جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ
Cündüm ma hünalike menzumüm minel ahzab
Kelime
Anlamı
Kökü
جُنْدٌ
bir ordudur
مَا
هُنَالِكَ
şurada
مَهْزُومٌ
bozguna uğratılacak
مِنَ
الْأَحْزَابِ
derme çatma

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Bir ordudur onlar ki bölük bölük toplanmış ve buracıkta bozguna uğrayacaklar.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Onlar göğe çıkmaları bir yana, derme çatma guruplardan bir araya getirilmiş, kırık dökük bir ordu olup, buracıkta bozguna uğrayacaklardır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Onlar, çeşitli guruplardan oluşmuş bir ordudur; işte şurada bozguna uğratılacaklardır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Onlar, inkâr fikrinde birleşenlerden arta kalmış, hezimete uğratılmış bir ordudur.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Onlar burada (çeşitli) fırkalardan oluşan bozguna uğratılmış bir ordudur.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Onlar, burada (çeşitli) fırkalardan olma bozguna uğratılmış bir ordu(durlar).

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Onlar, burada (yakında) mağlub edilecek muhtelif partilerden ibaret bozuk düzen bir ordudur.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Onlar çeşitli gruplardan oluşmuş, şimdiden mağlub edilmeye mahküm bir ordudur.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Onlar burada takim takim bozguna ugramis perisan bir ordudur.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Onlar burada bir araya gelmiş fakat bozguna uğrayacak kırıkdökük bir ordu..

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Onlar, burada (yakında) bozguna uğratılacak muhtelif, döküntü gruplardan oluşmuş derme çatma bir ordudur.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Onlar, çeşitli gruplardan oluşmuş ve şuracıkta bozguna uğrayacak derme çatma bir ordudur.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Onlar, çeşitli guruplardan oluşmuş bir ordudur; işte şurada bozguna uğratılacaklardır.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Aksine onlar parti parti yenilgiye uğramış bir ordudur.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Onlar burada çeşitli partilerden (gruplardan) bozguna uğramış bir ordudur.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Onlar derme çatma hiziplerden meydana gelmiş ordudur ki, işte şurada bozguna uğratılmışlardır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Onlar burada (çeşitli) fırkalardan olma bozguna uğratılmış bir ordu(durlar).

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Onlar, çeşitli guruplardan oluşmuş bir ordudur; işte şurada bozguna uğratılacaklardır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (Onlar) derme çatma partilerden (mürekkeb) öyle bir ordudur ki işte şurada hezimete uğratılmış (lar) dır.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (Onlar, peygamberlerine karşı gelen) topluluklardan (oluşmuş), işte şurada(Mekke`de) bozguna uğratılmış (olacak) derme çatma bir ordudur.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Onlar, burada derme çatma gruplardan olma bozguna uğratılmış bir ordudur.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Bulundukları yerde, bir araya gelmiş yenilmez orduları mı var?

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  (Onlar) burada hezimete uğramış olan fırkalardan meydana gelmiş bir ordudur.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  (Onlar o gün) Orada, çeşitli gruplardan (müttefik güçlerden), bozguna uğratılmış ufacık bir ordu (olacaktır).

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  (Fakat) işte bütün insanlar, ne kadar (sıkı şekilde) bir araya gelmiş olsalar da (hakikati kabule yanaşmazlarsa) yenilmeye mahkum olurlar.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Onlar, bozguna uğramış müttefiklerin döküntülerinden oluşmuş (başıbozuklar) ordusu...

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (11-12) Onlar burada muhtelif tâifelerden inhizama uğramış bir ordudur. Onlardan evvel Nûh kavmi ve Âd ve demir kazıklar sahibi olan Fir’avun (peygamberleri) tekzîp etmişti.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Onlar değişik gruplardan ibaret bir ordudur. İşte şurada hezimete uğratılacaklardır.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Onlar burada bozguna uğratılmış/uğrayacak, derme çatma gruplardan oluşmuş bir ordudur.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Onlar derme çatma hiziplerden meydana gelmiş ordudur ki, işte şurada bozguna uğratılmışlardır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Bunu yapmaları şöyle dursun, onlar birtakım döküntü bölüklerden oluşup buracıkta bozguna uğratılacak bozuk bir ordu!

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  (Onlar) Şurada bozguna uğratılacak derme çatma bir ordudur.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Değişik gruplardan meydana gelmiş ordu, işte şurada bozguna uğratılacaktır.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Onlar, burada, (çeşitli) fırkalardan olma bozguna uğratılmış bir ordu(durlar).

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Kabilelerden oluşmuş, sözüm ona bir ordudur bu; şurada bozguna uğratılacaktır.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  But there - will be put to flight even a host of confederates.