulacaksın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Böylece her ikisi de, Allah’ın emrine teslim olup, İbrahim O’nu yüzüstü yatırınca, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Ey İbrahim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. "Artık rüyanı gerçekleştirmiş bulunuyorsun!" Nitekim Biz, iyilik yapanları işte böyle ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Şüphe yok ki, bu apaçık bir sınamaydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Biz kurban edeceği oğluna bedel, büyük bir kurban koç verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Geriden gelecek nesiller arasında O’na iyi bir ün bıraktık, yani İbrahim kendisinden sonra gelen, tüm ırk ve din mensupları tarafından hayırla anılır ve tüm toplum O’na Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. "İbrahim’e selam olsun" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. İşte iyi hareket edenleri böyle ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Şüphesiz O, bizim inanmış kullarımızdandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Ve zamanı gelince, O’na kendisi de bir peygamber olacak olan, dürüst ve temiz kişilerden olan İshak’ı da evlat olarak müjdeledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. O’nu da, İshak’ı da uğurlu kıldık, ama onların soylarından iyi işler yapanlar da çıkacak, varoluş gayesi dışına çıkan da olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Ve andolsun ki, biz Musa’ya ve Harun’a bol bol nimetler verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. O ikisini ve kavimlerini, büyük bir felaket olan Firavuna kölelikten kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Ve kendilerine yardım ettik de, onlar da üstün geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Onlara apaçık ifadeli kitap da verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Ve onları doğru yola ilettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Sonraki kuşaklar arasında, onlar için güzel bir ün ve güzel bir hatıra bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Musa’ya ve Harun’a da selam olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Şüphe yok ki biz, iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Şüphe yok ki, ikisi de inanan kullarımızdandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Şüphesiz İlyas da, gönderilen peygamberlerdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. "Yolunuzu yordamınızı Allah’ın kitabı vasıtasıyla bulmaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Ba’l putuna yalvarıp yakarıp, sanatkarların en güzeli olan Allah’ı bir kenara mı bırakırsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Allah’ı, sizin ve önceki atalarınızın da Rabbi olan Allah’ı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Şüphesiz onlar İlyas’ı yalanladılar. Bu sebeple, hesap günü huzurumuzda hazır bulundurulacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Ancak iyi niyetli, samimi, gösterişten uzak olarak inanan kulları hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. Sonraki kuşaklar arasında, onlar için güzel bir ün ve hatıra bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. İlyas’a ve O’nun soyundakilere selam olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. İyi hareket edenleri biz böylece mükafatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Çünkü O, gerçekten inanmış kullarımızdan biriydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. Şüphesiz Lût da elçilerimizden biriydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. Ama O’nun günahkar ülkesini cezalandırırken, kendisini ve aile efradını kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. Yalnız, azapta kalacaklar arasında bulunan, ihtiyar bir kadın olan Lût’un karısı hariç olmak üzere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. Ve sonra diğerlerini tamamen yok ettik, kökünü kazıdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. Siz bugüne kadar onların yurtlarından gelip geçmektesiniz, her sabah Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. ve her akşam. O halde bakıp ibret almıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Şüphesiz Yunus da elçilerimizden biriydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Kaçak bir köle gibi, yüklü bir gemiye binip kaçmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Ve sonra kur’a çekilmiş, o kur’ada da kaybedenlerden olmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. Sonra O’nu denize atmışlar, Rabbinden izinsiz olarak kavminden ayrıldığı için, kendi kendisini kınar olduğu halde, büyük bir balık tarafından yutulmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. Eğer O, en sıkıntılı anlarında bile, Allah’ın sınırsız şanını yüceltenlerden olmasaydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. İnsanların yeniden diriltilecekleri güne kadar, O’nun karnında kalmış olacaktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. Ama balığın karnında bizi andı, tesbih etti biz de O’nu hasta bir halde, gölgesiz boş bir yere bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. Ve üzerine hemencecik gölge yapması için, kabak türünden geniş ve sık yapraklı bir bitki bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. Bu hadiseden sonra, Yunus’u kaçıp geldiği kavmine gönderdik. Onların nüfusu o gün için, yüzbin veya daha fazla idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. Onlar bu defa Yunus’a inandılar. Bunun üzerine biz de onları, belli bir süre geçindirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. "Rabbine kızlar, kendilerine de oğlanlar mı yakışıyor?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. Yoksa biz melekleri onların gözleri önünde dişi mi yarattık ki, meleklerin dişi olduğunu söylüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. İyi bilin ki, onlar kendi iftiraları olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. Allah doğurdu derler. Hayır, onlar elbette yalancıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. Hâşâ! Allah kızları, oğullara tercih etmiş, öyle mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. Ey kâfirler ne oluyor size, ne biçim karar veriyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. İyice düşünmez misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. Yoksa iddialarınızı doğrulayacak açık bir deliliniz mi var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. Eğer doğru söylüyorsanız, haydi kitabınızı getirin de görelim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. O inkârcılar, Allah ile cinler arasında soy birliği olduğunu ileri sürdüler. Halbuki cinler de bilirler ki, yakalanıp hesaba çekilecekler veya cinler de, Allah ile cinler arasında soybirliği uyduranların, yakalanıp azaba getirileceklerini bilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. Allah, onların yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir, yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Fakat Allah’ın halis kulları, bu inkârcılar gibi davranıp, Allah’la diğer yaratıkları arasında, soy birliği kurmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. Ey inkârcılar! Ne siz, ne de taptıklarınız Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. kimseyi Allah’a karşı kandırıp, yoldan çıkaramazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. Ancak cehenneme girecek olanı kandırabilirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. "Bizim içimizden herkesin belli bir makamı vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. Biziz o saf saf dizilenler, biz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 166. Şüphesiz O’nun sınırsız şanını yücelten biziz, biz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 167. Gerçi o inkârcı puta tapanlar şöyle diyorlardı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 168. "Eğer yanımızda evvelkilere gelen kitaplardan bir kitap olsaydı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 169. kesinlikle Allah’ın öz ve temiz kullarından olurduk." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 170. Fakat onlara kitap gelince, O’nu inkâr edip, gerçekleri örtbas etmiş oldular. Yakında bu hareketlerinin sonunun nasıl olacağını bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 171. Çünkü daha önce kullarımız olan elçilere söz vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 172. Kendilerine mutlaka yardım edilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 173. Ve galip gelecek olanlar, mutlaka bizim ordumuzdur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 174. Bu sebeple o inkârcılardan, bir süre uzak dur. Onların sözlerine aldırış etme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 175. Onlara inecek azabı gözetle, onlar da yakında görmediklerini görecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 176. Yoksa azabımızın çabuk gelmesini mi istiyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 177. Fakat azabımız onları yurtlarında indiği zaman uyarılmış olanların uyanması ne kötü olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 178. Bu sebeble onlardan bir süre uzak dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 179. Ve bekle de gör, onlar da şimdi görmediklerini görecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 180. Çok üstün ve çok güçlü olan Rabbin, onların vasfettiklerinden yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 181. Selam, gönderilen tüm peygamberlere olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 182. Tüm eksiksiz övgüler, bütün alemleri yaratan Allah’a mahsustur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster