1. Yasin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Hikmetli Kur’an’a andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Sen elbette gönderilmiş peygamberlerdensin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Dosdoğru bir yol üzerinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bu Kur’an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O Kitap, sana, ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Andolsun ki, hüküm çoğunun aleyhine gerçekleşmiştir, bunun için artık inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. Çenelere kadar dayanan o halkalar yüzünden kafaları kalkıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Önlerine ve arkalarına set çektik. Gözlerini perdelediğimizden artık göremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Sen ancak zikre (Kur’an’a) uyan ve görmeden Rahman’dan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte öylesini bir mağfiret ve güzel bir mükâfatla müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Biziz, biz ki, ölüleri diriltiriz ve öne sürdükleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Biz; her şeyi, apaçık bir Kitab’a yazmışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. İnsanlara, elçilerin geldiği şu kent halkını misal olarak anlat. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Biz onlara iki elçi gönderdik, onları yalanladılar, biz de elçileri üçüncü biriyle destekledik. Onlar «biz size gönderilen elçileriz» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kentliler dediler ki; «siz de bizim gibi insansınız. Rahman’da bir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Elçiler dediler ki; «Rabb’imiz bilir ki, biz size gönderilmiş elçileriz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bizim üzerimize düşen, yalnızca açıkça duyurmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Kentliler dediler ki; «doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizden size acı bir azab dokunur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Elçiler dediler ki; «uğursuzluk kendinizdendir. Bu uğursuzluk size öğüt verildiği için mi oldu? Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. «Ey kavmim, elçilere uyun» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sizden bir ücret istemeyenlere uyun, onlar doğru yoldadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ben niçin beni yaratana kulluk etmeyeyim? Sizde O’na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onu bırakıp da tanrılar edinir miyim? Eğer rahman olan Allah bana bir zarar vermek isterse, o tanrıların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O takdirde apaçık bir sapıklık içinde olurum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şüphesiz ben Rabb’inize inandım, beni dinleyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O’na «cennete gir» denilince «Keşke kavmim bilseydi.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Rabb’imin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ondan sonra, kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik, zaten indirecek te değildik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Sadece korkunç bir ses oldu, hemen sönüp gittiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yazık şu kullara! Kendilerine hangi elçi gelse, onu alaya alıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Görmediler mi kendilerinden önce nice nesilleri yok ettik. Onlar bir daha kendilerine dönüp gelmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Hepsi toplandığı zaman huzurumuza getirileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu dirilttik, ondan taneler çıkarırız da ondan yerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Orada hurma ve üzüm bahçeleri yarattık; orada çeşmeler akıttık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ki, onun ürününden ve ellerinin emeğinden yesinler. Hala şükretmiyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Allah ne yücedir ki, toprağın bitirdiklerinden, kendilerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden olan bütün çiftleri yaratmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Gecede onlar için bir delildir. Gündüzü ondan soyup alırız, birden onlar karanlıkta kalıverirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Güneş’te yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, üstün ve bilen Allah’ın kanunudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ne güneş aya erişebilir, ne de gece gündüzün önüne geçebilir. Hepsi belli bir yörüngede (felekte) yüzmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onlar için bir delil de, onların çocuklarını dolu gemide taşımamız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ve kendilerine onun gibi binecekleri nice şeyler yaratmamızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Dilersek, onları suda boğardık; ne yardımlarına koşan bulunur ve ne de kendileri kurtulabilirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ancak bizden bir rahmet ve belli bir süreye kadar yaşatma vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Onlara; «geçmişinizden ve geleceğinizden sakının, belki esirgenmeniz umulur» dendiği zaman yüz çevirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Zaten Rabb’inin ayetlerinden herhangi biri kendilerine geldiğinde onlardan hep yüz çevire gelmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Onlara; «Allah’ın size verdiği rızıktan sarf edin» denilince inkâr edenler inananlara; «Allah dileseydi, doyurabileceği bir kimseyi biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ve «eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit ettiğiniz azab ne zaman gelecek» diyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Onlar tek bir çığlıktan başka bir şey beklemiyorlar. Onlar birbirleriyle çekişip dururlarken o kendilerini yakalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. O zaman, artık ne vasiyet edebilirler ne de ailelerine dönebilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Sur’a üflenince, kâbirlerinden Rabb’lerine koşarak çıkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Dediler; «vah bize, bizi yattığımız yerden kim kaldırdı? İşte Rahman’ın vadettiği şey budur. Demek peygamber doğru söylemiş.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Sadece bir tek nara olur, hemen onların hepsi huzurumuza getirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. O gün, hiç kimseye bir haksızlık yapılmaz ve siz ancak yaptığınızın cezasını çekersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Doğrusu bugün, cennetlikler eğlence ile meşguldürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kendileri ve eşleri gölgelerde, koltuklara yaslanmışlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Merhametli olan Rabb katından onlara selâm vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Ey suçlular, bugün şöyle ayrılın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ey insanoğulları, size and vermedim mi? Şeytana tapmayın o sizin apaçık düşmanınızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Bana tapın doğru yol budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Andolsun ki, o sizden nice nesilleri saptırmıştır, akletmez misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İşte bu, size vaad edilen cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. "İnkârınız sebebiyle bugün oraya giriniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. O gün ağızlarını mühürleriz, elleri bize söyler ayakları yaptıklarına şahitlik eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Dilersek, gözlerini kör ederdik de, yol bulmaya çalışırlardı. Nasıl görebilirlerdi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Dileseydik kılıklarını değiştirip onları oldukları yerde dondururduk, ne ileri gidebilir, ne de geri dönebilirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Kime uzun ömür versek, onun yaratılışı baş aşağı çevirir, gücünü azaltırız, sonunda ihtiyarlar, zayıflar. Akıllarını kullanmıyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Biz Muhammed’e şiir öğretmedik, zaten ona gerekmezdi. Bu bir öğüt ve apaçık Kur’an’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Diri olanları uyarsın ve inkâr edenlere de azab hak olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Kudretimizle kendileri için hayvanlar yarattığımızı görmezler mi? Onlara sahip olmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Bu hayvanları onların emrine verdik. Onların bir kısmını binek olarak kullanırlar, bir kısmını da gıda olarak yerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Onlarda daha nice faydalar, içecekler vardır. Şükretmezler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Belki kendilerine yardım edilir diye Allah’dan başka tanrılar edindiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Oysa onlar yardım edemezler, ancak kendileri o tanrılara koruyuculuk için nöbet beklerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Onların sözü seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. İnsan, bizim kendisini nasıl bir nutfeden (sperm) yarattığımızı görmedi mi? Ki, şimdi apaçık bir hasım kesildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Kendi yaratılışını unutarak «çürümüş kemikleri kim yaratacak?» diyerek bize misal vermeye kalkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. De ki; «Onları ilk defa yaratan diriltecek. O, her yaratmayı bilir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. O size yeşil ağaçtan ateş yaptı da siz ondan yakıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratamaz mı? Elbette yaratır. O, çok bilen yaratıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Bir şey dilediği zaman. O’nun buyruğu sadece, o şeye «Ol» demektir, hemen olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Her şeyin hükümranlığı elinde olan ve sizin de kendisine döneceğiniz Allah münezzehtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster