فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ
Feltekamehül hutü ve hüve mülım
Kelime
Anlamı
Kökü
فَالْتَقَمَهُ
sonra onu yuttu
الْحُوتُ
balık
وَهُوَ
ve o
مُلِيمٌ
kendi kendisini kınarken

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Kınanmış bir haldeydi ki onu balık yutuvermişti.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Sonra O’nu denize atmışlar, Rabbinden izinsiz olarak kavminden ayrıldığı için, kendi kendisini kınar olduğu halde, büyük bir balık tarafından yutulmuştu.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Yunus kendini kınayıp dururken onu bir balık yuttu.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  (Yunus) levmedici olduğu hâlde balık Onu yuttu (pişmanlık duygusuyla karışık bir hâlde, balık = dünya yaşamı onu yuttu);

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Bunun üzerine kınanmış halde (denize atıldı ve) balık onu yuttu.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Derken onu balık yutmuştu, oysa o kınanmıştı.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  (Kavminden kaçmış olduğundan ötürü) nefsini kınamış bir halde iken, hemen balık onu yuttu.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Balık onu yuttu. O kınanmayı hak etmişti.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Kendini kinarken onu bir balik yutmustu.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Yûnus kendi kendini kınarken büyük bir balık onu yutuvermişti.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (140-142) Hani o kaçıp yüklü gemiye binmişti de gemidekilerle kur`a çekmişti ve kaybedenlerden olmuştu. (O, sahibinden izinsiz kaçan benim diyerek) kınanmış bir halde (kendisini denize atmış) iken balık onu hemen yutmuştu.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Böylece, Yûnus kendini kınayıp dururken balık onu yuttu.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Yunus kendini kınayıp dururken onu bir balık yuttu.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Balık onu yuttu, bundan o sorumluydu.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Derken (denize atılmış ve) kendisini balık yutmuştu. (Kendi nefsini) kınıyordu.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Yunus kendini kınarken, balık onu yutmuştu.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Derken onu balık yutmuştu, oysa o kınanmıştı.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Yunus kendini kınayıp dururken onu bir balık yuttu.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  O, kınanmış bir halde iken kendisini hemen balık yutmuşdu.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Derken o (kendi kendini) kınayan bir kimse olduğu hâlde balık onu yuttu.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Yenilgiye uğramışken, bir balık yutmuştu onu.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Yunus kınanmış olarak balığa yem olacaktı.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Onu (Yunus A.S’ı) hemen bir balık yuttu. O, levmedilen biriydi (kendi kendini kınıyordu).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Kendini kınayıcı iken, onu bir balık yutmuştu.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  (sonra o’nu denize atmışlar ve) denizde büyük balık tarafından yutulmuştu, çünkü kınananlardan biriydi.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Derken o derin bir pişmanlıkla kıvranır haldeyken iri balık tarafından yakalanmıştı.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Artık o melâmet eder (nefsini kınar) bir halde iken O’nu balık yutuverdi.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Yunus kendini kınayıp dururken onu bir balık yuttu.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Kendi kendisini kınarken, onu balina yuttu.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Yunus kendini kınarken, balık onu yutmuştu.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  O yaptığından ötürü pişman bir vaziyette iken balık onu yutuverdi.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  (Yûnus, Rabbinden izinsiz olarak kavminden ayrıldığı için) Kendi kendisini kınarken (denize attılar) balık onu yuttu.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  O, kınanmış iken bir balık onu yuttu.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Derken onu balık yutmuştu, oysa kendisi (kendini) kınanmış (sayanlardan)dı.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Derken, kendisini balık yutmuştu. O kendi kendini kınayıp duruyordu.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Then the big Fish did swallow him, and he had done acts worthy of blame.