1. Andolsun sıra sıra dizilenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Alıkoyup... Engelleyenlere... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ögüt dinleyenlere... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İlahınız, sadece birdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O, göklerin, yerin ve arasındakilerin Rabb’idir. O, doğuların da Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Biz, en yakın göğü yıldızlarla süsledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Her inatçı şeytandan koruyarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlar, yüce alemi işitemezler, her yandan kovulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Uzaklaştırılarak... Onlar için devamlı bir ceza vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ancak, tek bir söz kapan olursa, hemen onu delip geçen bir alev takip eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Şimdi onlara sor: -Yaratılışça onlar mı daha güçlü; yoksa bizim yarattıklarımız mı? Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Belki sen buna hayret ediyorsun, onlar da alay ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onlara öğüt verildiği zaman öğüt almıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bir ayet gördükleri zaman onunla alay ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. -Bu, apaçık bir sihirden başka bir şey değil! diyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ölüp, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı, biz yeniden diriltileceğiz?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Veya önceki atalarımız mı?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. De ki: -Evet, hem de hor ve hakir olarak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Çünkü o, korkunç bir sesten ibarettir. O zaman derhal gözleri açılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. -Eyvah bize, işte hesap günü! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İşte sizin yalanladığınız ayırt etme günü! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. -Toplayın, zalimlik edenleri, eşlerini ve kulluk ettiklerini... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah’tan başkalarına... Onları cehennem yoluna iletin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Durdurun onları, çünkü hesaba çekilecekler... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. -Size ne oldu da birbirinize yardım etmiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hayır, onlar, bugün artık teslim olmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Birbirlerine dönüp sitem ederler, sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. - Siz bize sağdan geliyordununuz, derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Diğerleri de derler ki; -Hayır, siz inanan kimseler değildiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. -Bizim size karşı bir yaptırım gücümüz de yoktu. Fakat siz, zaten azgın bir toplum idiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Artık Rabbimizin hakkımızdaki o sözü gerçekleşti. Kesinlikle biz onu tadacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Evet sizi azdırdık, çünkü biz de azgın kimseler idik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Doğrusu onlar, o gün, azapta müşterektirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Biz, günahkârlara işte böyle yaparız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Çünkü onlar, kendilerine: -Allah’tan başka ilah yoktur, denildiği zaman büyüklenirlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. -Bir mecnun şair için ilahlarımızı terk mi edeceğiz? derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Hayır, O, gerçeği getirdi ve peygamberleri doğruladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Siz ise, o acı veren azabı tadacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ancak yaptıklarınızın cezasını göreceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ancak Allah’ın ihlaslı kulları hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onlar için bilinen rızıklar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Meyveler ve onlar ikrama layık olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Nimet cennetlerinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Karşılıklı koltuklar üzerinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (45-46) Etraflarında berrak bir kaynaktan, içenlere lezzet veren kadehler dolaştırılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (45-46) Etraflarında berrak bir kaynaktan, içenlere lezzet veren kadehler dolaştırılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O, ne baş ağrısı verir, ne de ondan sarhoş olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Yanlarında da, gözlerini sadece kendisine çevirmiş, güzel gözlü eşler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Sanki onlar, saklı bir yumurta... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İşte o zaman birbirlerine dönerek (dünyadaki hallerini) soracaklar: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Onlardan biri: -Benim bir yakın arkadaşım vardı, der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bana derdi ki: -Sen gerçekten tasdik mi ediyorsun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ölüp, toprak ve kemik olduktan sonra, biz hesap mı vereceğiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. -Ona ne olduğunu görüyor musunuz? der birisi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Bir de bakar ki onun ateşin ortasında olduğunu görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. -Allah’a yemin ederim ki, sen, neredeyse beni de mahvedecektin! der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Eğer Rabbi’min nimeti olmasaydı, ben de hüsrana uğrayanlardan olacaktım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Şimdi, artık biz ölmeyeceğiz, değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. İlk ölümümüzden başka. Biz, azaba da çarptırılmayacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. İşte bu, en büyük kurtuluştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Çalışanlar da bunun benzeri için çalışsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Bu mu daha hayırlı nimet olarak yoksa, zakkum ağacı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Biz onu zalimler için bir fitne kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. O, cehennemin dibinden çıkan bir ağaçtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Tomurcukları (ürünleri) sanki şeytanların başları gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İşte onlar, bundan yerler ve karınlarını onunla doldururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Sonra onlar için, bunun üzerine kaynar su vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Sonra da onların dönüşü yine ateşedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Onlar, babalarını, atalarını sapık kimseler olarak bulmuşlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Onların izinde koşturmuşlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Onlardan önce, daha evvel yetişmiş olanların çoğu da doğru yoldan sapmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. İçlerinden uyarıcılar gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Uyarılanların sonu nasıl oldu bir bak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Allah’ın arınan ihlaslı kullarının dışında... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Nuh, bize seslenmişti de biz, ona ne güzel karşılık vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Onu ve ailesini, o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Onun soyunu da devam ettirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Sonradan gelenler arasında namını yaşattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Alemler içinde Nuh’a selam olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. İşte biz iyileri böyle ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Çünkü O, mü’min kullarımızdan idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Diğerlerini ise suda boğmuştuk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Şüphesiz İbrahim de onun yolunda olanlardan idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Hani O, Rabb’ine teslimiyet içinde bir kalp ile gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Hani O, babasına ve kavmine demişti ki: -Siz, nelere kulluk ediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Allah’tan başka uydurma ilahlar mı istiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Evrenin sahibi hakkındaki düşünceniz nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. İbrahim yıldızlara bir göz attı... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Ve "ben rahatsızım." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Onu bırakıp gittiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. İbrahim, onların ilahlarıyla baş başa kaldı. -Yemez misiniz? dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Size ne oldu da konuşmuyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Sonra, üzerlerine yürüdü ve tüm kuvvetiyle vurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Bu sebeple hışımla onun yanına geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. İbrahim, onlara; -Yonttuğunuz şeylere mi kulluk ediyorsunuz? dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Sizi de yonttuklarınızı da yaratan Allah’tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. -Onun için bir bina yapın, onu ateşin içine atın! dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Ona tuzak kurmak istediler. Ama biz onları alçalttık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. İbrahim dedi ki: -Ben, Rabbi’me yöneliyorum. O bana doğru yolu gösterecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Rabb’im, bana iyilerden bir evlat bağışla. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Biz de ona yumuşak kalpli bir erkek çocuk müjdesi verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Çocuk, onunla çalışacak, yürüyecek bir yaşa gelince, ona dedi ki; -Oğulcuğum, bak, rüyamda seni kurban ettiğimi görüyorum. Ne dersin? Oğlu; -Babacığım, sana emrolunanı yap! dedi. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın!. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Her ikisi de teslimiyet gösterip, İbrahim oğlunu alnı üzerine yatırdığı zaman... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. -Ey İbrahim! diye seslendik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Sen rüyanı gerçekleştirdin. Biz, iyileri böyle mükafatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Bu, elbette apaçık bir imtihandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Ona fidye olarak büyük bir kurbanlık koç vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. (108-109) Sonrakiler arasında onun için: -İbrahim’e selam olsun! mirası bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. (108-109) Sonrakiler arasında onun için: -İbrahim’e selam olsun! mirası bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. İşte iyileri böyle ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Çünkü O, mü’min kullarımızdan idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. O’na salihlerden bir peygamber olacak İshak’ı müjdeledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Onu da İshak’ı da bereketlendirdik. Onların soyundan iyiler de, kendilerine gerçekten zulmedenler de vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Musa ve Harun’a da lütuflarda bulunmuştuk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. O ikisini ve kavimlerini büyük bir sıkıntıdan kurtarmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Onlara yardım etmiştik de onlar galip gelmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. O ikisine açıkça anlaşılan kitabı vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Onlara dosdoğru yolu göstermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. (119-120) Daha sonrakiler arasında onlar için: -Musa ve Harun’a selam! mirası bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. (119-120) Daha sonrakiler arasında onlar için: -Musa ve Harun’a selam! mirası bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. İşte iyileri böyle ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Çünkü ikisi de mü’min kullarımızdan idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. İlyas da peygamberlerden idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Halkına şöyle demişti: -Kokmuyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Yaratıcıların en iyisini bırakıp Ba’l’e mi yalvarıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Sizin Rabbiniz de, daha önceki atalarınızın Rabbi de Allah’tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Onu yalanladılar, bu yüzden onlar, azaba hazır olmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Allah’ın arınmış kulları dışında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. (129-130) Ona, sonradan gelenler arasında: -İlyas’a selam! mirası bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. (129-130) Ona, sonradan gelenler arasında: -İlyas’a selam! mirası bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. İşte iyileri böyle ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Çünkü O, mü’min kullarımızdan idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. Lût da elbette peygamber idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. Onu ve ailesini tamamen kurtarmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. Sadece geride kalanlardan olan yaşlı bir kadın dışında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. Sonra da diğerlerini helak etmiştik (yerin dipine geçirmiştik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. (137-138) Siz de sabah akşam onların üzerinden geçiyorsunuz da aklınızı kullanmıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. (137-138) Siz de sabah akşam onların üzerinden geçiyorsunuz da aklınızı kullanmıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Yunus Peygamber de, burada adı anılan peygamberlerden. Yunus da peygamberlerden idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Dolu bir gemiye binmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Kura çekmişler ve kaybedenlerden olmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. O, kınanmış iken bir balık onu yuttu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. Eğer Allah’ı tesbih edenlerden olmasaydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. İnsanların tekrar diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. Ama biz onu bitkin (hasta) olduğu halde bir yere çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. Onun üzerine de geniş yapraklı bir ağaç bitirmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. Sonra da onu yüz bin kişiye veya daha fazlasına göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. Ona iman ettiler, biz de onlara bir süreye kadar geçimlik verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. Onlara sor, kızlar Allah’ın da, oğlanlar onların mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. Yoksa bizim melekleri dişi olarak yarattığımıza mı şahitlik ettiler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. (151-152) Bak, onlar nasıl da uydurarak, "Allah’ın oğlu oldu" diyorlar. Gerçekten onlar yalancıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. (151-152) Bak, onlar nasıl da uydurarak, "Allah’ın oğlu oldu" diyorlar. Gerçekten onlar yalancıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. (Güya) Allah, kızları erkeklere tercih etmiş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. Size ne oluyor? Nasıl hüküm verebiliyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. Hiç düşünmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. Yoksa sizin çok açık bir belgeniz mi var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. Eğer doğru söylüyorsanız, haydi kitabınızı getirin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. Allah ile cinler arasında bir soy bağı icat ettiler. Cinler de elbette hesaba çekilebileceklerini biliyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. Allah, onların vasıflandırdıkları şeylerden uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Allah’ın ihlaslı kulları hariç (bir yana...) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. Siz ve kulluk ettikleriniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. (162-163) Cehenneme atılacaklardan başka kimseyi yoldan çıkaramazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. (162-163) Cehenneme atılacaklardan başka kimseyi yoldan çıkaramazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. Biz (meleklerin) her birimizin belli bir mevkisi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. Biz, elbette biz dizi dizi olanlarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 166. Ve yine biz, tesbih ediciler biziz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 167. Onlar, şöyle diyorlardı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 168. -Öncekilerden yanımızda bir zikir/kitap olsaydı Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 169. Elbette Allah’ın ihlaslı kulları olurduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 170. Şimdi ise O’nu inkar ettiler. Ama bilecek onlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 171. Peygamber olarak gönderilmiş olan kullarımız hakkında hükmümüz verilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 172. Onlara mutlaka yardım edilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 173. Bizim ordularımız galip gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 174. Öyleyse bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 175. Onları gözle, onlar da gözleyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 176. Azabımızı mı acele istiyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 177. Azap, onların alanına inince, uyarılanların sabahı ne acıdır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 178. Bir süreye kadar onlardan uzaklaş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 179. Ve gözle, onlar da gözleyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 180. Gücün ve üstünlüğün sahibi olan Rabbin, onların nitelediklerinden yücedir (uzaktır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 181. Selam elçilere! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 182. Hamd ise alemlerin Rabbi Allah’adır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster