1. Sâd. Şerefli/zikir sahibi olan Kur’an’a yemin olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kafir olanlar kibir ve ayrılık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlardan önceki nesillerden nicelerini helak ettik. Feryat ettiler ama kurtuluş/kaçış vakti geçmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Aralarından bir uyarıcının gelmesine şaşırdılar. Kafirler dedi ki: -Bu, yalancı bir sihirbaz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İlahları tek bir ilah mı yaptı? Bu, hayret edilecek bir şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onların ileri gelenleri: -Yürüyün, ilahlarınıza bağlılıkta sebat gösterin, sizden istenen şey budur diye yola çıktılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Bunu diğer dinlerde de işitmedik, bu sadece bir uydurmadır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kur’an, aramızdan ona mı indirilmiş? Hayır, onlar zikrimden şüphe ediyorlar. Çünkü henüz azabımı tatmadılar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yoksa güçlü ve bol bol veren Rabbi’nin rahmet hazineleri onların yanında mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yoksa, göklerin, yerin ve arasındakilerin hakimiyeti onlara mı ait? Öyleyse sebeplerle (bir imkan ve güç bularak göğe) yükselsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Değişik gruplardan meydana gelmiş ordu, işte şurada bozguna uğratılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlardan önce Nuh, Âd ve piramit sahibi Firavun kavmi de yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Semud ve Lut’un kavmi de... Eyke halkı da, işte onlar da birer grup idiler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hemen hepsi de elçileri yalanladılar da azabımı hak ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bir an bile gecikmesi olmayan tek bir korkunç sesten başka bir şey beklemiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve diyorlardı ki: -Rabb’imiz, bize düşeni hesap gününden önce acele ver!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onların söylediklerine sabırlı ol ve bize yönelmiş olan güçlü kulumuz Davud’u hatırla! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Biz, dağları ona boyun eğdirmiştik. Akşam sabah onunla tesbih ederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bütün kuşları da... Hepsi de ona hizmet ediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onun iktidarını güçlendirmiş, ona hikmet ve açık sözlülük vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sana o davacıların haberi gelmedi mi? Hani duvara tırmanmışlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Davud’un yanına girmişlerdi. Davut da onlardan korkmuştu. -Korkma, dediler. Birbirinin hakkını yemiş iki davacıyız. Aramızda hakkıyla hüküm ver. Hak’tan ayrılma. Bize orta yolu buldur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. -Bu benim kardeşimdir, O’nun doksan dokuz koyunu, benim ise tek bir koyunum var. "Onu da bana ver" dedi ve konuşmada bana üstün geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Davut: -Koyununu kendi koyunları arasına katmak istemekle sana haksızlık etmiş. Zaten ortakların çoğu, birbirinin hakkına tecavüz eder. Ancak iman eden ve doğruları yapanlar hariç... Bunlarda ne kadar az! Davut, kendisini imtihan ettiğimizi anlamış ve Rabbi’nden bağışlanma dileyerek secdeye kapanmış ve O’na yönelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. İşte böylece biz onu bağışlamıştık. Katımızda onun için bir yakınlık ve güzel bir gelecek hazırlamıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. -Ey Davud, seni yeryüzünde bir halife kıldık. O halde insanlar arasında adaletle hüküm ver. Keyfine tabi olma, yoksa seni Allah’ın yolundan saptırır. Allah’ın yolundan sapanlara ise hesap gününü unuttukları için şiddetli bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu, inkar edenlerin zannıdır. Ateşe atılacak inkarcıların vay haline... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Yoksa, iman edip, doğruları yapanları, yeryüzünde bozgunculuk yapanlarla bir mi tutacağız? Yoksa, korunanları, günahkarlarla denk mi tutacağız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Akıl sahiplerinin, ayetlerini düşünmeleri ve öğüt almaları için sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Davud’a Süleyman’ı bağışlamıştık. O, ne güzel bir kuldu. O, Allah’a yönelen biriydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Bir akşam üzeri ona safkan koşu atları sunulmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. O da şöyle demişti: -Ben, malı, Rabbimin zikrine vesile olduğu için seviyorum. Sonunda atlar toz perdesinin arkasında kaybolmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onları bana getirin, demiş, getirilince de ayaklarını ve boyunlarını okşamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Süleyman’ı bir imtihana tâbi tutmuştuk. Tahtının üzerinde ceset haline getirmiştik. Sonra da eski haline dönmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. -Rabbim, beni bağışla ve bana, benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir hükümranlık ver. Bol bol bağışta bulunan şüphesiz sensin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Rüzgarı ona boyun eğdirmiştik. Emri ile dilediği yere yumuşak bir şekilde eserdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Her biri yapıcı ve dalgıç olan şeytanları... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Zincire vurulmuş diğerlerini de... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bu, bizim hesapsız bağışımızdır. İster ver, ister tut. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphesiz onun, bizim katımızda bir yakınlığı ve iyi bir geleceği vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kulumuz Eyyub’u da an. Hani Rabbine: "Şeytan bana bir yorgunluk ve azap verdi." diye seslenmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. -Ayağınla yere vur. İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su! demiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Ona ailesini de bağışlamıştık. Onlarla birlikte bizden bir rahmet ve sağduyu sahiplerine de bir öğüt olması için bir mislini daha bağışlamıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. -Eline bir demet sap alıp, onunlar vur, yeminini bozma! Biz onu sabırlı bulduk. O, Allah’a yönelen ne güzel bir kuldu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Güç (aksiyon) ve basiret (fikir) sahibi kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub’u da hatırla. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Biz onları gerçek yurdu düşünen, tam olarak arınmış, ihlaslı kimseler kılmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Çünkü onlar, katımızda seçilmiş ve hayırlı kimselerden idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. İsmail’i, Elyasa’yı ve Zülkifl’i de hatırla. Hepsi de hayırlı kimselerden idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Bu bir hatırlatmadır. Allahtan korkanlar için elbette güzel bir gelecek vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Kapıları kendilerine açılmış Adn Cennetleri... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Orada koltuklarına kurulmuşlar bir çok meyve ve içecek isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Yanlarında da gözlerini kendilerine dikmiş onlara denk güzeller vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Bu, hesap günü size vaat olunanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İşte bu hiç tükenmeyecek rızıklarımızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. İşte şu da azgınlar için kötü bir gelecek... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Cehennem! Oraya atılacaklar. Ne kötü daraltılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. İşte bu azap! tatsınlar onu, kaynar su ve irin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Ve buna benzer başka cinsten azap... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. -Bu, sizinle birlikte girecek bir grup, rahat yüzü görmeyecekler çünkü ateşe atılacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Orada, birbirleriyle tartışacaklar, kendilerinin cehennemlik olmalarına sebep olan kimselere lanetler yağdıracaklar. -Hayır, siz rahat yüzü görmeyin. Onu siz bizim önümüze getirdiniz derler. Ne kötü karar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. -Rabb’imiz, derler. Bunu kim bizim önümüze getirdiyse, onun azabını ateşte kat kat artır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. -Bize ne oldu da kötü saydığımız adamları burada göremiyoruz? derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Onlarla alay ederdik. Yoksa şimdi gözler mi onları görmek istemiyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. İşte cehennem ehlinin tartışmaları böyle gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. De ki: -Ben sadece bir uyarıcıyım! Tek ve kahredici olan Allah’tan başka bir ilah yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. O, göklerin, yerin ve arasındakilerin Rabb’i, güç ve bağış sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. De ki: -O, büyük bir mesajdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Siz ise ondan yüz çeviriyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Benim yüce alem (mele-i âla) hakkında hiç bir bilgim yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Bana, apaçık bir uyarıcı olmamdan başka bir şey vahyolunmuyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Rabbin meleklere: -Ben, çamurdan bir insan yaratacağım, demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onu düzenlediğim ve ona can verdiğim zaman hemen onun için secdeye kapanın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Meleklerin hepsi topluca secde etmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. İblis müstesna. O, büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Allah: -Ey İblis, seni, elimle yarattığıma secde etmekten alıkoyan nedir? dedi. Büyüklük mü taslıyorsun, yoksa yücelerden misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. -Ben, ondan hayırlıyım, dedi. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. -Oradan çık, dedi. Sen artık kovulmuş birisin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Lanetim hesap gününe kadar senin üzerinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. -Rabbim, dedi. Tekrar dirilecekleri güne kadar bana süre tanı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. -Sen, süre verilenlerdensin, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Hem de belli bir vakte kadar... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. -Senin şerefin için yemin ederim ki, onların hepsini azdıracağım! dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Ancak onlardan arınmış kulların hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. -Gerçek şu ki dedi. Ben hakkı söylüyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Cehennemi tamamen senden olanlar ve sana uyanlarla dolduracağım.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. De ki: -Ben sizden bir ücret istemiyorum. Kendiliğimden bir şey de uydurmuyorum Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Bu (Kur’an) ancak, alemler için bir hatırlatmadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Onun haberini bir süre sonra öğreneceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster