1. Andolsun sıra sıra duranlara Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Önlerindekini sürdükçe sürenlere Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Zikir okuyanlara Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ki, ilahınız birdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabb’idir. Doğuların da Rabb’idir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bize en yakın göğü, bir süsle ve yıldızlarla süsledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve onu itaat etmeyen her şeytandan koruduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O şeytanlar, yüce alemi (Mele-i A’la’yı) dinleyemezler; her yandan kendilerine mermi gibi yıldızlar atılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Kovulup atılırlar. Ve onlar için sürekli azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ancak meleklerin konuşmalarından bir sözü kapan olursa, onu da delen ve yakan alevli yıldızlar takip eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Şimdi sor onlara; «Kendilerini yaratmak mı daha zordur, yoksa, Bizim yarattıklarımız mı?» Aslında biz kendilerini özlü ve yapışkan çamurdan yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ey Muhammed! Evet; sen onlara şaşıyorsun, onlar da seninle alay ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onlara öğüt verildiği vakit düşünüp öğüt almazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bir mucize görseler onunla alay ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. «Bu apaçık büyüdür» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yani biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı dirilecekmişiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bizden önceki atalarımızda mı dirilecek? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. De ki; «Evet, hem de hor ve hakir olarak dirileceksiniz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O dirilme sahnesi korkunç bir çığlıktan ibarettir. Hemen o anda gözlerini birdenbire açıp etrafa bakacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. «Vah bize, bu ceza günüdür» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlara «İşte bu yalanladığınız hüküm günüdür» denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. «Zalimleri, onların aynı yoldaki arkadaşlarını ve taptıklarını Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah’dan başka (taptıklarına) onlara cehennemin yolunu gösterin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Durdurun onları, çünkü onlar sorguya çekileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. «Size ne oldu ki, birbirinizle yardımlaşmıyorsunuz?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hayır; bugün onların hepsi teslim olmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onlardan kimi kimine yönelip birbirini mesul tutmaya kalkışırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. «Doğrusu siz bize sağdan gelirdiniz» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. «Hayır; siz inanmış kimseler değildiniz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. «Ve bizim size karşı bir hakimiyetimiz de yoktu. Bilakis siz azgınlar güruhu idiniz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. «Bu sebeple, Rabbimizin sözü hepimizin üzerine hak olmuştur. Şüphesiz azabı tadacağız.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. «Çünkü biz sizi baştan çıkardık. Zira biz de azgın kimselerdik.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. O gün hepsi azapta birleşirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İşte biz, suçlulara böyle yaparız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Çünkü onlara ’Allah’dan başka ilah yoktur’ denildiği zaman büyüklük taslarlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Deli bir şair için tanrılarımızı mı bırakalım? derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Hayır! O gerçeği getirmiş ve peygamberleri de doğrulamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Şüphesiz siz can yakıcı azabı tadacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Sadece yaptığınız işlerle cezalandırılıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ancak Allah’a gönülden bağlı kulları bu cezanın dışındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onlar için bilinen rızık vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Çeşit çeşit meyveler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Nimet cennetlerinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Tahtlar üzerinde karşılıklı otururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Önlerinden akan kaynaktan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Berraktır, içenlere lezzet veren bir içki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O içkide ne sersemletme var, ne de onunla sarhoş olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Yanlarında da bakışlarını yalnız kendisine çevirmiş iri gözlü eşler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Saklı yumurtalar gibi bembeyaz eşler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Cennet ehli birbirine dönmüş sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. «Benim de bir arkadaşım vardı.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bana «Sende mi doğrulayanlardansın?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Biz ölüp toprak ve kemik olduğumuz zaman mı dirilip yaptığımız işlere göre cezalanacağız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Yanındakilere; «Siz onu bilir misiniz?» der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Bir bakar, onu cehennemin ortasında görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ona der ki; «Yemin ederim ki, sen az daha beni helâk edecektin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Rabb’imin lütfu olmasaydı şimdi ben de cehenneme götürülürdüm» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. «Biz bir daha ölmeyecek miyiz?» der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. İlk ölümümüzden başka ölüm yok ve biz azaba da uğramayacağız ha! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. İşte büyük başarı ve mutluluk budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Çalışanlar bunun için çalışsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Cennet gibi konak mı hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Biz, o ağacı zalimler için fitne yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. O, cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Tomurcukları, şeytanın başı gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İşte cehennemlikler bundan yer ve karınlarını bununla doldururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Sonra, bu yemeğin üzerine kaynar su katılmış içki onlar içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Sonra dönüşleri yine cehennemedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Çünkü onlar atalarını sapık yolda buldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Öyle iken yine de düşünmeden atalarının peşinden koşuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Andolsun onlardan öncekilerinin çoğu da sapmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Biz onların içine de uyarıcılar göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Bak, o uyarılanların sonu nice oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Ancak, Allah’a gönülden bağlı kullar o azabın dışında kaldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Andolsun Nuh bize dua etmişti de ne güzel kabul etmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Onu ve ailesini büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Ancak O’nun soyunu sürekli kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Sonra gelenler arasında O’na iyi bir ün bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Alemler içinde Nuh’a selâm olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. İşte biz güzel davrananları böyle mükafatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Çünkü O bizim, inanan kullarımızdandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Sonra ötekileri (inanmayanları) suda boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. İbrahim de Nuh’un milletindendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Çünkü tertemiz bir kalp ile Rabb’ine gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. «Neye tapıyorsunuz?» demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Allah’dan başka uydurma tanrılar mı istiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Alemlerin Rabb’i hakkındaki düşünceniz, zannınız nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. İbrahim yıldızlara bir baktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Ben hastayım dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Bunun üzerine onun yanından kaçtılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. İbrahim de; gizlice onların tanrılarına sokuldu. «Size sundukları yiyecekleri yemiyor musunuz?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Neyiniz var konuşamıyor musunuz? dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Ve gizlice üzerlerine yürüyüp sağ eliyle putlara kuvvetli bir darbe indirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Bunun üzerine puta tapanlar koşarak İbrahim’in yanına geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. İbrahim onlara «Elinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Oysa sizi de, yaptığınız bu şeyleri de Allah yaratmıştır dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. «Onun için bir bina yapın da onu ateşe atın» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. İbrahim’e bir tuzak kurmak istediler, biz de onların tuzaklarını boşa çıkardık, onları alçalttık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. «Ben Rabb’ime gidiyorum, O beni doğru yola iletecek.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Rabb’im bana iyilerden olacak bir çocuk ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Biz ona yumuşak huylu bir erkek çocuk müjdeledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Çocuk onun yanında koşma yaşına gelince ona; «Yavrum! Ben uykuda iken seni kestiğimi görüyorum, bir düşün ne dersin? Çocuk; «Babacığım sana emredileni yap, inşaallah beni sabredenlerden bulacaksın» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. İkisi de Allah’a teslimiyet gösterip babası, oğlunu alnı üzerine yere yatırınca. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Biz ona «Ey İbrahim» diye seslendik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Sen rüyayı doğruladın; biz güzel davrananları böyle mükafatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Gerçekten bu apaçık bir imtihan idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Ona fidye olarak büyük bir kurban verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Sonra gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. İbrahim’e selâm olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. İşte biz güzel davrananları böyle mükafatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Çünkü o bizim mü’min kullarımızdandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Biz ona iyilerden bir peygamber olacak İshak’ı müjdeledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Kendisini ve İshak’ı kutlu ve bereketli kıldık. Her ikisinin neslinden iyi kimseler olacağı gibi, açıkça kendisine zulmeden de olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Andolsun Musa’ya ve Harun’a da lütuflarda bulunduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Onları ve kavimlerini büyük sıkıntılardan kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Onlara yardım ettik de üstün geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Onlara, apaçık anlaşılan bir Kitap vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Ve onları doğru yola ilettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Sonra gelenler arasında onlara iyi bir ün bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Musa’ya ve Harun’a bizden selâm olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. İşte biz güzel davrananları böyle mükafatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Çünkü onların ikisi de bizim mü’min kullarımızdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. İlyas da peygamberlerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Kavmine demişti ki; «Allah’ın azabından korkmaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Yaratanların en güzeli olan Allah’ı bırakıp da Ba’l putuna mı tapıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Sizin ve babalarınızın Rabb’i olan Allah’ı terk mi ediyorsunuz?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Onu yalanladılar, bunun üzerine hepsi cehenneme götürülecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Yalnız Allah’a gönülden bağlı kulları bunun dışındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. Sonra gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. İlyas’a selâm olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. İşte biz güzel davrananları böyle mükafatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Çünkü O bizim mü’min kullarımızdandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. Lût da gönderilen peygamberlerdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. Onu ve ailesini kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. Yalnız azaba uğrayanlar arasında kalan ihtiyar bir kadın hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. Sonra diğerlerini yok etmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. Ey insanlar! Sabahleyin onların yanından geçip gidiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. Ve geceleyin. Düşünmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Yunus da gönderilen peygamberlerdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Dolu bir gemiye kaçmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Gemide olanlar arasında kura çekilmişti de yenilenlerden olmuştu, bu sebepten denize atılmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. Yunus kendini kınarken, balık onu yutmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. Eğer Allah’ı tesbih edenlerden olmasaydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. İnsanların yeniden dirileceği güne kadar balığın karnında kalırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. Biz de onu halsiz bir durumda ağaçsız çıplak bir yere attık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. Üzerine gölge yapması için geniş yapraklı bitki yetiştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. Ve onu yüz bin insan ya da daha çok kişiye peygamber olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. İnandılar, biz de onları belli bir süreye kadar geçindirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. Ey Muhammed! Putperestlere sor bakalım kızlar Rabb’inin de erkekler onların mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. Yoksa biz melekleri kız olarak yaratırken onlar yanında mıydı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. Dikkat edin, onlar iftiraları yüzünden diyorlar ki: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. Allah doğurdu onlar elbette yalancıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. Allah, kızları oğullara tercih mi etmiş? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. Ne oluyorsunuz? Ne biçim hükmediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. Hiç mi düşünmüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. Yoksa sizin açık deliliniz mi var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. Eğer doğru iseniz kitabınızı getirin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. Allah’la cinler arasında soy bağı uydurdular. Andolsun cinler de, kendilerinin hesap yerine götürüleceklerini bilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. Haşa! Allah, onların taktıkları sıfatlardan münezzehtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Allah’a gönülden bağlı kullar, bunların dışındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. Ey inkârcılar! Ne siz ne de taptıklarınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. Kimseyi Allah’a karşı kandırıp yoldan çıkaramazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. Ancak cehenneme girecek olanları kandırırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. «Bizim içimizden herkesin belli makamı vardır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. Şüphesiz biz sıra sıra duranlarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 166. Allah’ı tesbih edenleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 167. Putperestler şöyle diyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 168. Eğer yanımızda evvelkilere gelen bir uyarı kitabı olsaydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 169. Elbette biz Allah’ın temiz kulları olurduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 170. Ancak o uyarıyı inkâr ettiler, yakında inkârlarının sonucunu bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 171. Andolsun ki, peygamber kullarımıza şu sözleri vermişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 172. Mutlaka kendilerine yardım edilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 173. Ve galip gelecek olanlar, mutlaka bizim ordumuzdur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 174. Ey Muhammed! Bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 175. Onlara inecek azabı gözetle, onlar da göreceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 176. Azabımıza uğramakta acele mi ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 177. Fakat o azap yurtlarına indiği vakit uyarılmış olanların hali ne kötü olur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 178. Bir süreye kadar onları kendi hallerine bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 179. Ve bekle de gör, onlar da göreceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 180. Kudret ve şeref sahibi Rabb’in, onların taktıkları sıfatlardan münezzehtir, yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 181. Selâm gönderilen peygamberlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 182. Hamd, alemlerin Rabb’i Allah’a! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster