1. Yâ sîn. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Hikmet dolu Kur’an’a andolsun ki.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Sen peygamberlerdensin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Dosdoğru bir yol üzerindesin.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Güçlü ve merhametlinin indirmesidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ataları uyarılmadığı için gafil bir toplumu uyarman için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Çoğu için buyruk gerçekleşmiştir, onlar iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz, onların boyunlarına, çenelerine varan halkalar geçirdik. Onun için başları kalkıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Önlerine bir set, arkalarına da bir set çekerek onları bürüdük de artık göremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onları uyarsan da uyarmasan da birdir, inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Sen ancak, Kur’an’a uyan, görmediği halde Rahman’dan korkan kimseyi uyarabilirsin. Onlara bağışlanmayı ve büyük bir mükafatı müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphesiz biz, ölüleri diriltiriz ve onların yaptıkları her işi ve bıraktıkları izleri yazarız. Her şeyi açık bir kumanda altında toplamışızdır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kendilerine elçiler gelmiş olan belde halkının misalini anlat onlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hani onlara iki elçi göndermiştik de onları yalanlamışlardı. Bir üçüncüsü ile onları güçlendirmiştik. -Biz, size gönderilen elçileriz, demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. -Siz de bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz, Rahman, hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz, diye cevap vermişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Elçiler ise: -Rabbi’miz biliyor ki biz size gönderilen elçileriz, diye karşılık verdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bizim görevimiz apaçık duyurmaktan başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onlar dediler ki: -Sizin yüzünüzden bize uğursuzluk geldi. Eğer bu işe bir son vermezseniz, sizi taşa tutarız ve bizden acı bir azap dokunur size. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. -Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Sizi uyardık diye mi? Hayır, siz aşırı giden bir toplumsunuz, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Şehrin öbür ucundan koşa koşa bir adam geldi: -Ey halkım elçilere tabi olun, dedi.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Onlar, doğru yoldadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bana ne oluyor ki beni yaratana kulluk etmemeyim? Siz de O’na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O’ndan başkasını ilahlar edinir miyim? Rahman bana bir zarar istese, onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve beni kurtaramazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Üstelik ben o zaman apaçık sapıklıkta olurum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şüphesiz ben, Rabbi’nize iman ettim, beni dinleyin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. -Cennete gir, denildi. O da: -Keşke kavmim bilseydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Rabb’imin beni bağışladığını ve beni ikrama layık kimselerden kıldığını .. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ondan sonra, kavminin üzerine gökten ordular indirmedik. İndirecek de değildik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Tek çığlıktan başka bir şey olmadı. O anda sönüverdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yazıklar olsun o kullara! Ki, kendilerine bir peygamber gelmeyegörsün, onunla sadece alay ederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmüyorlar mı? Onlara bir daha geri dönemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ve hepsi toplanıp huzurumuza çıkarılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlara bir ibret de ölü topraktır. Biz, onu diriltip, ondan yedikleri ekin çıkarırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yine orada, hurma ve üzüm bahçeleri yetiştiririz. Aralarından da pınarlar fışkırtırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ürünlerinden ve yetiştirdiklerinden yesinler diye. Hâlâ şükretmiyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yeryüzünde biten şeylerden, kendi cinslerinden ve daha bilmedikleri şeylerden çift çift yaratan, yücedir, noksan vasıflardan uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Gece de onlar için bir işarettir. Gündüzü ondan çekeriz. Karanlıklar içinde kalırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Güneş de karar kılacağı yere akıp gider. Bu, üstün, güçlü ve her şeyi bilenin takdiridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ay’a da duraklar belirledik ki sonunda kuru bir hurma dalı gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ne güneşin aya yetişmesi mümkündür. Ne de gündüzün geceyi geçmesi. Her biri bir yörüngede yüzerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Soylarını dolu bir gemide taşımamız da onlar için bir ayettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ve onlar için, daha başka taşıtlar da yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Eğer istersek onları suda boğarız. Onlara bir yardımcı da bulunmaz, kendi kendilerine de kurtulamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ancak bizden bir rahmet ve bir süreye kadar geçimlik verilmiş ola. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Onlara: -Önünüzdeki ve arkanızdakinden sakının ki merhamet olunasınız, denildiği zaman... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Ve onlara Rab’lerinin ayetlerinden bir ayet geldiği zaman ancak, ondan yüz çevirenler oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Kendilerine: -Allah’ın size verdiği rızıklardan infak edin, denildiği zaman; nankörlük edenler, iman edenlere; -Allah istese doyurabileceği kimseleri biz mi doyuracağız? Siz, ancak açık bir sapıklık içindesiniz, derler Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Eğer doğru söylüyorsanız, bu tehdit ne zaman yerine gelecek? derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Onlar, tek bir çığlıktan başka bir şey beklemiyorlar. Birbirleriyle çekişip dururlarken onları yakalayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. (O zaman) Ne bir vasiyet edebilirler ne de ailelerine geri dönebilirler Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Sur’a üflenince, kabirlerinden kaldırılıp, Rab’lerinin huzurunda sıralanacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. -Eyvah bize, mezarımızdan bizi kim kaldırdı? Bu, Rahman’ın tehdididir. Demek ki elçiler doğru söylemiş, derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Yalnızca korkunç bir çığlık... Derhal onların hepsi huzurumuza gelmiş olacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Ve o gün, hiç kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmeyecek ve ne yapmışsanız ancak onun karşılığını göreceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. O gün, cennet ehli eğlenceyle meşguldür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kendileri ve eşleri gölgeliklerde, koltuklara yaslanmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Orada, onlar için meyveler vardır. Canlarının istediği her şey onlarındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Merhametli Rab’den sözlü selam vardır Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. -İşte günahkarlar! Bugün, ayrılın bakalım, ey günahkarlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. (60-61) -Ey Adem oğulları! Size, şeytana kulluk etmeyin, çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Bana kulluk edin. Dosdoğru yol budur, diye buyurmamış mıydım? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. (60-61) -Ey Adem oğulları! Size, şeytana kulluk etmeyin, çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Bana kulluk edin. Dosdoğru yol budur, diye buyurmamış mıydım? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. O, sizden çoğu toplumları saptırmıştı. Hiç aklınızı kullanmadınız mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İşte size vaat olunan Cehennem! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Nankörlük etmiş olduğunuz için bugün girin oraya! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Bugün, onların ağızlarını mühürleyeceğiz, bizimle elleri konuşacak. Ayakları da yaptıklarına şahitlik edecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Dileseydik, gözlerini tamamen kör ederdik de yol bulmak için didinirlerdi, oysa nasıl görebilirler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Eğer dileseydik, kalıplarını değiştirirdik de ileri gitmeye de geri dönmeye de güçleri yetmezdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Kime uzun ömür verirsek onu yaratılışta tersine döndürürüz. Hiç akıllarını kullanmıyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Ona şiir öğretmedik, ona yakışmaz da. Bu, yalnızca bir hatırlatma ve apaçık Kur’an’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Diri olanları uyarmak ve sözün nankörler aleyhinde gerçekleşmesi içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Kendi elimizle yaparak, onlar için yarattığımız hayvanları ve ona sahip olduklarını görmüyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. O hayvanları onlara boyun eğdirdik, onlardan kimine biniyorlar kiminin de etini yiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. O hayvanlarda, insanlar için daha başka faydalar ve içecekler vardır. Hâlâ şükretmiyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Kendilerine yardımlarını umarak Allah’tan başka ilahlar edindiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Oysa onlara yardım edecek güçleri yoktur. Aksine onlar, bunları korumak için hazırlanmış ordudurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Onların sözleri seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de açıkladıklarını da elbette biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. İnsan kendisini bir damladan yarattığımızı görmüyor mu ki apaçık mücadeleci oluveriyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Kendi yaratılışını unutup, bize örnek veriyor: -Bu çürümüş kemikleri kim diriltebilir? diyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. De ki: -Onları ilk defa meydana getiren diriltecek. O her türlü yaratmayı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Sizin için yeşil ağaçtan ateş çıkaran O’dur. Nitekim siz onunla ateş yakıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Gökleri ve yeri yaratanın, onların benzerlerini yaratmaya gücü yetmez mi? Elbette yeter. Çünkü O, her şeyi bilen mükemmel yaratıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Bir şey istediği zaman, O’nun tek yaptığı sadece: -Ol! demekten ibarettir. O da hemen oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Her şeyin mülkiyeti elinde olan benzersizdir. Hepiniz O’na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster