قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ
Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya’lemun
Kelime
Anlamı
Kökü
قِيلَ
denilince
ادْخُلِ
gir!
الْجَنَّةَ
cennete
قَالَ
dedi ki
يَا لَيْتَ
keşke
قَوْمِي
kavmim
يَعْلَمُونَ
bilseydi

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Denildi ki: Gir cennete. Ne olurdu dedi, kavmim de bilseydi.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  "Ah ne olaydı keşke benim toplumum da bu gerçeği bir anlasaydı" der.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Ona: "Cennete gir" denilince. "Keşke" dedi, "kavmim bilseydi!

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  (Ona): "Cennete dâhil ol!" denildi... Dedi ki: "Halkım hâlimi bileydi!"

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  "Âh, keşke kavmim, Rabbim’in beni affedip ikram edilenlerden kıldığını bir bilebilseydi!"

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Ona: "Cennete gir" denildi. O da: "Keşke benim kavmim de bir bilseydi" dedi.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  (Onun nasihatlarına rağmen, kavmi onu öldürdüler. Ruhuna hitaben şöyle) denildi; "- Haydi, gir cennete!" (Cevap olarak ruhu şöyle) dedi: "- Ne olurdu, kavmim bilselerdi, tasdik etselerdi?

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Âh, keşke kavmim, Rabbim`in beni affedip ikram edilenlerden kıldığını bir bilebilseydi!”

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (26-27) Ona «Cennete gir» denince, «Keski milletim Rabbimin beni bagisladigini ve beni ikrama mazhar olanlardan kildigini bilseydi! demisti.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (26-27) Ona, «gir Cennet’e!» denildi. O da, «ah keşke kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni, ikrama lâyık görülen kişilerden kıldığını bir bilselerdi.»

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (26-27) (Kavmi tarafından taşlanarak ölüme giden o kimseye:) “Cennete gir” denildi. (O da:) “Keşke, Rabbimin beni bağışladığını ve cennetle ikram edilenlerden kıldığını kavmim bilseydi!” dedi.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (26-27) (Kavmi onu öldürdüğünde kendisine): "Cennete gir!" denildi. O da, "Keşke kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi!" dedi.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (26-27) Gir cennete! denildi. «Keşke, dedi, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını kavmim bilseydi!»

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  (Ölüm anında) Kendisine, "Bahçeye gir" denir. "Keşke benim halkım bir bilseydi…"

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  (Sonra ona) «haydi gir cennete!» denildi. O da dedi ki: «Ne olurdu kavmim bilseydi!»

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  O’na «cennete gir» denilince «Keşke kavmim bilseydi.»

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Ona: "Cennete gir" denildi. O da: "Keşke benim kavmim de bir bilseydi" dedi.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Ona: Cennete gir" denilince. "Keşke, dedi, kavmim bilseydi!"

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (Ona): «gir cennete denildi. (O da) «Nolurdu, dedi, kavmim bilselerdi»,

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (26-27) (Kavmi ise onu taşa tuttular ve öldürdüler de kendisine:) `Cennete gir!` denildi. (O da:) `Keşke Rabbimin bana mağfiret ettiğini ve beni ikrâm edilenlerden kıldığını kavmim bilselerdi!` dedi.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Cennete gir, denilince, dedi ki: Keşki kavmim bilir olsaydı;

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  O’na "Gir cennete" denildi. O da cennette "Keşke kavmim (ne ile karşılaşacaklarını) bilselerdi"

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  (Ona): "Cennete gir!" denildi. "Keşke kavmim bilseydi." dedi.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Ona, "Cennete gir" denildi. O ise "Keşke benim kavmim de bir bilseydi" dedi.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  (Ve) ona: "Cennete gir(eceksin)!" denildiğinde "Keşke" dedi, "kavmim bilseydi,

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  (En sonunda) ona "Sen cennetliksin!" denildi. Dedi ki: "Ah, keşke kavmim bir bilseydi.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (O’na) Denildi ki: «Cennete giriver.» Dedi ki: «Keşke kavmim bilselerdi!»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Ona: "Cennete gir!" denildi. O da: "Keşke kavmim bilseydi!" dedi.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  (şehit edildikten sonra ona) ‘cennete gir’ denilince, dedi ki: "Ah, ne olurdu kavmim bilseydi!

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  O’na «cennete gir» denilince «Keşke kavmim bilseydi.»

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Ona "Buyur cennete gir!" denildi. O ise halkını hatırlayarak: "Ah halkım bir bilseydi!" dedi.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Ona: "Cennete gir" denilince: "Keşke, dedi, kavmim bilseydi.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  -Cennete gir, denildi. O da: -Keşke kavmim bilseydi.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Ona: «Cennete gir» denildi. O da: «Keşke benim kavmim de bir bilseydi» dedi.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  "Gir cennete!" denildi. Dedi: "Kavmim bir bilebilseydi?

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  It was said: "Enter thou the Garden." He said: "Ah me! Would that my People knew (what I know)!-